Прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.Прогулом признається відсутність працівника без поважних причин на своєму робочому місці як протягом усього робочого дня, так і більше З годин безперервно або сумарно протягом робочого дня, наприклад, у зв'язку:

- з поміщенням у медвитверезник,

- самовільне використання без погодження з власником або уповноваженим ним органом днів відгулів, чергової відпуски,

- залишення роботи до закінчення строку трудового договору або терміну, який працівник зобов'язаний відпрацювати за державним направленням після закінчення вищого навчального закладу.

Прогул – це невихід на роботу або відсутність на роботі, а не ухиляння від діяльності, безпосередньо не пов'язаної з трудовими обов’язками (неявка на оголошений громадський збір).

Під відсутністю більше 3 годин протягом робочого дня слід розуміти перебування працівника без поважних причин поза територією підприємства.

5. Нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

Звільнення за цією підставою допускається:

1) якщо працівник, який раніше виконував цю роботу (займав посаду), був поновлений на попередній роботі (в разі незаконного звільнення) за рішенням комісії по трудових спорах, суду, вищим у порядку підлеглості органом чи за рішенням власника чи уповноваженого органу;

2) коли працівники (крім тимчасових і сезонних), призвані на дійсну військову службу, а потім звільнені в запас або у відставку, повернулись на попереднє місце роботи, якщо з дня призову пройшло не більше 3 місяців;

3) коли працівник, звільнений раніше від виконання даної роботи через незаконне засудження або усунення з посади в зв'язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, повинен бути поновлений на попередній роботі (посаді), якщо така вимога була заявлена протягом 3 місяців з того часу, як набув чинності виправдувальний вирок або винесено постанову 24про припинення кримінальної справи за відсутністю події чи складу злочину.

Появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.

Звільнення за вказаною підставою допускається за умови, що працівник перебував у нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп'яніння у робочий час на робочому місці.

Такий стан може бути підтверджений як медичним висновком, актом, складеним представниками громадських організацій, свідченнями свідків так і іншими видами доказів. Для працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами про дисципліну (підприємства зв’язку, залізничного транспорту), порушенням трудової дисципліни вважається поява у нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп'яніння не тільки на робочому місці, ай за межами підприємства і у неробочий час.

Вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Додаткові підстави:

1)керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організацій: його заступниками, а також службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, службовими особами державної контрольно-ревізійної служби і органів державного контролю за цінами.

2)Винних дій керівника підприємства, установи, організацій, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати.

3)винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41 КЗпП).

4)вчинення працівником, що виконує виховні функції аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Аморальний проступок –винні дії або бездіяльність працівника, яка порушує моральні принципи, норми суспільної моралі, що негативно впливає на виконання працівником своїх виховних функцій і є несумісною з ними.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.005 с.)