ТОП 10:

Тема: Нумізматика. Боністика.Тема: СІД – пропедевтика.

1. Чи вірно, що історичне джерелоце залишки минулого, які пов'язані з діяльністю людей і відображають історію людського суспільства? (так)

2. Назвіть дисципліни, які досліджують окремі (специфічні) види джерел

Геральдика

Сфрагістика

Нумізматика

Фалеристика (всі)

3. Назвіть дисципліни, які розробляють спеціальні методи дослідження джерел

Хронологія

Палеографія

Археографія

Нумізматика (1, 2, 3)

4. Назвіть нові СІД, які з’явилися на базі традиційних дисциплін в ХХ ст.

Берестологія

Нумізматика

Фалеристика

Боністика (1,3.4)

5. Назвіть українського історика професора, який займався дослідження структури СІД.

М. Тихомиров

О. Каменцева

В. Никонов

М. Варшавчик

Тема: Нумізматика. Боністика.

6. Чи вірно, що слово «скотъ» на Русі означало не тільки домашніх тварин, а і грошей, майна, багатства? (так)

7. Чи вірно, що латинське слово «капут» – голова стало основою сучасних слів «капітал», «капіталізм»? (так)

8. Назвіть значення терміну «мюнцкабінет»

Колекція, зібрання монет та медалей

Колекція, зібрання печаток

Колекція, зібрання гербів та прапорів

Генеалогічне дослідження

9. Назвіть СІД, яка вивчає монетне виробництво, історію грошово-вагових систем і грошового обігу

Фалеристика

Медальєрика

Нумізматика

Боністика

10. Назвіть позначення вартості на монетах та паперових грошових знаках:

а) номінал

б) лігатура

в) проба

аверс

11. Назвіть країну, в якій перші монети у світі з’явились в ХІІ ст. до н.е.

а) Єгипет

б) Месопотамія

в) Китай

Лідія

12. Назвіть хронологічні межі безмонетного періоду на Русі

а) ІХ – ХІ ст.

ІХ – ХIV ст.

б) ХІІ – ХIV ст.

в) ХV – ХVІІ ст.

13. Назвіть професора Віденського університету, який видав 8-томну працю з античної нумізматики „Наука про стародавні монети”:

а) Й.Шульце

б) Й.Еккель

в) Й.Лелевель

Х. М. Френ

14. Назвіть країну малоазійську країну, в якій перші карбовані монети з’явились в VІІ ст. до н.е.

а) Лідія

б) о. Крит

в) Греція

Асирія

15. Монопольне право на чеканку і випуск до обігу монет має назву

а) девальвація

б) монетна легенда

в) монетна регалія

лігатура

16. Вкажіть назву домішку недорогоцінного металу в золотому або срібному сплаві

а) номінал

б) аверс

в) лігатура

Проба

17. Напис на монеті має назву

а) лігатура

б) легенда

в) проба

монетна регалія

18. Ребро карбованої монети має назву

а) гурт

б) легенда

в) лігатура

аверс

19. Назвіть правителя Київської Русі в період правління якого (якої) почалася чеканка монет

а) Княгиня Ольга

Князь Святослав

б) Володимир Великий

в) Володимир Мономах

20. Вкажіть назву будь-якого комплекту монет – від декількох екземплярів до десятків тисяч – заритого в землю в цілях збереження або такого, що випадково потрапив до неї

а) монетна знахідка

б) монетна регалія

в) монетний скарб

монетна легенда

21. Назвіть СІД, що вивчає паперові грошові знаки:

а) нумізматика

б) сфрагістика

в) боністика

фалеристика

22. Назвіть вчених, які займалися нумізматичним дослідженнями

А.Г. Тартаковський

Х.М. Френ

Й. Еккель

О.В. Орєшников (2,3,4)

23. Назвіть переваги металевих грошей перед іншими формами примітивних засобів обміну

Металеві гроші не піддавалися порчі, їх можна було зберігати тривалий час

Металеві гроші мали меншу вагу, що полегшувало їх транспортування

Металеві гроші вони легко ділилися на частини, перетворюючись на гроші меншої вартості.

