Методичні рекомендації до практичного заняттяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до практичного заняттяОблігації мають номінальну і ринкову вартість. Номінальна вартість облігації вказується на самій облігації і означає суму, яка надається в борг і підлягає поверненню по закінченні строку облігаційного займу. Вона є базовою величиною для розрахунку доходу який приносить облігація. Процент по облігації встановлюється до номіналу, а приріст (зменшення) вартості облігації за відповідний період часу розраховується як різниця між номінальною вартістю, за якою облігація буде погашена, і ціною її придбання.

Ринкова вартість у момент емісії може бути нижче номіналу, дорівнювати йому або бути вищою за номінал.

Оскільки номінали різних облігацій можуть суттєво відрізнятися, часто виникає необхідність у вимірювачі за допомогою якого можна було б зіставити їх ринкові ціни. Таким вимірювачем є курс облігації.

Курс облігації є значення її ринкової вартості, яке виражається у процентах до номіналу:

[1]

 

де Ко – курс облігації;

Ро – ринкова вартість облігації;

Nо – номінал облігації.

 

Облігації на відміну від акцій приносять власникам фіксований поточний дохід у вигляді процентів, які, як правило, виплачуються один-два рази на рік (купонний дохід).

Облігації можуть бути безкупонними і продаватися за ціною нижче номіналу, тобто з дисконтом. У цьому випадку необхідно визначити оптимальну ціну, за якою потрібно продати облігацію сьогодні, якщо відома сума доходу (дисконт), яка буде одержана в майбутньому, а також діюча норма дохідності на фінансовому ринку (ставка рефінансування). Процес визначення цієї ціни носить назву дисконтування, а сама ціна – теперішньої вартості майбутнього доходу:

 

[2]

 

де Ро – ціна продажу облігації з дисконтом;

No – номінальна вартість облігації;

n – кількість періодів до погашення;

k – процентна ставка.

 

Різниця (No –Po ) являється дисконтом (D) і представляє собою встановлений дохід по облігації.

Дохідність облігації є відносним показником. Дохідність облігації можна розділити на поточну і повну. Показник поточної дохідності характеризує розмір надходжень доходу за облігацією за поточний період часу, як правило, рік:

 

[3]

 

де Кпот – поточна дохідність облігації;

J – сума накопиченого проценту;

Ро – ринкова вартість облігації.

 

Поточна дохідність є простішою характеристикою облігацій, але цей показник не відображає зміни вартості облігації за період володіння ними. Показник же повної дохідності враховує обидва джерела доходу, який приносить облігація. Він характеризує повний дохід за облігацією, який припадає на одиницю затрат при її купівлі:

 

[4]

 

де Кп – повна дохідність облігації;

J – сукупний процентний дохід;

D – розмір дисконта по облігації;

N – термін володіння облігацією.

 

Еластичність ціни облігації є показником чутливості ринкової ціни облігації до змін ринкових процентних ставок. Ця величина завжди від’ємна, оскільки ринкова вартість облігації пов’язана з ринковими процентними ставками оберненою залежністю.

 

[5]

 

де, Р1, Р2 - ринкові ціни облігації при ринковій дохідності і1, і2.


Практичні завдання

Задача 1.

Визначити курс облігації і вказати одиницю його вимірювання, якщо відомі наступні показники:

Грн.

Показники Варіанти задачі
I II III IV V
Ринкова ціна 65,7 198,2 351,4 749,5
Номінальна вартість

Задача 2.

Визначити ціну продажу безкупонної дисконтної облігації і вказати одиницю її вимірювання за діючою ставкою рефінансування – 25 %, якщо відомі наступні показники:

 

 

Показники Варіанти задачі
I II III IV V
Номінальна вартість, грн.
Строк обігу, років 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5

Задача 3.

Визначити теперішню вартість облігації і вказати одиницю її вимірювання, якщо відомі наступні показники:

 

Показники Варіанти задачі
I II III IV V
Ринкова вартість придбання, грн. 65,7 198,2 351,4 749,5
Сума процентів, яку буде виплачено за рік, грн. 7,5 9,0 10,0 12,5 25,0

Задача 4.

Визначити повну дохідність облігації і вказати одиницю її вимірювання, якщо відомі наступні показники:

 

Показники Варіанти задачі
I II III IV V
Ринкова вартість, грн. 65,7 198,2 351,4 749,5
Термін володіння облігацією, роки
Сукупний процентний дохід, грн. 22,5 45,0 70,0 125,0 375,0
Розмір дисконту, грн. 15,7 +1,8 -1,4 +0,5 103,0

 

Задача 5.

Визначити еластичність Е ціни облігації з фіксованим купоном, якщо при зростанні ринкових процентних ставок з 10 до 12% ринкова ціна облігації змінилась з 1050 гр. од. до 1010 гр. од.

 

Задача 6.

Який дохід забезпечить інвестору купівля короткострокової дисконтної облігації 01.06. за ціною 92 гр. од. з подальшим погашенням 01.12. за номінальною вартістю 100 гр. од.? чи зможе забезпечити інвестору більшу дохідність продаж облігації 01.09. 99 р. за ціною 96,6 гр. од.? (Рік не високосний).

Тести

1. Що включає поняття “фінансові інструменти”?

а) опціони, ф’ючерси, варранти;

б) сертифікати, векселя;

в) облігації, векселя;

г) усі відповіді правильні.

 

2. Чи існує в нашій країні офіційна концепція розвитку ринку цінних паперів?

а) так;

б) ні.

 

3. Що включає поняття “класичні види цінних паперів”?

а) акції, державні облігації, корпоративні облігації;

б) акції, облігації, векселя;

в) облігації, векселя, сертифікати.

 

4. Які біржові операції передбачають більш короткий термін оплати здійснених угод?

а) касові;

б) строкові;

в) спекулятивні.

 

5. Хто являється членом фондової біржі?

а) емітенти і інвестори;

б) брокери і ділери;

в) емітенти і брокери.

 

6. Які види цінних паперів переважають в обігу фондової біржі розвинутих західних країн?

а) облігації державні;

б) облігації корпоративні;

в) акції.

 

7. Які види цінних паперів переважають в обігу первинного ринку розвинутих західних країн?

а) облігації державні;

б) облігації корпоративні;

в) акції.

 

8. Забезпечені облігації характеризуються тим, що:

а) виплати процентів та основної суми боргу по них підкріплюються відповідним обсягом матеріальних активів або цінними паперами;

б) корпорація – емітент оформляє заставну на активи, визначені корпорацією як забезпечення;

в) гарантуються двома і більше компаніями;

г) правильно а і б;

д) усі відповіді правильні;

ж) правильної відповіді немає.

 

9. Процент, що сплачується власнику облігації називають:

а) купонним;

б) дисконтом;

в) конвертованим.

10. Корпорації яких галузей промисловості в розвинених країнах випускають облігаційні займи на більш подовжений термін?

а) видобувної промисловості;

б) оброблювальної промисловості;

в) легкої промисловості.

Бібліографічний список

7, 9, 11, 12, 18, 22 – 24, 27 – 29, 32 – 35, 37 -41, 46 -51.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.009 с.)