ТОП 10:

Колекція, зібрання монет та медалейКолекція, зібрання печаток

Колекція, зібрання гербів та прапорів

Генеалогічне дослідження

9. Назвіть СІД, яка вивчає монетне виробництво, історію грошово-вагових систем і грошового обігу

Фалеристика

Медальєрика

Нумізматика

Боністика

10. Назвіть позначення вартості на монетах та паперових грошових знаках:

а) номінал

б) лігатура

в) проба

аверс

11. Назвіть країну, в якій перші монети у світі з’явились в ХІІ ст. до н.е.

а) Єгипет

б) Месопотамія

в) Китай

Лідія

12. Назвіть хронологічні межі безмонетного періоду на Русі

а) ІХ – ХІ ст.

ІХ – ХIV ст.

б) ХІІ – ХIV ст.

в) ХV – ХVІІ ст.

13. Назвіть професора Віденського університету, який видав 8-томну працю з античної нумізматики „Наука про стародавні монети”:

а) Й.Шульце

б) Й.Еккель

в) Й.Лелевель

Х. М. Френ

14. Назвіть країну малоазійську країну, в якій перші карбовані монети з’явились в VІІ ст. до н.е.

а) Лідія

б) о. Крит

в) Греція

Асирія

15. Монопольне право на чеканку і випуск до обігу монет має назву

а) девальвація

б) монетна легенда

в) монетна регалія

лігатура

16. Вкажіть назву домішку недорогоцінного металу в золотому або срібному сплаві

а) номінал

б) аверс

в) лігатура

Проба

17. Напис на монеті має назву

а) лігатура

б) легенда

в) проба

монетна регалія

18. Ребро карбованої монети має назву

а) гурт

б) легенда

в) лігатура

аверс

19. Назвіть правителя Київської Русі в період правління якого (якої) почалася чеканка монет

а) Княгиня Ольга

Князь Святослав

б) Володимир Великий

в) Володимир Мономах

20. Вкажіть назву будь-якого комплекту монет – від декількох екземплярів до десятків тисяч – заритого в землю в цілях збереження або такого, що випадково потрапив до неї

а) монетна знахідка

б) монетна регалія

в) монетний скарб

монетна легенда

21. Назвіть СІД, що вивчає паперові грошові знаки:

а) нумізматика

б) сфрагістика

в) боністика

фалеристика

22. Назвіть вчених, які займалися нумізматичним дослідженнями

А.Г. Тартаковський

Х.М. Френ

Й. Еккель

О.В. Орєшников (2,3,4)

23. Назвіть переваги металевих грошей перед іншими формами примітивних засобів обміну

Металеві гроші не піддавалися порчі, їх можна було зберігати тривалий час

Металеві гроші мали меншу вагу, що полегшувало їх транспортування

Металеві гроші вони легко ділилися на частини, перетворюючись на гроші меншої вартості.

Металеві гроші надають багатий матеріал з історії мистецтва, так як самі є пам’ятками дрібної пластики. (1,2,3)

Тема: Сфрагістика. Гліптика.

24. Чи вірно, що на сучасних гербових печатках РФ зображений двоглавий орел? (так)

25. Чи вірно, що каміння з врізаним на ньому зображенням мало назву камея? (ні, інталія)

26. Чи вірно, що каміння з опуклим зображенням на ньому мало назву інталія? (ні, камея)

27. Назвіть українського гетьмана, якому належала перша відома печатка козацької верхівки

Петро Конашевич – Сагайдачний

Богдан Хмельницький

Петро Дорошенко

Іван Самойлович

28. Назвіть СІД до складу якої входила сфрагістика до свого виокремлення в окрему дисципліну

Дипломатика

Геральдика

Нумізматика

Хронологія

29. Вкажіть назву свинцевих печаток

а) хрисовули

б) аргіровули

в) були

персні-печатки

30. Назвіть князя, чия печатка вважається найдавнішою на Русі

а) Олег

б) Ігор

в) Святослав

Володимир Великий

31. Назвіть перший російський орден, затверджений в 1698 р. Петром І

а) орден святої Катерини

б) орден Андрія Первозданного

в) орден святої Анни

орден святого Володимира

32. Вкажіть СІД, інша назва якої сигілографія

а) боністика

б) медаль’єрика

в) сфрагістика

геральдика

33. Вкажіть назву каміння з врізаними чи опуклими на ньому зображеннями

Були

Геми

Плакетки

Бони

34. Назвіть зміни, які відбуваються в державній печатці Росії за правління Івана ІІІ

а) зображення двоголового орла

б) зображення вершника зі списом

в) зображення корони та скіпетру

зображення Таврійського палацу (1-2)

35. Назвіть групи печаток, що відносяться до періоду Київської Русі

Княжі печатки

Церковні печатки

Печатки з патрональними зображеннями двох святих

Печатки з зображеннями двох святих та княжого знаку (1,2,3)

36. Назвіть античні геми, що збереглися до нашого часу

Мальмезонський камей

Стелла цариці Хатшепсут

Розетський камінь

Августовська Гема (1,4)

Тема: Хронологія

37. Чи вірно, що поняття «високос» з’явилося в ході проведення юліанської реформи календаря? (так)

38. Назвіть групи, на які поділяються ери у залежності від відправної точки літочислення

Астрономічні

Політичні

Релігійні

Економічні (1-3)

39. Чи вірно, що основною причиною проведення календарних реформ було неспівпадання тропічного (астрономічного) та календарного років? (так)

40. Назвіть СІД, яка вивчає системи літочислення та історію їх розвитку

а) метрологія

б) хронологія

в) герменевтика

геортологія

41. Назвіть країну, в якій з’явився найдавніший сонячний календар (ІV тис. до н.е.)

