Приклад оформлення відгуку наукового керівникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад оформлення відгуку наукового керівника 

ВІДГУК

на кваліфікаційну роботу бакалавра*

«Психологія грошових відносин у сучасній українській сім’ї»

студентки гр. ГПз-214 гуманітарно-правового факультету

Запорізького національного технічного університету

Петровоi Наталії Вікторівни

 

Актуальність вивчення психологічних аспектів грошових відносин у сім’ї зумовлена проблемою подолання сучасної кризи сім’ї, пов’язаної з трансформаціями, яки відбуваються у культурній, політичній та соціально-економічній сферах суспільства.

В роботі досліджено зв'язок між задоволеністю шлюбом та грошовими відносинами у сім’ї.

Завдання роботи виконано повною мірою, а саме: визначено основні фактори задоволеності шлюбом, проаналізовано сімейний бюджет з погляду його можливого впливу на задоволеність шлюбом, визначено особливості сімейного бюджету сучасної української сім’ї.

Гіпотеза про те, що сім’ям з високим рівнем задоволеності шлюбом притаманна спільна стратегія сімейного бюджету, підтверджена

В роботі успішно були застосовані наступні методи дослідження: аналіз наукової і методичної літератури, психологічний тест “Задоволеність шлюбом” (В.У. Столін, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), неструктуроване глибинне інтерв’ю з питань сімейного бюджету та авторська анкета “Стратегія формування сімейного бюджету”.

Студентка проявила себе як зацікавлений дослідник, продемонструвала розуміння теоретичних та емпіричних завдань науково-практичної роботи, відповідні практичні вміння.

В цілому робота відповідає вимогам до написання дипломних робіт і може бути рекомендованою до захисту.

Науковий керівник:

доцент кафедри психології, к.політ.н. М. С. Хрустальова

«______»__________________20___р

 

___________

* Для випускної роботи спеціаліста слід писати: «на дипломну роботу».

Для випускної роботи магістра слід писати: «на кваліфікаційну роботу магістра».

Додаток В

Приклад оформлення рецензії

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на кваліфікаційну роботу бакалавра*

«Особливості рефлексії у підлітків з девіантною поведінкою»

студентки групи ГПз-215 гуманітарно-правового факультету

Запорізького національного технічного університету

Петренко Марини Iванiвни

 

Підлітковий вік є важливим етапом у розвитку людини. Кризою в підлітковому віці можна пояснити багато факторів порушення норм поведінки. Гостре протиріччя між відношенням підлітка до самого себе і відношення до нього оточуючих, є одним із самих гострих протиріч підліткового віку, що і зумовлює актуальність обраної Петренко М.I. теми.

В роботі представлено ґрунтовний аналіз літератури з обраної теми. Об'єкт, предмет та завдання дослідження сформульовані коректно, обрані методи релевантні завданням дослідження.

Емпіричний розділ роботи містить описання процедури дослідження та обґрунтування обраних методів. Дослідження ґрунтується на методологічних принципах проективного підходу, і діагностики індивідуальних рис дитини. Результати свідчать про сформовані навички застосування феноменологічного підходу в аналізі даних, та поінформованість Петренко М.I. в галузі проблем загальної психології та розвитку особистості в шкільному віці.

Серед недоліків роботи слід зазначити відсутність додатків з первинними результатами дослідження та граматичні помилки у деяких місцях роботи. Одержані результати є дійсно цікавими і Петренко М.I. варто продовжити їх всебічний аналіз.

В цілому робота виконана на належному рівні, відповідає вимогам до робот такого типу і заслуговує на оцінку "добре".

 

Рецензент:

зав. кафедри педагогіки та психології ЗНУ,

д. психол. н., професор Н.Ф. Шевченко

«______»__________________20___р.

_____________

* Для випускної роботи спеціаліста слід писати: «на дипломну роботу».

Для випускної роботи магістра слід писати: «на кваліфікаційну роботу магістра».

Додаток ГПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.004 с.)