ТОП 10:

Кореспонденти Головна р/станція 

 


Нептун 30 Блиск 32 Зірка 40

Марс 20 –

циркулярний

позивний

 

Рисунок 3.2 - Радіомережа

При одночасному виклику всіх радіостанцій мережі, як правило, застосовуються циркулярні позивні. Якщо циркулярні позивні не призначаються, то при одночасному виклику кількох радіостанцій мережі позивні кореспондентів, які викликаються, передаються по одному разу кожний у тій послідовності, в якій вони записані в радіоданих.

Відповідь на виклик дає кожна радіостанція в порядку черговості виклику.

Приклад переговорів для установлення зв'язку в радіомережі з використанням циркулярного позивного:

Виклик: Марс 20, прийом.

Відповідь: Я Блиск 32, прийом.

Відповідь: Я Нептун 30, прийом.

Підтвердження: Марс 20, прийнято, прийом.

Приклад переговорів для установлення зв'язку в радіомережі з використанням індивідуальних позивних:

Виклик: Блиск 32, Нептун 30, я Зірка 40, прийом.

Відповідь: Я Блиск 32, прийом.

Підтвердження: Я Зірка 40, прийнято, прийом.

Відповідь: Я Нептун 30, прийом.

Підтвердження: Я Зірка 40, прийнято, прийом.

 

Передача радіограм

Радіограми, як правило, передаються з попередньою пропозицією і отриманням згоди на прийом.

Якщо при надходженні радіограм для передачі зв'язок не був установлений, то пропозиція на прийом радіограм має бути зроблена одночасно з викликом для установлення радіозв'язку, а згода на прийом - одночасно з відповіддю на виклик.

Приклад:

Пропозиція: Липа 33, я Дон 23, прийміть радіограму, прийом.

Відповідь: Дон 23, я Липа 33, готовий, прийом.

Якщо радист радіостанції, яка викликається, не готовий і не може відразу дати згоду на прийом, то замість "Готовий" дається "Чекайте" ("Чекайте 3 хв.").

Приклад:

Пропозиція: Я Дон 23, прийміть радіограму, прийом.

Відповідь: Я Липа 33, зачекайте, прийом.

У другому прикладі пропозиція про передачу радіограми дається при наявності раніше установленого зв'язку між кореспондентами.

Якщо станція, що викликається, для передачі має категорійну радіограму, то вона робить зустрічну пропозицію із вказівкою категорії радіограми, яку вона має.

Приклад:

Пропозиція: Липа 33, я Дон 23, прийміть

радіограму, прийом.

Зустрічна пропозиція: Дон 23, я Липа 33, прийміть

радіограму ХО, прийом.

Відповідь: Я Дон 23, ХО зрозумів, готовий, прийом.

де ХО - категорія терміновості радіограми закодована по ТЧР.

За наявності у працюючих між собою радіостанцій радіограм однакової категорії терміновості обмін між ними проводиться по черзі.

Після отримання згоди на прийом радіограма передається в тій же послідовності, як і при телеграфному радіообміні.

Приклад:

Я Дон 23, 121 40 8 1320 121 = ГБ АДРЕСА = текст, прийом.

При передачі радіограми особлива увага приділяється чіткій, виразній і непоспішливій передачі літер, слів, цифр, виділенню закінчень і сусідніх слів (груп).

Квитанція на прийняту радіограму дається, не чекаючи її запиту. На прийняту квитанцію радист, який передавав радіограму, дає підтвердження.

Приклад:

Я Липа 33, прийняв 121, прийом.

Підтвердження: Я Дон 23, прийнято, прийом.

 

 

Запит про повторення пропущених і спотворених груп проводиться із використанням таких кодових виразів (додаток Л):

"Повторіть заголовок";

"Повторіть адресу";

"Повторіть ... групу ";

"Повторіть все перед ... групою";

"Повторіть все після ... групи";

"Повторіть текст".

Буквені тексти радіограм, службові знаки (сигнали) і важкі для вимови слова передаються по літерах. При цьому кожна літера передається словом у відповідності із фонетичною азбукою (додаток Б).

Застосовувати інші слова для означення літер алфавіту, крім указаних, - забороняється.

Передача цифрового тексту проводиться у такому порядку:

двозначні групи - 34, 82, 41 - тридцять чотири, вісімдесят два, сорок один і т.д.;

тризначні групи - 126, 372 - сто двадцять шість, триста сімдесят два;

чотиризначні - 873, 4594 - двадцять вісім сімдесят три, сорок п'ять

дев'яносто чотири;

п'ятизначні - 32841, 76359 - тридцять два вісімсот сорок один, сімдесят шість триста п'ятдесят дев'ять;

шестизначні - 456270, 823547 - чотириста п'ятдесят шість двісті сімдесят, вісімсот двадцять три п’ятсот сорок сім;

повні одиниці і десятки - 5000, 18000 - п'ять тисяч, вісімнадцять тисяч.

При поганій чутності дозволяється кожну групу - повторювати окремими цифрами: одиниця, двійка, трійка і т.д.

Приклад:

32481 - тридцять два чотириста вісімдесят один:

трійка, двійка, четвірка, вісімка, одиниця.

 

 

Передача сигналів

 

Сигнали передаються без попереднього виклику кореспондента і отримання згоди на прийом.

Передача сигналів у радіонапрямку проводиться в такій послідовності:

позивний кореспондента - 1 раз;

слово "Я" і позивний своєї радіостанції - 1 раз;

сигнал - 2 рази;

через 10 с передача повністю повторюється і в кінці передається знак закінчення передачі (слово "Прийом").

