ТОП 10:

ТЕМА: «Аудит бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства»МЕТА:закріплення теоретичних знань у галузі аудиту та набуття практичних навичок проведення аудиту бартерних операцій. Дослідження записів, що відображені у бухгалтерському обліку підприємства у результаті проведених бартерних операцій, проведення звірки бухгалтерських записів та здійснення аудиторських виправлень залишків за рахунками.

 

Теоретичні відомості

Згідно Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

Процедура аудиту бартерних (товарообмінних) операцій в зовнішньоекономічній діяльності включає:

1) перевірка правильності операцій у відповідності до договорів купівлі-продажу та Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»;

2) перевірка достовірності оцінки товарів за бартерними договорами;

3) перевірка правильності застосування офіційного обмінного курсу НБУ на дату відображення операції;

4) перевірка своєчасності ввезення товарів, що імпортуються,за бартерним договором, на митну територію України;

5) перевірка правильності нарахування пені в разі порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором.

У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів, що імпортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.

Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг - дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи державної митної служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи державної податкової служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг).

Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).

Хід виконання роботи

Українське підприємство ТОВ «Бім-майстер» уклало бартерний контракт з угорським контрагентом. Відповідно до цього контракту суб’єкт господарської діяльності України мав поставити угорській стороні товар на загальну суму – Хєвро.Сума експортних митних платежів (мито та митний збір) – М грн. Договірна ціна бартерного контракту – Х євро. Витрати на виробництво та реалізацію товарів, що є предметом бартерного контракту, становлять - Y грн. Угорський контрагент виконав свою частину контракту, здійснивши поставку свого товару також на суму – Хєвро. Сума імпортних платежів (мито та митний збір) – К грн.

Офіційні курси євро по відношенню до гривні становлять:

- на день оформлення ВМД- Е1 грн. за євро;

- на дату одержання товару від угорського контрагента - Е2грн. за євро.

Бухгалтерський облік бартерної операції наведений у табл. 1.

 

Завдання

4. Перевірити правильність бухгалтерських записів бартерної операції. Виявити помилки і порушення. Скоригувати записи згідно діючого Плану рахунків. Коректні та скореговані записи представити згідно зразка (Додаток А).

5. Провести аудиторські виправлення залишків за рахунками, які використовувались під час бухгалтерського обліку бартерної операції.

6. Визначити переваги та недоліки здійснення бартерних операцій українським підприємством.

7. Сформулювати аудиторський висновок щодо коректності відображення результатів бартерної операції в обліку.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.004 с.)