ТОП 10:

Передача кількох радіограм підряд 

Для скорочення часу передачі радіограм за взаємною домовленістю між кореспондентами дозволяється передавати по кілька радіограм підряд.

Для скорочення затримки в передачі радіограм вищих категорій терміновості при симплексному радіозв'язку підряд передаються короткі радіограми. При зв'язку дуплексом (напівдуплексом) передача радіограм підряд в обидва боки за наявністю двох радистів або при застосуванні автоматичної передачі (прийому) може проводитись безперервно. Пропозиція на прийом кількох радіограм підряд передається кодовим виразом ЩСГ ... ? ("Чи можу я передавати по ... радіограм підряд?") із виказанням кількості радіограм, що пропонуються для передачі підряд.

Приклад:

КВМЗ ДЕ ЛДНП ЩСГ 3 ? К ("Чи можу я передавати по три

радіограми підряд?").

Згода на прийом декількох радіограм підряд передається кодовим виразом ЩСГ ("Передавайте по ... радіограм підряд").

Приклад:

ЛДНП ДЕ КВМЗ ЩСГ 3 К ("Передавайте по 3 радіограми

підряд").

При передачі кількох радіограм підряд черговий радист передавальної станції після передачі кожної радіограми замість знака закінчення передачі (К) дає знак поділу і приступає до передачі наступної радіограми. Знак (К) передається після закінчення передачі останньої радіограми.

Приклад:

ЛДНП 421 10 8 1940 421 = ЗРБ АДРЕСА = ТЕКСТ = 122 20 8

1950 122 = ЗХС АДРЕСА = ТЕКСТ = 680 15 8 1952 680 =

ЗКЛ АДРЕСА = ТЕКСТ К.

Квитанція на всі радіограми, прийняті підряд, передається із у казанням номерів цих радіограм в тій послідовності, в якій вони передавалася.

Приклад:

КВМЗ Р 421 122 680 К.

 

Передача сигналів

 

Сигнали передаються без попереднього виклику кореспондента і отримання згоди на прийом у такому порядку:

група букв ЬЬЬ - 2 рази;

циркулярний (лінійний) позивний - 2 рази;

сигнал - 2 рази.

Через 10 с передача повністю повторюється і в кінці передається знак закінчення (К).

Приклад передачі одного сигналу:

ЬЬЬ ЬЬЬ ТКРС ТКРС 3536 ДУКАТ 480 3536 ДУКАТ 480 ПАУЗА 10 С

ЬЬЬ ЬЬЬ ТКРС ТКРС 3536 ДУКАТ 480 3536 ДУКАТ 480 К.

Квитанція на прийнятий сигнал дається негайно шляхом повторення сигналу.

Приклад:

КВМЗ 3536 ДУКАТ 480 К.

Порядок передачі кількох сигналів одному або кільком кореспондентам такий, як і в попередньому прикладі.

Приклад передачі двох сигналів "3536 ДУКАТ 213" і "8114 КАЗБЕК 888² для двох кореспондентів з лінійними (індивідуальними) позивними ЛНПЗ; ТПНУ:

ЬЬЬ ЬЬЬ ЛНПЗ ЛНПЗ ТПНУ ТПНУ 3536 ДУКАТ 213 3536 ДУКАТ 213 8114 КАЗБЕК 888 8114 КАЗБЕК 888, ПАУЗА 10 С

ЬЬЬ ЬЬЬ ЛНПЗ ЛНПЗ ТПНУ ТПНУ 3536 ДУКАТ 213 3536 ДУКАТ 213 8114 КАЗБЕК 888 8114 КАЗБЕК 888 К.

Квитанція на прийняті сигнали передається негайно шляхом повторення кожного сигналу по одному разу.

Приклад:

ЛНПЗ 3536 ДУКАТ 213 8114 КАЗБЕК 888 К.

ТПНУ 3536 ДУКАТ 213 8114 КАЗБЕК 888 К.

Якщо для передачі сигналу необхідно перервати передачу радіограми, то в цьому випадку передається:

знак поділу - 1 раз;

група літер ЬЬЬ - 2 рази;

циркулярний (лінійний) позивний - 2 рази;

сигнал - 2 рази;

через 10 с передача повторюється і в кінці передається знак закінчення К.