Металеві гроші надають багатий матеріал з історії мистецтва, так як самі є пам’ятками дрібної пластики. (1,2,3)

Тема: Сфрагістика. Гліптика.

24. Чи вірно, що на сучасних гербових печатках РФ зображений двоглавий орел? (так)

25. Чи вірно, що каміння з врізаним на ньому зображенням мало назву камея? (ні, інталія)

26. Чи вірно, що каміння з опуклим зображенням на ньому мало назву інталія? (ні, камея)

27. Назвіть українського гетьмана, якому належала перша відома печатка козацької верхівки

Петро Конашевич – Сагайдачний

Богдан Хмельницький

Петро Дорошенко

Іван Самойлович

28. Назвіть СІД до складу якої входила сфрагістика до свого виокремлення в окрему дисципліну

Дипломатика

Геральдика

Нумізматика

Хронологія

29. Вкажіть назву свинцевих печаток

а) хрисовули

б) аргіровули

в) були

персні-печатки

30. Назвіть князя, чия печатка вважається найдавнішою на Русі

а) Олег

б) Ігор

в) Святослав

Володимир Великий

31. Назвіть перший російський орден, затверджений в 1698 р. Петром І

а) орден святої Катерини

б) орден Андрія Первозданного

в) орден святої Анни

орден святого Володимира

32. Вкажіть СІД, інша назва якої сигілографія

а) боністика

б) медаль’єрика

в) сфрагістика

геральдика

33. Вкажіть назву каміння з врізаними чи опуклими на ньому зображеннями

Були

Геми

Плакетки

Бони

34. Назвіть зміни, які відбуваються в державній печатці Росії за правління Івана ІІІ

а) зображення двоголового орла

б) зображення вершника зі списом

в) зображення корони та скіпетру

зображення Таврійського палацу (1-2)

35. Назвіть групи печаток, що відносяться до періоду Київської Русі

Княжі печатки

Церковні печатки

Печатки з патрональними зображеннями двох святих

Печатки з зображеннями двох святих та княжого знаку (1,2,3)

36. Назвіть античні геми, що збереглися до нашого часу

Мальмезонський камей

Стелла цариці Хатшепсут

Розетський камінь

Августовська Гема (1,4)

Тема: Хронологія

37. Чи вірно, що поняття «високос» з’явилося в ході проведення юліанської реформи календаря? (так)

38. Назвіть групи, на які поділяються ери у залежності від відправної точки літочислення

Астрономічні

Політичні

Релігійні

Економічні (1-3)

39. Чи вірно, що основною причиною проведення календарних реформ було неспівпадання тропічного (астрономічного) та календарного років? (так)

40. Назвіть СІД, яка вивчає системи літочислення та історію їх розвитку

а) метрологія

б) хронологія

в) герменевтика

геортологія

41. Назвіть країну, в якій з’явився найдавніший сонячний календар (ІV тис. до н.е.)

а) Центральна Америка

б) Єгипет

в) Китай

Індія

42. Назвіть імператора, який ініціював реформу календаря в Стародавньому Римі (46 р. до н.е.)

а) Октавіан Август

б) Юлій Цезар

в) Септимій Север

Тиберій

43. Назвіть папу Римського, який здійснив масштабну реформу календаря

а) Інокентій VІІ

б) Григорій ХІІІ

в) Лев V

Юлій ІІ

 

44. Назвіть різновид мусульманської календарної ери хіджра

а) політична

б) релігійна

в) астрономічна

ера від створення світу

45. Назвіть сучасну міжнародну еру

а) ера від Різдва Христового

б) староруська ера

в) ера від заснування Риму

Олімпійська ера

46. Назвіть різновид сучасного міжнародного календарю

місячний

Сонячний

місячно-сонячний

блукаючий

47. Назвіть рік (до н.е.) появи Юліанського календарю

(46)

48. Назвіть рік появи Григоріанського календарю

(1582)

49. Назвіть рік затвердження тризубу в якості малого герба України

(1996)

50. Назвіть рік, в якому перший Вселенський Нікейський собор постановив вважати юліанський календар обов’язковим для всіх християнських країн

(325)

51. Назвіть рік введення в Росії григоріанського календарю

(1918)

Тема: Генеалогія

62. Вкажіть назву генеалогічних таблиць складених у порядку: від родоначальника до нащадків або від одного з нащадків до предків

а) родовідне древо

б) родовідна книга

в) генеалогічна книга

генеалогічне досьє

63. Назвіть автора п’ятитомного довідника «Малоросійський родословник» (1908-1914 рр.)