Квитанція на прийнятий сигнал передається негайно в такому порядку:

позивний кореспондента - 1 раз;

слово "Я" і позивний своєї радіостанції - 1 раз;

сигнал - 1 раз;

кінець передачі (слово "Прийом") - 1 раз.

На квитанцію радіостанція, що передає сигнал, повинна дати підтвердження. У цьому випадку сигнал вважається переданим і прийнятим.

Приклад передачі сигналу в радіонапрямку:

Передача: Липа 33 я Дон 23 63, 3536 ДУКАТ 2135, 3536 ДУКАТ 2135, пауза 10 с,

Липа 33, я Дон 23, 3536 ДУКАТ 2135, 3536 ДУКАТ 2135, прийом.

Квитанція: Дон 23 я Липа 33, 3536 ДУКАТ 2135, прийом.

Підтвердження: Я Дон 23, прийнято, прийом.

 

При передачі сигналів у радіомережі декільком кореспондентам застосовується циркулярний позивний. Кореспонденти мережі квитанції на сигнали передають у тій послідовності, в якій вони записані в радіоданих.

Приклад передачі сигналу в радіомережі при застосуванні циркулярного позивного:

Передача: Марс 20, Марс 20, 3536 ДУКАТ 2135, 3536 ДУКАТ 2135, пауза 10 с,

Марс 20, Марс 20, 3536 ДУКАТ 2135, 3536 ДУКАТ 2135, прийом.

Квитанція: Я Вега 32, 3536 ДУКАТ 2135, прийом.

Квитанція: Я Нептун 30, 3536 ДУКАТ 2135,

прийом.

Підтвердження: Марс 20, прийнято, прийом.

 

Якщо в радіомережі не визначений циркулярний позивний, застосовуються індивідуальні позивні кореспондентів.

Приклад передачі сигналу в радіомережі при застосуванні індивідуальних позивних:

Передача: Вега 32, Вега 32, Нептун 30, Нептун 30,

я Дніпро 40, 3536 ДУКАТ 2135,

3536 ДУКАТ 2135, пауза 10 с,

Вега 32, Вега 32, Нептун 30, Нептун 30

я Дніпро 40, 3536 ДУКАТ 2135,

3536 ДУКАТ 2135, прийом.

Квитанція: Дніпро 40, я Вега 32, 3536 ДУКАТ 2135,

прийом.

Підтвердження: Я Дніпро 40, прийнято, прийом.

Квитанція: Дніпро 40, я Нептун 30, 3536 ДУКАТ2135, прийом.

Підтвердження: Я Дніпро 40, прийнято, прийом.

 

Передача команд по радіо

 

Команди по телефонному радіоканалу передаються без попереднього виклику і отримання згоди на прийом. На прийняту команду негайно дається квитанція з точним повторенням команди або словом: «ЗРОЗУМІВ». Про прийом квитанції радіостанція, яка передавала команду, дає підтвердження словом: «ПРИЙНЯТО».

Приклад переговорів при передачі команди в радіонапрямку:

Передача: Липа 33, я Дон 23, орієнтир один,

протитанкова зброя, знищити, прийом.

Квитанція: Дон 23, я Липа 33, зрозумів, орієнтир один, протитанкова зброя, знищити, прийом;

або Дон 23, я Липа 33, зрозумів, прийом.

Підтвердження: Я Дон 23, прийнято, прийом.

 

При циркулярній передачі команд у радіомережі вони повторюються 2 рази. Дозволяється також 2 рази повторювати команду в разі слабкої чутності та сильних перешкод.

Перед передачею команд всім радіостанціям мережі радист головної радіостанції повинен шляхом прослуховування переконатися в тому, що радіостанції мережі не працюють між собою.

Для циркулярної передачі загальних команд в радіомережі використовуються циркулярні позивні.

На вимогу головної радіостанції мережі команди в радіомережі, передані циркулярно, можуть повторюватися всіма або окремими радіостанціями мережі.

Приклад переговорів при передачі команди в радіомережі із застосуванням циркулярного позивного:

Передача: Марс 20, приготуватися до відбиття танків, приготуватися до відбиття танків, прийом.

Квитанція: Я Вега 32, зрозумів, прийом.

Квитанція: Я Нептун 30, зрозумів, прийом.

Підтвердження: Марс 20, прийнято, прийом.

Приклад переговорів при передачі команди в радіомережі з використанням індивідуальних позивних:

Передача: Вега 32, Нептун 30, Я Дніпро 40, приготуватися до відбиття танків, приготуватися до відбиття танків, прийом.

Квитанція: Дніпро 40, я Вега 32, зрозумів, прийом.

Підтвердження: Я Дніпро 40, прийнято, прийом.

Квитанція: Дніпро 40, я Нептун 30, зрозумів,

прийом.

Підтвердження: Я Дніпро 40, прийнято, прийом.

 

Команди по управлінню літаками, кораблями, артилерією передаються по телефонному радіоканалу у відповідності з переліком команд, викладених у курсах бойової підготовки і порадниках з бойового використання родів військ.

Переговори по телефонному радіоканалу із винесеного телефонного апарата або через комутатор ведуться за викладеними вище правилами. Надаючи відкритий канал для переговорів, черговий радист (телефоніст) повідомляє абоненту позивні радіостанції і попереджує його фразою: «РОЗМОВЛЯЙТЕ ПО РАДІО».

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.011 с.)