ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕГРАФНОГО СЛУХОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕГРАФНОГО СЛУХОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ 

Стандартний виклик

 

Стандартний виклик для встановлення радіозв'язку проводиться в такому порядку:

Позивний радіостанції, яка викликається 1 раз

Слово ДЕ 1 раз

Позивний своєї радіостанції 1 раз

Знак закінчення передачі (К) 1 раз

Приклади виклику:

індивідуальними позивними - КВМЗ ДЕ ЛДНП К;

лінійними позивними - ЛНПЗ К;

індивідуально-лінійними позивними - 2ДКП К.

У випадку одночасного виклику всіх радіостанцій, як правило, застосовуються циркулярні позивні. Якщо циркулярні позивні не призначаються, то у разі одночасного виклику всіх або кількох станцій позивні кореспондентів, що викликаються, передаються по одному разу кожний в тій послідовності, в якій вони записані в радіоданих.

Приклади виклику:

індивідуальними позивними - КВМЗ ТКПВ ВЛУД ДЕ ЛДНП К;

лінійними позивними - ЛНПЗ ТПНУ ИЖКР К;

індивідуально-лінійними позивними - 2ДКП 4ТПН И6КВ К;

циркулярними позивними - АЧ4Ц К.

Стандартна відповідь на стандартний виклик передається в такому порядку:

Позивний радіостанції, яка викликається 1 раз

Слово ДЕ 1 раз

Позивний своєї радіостанції 1 раз

Знак закінчення передачі (К) 1 раз

Приклади стандартних відповідей на стандартні виклики:

індивідуальними позивними - ЛДНП ДЕ КВМЗ К;

лінійними позивними - ЛНПЗ К;

індивідуально-лінійними позивними - К7НА К.

Якщо було викликано кілька радіостанцій, відповідь на виклик дає кожна радіостанція в порядку черговості виклику.

Приклади відповіді на одночасний виклик:

при застосуванні індивідуальних позивних - ЛДНП ДЕ КВМЗ К, ЛДНП ДЕ ТКПВ К, ЛДНП ДЕ ВЛУД К;

при застосуванні лінійних позивних -ЛНПЗ К, ТПНУ К, ИЖКР К;

при застосуванні індивідуально-лінійних позивних -К7НА К, БГВ5 К, ГВНС К.

Одержавши відповідь на виклик, радіостанція підтверджує, що чує відповідь, кодовим скороченням Р.

Приклад Р К.

Якщо відповідь від радіостанції, що викликається, не отримана протягом 3 хв. і перевірка прослуховуванням показує, що ця радіостанція не зайнята, виклик повторюється до трьох разів.

Не діставши відповіді на третій виклик, черговий радист зобов'язаний доповісти про це за командою, зробити відмітку в апаратному журналі і продовжувати стежити за викликаною радіостанцією.

Дальший порядок встановлення зв'язку визначається розпорядженням відповідної посадової особи.

У радіонапрямку при хорошій чутності виклик і відповідь на виклик проводяться скорочено позивним своєї радіостанції.

Приклад:

виклик ЛДН5 К,

відповідь КВМЗ К,

підтвердження Р К.

 

Довготривалий виклик

 

Під час роботи в умовах сильних перешкод, у разі поганої чутності, а також на лініях магістрального радіозв'язку дозволяється проводити довготривалий виклик у такому порядку:

Позивний радіостанції, яка викликається 3 раз

Слово ДЕ 1 раз

Позивний своєї радіостанції 2 раз

Знак закінчення передачі (К) 1 раз

Приклад виклику:

індивідуальними позивними

- КВМЗ КВМЗ КВМЗ ДЕ ЛДНП ЛДНП К;

лінійними позивними

- ЛНПЗ ЛНПЗ ЛНПЗ К;

індивідуально-лінійними позивними

- 2ДКП 2ДКП 2ДКП К;

циркулярними позивними

- ТКРС ТКРС ТКРС К.

Відповідь на довготривалий виклик проводиться в такому порядку:

Позивний радіостанції, яка викликається 3 рази

Слово ДЕ 1 раз

Позивний своєї радіостанції 2 рази

Знак закінчення передачі (К) 1 раз

Приклади відповіді на виклик:

індивідуальними позивними -ЛДНП ЛДНП ЛДНП ДЕ КВМЗ КВМЗ К;

лінійними позивними - ЛНПЗ ЛНПЗ ЛНПЗ К;

індивідуально-лінійними позивними - К7НА К7НА К7НА К.

