Порядок укладення трудового договору.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок укладення трудового договору.Трудовий договір укладається як в усній, так і письмовій формі. Переважною, відповідно до ч. 1 ст. 24 КЗпП, є письмова форма, додержання якої є обов'язковими при організаційному наборі працівників; при укладенні контракту; у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі; в інших випадках, передбачених законодавством України.

При письмовій формі трудовий договір укладається в двох примірниках, з яких один знаходиться у працівника. Тому в разі відсутності у працівника примірника трудового договору в письмові формі необхідно вважати, що трудовий договір укладено в усній формі.

Трудовий договір вважається укладеним, коли сторони досягли згоди з усіх умов трудових відносин.

Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу забороняється:

- юридичні гарантії встановлено при прийомі на роботу вагітних жінок, які мають дітей віком др. 30х років, а одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повідомити їм причини відмови у письмовій формі. Така відмова може бути оскаржена у судовому порядку;

- забороняється відмова в прийнятті на роботу і професійне навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійно-технічні навчальні заклади і направляється на роботу в рахунок броні;

- судовий захист прав працівників при необґрунтованій відмові встановлений для працівників, запрошених в порядку переведення з іншого підприємства молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і направлені на роботу на підприємство;

- виборних працівників після закінчення строку повноважень та інших осіб, з якими власник зобов’язаний укласти договір.

Заборонено укладати трудовий договір:

- з жінками і підлітками на роботи з важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці, підземні роботи - в інтересах охорони здоров’я;

- з підлітками на роботу, пов’язану із виробництвом, зберіганням і торгівлею спиртними напоями;

- з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана робота за станом здоров’я.

Разом з тим власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому самому підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти) якщо у зв’язка із виконанням своїх трудових обов’язків вони безпосередньо підконтрольні або підпорядковані один одному. На державних підприємствах і установах такі обмеження передбачені спеціальними актами.

Трудове законодавство встановлює певні категорії осіб, які перед укладенням трудового договору повинні пройти медичне освідчення:

1) підлітки до 18 років;

2) особи, що приймаються на роботу

3) особи, що приймаються на роботи, що вимагають особливих психофізичних даних від працівника (пілоти, водії);

4) особи, які приймаються на роботи, пов’язані з обслуговуванням дітей, хворих, громадським харчуванням;

5) при громадському призові і організованому наборі.

Документи, необхідні для влаштування на роботу:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу (неповнолітні, яким ще не виповнилось шістнадцяти років, замість паспорта подають свідоцтво про народження);

- трудову книжку, особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити довідку з будинкоуправління (ЖЕК) або сільської Ради про останнє заняття, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

- військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Служби безпеки України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, подають військовий квіток;

- звільненні з місць відбування кримінального покарання зобов'язані подати довідку про звільнення.

Забороняється вимагати документи:

- відомості про партійну і національну приналежність;

- походження і прописку;

- інші документи, подання яких не передбачено законодавством.

Укладення трудового договору в будь-якій формі оформлюється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженим ним органом про зарахування працівника на роботу. В наказі про прийняття на роботу зазначається прізвище, ім'я по батькові особи, посада чи робота, на яку приймають працівника, з якого числа він приступає до роботи і розмір оплати за працю. З наказом про прийняття на роботу працівник має бути ознайомлений під розписку із зазначенням дати такого ознайомлення.

Фізична особа має обов’язок у тижневий строк у державній службі зайнятості за місцем проживання зареєструвати укладений трудовий договір.

Частиною 3 ст. 24 КЗпП передбачено, що трудовий договір вважається укладеним тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Але при цьому необхідно враховувати, що виконання роботи без видання наказу чи розпорядження доручено службовою посадою, яка має право приймати на роботу або коли робота виконувалась з її відома.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.005 с.)