Оформлення вихідних радіограмМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення вихідних радіограм 

Вихідні радіограми, що надходять від відправників, оформляються на бланках радіограм.

У вихідних шифротелеграмах і кодограмах, які надходять із шифроорганів в експедицію вузла зв'язку (або безпосередньо на радіостанцію), зазначаються категорія терміновості радіограми і позивний вузла зв'язку адресата. Дійсна адреса, текст і підпис входять у закриту частину телеграми. В експедиції (на радіостанціях) оформляється заголовок радіограми: номер, кількість груп тексту, дата, час, категорія терміновості. Позивний вузла зв'язку адресата акуратно закреслюється і замість нього для виклику пишеться радіопозивний.

У вихідних радіограмах, оформлених на бланках телеграм і закодованих самим виконавцем, адресування здійснюється по позивних вузлів зв'язку. На радіостанції позивний вузла зв'язку замінюється на радіопозивний, а позивний посадової особи передається відповідно до вимог спеціальної інструкції.

Передача радіограм відкритого тексту допускається тільки у виняткових випадках, про що робиться запис в апаратному журналі радіостанції.

На радіограмах з відкритим текстом має бути надпис "Передати по радіо відкритим текстом" і підпис командира або начальника штабу з'єднання (корабля, частини) чи позначка про усні вказівки з цього питання командира або начальника штабу, зроблена подавцем радіограми і завірена його підписом. Без такої позначки передавати радіограми відкритим текстом забороняється.

Вихідні радіограми, призначені для передачі кільком адресатам, щоб уникнути затримки, мають бути розмножені відправниками за кількістю адрес.

Якщо радіограма може бути передана радіостанцією циркулярно по одній радіомережі, допускається прийом її в експедицію (на радіостанцію) в одному екземплярі.

У випадку відсутності радіозв'язку з кореспондентом або розходження адреси, зазначеної в радіограмі, з існуючими в експедиції списками адрес кореспондентів черговий експедитор (начальник радіостанції, черговий радист) з'ясовує у начальника експедиції (чергового по радіоцентру) обхідні шляхи передачі радіограми або точну адресу кореспондента і діє згідно з отриманими вказівками.

Вихідні радіограми, що надходять для оформлення в експедицію (на радіостанцію) (додаток Е), нумеруються у встановленому порядку.

Транзитна радіограма через всі проміжні радіостанції проходить за одним номером, присвоєним їй в експедиції (радіостанції), з якої вона виходить.

У кількість слів (груп) радіограми включаються слова (групи) тексту, адреси і підпис.

За одне слово вважається:

кожне окреме слово, написане у відповідності з правилами граматики;

кожний знак, кожна буква або цифра, написані окремо (10 відсотків - 2 слова; нр 158 - 2 слова);

кожна група цифр, знаків або букв, а також кожна змішана група цифр, букв і знаків незалежно від кількості знаків у кожній з них (14 08 61 - 3 слова; 14/8-61 - 1 слово; ОРГ-1/18635-13/5 - 1 слово; 178/ПУ - 1 слово; 5-6 липня - 2 слова; хвиля-125 - 1 слово).

групи цифр, букв або знаків розділені крапками або комами, вважаються окремо існуючими групами (12345, 34289, 334444 - 3 слова; 40.00 - 2 слова; 12.00 6/06-62 - 3 слова);

кожна з частин складного слова, а також кожна з частин складних найменувань міст, прізвищ, імен та інших назв, з'єднаних рискою (Карпенко-Карий - 2 слова; тактико-технічний - 2 слова; Кам'янець-Подільський - 2 слова);

кожний розділовий знак, написаний словом (крапка або крп; кома і т.д.). Розділові знаки передаються тільки в тому випадку, якщо вони написані словами;

кожна група цифр або букв в криптограмах і кодограмах;

кожне скорочене і з'єднувальне слово, скорочена назва закладу або підприємства, а також скорочена назва посади (медпункт - 1 слово; пом.нач. - 2 слова; НВЗ - 1 слово; комбат - 1 слово; помнач - 1 слово);

змішана група цифр і букв, у якій букви написані як пояснюючі читання цього цифрового позначення (15-го - 1 слово, 50-річчя - 1 слово).

Дата подачі радіограми записується одно - або двозначним числом без зазначення місяця. Час подачі радіограми (години і хвилини) пишеться чотиризначним числом разом і відокремлюється від дати пропуском.

Приклад:

21 0315 - 21-го о 3г 15 хв.;

8 2120 - 8-го о 21г 20 хв.

При одночасному надходженні від відправника кількох радіограм часом подачі кожної наступної (після першої) є час закінчення оформлення попередньої (першої) в експедиції (на радіостанції).

Радіограми, оформлені в експедиції (додаток Ж), негайно відправляються у відповідну апаратну приймального радіоцентру або телеграфного (телефонного) центру для передачі по радіоканалах. Радіограми можуть надходити в пункт передачі (приймальний радіоцентр, телеграфний або телефонний центр) по каналу з увімкнутими в нього кінцевими апаратами, які дозволяють документувати повідомлення (телеграфний апарат, магнітофон, диктофон).

Отримавши для передачі радіограму, оформлену в експедиції, черговий (вахтовий) радист записує в журнал номер радіограми, кількість груп (слів) і позивний радіостанції, якій передається радіограма.

Після цього радист на вихідній радіограмі легко закреслює категорію терміновості і над нею проставляє значення категорії терміновості із Таблиці чергового радиста або в іншому встановленому порядку (додаток И). Після цього він розпочинає передачу радіограми.

Після передачі радіограми черговий (вахтовий) радист в апаратному журналі записує час отримання квитанції, при односторонньому зв'язку і роботі безквитанційним способом - час закінчення передачі, а на бланку переданої радіограми в правому верхньому куті проставляються такі дані:

час закінчення передачі радіограми (число, години і хвилини отримання квитанції);

позивний вузла зв'язку або умовне найменування кореспондента, якому передана радіограма.

Потім радист розбірливо розписується в передачі радіограми і указує причину затримки радіограми, якщо вона була.

Передану радіограму черговий (вахтовий) радист повертає начальнику чергової обслуги (начальнику зміни), який повідомляє про передачу радіограми в експедицію (подавцю).

Начальник чергової обслуги здає передані радіограми в експедицію в кінці зміни.

При роботі окремої радіостанції передані радіограми зберігаються на радіостанції до закінчення зміни, після чого повертаються в експедицію або подавцю.

Вихідні радіограми, передані з експедиції на радіостанцію по телеграфному каналу, зберігаються на радіостанції протягом доби, після чого знищуються у встановленому порядку.

Черговий експедитор, отримавши повідомлення від начальника чергової обслуги (чергового радиста) про час передачі радіограми, записує його в журналі обліку вихідних телеграм.

Сигнали і радіограми категорії терміновості «Ефір» можуть передаватися черговому експедитору (начальнику чергової зміни) або безпосередньо черговому радисту на радіостанцію по телефону, телеграфу або сигнальними пристроями (з висвічуванням на табло).

Прийняті по телефону сигнали і радіограми категорії «Ефір» записуються на бланках радіограм або в апаратний журнал і негайно передаються, а потім оформляються у встановленому порядку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.01 с.)