Приклад:

32114 25309 = ЬЬЬ ЬЬЬ ТКРС ТКРС 3536 ДУКАТ 480

3536 ДУКАТ 480 (пауза 10 с) ЬЬЬ ЬЬЬ ТКРС ТКРС

3536 ДУКАТ 480 3536 ДУКАТ 480 К.

Одержавши підтвердження на прийнятий сигнал, радист передає кодове скорочення НВ ("Починаю передачу", "Продовжую передачу"), знак поділу і продовжує передачу радіограми. Порядок передачі сигналів і підтвердження про їх прийняття можуть уточнюватися спеціальними інструкціями і вказівками.

При передачі сигналів під час роботи в радіонапрямку дозволяється позивні радіостанцій не передавати.

 

Службові сигнали

 

Для забезпечення радіозв'язку можуть встановлюватися спеціальні службові сигнали, передавані по радіоканалах: перевірки часу, перевірки придатності частот по контрольно-маркерних сигналах, перевірки градуювання апаратури по еталонних частотах, зміни режиму роботи радіозв'язку, зміни частот та інші.

Порядок передачі службових сигналів установлюється розпорядженням начальника, який організовує зв'язок.

Перевірка часу на радіоцентрах і радіостанціях повинна провадитись за сигналами радіомовних станцій не рідше чотирьох разів на добу: о 01:00, 07:00, 13:00, 19:00 за київським часом.

Перевірка градуювання апаратури може провадитись по еталонних і зразкових частотах, передаваних на довгих, середніх і коротких хвилях. Розклад і структура передачі контрольно-маркерних сигналів, еталонних і зразкових частот визначаються спеціальними інструкціями і доводяться до вузлів зв'язку у встановленому порядку.

 

Зміна радіочастот

 

Заміна радіочастот проводиться при зміні умов поширення радіохвиль, при впливі радіоперешкод та в інших випадках, що визначаються радіоданими.

У режимі чергового прийому заміна частот не дозволяється, незважаючи на наявність перешкод прийому. У цих умовах може провадитись тільки перестройка приймальних і передавальних пристроїв (без випромінювання передавачів) у відповідності з розкладом зміни частот, указаних радіоданими, а також за особливою вказівкою пункту управління зв'язком.

Заміна частот в строки, вказані радіоданими, а також денних і нічних (проміжних) частот здійснюється в раніше встановлений час без попередньої домовленості між кореспондентами і без передачі будь-яких команд або сигналів про заміну частот.

Заміна частот, передбачена радіоданими, має бути закінчена до точно встановленого часу.

Якщо у встановлений радіоданими час зміни частот ведеться обмін категорійними радіограмами, а якість радіоканалу відповідає поставленим вимогам, заміна частот проводиться після закінчення радіообміну.

Заміна частот в непередбачений радіоданими час у всіх випадках проводиться:

у радіонапрямках з ініціативи тієї радіостанції, у якої погіршується прийом;

у радіомережах за командою головної радіостанції.

Перехід на нові частоти здійснюється з дозволу чергового радіоцентру, який зобов'язаний переконатися в необхідності і доцільності заміни частот, ураховуючи при цьому обстановку по зв'язку, а також наявність придатних для зв'язку резервних частот.

Для забезпечення радіозв'язку в умовах перешкод за мережами і напрямками (радіостанціями) закріплюються запасні частоти.

Виділені в розпорядження вузла або напрямку зв'язку групові резервні частоти можуть використовуватися в будь-якій радіомережі і в будь-якому радіонапрямку в міру необхідності.

Підбір частот для заміни з групи резервних проводиться з обліком результатів спостереження за рівнем перешкод на них і умов поширення радіохвиль.

Радисти повинні фіксувати наявність і тривалість перешкод на частотах свого прийому, позивні заважаючих станцій і доповідати за командою.

Заміна частот через перешкоди на них проводиться з ініціативи чергових радистів тільки в тих випадках, коли на робочих частотах не можна забезпечити якісний радіоканал. Про це слід доповідати черговому радіоцентру.

Пропозиція про заміну частоти передається тією радіостанцією, у якої погіршились умови прийому.

При передачі пропозиції про заміну частоти застосовуються стандартний виклик і встановлені для цього сигнали.

Одночасно з передачею пропозиції про заміну частоти кореспондент зобов'язаний запропонувати прийнятну для нього частоту прийому, передавши, користуючись Таблицею чергового радиста, вираз: "Передавайте на частоті...". Номінал частоти виражається умовним номером або, у виняткових випадках, кодується по ТЧР.

