Радіограми і сигнали. Порядок їх передачіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Радіограми і сигнали. Порядок їх передачі 

Радіограми і сигнали підрозділяються на вихідні, вхідні і транзитні. Радіограми і сигнали, подані для передачі, називаються ВИХІДНИМИ. Радіограми і сигнали, прийняті від кореспондентів, називаються ВХІДНИМИ. Радіограми і сигнали, прийняті для наступної передачі іншим кореспондентам, називаються ТРАНЗИТНИМИ.

Радіограми, які передаються через декілька проміжних станцій за заздалегідь установленим маршрутом, називаються ЕСТАФЕТАМИ. Контрольні радіограми - ЕСТАФЕТИ можуть передаватися по кільцевому маршруту.

Радіограми і сигнали можуть передаватися такими способами:

квитанційним, безквитанційним, зворотної перевірки.

Спосіб обміну, крім квитанційного, визначається подавцем та вказується скорочено перед знаком закінчення передачі.

Квитанційний спосіб застосовується в усіх випадках, коли немає вказівок про застосування інших способів обміну. При квитанційному способі радіообміну приймання радіограм підтверджується квитанцією - повідомленням про прийняття.

При безквитанційному способові підтвердження про прийняття радіограми не передається або передається по інших каналах зв’язку в порядку, встановленому штабом, який організував зв’язок. Вимога про підтвердження прийняття радіограми може повідомлятися кореспондентові кодовою фразою ЩЛН («На радіограму № ... дайте квитанцію проводом»).

При способі зворотної перевірки підтвердження про прийняття радіограми дається шляхом повного повторення радіограми.

Спосіб зворотної перевірки застосовується у разі необхідності отримати впевненість в безпомилковості прийняття переданої радіограми.

За важливістю та категоріями терміновості інформація поділяється на такі види:

сигнали бойового управління та оповіщення;

радіограми категорій терміновості «ГОРИЗОНТ», «ЕФІР»,

«БУРАН», «ЗЛІТ» та «ЗВИЧАЙНА».

Сигнали бойового управління та оповіщення передаються з перервою передачі і прийому радіограм будь-якої категорії терміновості у порядку їх надходження.

Радіограми різних категорій терміновості передаються в такій послідовності:

«ГОРИЗОНТ» - з перервою передачі й прийому повідомлень усіх інших категорій терміновості;

«ЕФІР» - після радіограм категорії «ГОРИЗОНТ» та з перервою передачі й прийому радіограм категорій терміновості «БУРАН», «ЗЛІТ» та «ЗВИЧАЙНА»;

«БУРАН» - після радіограм категорій «ГОРИЗОНТ», «ЕФІР» з перервою передачі і прийому радіограм категорій терміновості «ЗЛІТ» та «ЗВИЧАЙНА»;

«ЗЛІТ» - після радіограм категорій «ГОРИЗОНТ», «ЕФІР», «БУРАН» з перервою передачі й прийому звичайних радіограм.

Радіограми категорії терміновості «ЗВИЧАЙНА» передаються після радіограм категорії терміновості «ЗЛІТ» у порядку їх надходження.

У випадку надходження радіограм з категоріями терміновості, встановленими для Міністерства зв’язку України, вони передаються після радіограм категорії терміновості «ЗЛІТ».

Під час роботи по відкритому радіоканалу проставлена на радіограмі категорія терміновості кодується по Таблиці чергового радиста або по інших таблицях у встановленому порядку.

Під час роботи з використанням міжнародних позивних категорія радіограми передається відкрито в скороченому вигляді: «ГОРИЗОНТ» (Гор), «ЕФІР» (Еф), «БУРАН» (Бур), «ЗЛІТ» (Зл), «ЗВИЧАЙНА» (Зв).

На вхідній радіограмі розкодована категорія терміновості записується у відповідній графі бланка радіограми.

Радіограми оформляються на бланках або окремих аркушах паперу.

Якщо немає інших вказівок, то у разі одночасного надходження на станцію сигналів і радіограм, які мають категорію терміновості «ГОРИЗОНТ» («ЕФІР»), перевага в черговості передачі належить сигналам.