Довготривалий виклик і відповідь на нього можуть повторюватися багаторазово із дотриманням викладеного вище порядку передачі, але не повинні перевищувати 3 хв. на радіолініях до 3000 км і 5 хв. на радіолініях понад 3000 км.

У цьому випадку знак закінчення передачі (К) передається тільки після останнього виклику та після закінчення відповіді на виклик.

Тривалість встановлення радіозв'язку визначається нормативами і розпорядженням начальника, який організовує зв'язок. Якщо зв'язок протягом заданого часу не встановлений, то черговий радист діє за вказівкою чергового радіоцентру або свого командира.

Якщо умови приймання утруднені, радіостанція, яка встановлює зв'язок, може вимагати дати їй настройку, передавши кодове скорочення ЩСЖ ("Передавайте серію букв Ж (дайте настройку)").

У цьому випадку радіостанція, що викликається, повинна передавати літеру Ж не більше 10-15 с, після чого відповідати на виклик у встановленому порядку.

Передавати серію букв Ж без вимоги кореспондента забороняється.

У випадку, якщо прийом на основній частоті тривалий час неможливий, то за наявності двох приймачів без додаткових команд відкривається чергування на запасній частоті.

Чергування на основній частоті не припиняється. Головна радіостанція може працювати з частиною кореспондентів радіомережі на основній частоті, а з іншими - на запасній частоті.

Запит пароля

 

Паролювання застосовується з метою визначення дійсності радіостанцій, які ведуть передачі, та своєчасного припинення можливих спроб радіостанцій противника вступити в зв'язок з нашими радіостанціями з метою радіодиверсій і дезорганізації роботи, передачі неправильної інформації і т.д.

Пароль запитується:

при початковому встановленні радіозв'язку на нових радіоданих;

перед передаванням бойових наказів і розпоряджень;

при входженні в мережу радіостанції, позивні якої не значаться в радіоданих;

коли черговий радист приймальної радіостанції підозрює, що радіостанція, яка веде передачу, є чужою.

Порядок паролювання визначається штабом, який організовує радіозв'язок.

 

Перевірка радіозв'язку

 

Перевірка радіозв'язку провадиться з метою підтримання його в постійній готовності до радіообміну та контролю за пильністю несення служби черговими радистами.

Перевірка радіозв'язку може провадитися шляхом виклику і відповіді на виклик або передаванням сигналів і радіограм. Перевірки можуть бути двобічними і однобічними. Двобічні перевірки шляхом виклику і відповіді повинні провадитися таким чином:

 

 

Приклад:

виклик - КВМЗ ДЕ ЛДНП К,

відповідь - ЛДНП ДЕ КВМЗ К,

підтвердження - Р К;

При однобічних перевірках підтвердження про прийняття передаються по каналах інших засобів зв'язку.

Строки і порядок перевірки радіозв'язку визначаються розпорядженням начальника, який організовує зв'язок, у відповідності з встановленим режимом роботи радіостанцій на передачу.

Проводити перевірку радіозв'язку з ініціативи чергових (вахтових) радистів забороняється.

Вказівку про перевірку радіозв'язку дає черговий радіоцентру або інша посадова особа, керуючись розпорядженням старших начальників про режим радіозв'язку.

 

Передача радіограм

Радіограми можуть передаватися як із попередньою пропозицією та отриманням згоди на прийом, так і без них.

При передачі радіограм з попередньою пропозицією спочатку передається пропозиція прийняти радіограму, а потім, після отримання згоди на прийом, передається радіограма.

Якщо при надходженні радіограми для передачі зв'язок не був встановлений, то пропозиція щодо прийому радіограми має бути зроблена одночасно з викликом для встановлення радіозв'язку, а згода на прийом - одночасно з відповіддю на виклик.