а) О.Лазаревський

б) О.Маркович

в) В.Модзелевський

Ю Єрліч

64. Вкажіть назву цінного генеалогічного джерела з історії козацькій родів на Україні, яке містило прізвища активних учасників визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

а) „Реєстр війська Запорізького 1649 р.”;

б) „Малоросійський родословник”;

в) „Оксамитова книга”

«Історична і статистична записка про дворянський стан і дворянське майно Чернігівської губернії»

65. Назвіть етапи генеалогічного дослідження

створення генеалогічного досьє

створення генеалогічних карток

складання генеалогічних таблиць

складання родовідної книги

(1,2,3)

66. Назвіть джерела руської генеалогії

Родовідні книги

Генеалогічні легенди

Розрядні книги

Списки служилих людей

(всі)

67. Назвіть рік виходу праці історика А. Марковича «Історична і статистична записка про дворянський стан і дворянське майно Чернігівської губернії»

(1841)

68. Назвіть рік заснування Герольдмейстерської контори, яка мала засвідчувати приналежність особи або роду до дворянства (1722)

Ст

18 ст.

19 ст.

71. Назвіть місто, в якому під час археологічних розкопок 1951 р. вперше були знайдені берестяні грамоти

а) Москва

б) Новгород

в) Чернігів

Київ

72. Назвіть основний матеріал для письма в Київській Русі

а) пергамен

б) папір

в) папірус

Береста

73. Назвіть країну, в якій на початку ІІІ тис. до н.е. папірус став використовуватись в якості матеріалу для письма

а) Єгипет

б) Індія

в) Китай

Асирія

74. Назвіть вченого, який на початку ХІХ ст. розшифрував єгипетські ієрогліфи

а) французький вчений Ж.-Ф. Шамполіон

б) англійський вчений А. Хант

в) німецький вчений У. Вількен

німецький вчений Теодор Момзен

75. Назвіть СІД, яка вивчає стародавні та середньовічні написи на твердому матеріалі (камінні, металі, дереві, кераміці, склі та ін.)

а) епіграфіка

б) нумізматика

в) герменевтика

гліптика

76. Назвіть документ, який має важливе значення для епіграфіки Давнього Сходу

а) зведення законів царя Хамурапі

б) зведення законів царя Ашокі

в) зведення законів царя Дарія І

зведення законів імператора Юстиніана

77. «Рунічне письмо» - це

а) давнє фінікійське письмо

б) письмо давніх германців, в основі якого лежить латинський алфавіт

в) давньоєврейське письмо, виконане квадратним шрифтом

давньоєгипетське ієрогліфічне письмо

78. Назвіть епіграфічний пам’ятник вивчення якого в ХІХ ст. поклало початок розшифруванню єгипетських ієрогліфів

а) Стелла цариці Хатшепсут;

б) Бехістунський надпис Дарія І

в) Розетський камінь

Антидевовський надпис Ксеркса

79. Назвіть папіруси, які збереглися до нашого часу

«Податний устав» Птолемея II Филадельфа

«Бехістунський надпис Дарія І

«Дикайомата» (зведення законів Олександрії)

«Конституция Афин» Аристотеля

(1,3,4)

80. Назвіть рік знаходження перших папірусів під час археологічних розкопок римського місту Геркуланум

(1752)

Тема: Палеографія

81. Назвіть СІД, яка вивчаєдосліджує зовнішні ознаки (прикмети) рукописних джерел

Археографія

Палеографія

Текстологія

Джерелознавство

82. Назвіть особливе декоративне письмо, яким прикрашалися як правило заголовки, початкові рядки глав та розділів