а) Центральна Америка

б) Єгипет

в) Китай

Індія

42. Назвіть імператора, який ініціював реформу календаря в Стародавньому Римі (46 р. до н.е.)

а) Октавіан Август

б) Юлій Цезар

в) Септимій Север

Тиберій

43. Назвіть папу Римського, який здійснив масштабну реформу календаря

а) Інокентій VІІ

б) Григорій ХІІІ

в) Лев V

Юлій ІІ

 

44. Назвіть різновид мусульманської календарної ери хіджра

а) політична

б) релігійна

в) астрономічна

ера від створення світу

45. Назвіть сучасну міжнародну еру

а) ера від Різдва Христового

б) староруська ера

в) ера від заснування Риму

Олімпійська ера

46. Назвіть різновид сучасного міжнародного календарю

місячний

Сонячний

місячно-сонячний

блукаючий

47. Назвіть рік (до н.е.) появи Юліанського календарю

(46)

48. Назвіть рік появи Григоріанського календарю

(1582)

49. Назвіть рік затвердження тризубу в якості малого герба України

(1996)

50. Назвіть рік, в якому перший Вселенський Нікейський собор постановив вважати юліанський календар обов’язковим для всіх християнських країн

(325)

51. Назвіть рік введення в Росії григоріанського календарю

(1918)

Тема: Геральдика. Вексилографія.

52.Назвіть автора праці з геральдики і сфрагістики «Російська геральдика» (1855)

а) О.Лакієр

б) В.Татіщев

в) М.Ліхачев

В. Янин

53. Перших професійних знавців генеалогії та геральдики в Європі називали

а) герольди

б) бенедиктинці

в) печатники

лицарі

54. Назвіть російського монарха, за указом якого при Сенаті була створена Герольдмейстерська контора для складання гербів за правилами геральдики

а) Петро І

б) Іван ІІІ

в) Катерина ІІ

Павло І

55. Назвіть польського короля, який пожалував реєстровим козакам у 1576 р. печатку з гербом

а) Сигізмунд ІІ Август

б) Стефан Баторій

в) Сигізмунд ІІІ Ваза

Ян-Казимир Ваза

56. Назвіть великого київського князя на срібних монетах якого вперше з’являється зображення тризубу

а) Святослава Ігоровича

б) Володимира Святославовича

в) Ярослава Володимировича

Володимир Мономах

57. В XVIXVII ст. у зв’язку із відмовою від лицарських турнірів відходить в минуле „жива” – лицарська геральдика. Цей період розвитку геральдики отримав назву:

а) письмова геральдика

б) паперова геральдика

в) золота геральдика

документальна геральдика

58. Вкажіть назву гетьманської регалії у вигляді древка з кулею, прикрашеної хрестами і кінськими хвостами

а) корогва

б) бунчук

в) знамено

була

59. Вкажіть зображення, яке поміщалося замість корони на гербах духовних осіб

а) хрест

б) капелюх

в) сонце

храм

60. Назвіть основні геральдичні фігури

Глава щита

Підніжжя щита

Стовп

Корона

(1,2,3)

61. Назвіть необов’язкові частини щита герба

Пояс

Перев’язь

Мантія

Девіз

(3,4)

Тема: Генеалогія

62. Вкажіть назву генеалогічних таблиць складених у порядку: від родоначальника до нащадків або від одного з нащадків до предків

а) родовідне древо

б) родовідна книга

в) генеалогічна книга

генеалогічне досьє

63. Назвіть автора п’ятитомного довідника «Малоросійський родословник» (1908-1914 рр.)

а) О.Лазаревський

б) О.Маркович

в) В.Модзелевський

Ю Єрліч

64. Вкажіть назву цінного генеалогічного джерела з історії козацькій родів на Україні, яке містило прізвища активних учасників визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

а) „Реєстр війська Запорізького 1649 р.”;

б) „Малоросійський родословник”;

в) „Оксамитова книга”

«Історична і статистична записка про дворянський стан і дворянське майно Чернігівської губернії»

65. Назвіть етапи генеалогічного дослідження

створення генеалогічного досьє

створення генеалогічних карток

складання генеалогічних таблиць

складання родовідної книги

(1,2,3)

66. Назвіть джерела руської генеалогії

Родовідні книги

Генеалогічні легенди

Розрядні книги

Списки служилих людей

(всі)

67. Назвіть рік виходу праці історика А. Марковича «Історична і статистична записка про дворянський стан і дворянське майно Чернігівської губернії»

(1841)

68. Назвіть рік заснування Герольдмейстерської контори, яка мала засвідчувати приналежність особи або роду до дворянства (1722)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.017 с.)