 

Приклад:

ЛДНП ДЕ ВЛУД ЗГЖ ЗМК ЗХЧ К.

У даному прикладі радіостанція з позивним ВЛУД пропонує головній станції з позивним ЛДНП передавати на частоті з умовним номером 129.

Якщо за мережею або радіостанцією наперед закріплена одна запасна частота, то при передачі пропозиції про заміну частоти її номер не передається, а передається кодове скорочення "Приймайте на запасній частоті" або "Передавайте на запасній частоті".

Приклад:

ЛДНП ДЕ ВЛУД ЩДВ К,

де радіостанція з позивним ВЛУД пропонує головній радіостанції мережі (ЛДНП) перейти на запасну частоту.

Якщо необхідно змінити денну або нічну частоту, закріплену за мережею (радіостанцією), раніше зазначеного радіоданими часу, номер частоти також не вказується, а передаються тільки кодові скорочення ЩЛИ 1 або ЩЛИ 2.

Приклад:

ЛДНП ДЕ ВЛУД ЩЛИ 2,

де радіостанція із позивним ВЛУД пропонує головній станції мережі (ЛДНП) перейти на нічну (і) частоту (и).

Перехід на нічну частоту проводиться після того, як головна станція одержала від усіх кореспондентів мережі згоду на заміну частоти, переконалась в тому, що команда прийнята правильно, і передала їм підтвердження про прийняття їх згоди.

Приклади ведення переговорів про заміну частоти в напрямку:

виклик - К7НА ЗГЖ ЗМК ЗХЧ К;

відповідь - 2ДКП ОК ЗМК ЗХЧ К;

підтвердження - К7НА Р К.

У прикладах станція К7НА пропонує станції 2ДКП передавати на частоті з умовним номером 129 (ЗМК ЗХЧ).

Головна станція (2ДКП), виконавши вимоги, заміни частот в непередбачений радіоданими час, дає згоду на заміну частоти свого передавача, повторивши номер частоти 129 (ОК ЗМК ЗХЧ).

Станція К7НА підтверджує прийом згоди головної станції про заміну частоти кодовим виразом Р. Після цього головна станція (2ДКП) перестроює на частоту з умовним номером 129 свій передавач, а станція К7НА - свій приймач.

Приклади ведення переговорів про заміну частоти в мережі:

виклик головної станції – АЧ4Ц ЗТС ЗМК ЗХЧ К;

відповідь кореспондентів - К7НА ОК ЗМК ЗХЧ К; БВГ5 ОК

ЗМК ЗХЧ К; ГВНС ОК ЗМК ЗХЧ К;

підтвердження – АЧ4Ц Р К.

У прикладах головна станція, застосувавши циркулярний позивний АЧ4Ц, передає кореспондентам мережі команду "Приймайте на частоті № 129" (ЗТС ЗМК ЗХЧ). У своїх відповідях кореспонденти передають ОК (зрозумів) і повторюють номер нової частоти (129). Переконавшись в тому, що всі кореспонденти прийняли команду правильно, головна станція дає підтвердження (Р). Після передачі головною станцією підтвердження вона перестроює свій передавач, а кореспонденти - свої приймачі на частоту номер 129, і головна станція проводить стандартний виклик кореспондентів, перевіряє наявність і якість зв'язку на новій частоті номер 129.

У наступних статтях розглядаються окремі випадки заміни частот у мережі в залежності від стану зв'язку і кількості використовуваних частот.

При забезпеченні радіозв'язку в мережі на одній робочій частоті за мережею, як правило, закріплюється одна або декілька запасних частот (рис.2.2)

РАДІОМЕРЕЖА №1

Кореспонденти Головна р/станція

 

 

ТКВП КВМЗ ЛДНП

 

f1 - робоча частота ТКРС – циркулярний

f2 - запасна частота позивний

Рисунок 2.2 - Перехід на запасну частоту.

При з'явленні перешкод на робочій частоті f1, що утруднюють ведення обміну, головна радіостанція передає кодове скорочення "Переходьте на запасну частоту" і умовний номер запасної частоти, застосувавши циркулярний позивний ТКРС:

- виклик - ТКРС ЗЦХ ЗКЛ ЗМК К;

- відповідь - КВМЗ ОК ЗЦХ ЗКЛ ЗМК К; ТКВП ОК ЗЦХ

ЗКЛ ЗМК К;

- підтвердження - ТКРС Р К.

