МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМодуль I. Становлення та розвиток фінансового ринку

Змістовий модуль 1. Організація і структура фінансового ринку

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Кількість годин: 1

 

Мета заняття - закріпити теоретичні знання та прищепити практичні навички з методики розрахунку показників при оцінюванні акцій

 

План заняття

1. Оцінювання акцій.

Обладнання: 1. Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню 2. Тести 3. Контрольні завдання 4. ЕКОМ

Методичні рекомендації до практичного заняття

 

Оцінка потенційного доходу від акцій здійснюється так як і за облігаціями, тобто дохід від одержаних дивідендів і приріст капіталу зв’язані зі змінами ціни. Але розмір дивідендів залежить від чистого прибутку компанії, величина якої вельми нестабільна і ніким не може бути гарантована.

Існує кілька методів оцінювання поточної ринкової вартості акцій.

В процесі розв’язку задач необхідно використовувати підручник “Фінансовий ринок” під редакцією Шелудько В.М. (К., “Знання”, 2006, розділ 13, стор. 189-213) і наступні формули:

, [1]

де Кд – дивідендна дохідність акції;

Di – сума дивідендів за і-й період;

Ра – поточна ринкова вартість акції.

 

 

Дохід на акцію = (Річний загальний прибуток – зобов’язання): кількість випущених акцій [2]

 

[3]

 

де Р/Е – відношення ціни до доходу;

Ра – поточна ринкова вартість акції;

Dа – річний дохід на акцію.

 

, [4]

де А/А – ліквідаційна вартість акції;

Ак – ліквідаційна вартість активів, або сукупні активи компанії;

D – сума боргів (зобов’язання);

Ка – кількість розміщених звичайних акцій.

 

Для визначення дохідності операцій з фінансовими активами на вторинному ринку в основному використовують формулу:

 

К= , де [5]

 

Рп - ціна продажу чи погашення фінансового активу;

Р к- ціна купівлі фінансового активу на ринку;

В - процентні чи дивідендні виплати за період t;

Т - часова база (365 або360 днів);

t - період володіння фінансовим активом.

 

Прибуток, отриманий інвестором у грошовому виражені обчислюється за формулою:

 

П=п(Рп-Рк+В), де [6]

 

п-кількість акцій.

Приклад

Інвестором було придбано 100 акцій за ціною 12,5грн. за кожну. Через півроку вони були продані за ціною 15грн. за акцію після сплати по них дивідендів у розмірі 3 грн. на акцію. Визначити дохідність цієї операції (К) та прибуток (П), отриманий інвестором.

Використовуючи формулу (1), отримаємо:

 

К= =0,88, або 88%.

Прибуток, отриманий інвестором у грошовому виражені, обчислений за формулою (2), дорівнює:

П=100(15-12,5+3)=550 грн.

 

Для визначення відносної величини дохідності і збитковості операцій з цінними паперами використовують наступні формули:

 

Відносна величина прибутку (ВВП) – це відношення прибутку до витрат:

 

,[7]

Відносна величина збитку (ВВЗ) – це відношення збитку до витрат:

 

, [8]

де: П – прибуток;

В – витрати на покупку;

З – збитки.

 

Приклад:

Торговець цінними паперами придбав простий вексель за

8 000 грн., а при погашенні одержав 12 000 грн.

Визначити відносну величину прибутку (ВВП).

ВВП = (12 000 – 8 000) : 8 000 х100% = 50%.

ВВП у даному прикладі говорить нам про те, що торговець цінними паперами одержав прибуток у розмірі 50 коп. на кожну вкладену гривню.

 

Практичні завдання

 

Задача 1.

Визначити поточну дивідендну дохідність акції (Кd) за рік і вказати одиницю її вимірювання, якщо відомі наступні показники:


 

Показники Варіанти задачі
I II III IV V
Сума дивідендів за рік, грн.
Поточна ринкова вартість, тис. грн. 1.9 2.4 3.0 3.3 3.7

 

Задача 2.

Визначити ліквідаційну вартість акції (або чисту вартість активів компанії, яка припадає на акцію) і вкажіть одиницю її вимірювання, якщо відомі наступні показники:

 

Показники Варіанти задачі
I II III IV V
Активи компанії, тис. грн.
Зобов’язання, тис. грн.
Кількість розміщених акцій, од.

Задача 3.

Інвестором було придбано 50 акцій за ціною 43 гр. од. за кожну. Через півроку вони були продані за ціною 44,7 гр. од. за акцію після сплати по них дивідендів у розмірі 5 гр. од. на акцію. Визначити дохідність цієї операції (k) та прибуток (П), отриманий інвестором.

Задача 4.

Торговець цінними паперами купив пакет акцій на 48 дол. США, одержав дивіденди із розрахунку 1 дол. США за акцію і продав цей пакет акцій за 45 дол. США.

Визначити відносну величину збитку.

 

Тести

 

1. Які види цінних паперів історично з’явились раніше?

а) корпоративні;

б) державні;

в) приватні.

2. З якого періоду ринки цінних паперів розвинутих західних держав почали активно регулюватися державою?

а) з кінця XIX ст.;

б) починаючи з 30-х рр. ХХ ст.;

в) після закінчення Другої світової війни.

 

3. Чи існував у нашій країні ринок корпоративних цінних паперів у період 1917 р. і серединою 80-х рр..?

а) так;

б) ні.

 

4. Які види акцій дають право участі в управлінні капіталом корпорації?

а) привелійовані;

б) звичайні;

в) будь-які види.

 

5. Які види акцій приносять відносно стабільний дохід?

а) звичайні;

б) привелійовані;

в) будь-які види.

 

6. Які принципові відмінності звичайних акцій від облігацій?

а) розмір принесеного доходу;

б) термін обігу;

в) стабільність принесеного доходу.

 

7. Хто на фондовому ринку веде гру на зниження курсів цінних паперів?

а) “бики”;

б) “ведмеді”;

в) “зайці”.

 

8. Хто на фондовій біржі проводить операції за свій рахунок і від свого імені?

а) інвестори;

б) брокери;

в) ділери.

 

9. Найстаріша в світі фондова біржа:

а) Нью-Йоркська;

б) Лондонська;

в) Токійська.

 

10. Найбільш потужна (за вартістю річного обігу) у світі фондова біржа:

а) Нью-Йоркська;

б) Лондонська;

в) Токійська.

 

11. Найстаріший в світі фондовий (біржовий)

індекс:

а) The Dow Jones;

б) ET – SE;

в) NIKKEV;

г) правильної відповіді немає.

 

12. До якого виду ринку цінних паперів відноситься так званий “вуличний ринок”?

а) первинний;

б) вторинний;

в) біржовий;

г) правильно б і в;

д) правильної відповіді немає.

 

Бібліографічний список

7, 9, 11, 12, 18, 22 – 24, 27 – 29, 32 – 35, 37 -41, 46 -51.

 

Практичне заняття № 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.009 с.)