а) піктографія

б) в’язь

в) устав

скоропис

83. Назвіть автора праці «Палеографический изборник южнорусского письма» та розробника наукової української палеографії

а) І. Каманін

б) О. Субтельний

в) С. Кульчицький

С. Маслов

84. Назвіть російського монарха, за якого (якої) виник «громадянський шрифт», яким надалі друкували всі книжки

Петро І

Єлизавета Петрівна

Катерина ІІ

Павло І

85. Назвіть три основні етапи графіки руського письма

Устав

Півустав

Скоропис

Тайнопис (1,2,3)

86. Назвіть рік створення слов’янської азбуки болгарськими місіонерами Кирилом та Мефодієм

(863)

Тема: Метрологія

87. Чи вірно, що англійський фунт (міра ваги) дорівнював приблизно 400 г?

(так)

88. Чи вірно, що англійський фут (міра довжини) дорівнював приблизно 30 см?

(Так)

89. Чи вірно, що англійський дюйм (міра довжини) дорівнював приблизно 2,5 см?

(так)

90. Назвіть найдрібнішу з перелічених одиниць вимірювання довжини в Київській Русі

а) верста

б) сажень

в) п’ядь

аршин

91. Назвіть вагу (кг), якій приблизно дорівнював російський пуд в ХVІ – ХІХ ст.

а) 2 кг.

б) 16 кг

33 кг

40 кг

92. Назвіть історичну подію, в ході якої виникла сучасна Міжнародна метрична система:

а) Англійська буржуазна революція

б) Велика Французька революція

в) Лютнева буржуазна революція в Росії

г) Листопадова соціалістична революція в Росії

93. Назвіть найбільшу з перелічених одиниць вимірювання довжини в Київській Русі

а) п’ядь

б) лікоть

в) сажень

аршин

94. Назвіть основну одиницю вимірювання поверхні в ХІІ – ХІХ ст.

Десятина

Чверть

«Село»

«Плуг»

95. Назвіть століття в якому російські міри приводять у відповідність з англійськими.

ХVII

XVIII

ХІХ

ХХ

96. Назвіть кількість сантиметрів в одному аршині (72)

97. Назвіть рік прийняття декрету «Про введення Міжнародної метричної десятинної системи мір і ваги» (1918)

Критика тексту

 

100. Назвіть СІД, яка займається розробкою правил і методів видання історичних джерел

а) археографія

б) палеографія

в) геортологія

текстологія

101. Назвіть СІД, яка вивчає тлумачення змісту текстів, первинне значення яких незрозуміле або спотворено внаслідок старовини носія тексту або його недостатнього збереження

а) палеографія

б) геортологія

в) герменевтика

текстологія

102. Назвіть СІД, яка займається вивченням точного тексту історичних документів та літературних творів, з метою критичної перевірки та встановлення достовірності, виробляє методику вибору тексту для подальшого дослідження та публікації

Археографія

Палеографія

Герменевтика

Текстологія

103. Назвіть основні форми видання документів і матеріалів

1. Серійні публікації.

2. Збірник

3. Хрестоматія

4. Підручник (1,2,3)

104. Назвіть вимоги до наукового видання тексту

Точність тексту

Повнота складу та повне зведення редакцій та варіантів

Науковий коментар до тексту

Науково-довідковий апарат

(всі)

105. Назвіть вчених-філософів, які займалися розробкою принципів герменевтики

а) Ф.Шлейєрмахер

б) Ю.Хабермас

в) Т.Адорно

Дільтей

(1,4)

Й.Еккель

107. Назвіть ім’я вченого, з яким пов’язане оформлення дипломатики як науки

а) Й.Мадера

б) Ж.Мабільйон

в) Т.Зіккель

Д. Папеброх

108. Назвіть СІД, яка займається вивченням форми і змісту юридичних актів

а) кодикологія

б) літописознавство

в) дипломатика

текстологія

 

109. Назвіть СІД, яка вивчає зображення певних осіб, подій, фрагментів місцевості, виконані за допомогою живопису, скульптурних і графічних засобів, розробляє методи визначення достовірності зображень, їх датування і пізнання з метою ефективного використання одержаних даних в історичних дослідженнях

Літописознавство

Гліптика

Іконографія

Герменевтика

110.Назвіть рік виходу праці Жана Мабільйона «Шість книг про річ дипломатику» (1681)

Ст.

