СКОРОЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СКОРОЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯАСУВ - автоматизована система управління військами
ЗАЗ - засекречуюча апаратура зв’язку
ЗС - Збройні Сили
комбат - командир батальйона
КХ - короткі хвилі
медпункт - медичний пункт
НВЗ - начальник вузла зв’язку
ОТС - оперативно-технічна служба
помнач - помічник начальника
ПВЗ - польовий вузол зв’язку
ПУ - пункт управління
р/м - радіомережа
р/н - радіонапрямок
СЗ - система зв'язку
ТЧР - таблиця чергового радиста
УКХ - ультракороткі хвилі
Цирк. поз. - циркулярний позивний

ПЕРЕДМОВА

 

Науково-технічна революція у військовій справі висунула проблему управління військами в число найважливіших завдань військового мистецтва. У сучасних умовах управління є одним із вирішальних факторів досягнення перемоги.

Згідно Оборонної політики України (Біла книга) створюється єдина автоматизована система управління ЗС, яка стане складовою державної системи управління. Розвиток системи зв'язку буде забезпечено за рахунок створення цифрової інтегральної мережі зв'язку і обробки всіх повідомлень.

Забезпечення системи і військ зв'язку - це комплекс організаційних і технічних заходів, які спрямовані на створення необхідних умов для розгортання, функціонування, згортання і зміни структури СЗ.

В умовах сучасного бою зв’язок повинен відрізнятися високою надійністю, мобільністю і перешкодозахищеністю і тільки це дозволить полегшити безперервне управління частинами і підрозділами при будь-яких змінах бойової обстановки.

У даному посібнику розглянуті:

правила встановлення і ведення слухового телеграфного і телефонного радіозв'язку по відкритих радіоканалах, а також порядок підготовки і передачі радіоканалів на центри телефонного і телеграфного зв'язку (кінцеві апаратні);

порядок ведення основної документації з оперативно-технічної служби на радіоцентрах, радіобюро (радіостанціях) і порядок оформлення радіограм.

Всі ці положення є обов'язковими, їх повинні суворо дотримуватися у всіх ланках управління Збройних Сил України.

.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Радіоданні. Порядок їх видачі.

 

Для забезпечення радіозв’язку на радіостанціях мають бути оформлені на спеціальному бланку радіодані, які включають частоти, позивні, час зміни частот і позивних, вид зв’язку, а за необхідності азимути на кореспондентів та ключі до радіодокументів. Ключі до Таблиці чергового радиста (ТЧР) на поточну добу вписуються безпосередньо до ТЧР.

Радіодані видаються радисту під розписку або записуються в апаратний журнал радіостанції. На переносних радіостанціях радіодані записуються на передній панелі радіостанції. Радіодані видаються на один строк дії, після закінчення якого вони з радіостанції вилучаються і знищуються в установленому порядку.

Радіообмін

 

Передача по радіоканалах повідомлень і ведення переговорів називаються радіообміном.

За своїм змістом повідомлення підрозділяються на радіограми та сигнали (команди), а радіообмін - на службовий і оперативний.

Службовий радіообмін ведеться з питань установлення радіозв’язку, зміни виду роботи, заміни частот, проходження радіограм, регулювання апаратури та з інших питань забезпечення зв’язку.

Службовий радіообмін ведеться із застосуванням установлених таблиць та за допомогою дозволених кодових скорочень (радіокодів) або кодових виразів.

При телеграфному слуховому і букводрукуючому радіозв’язку передаються кодові скорочення, а при телефонному - кодові вирази.

При веденні службових переговорів передача відкритим текстом будь-якої інформації, крім кодових скорочень і виразів із службових радіокодів, а також ведення приватних переговорів між операторами категорично забороняється. Службовий радіообмін має бути гранично коротким і проводитись у суворій відповідності з вимогами даного Керівництва.

Оперативний радіообмін полягає в передачі (прийомі) документальних повідомлень, а також у веденні абонентами безпосередніх телефонних і телеграфних переговорів по радіо, які у випадку необхідності можуть документуватися і записуватися в апаратному журналі.

Оперативна інформація, яка передається по каналах радіозв’язку (слухових, телеграфних і телефонних), оформляється подавцями у вигляді радіограм (сигналів, команд) встановленої форми через експедицію вузла зв’язку.

В окремих випадках документальні повідомлення оформляються як телеграми і можуть передаватися по телефонних каналах радіозв’язку.

Документальна інформація, що передається по радіоканалах, називається радіограмами.

По відкритих каналах радіозв’язку забороняється передавати відомості, які становлять військову таємницю, в тому числі прізвища, військові звання посадових осіб, райони дислокації, відкриті й умовні найменування військових частин.

До роботи по забезпеченню радіозв’язку допускається особовий склад, який чітко засвоїв і суворо виконує вимоги Керівництва по радіозв’язку Збройних Сил України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.004 с.)