Пропозиція прийняти радіограму передається в такому порядку:

Позивний радіостанції, яка викликається 1 раз

Слово ДЕ 1 раз

Позивний своєї радіостанції 1 раз

Кодовий вираз ЩТЦ ("Маю... радіограм для Вас") 1 раз

Знак закінчення передачі (К) 1 раз

Приклад пропозиції радіограми та згоди на прийом:

виклик - КВМЗ ДЕ ЛДНП ЩТЦ К,

відповідь - ЛДНП ДЕ КВМ3 ЩРЖ К;

 

Якщо на пропозицію прийняти радіограму, зроблену тричі з інтервалом 10-15 с, не одержано відповіді, то черговий радист за вказівкою чергового радіоцентру може передавати радіограму без згоди на прийом, зробивши про це відмітку в апаратному журналі, і має доповісти за командою. Після відновлення радіозв'язку на передану без згоди радіограму запитується квитанція.

Приклад:

2ДКП Р254? К

де Р254? - запит про підтвердження прийняття переданої радіограми номер 254.

Примітка. У приведеному прикладі вказуються позивний радіостанції, який у випадку хорошої якості зв'язку може не передаватися.

Якщо у радіостанції, яка викликається, є категорійна радіограма для передачі, то вона робить зустрічну пропозицію з вказівкою категорії радіограми, яку вона має.

Приклад:

К7НА ЩТЦ ЗКЦ К,

де ЗКЦ - категорія терміновості радіограми, закодованої по ТЧР.

При наявності у працюючих між собою радіостанцій радіограм однакової категорії терміновості обмін між ними проводиться по черзі по одній або декілька радіограм підряд. Крім того, черговість передачі може регулюватися головною радіостанцією.

У разі необхідності передати радіограму радіостанції, яка зайнята обміном з іншим кореспондентом, радист, дочекавшись кінця передачі (але не кінця обміну), викликає потрібну радіостанцію і пропонує їй радіограму із зазначенням відповідної категорії.

Радист, що одержав пропозицію прийняти радіограму вищої категорії, зобов'язаний дати кореспонденту, з яким він до цього вів обмін, кодове скорочення АС, а викликаючій його радіостанції - згоду на прийом.

Якщо викликана радіостанція передавала або приймала від інших станцій радіограму тієї ж категорії терміновості, що і запропонована радіограма, то вона відповідає: ОК АС ("Зрозумів. Чекайте") - і, закінчивши передачу або прийом радіограми, дає згоду на прийом.

Якщо радист радіостанції, що викликається, не готовий і не може зразу дати згоду на прийом, то замість ЩРЖ ("Я готовий") дається АС ("Чекайте").

Приклад:

2ДКП АС 3 - чекайте 3 хв.

При зворотній перевірцірадіограма передається прийнявшою її радіостанцією повністю. Якщо повне повторення радіограми необхідно одержати по проводових каналах зв'язку, то перед знаком закінчення передачі (К) дається РПТ АЛ ЩЛН.

Якщо необхідно одержати квитанцію на передану радіограму по проводових каналах зв'язку, то перед знаком закінчення передачі (К) дається ЩЛН.

Після передачі радіограм-естафет перед знаком кінця передачі (К) дається ЩВО ("Мою радіограму №... для... (позивний) передайте через радіостанцію ... (позивний)"). Номер проставляється у відповідності до розпорядження начальника, який організував передачу радіограм-естафет.

При односторонньому зв'язку і роботі безквитанційним способом радіограма передається двічі з перервою між передачею 10 с.

Перед кожною передачею даються позивні:

при застосуванні індивідуальних позивних –

позивний станції, яка викликається, 3 рази,

слово ДЕ 1 раз,

позивний своєї станції 2 рази,

кодове скорочення ЩТЦ.

У кінці другої передачі замість (К) передається знак закінчення передачі АР.

Приклад:

2ДКП 2ДКП 2ДКП ДЕ ЛДНП ЛДНП ЩТЦ 121 32 8 1320 121 = 891 АДРЕСА = ТЕКСТ = ПІДПИС = ПАУЗА 10 С

2ДКП 2ДКП 2ДКП ДЕ ЛДНП ЛДНП ЩТЦ 121 32 8 1320 121 = 891 АДРЕСА = ТЕКСТ = ПІДПИС АР.

 

При передачі радіограми квитанційним способом без попереднього пропонування або у разі неотримання згоди на прийом передача радіограми проводиться у порядку, викладеному вище, але без повторення, а в кінці передачі дається знак К.

Приклад:

КВМЗ КВМЗ КВМЗ ДЕ ЛДНП ЛДНП ЩТЦ 121 32 8 1315 121 = 892 АДРЕСА = ТЕКСТ = ПІДПИС К.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.008 с.)