Після цього всі радисти одночасно перестроюють свої радіостанції на запасну частоту f2 і чекають виклику головної станції. Зв'язок на запасній частоті, як правило, повинен здійснюватися із застосуванням нових позивних.

На рис.2.3 і у прикладах розглядається випадок, коли запасних частот за дуплексною мережею не закріплено.

 

РАДІОМЕРЕЖА №2

 

Кореспонденти Головна р/станція

 

 
 

 


БВГ5 К7НА 2ДКП

АЧ4Ц - цирк.поз.

 

Рисунок 2.3 - Перехід на нову частоту.

 

При з'явленні перешкод у головній станції на частоті прийому f2, які утруднюють ведення обміну, вона передає команду кореспондентам замінити частоту їх передачі, повідомляючи одночасно номер нової частоти.

Приклад:

АЧЧЦ ЗГЖ ЗВН ЗЛК К,

де АЧЧЦ - циркулярний позивний, ЗГЖ ЗВН ЗЛК - команда про заміну частоти і номер нової частоти.

Кореспонденти передають відповідь у такому порядку: К7НА ОК ЗГЖ ЗВН ЗЛК К; БВГ5 ОК ЗГЖ ЗВН ЗЛК К (кореспонденти повторюють номер нової частоти своєї передачі).

Головна станція мережі, переконавшись в тому, що кореспонденти її зрозуміли правильно, підтверджує прийом від них, передавши: АЧЧЦ Р К.

Діставши підтвердження від головної станції, всі кореспонденти перестроюють свої передавачі, а головна станція свій приймач на нову частоту (ЗВН ЗЛК). Встановлення зв'язку на новій частоті починається із стандартного виклику кореспондентів головною станцією.

У випадку погіршення умов прийому в одного або кількох кореспондентів у дуплексній мережі вони повідомляють про це головній станції і пропонують прийнятну для них нову частоту прийому.

Приклад:

БВГ5 ЗРП ЗСГ ЗОМ К,

де станція БВГ5 повідомляє головній станції, що вона відчуває перешкоди і пропонує їй передавати на частоті ЗСГ ЗОМ.

Головна станція перевіряє придатність запропонованої частоти (ЗСГ ЗОМ) для своєї передачі і запитує інших кореспондентів мережі про придатність для них нової частоти прийому.

Приклад:

К7НА ДЕ 2ДКП ЗТК ЗСГ ЗОМ ? К,

де головна станція запитує станцію К7НА ("Чи можете приймати на частоті ЗСГ ЗОМ?").

Одержавши від неї згоду (2ДКП ДЕ К7НА ОК ЗГЖ ЗСГ ЗОМ К - "Передавайте на частоті ЗСГ ЗОМ"), головна станція дає команду всім станціям мережі приймати на новій частоті (АЧЧЦ ЗЖЦ ЗСГ ЗОМ - "Приймайте на частоті ЗСГ ЗОМ").

Діставши від всіх кореспондентів мережі підтвердження про прийняття команди (К7НА ОК ЗСГ ЗОМ К; БВГ5 ОК ЗСГ ЗОМ К), головна станція з свого боку дає підтвердження (АЧЧЦ Р К), після чого кореспонденти перестроюють свої приймачі, а головна станція - свій передавач на частоту (ЗСГ ЗОМ).

Встановлення зв'язку на новій частоті починається із стандартного виклику кореспондентів головною станцією.

Якщо після заміни робочої частоти кореспонденти на новій частоті протягом 1-2 хв. не виявляють викликів з боку головної станції, вони зобов'язані викликати її самі. Не домігшись зв'язку на новій частоті протягом 5 хв., кореспонденти вживають заходів для встановлення зв'язку одночасно на попередній (робочій) і новій (запасній, резервній) частотах.

На період встановлення зв'язку на новій частоті необхідно, де це можливо, на попередній частоті ввімкнути додатковий приймач, що дозволяє тримати під контролем обидві частоти.

Якщо після закінчення 10 хв. з моменту заміни частоти зв'язок ні на робочій, ні на запасній частотах не встановився, радисти доповідають за командою про відсутність зв'язку і діють відповідно до одержаних вказівок.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.015 с.)