У випадку направлення працівника за поставою суду до лікувально - трудового профілакторію.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У випадку направлення працівника за поставою суду до лікувально - трудового профілакторію.Підставою припинення трудового договору може бути прийняття на роботу з порушенням встановленого порядку (ст. 7 КЗпП):

- прийняття на роботу осіб, які позбавлені вироком суду права займати певні посади або займатись певною діяльністю протягом визначеного судом строку;

- прийняття на роботу, що пов’язана з матеріальною відповідальністю осіб, які раніше були засуджені за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, коли судимість не знята і не погашена;

- прийняття на роботу службовців, які перебувають між собою в близькій спорідненості чи свояцтві, якщо їх служба пов’язана з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю одного з них іншому, крім випадків, коли відповідно до чинного законодавства наявність близької спорідненості чи свояцтва не є перешкодою для укладання трудового договору;

- укладання трудового договору з молодшими спеціалістами або молодшими робітниками після закінчення ними навчальних закладів з порушенням встановленого порядку направлення їх на роботу.

 

Підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу поділяються на загальні (ст. 40 КЗпП) та додаткові (ст. 41 КЗпП).

Загальними вважаються такі підстави, що поширюються на всіх працівників підприємства, незалежно від форм власності і галузі народного господарства. До них віднесені:

Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у зв'язку, із змінами в організації виробництва праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацію або скороченням штату працівників. Саме ліквідація і скороченням штату працівників є причинами до звільнення. Банкрутство є причиною до розірвання трудового договору. Реорганізацію та перепрофілювання підприємства не впливають на скорочення і не є підставами до звільнення.

2. Невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

Пункт 2 ст. 40 КЗпП передбачає дві причини такої невідповідності: недостатня кваліфікація або стан здоров'я, які перешкоджають продовження даної роботи. Ці причини є об'єктивними, тобто такими, що не залежать від волі працівника, тому вони не можуть бути поставлені йому за провину. Власник має довести невідповідність працівника. Доказами можуть бути: недоліки, помилки в роботі, медичний висновок про стійке зниження працездатності або про те, що дана робота йому протипоказана за станом здоров’я, або що виконання ним роботи є небезпечним для оточення.

Систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.

Проводиться за умов:

- порушення повинне стосуватися трудових обов'язків, витікаючих з трудового договору, правил внутрішнього трудового розпорядку.

- недопускається звільнення за порушення громадських обов'язків

(нез'явлення на збори, небажання вступити до профспілкової організації та ін.)

- невиконання або неналежне виконання повинне бути систематичним. У даний час під систематичним розуміється трудове правопорушення, вчинене працівником, до якого вже протягом року було застосовано дисциплінарне або громадське стягнення.

- невиконання трудових обов'язків повинне бути винним, скоєним без поважних причин умисно або з необережності;

- враховуються тільки дисциплінарні й громадські стягнення, які накладаються трудовими колективами і громадськими організаціями відповідно до їх статутів. Не враховуються заходи громадського впливу (наприклад, обговорення порушення), а також стягнення, погашенні терміном давності;

- дисциплінарне звільнення допускається тільки протягом місяця з моменту виявлення правопорушення. За кожне порушення можна застосовувати 1 дисциплінарне стягнення за проступок, який став підставою для звільнення, на працівника не може бути накладено ще й інше дисциплінарне стягнення.

Заходи дисциплінарного стягнення зазначені в ст.147 КЗпП: догана і звільнення.

Заходи громадського впливу – це стягнення за невиконання службових обов’язків, застосовані до працівника трудовим колективом або його органом.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.005 с.)