Вихідні і транзитні радіограми у випадку їх накопичення підбираються на кожний напрямок зв'язку за категоріями терміновості, а в категоріях - за часом їх надходження на вузол зв'язку (радіостанцію).

Радіограми однієї й тієї ж категорії терміновості, що мають особливі відмітки про строки передачі шифрувальних органів, оперативного чергового або чергового вузла зв’язку, передаються раніше інших радіограм цієї ж категорії терміновості незалежно від черговості надходження їх на радіостанцію.

Радіограми однієї й тієї ж категорії терміновості без особливих відміток передаються в порядку черговості надходження їх на вузол зв’язку (радіостанцію).

Сигнали та радіограми, які надходять на радіостанцію, повинні передаватися негайно. Щоб уникнути затримки в передачі сигналів і радіограм категорії «ГОРИЗОНТ» («ЕФІР»), експедиція, черговий вузла зв'язку, черговий центру або подавець заздалегідь попереджують радиста радіостанції, на яку повинні надійти радіограми, про майбутнє надходження таких радіограм (сигналів). Про затримку передачі сигналів і радіограм категорії «ГОРИЗОНТ» («ЕФІР») негайно доповідається черговому по радіозв'язку, який повинен вжити заходів щодо прискорення передачі сигналів (радіограм) і доповісти подавцю.

Черговому радисту забороняється відмовлятися від прийому радіограм (сигналів). В умовах радіоперешкод і слабкої чутності радист повинен проявити все своє уміння, щоб своєчасно і без помилок прийняти радіограму (сигнал).

Сигнали по заздалегідь підготовлених каналах радіозв'язку можуть передаватися (прийматися) безпосередньо з робочих місць виконавців (оперативного чергового).

У випадку накопичення на вузлі зв'язку (радіостанції) великої кількості радіограм для передачі при відсутності зв'язку або в утруднених умовах радіообміну, а також під час роботи радіозв'язку по сеансах подавець попереджається про неминучу затримку в передачі радіограм, що надійшли.

Якщо радіозв'язок здійснюється за розкладом, то час проходження радіограм обчислюється з моменту початку чергового сеансу зв'язку.

Для передачі та прийому важливих бойових документів повинні призначатися на чергування (вахту) найбільш підготовлені радисти, у разі сильних радіоперешкод і поганої чутності прийом повинен по можливості дублюватися.

Види позивних

 

Радіостанціям можуть бути присвоєні індивідуальні (рис.1.1), лінійні (рис.1.2) та індивідуально-лінійні (рис.1.3) позивні.

 
 

 

 


4 3 2 1

ВЛУД ТКПВ КВМЗ ЛДНП

ТКРС - циркулярний позивний

 

Рисунок1.1 - Індивідуальні позивні (закріплені за кожною

радіостанцією):

 

ЛДНП - позивний радіостанції № 1;

КВМЗ - позивний радіостанції № 2;

ТКПВ - позивний радіостанції № 3;

ВЛУД - позивний радіостанції № 4;

ТКРС - циркулярний позивний.

 

 

 


4 3 2 1

ИЖКР ТПНУ ЛНПЗ ЛНПЗ

ТПНУ

ИЖКР

 

Рисунок1.2 - Лінійні позивні (один позивний для кожної пари

радіостанцій):

 

ЛНПЗ - позивний радіостанції № 1 і № 2;

ТПНУ - позивний радіостанції № 1 і № 3;

ИЖКР - позивний радіостанції № 1 і № 4.

 

 

 
 

 


 

 

4 3 2 1

ГВНС БГВ5 К7НА 2ДКП

4ТПН

И6КВ

АЧ4Ц

 

 

Рисунок1.3 - Індивідуально-лінійні позивні (закріплені за

кожним кореспондентом кожної пари

радіостанцій):

 

 

2ДКП - позивний радіостанції № 1 і К7НА - позивний радіостанції № 2 для зв'язку тільки між цими станціями;

4ТПН - позивний радіостанції № 1 і БВГ5 - позивний радіостанції № 3 для зв'язку тільки між цими станціями;

И6КВ - позивний радіостанції № 1 і ГВНС - позивний радіостанції № 4 для зв'язку тільки між цими станціями;

АЧ4Ц - циркулярний позивний.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.013 с.)