114. Назвіть перший музей Росії

а) Збройна палата

б) Кунсткамера

в) Ермітаж

Третьяковська галерея

115. Назвіть профіль музею, присвяченого видатним людям.

Музеї художнього профілю

Меморіальний музей

Музеї природничо-історичного профілю

Краєзнавчий музей

116. Назвіть століття (арабськими цифрами), в якому Комітет Міністрів прийняв рішення про створення Губернських вчених архівних комісій (ГВАК)

(19)

Теоніміка

Антропоніміка

121. Назвіть науку, яка вивчає назви дрібних об'єктів, які нанесені не на карти, а на плани місцевостей

Мікротеоніміка

Мікротопоніміка

Мікрокосмоніміка

Мікрозооніміка

122. Назвіть СІД, яка вивчає власні імена

 

Геортологія

Герменевтика

Ономастика

Іконографія

123. Назвіть СІД, яка вивчає походження географічних назв

 

Топоніміка

Зооніміка

Космоніміка

Антропоніміка

124. Вкажіть назву високоточних морських навігаційних компасних карт, які з’явилися в ХІІІ ст.

а) атласи

б) портолани

в) компаси

глобуси

125. Назвіть німецького вченого автора першого глобусу кінця ХV ст., який традиційно називають «земне яблуко»

Герард Меркатор

Авраам Ортелій

Мартин Бехайм

Педру Алвариш Кабрал

126. Назвіть типи найменувань населених пунктів

За іменами їх засновників або власників

За назвою річці, на якій стоїть місто

За назвою основного заняття населення

На честь історичних осіб, державних діячів (всі)

127. Назвіть найвидатніших картографів XVI ст.

Герард Меркатор

Авраам Ортелій

Фернандо Кортес

Педру Алвариш Кабрал (1,2)

128. Назвіть рік появи атласу від Герарда Меркатора, після якого з’явилася назва «атлас»

(1595)

129. Назвіть століття (арабськими цифрами), в якому виникають прізвища російських феодалів

(15)

Д. Лихачьов

М. Варшавчик

А. Тартаковський

Х. Френ

137. Вкажіть назву записів на полях книг, рукописів, листів, що містять коментарі, тлумачення, думки щодо фрагментів тексту

а) берестяні грамоти

б) літописи

в) маргіналії

мініатюри

138. Назвіть СІД, яка займається вивченням свята як складової частини світової загальнолюдської культурної спадщини.

Маргіналістика

Геортологія

Герменевтика

Ономастика

Нумізматика

Сфрагістика

140. Вкажіть назву серії медалей, які створені одним або групою майстрів, присвячені кон­кретній історичній події або особі

Медальєрний комплект

Медальєрний комплекс

Медальєрна серія

Медальєрний набор

141. Назвіть монарха, який вперше в 17 ст. став використовувати медаль для нагородження офіцерів за заслуги

а) шведський король Густав-Адольф

б) російський цар Петро І

в) англійська королева Єлизавета І Тюдор

французький король Генріх IV Бурбон

142. Назвіть країну, де вперше в ХІV – ХV ст. стали відливати медалі в якості пам’ятних знаків

а) Франція

б) Італія

в) Росія

Німеччина

 

143. Назвіть СІД, яка вивчає історію орденів, нагородних медалей, відзнак, значків, виникнення і розвиток нагородної системи, а також відповідні документи і статистику

а) герменевтика

б) кодикологія

в) фалеристика

медальєрика

144. Назвіть три значення терміну «медаль»

Соціальні медалі

Пам’ятні медалі, що випускається на честь певного видатного діяча або події

Медаль, як вид державної нагороди за військові заслуги

Нагорода медаль за досягнення в науці, культурі, економіці тощо

(2,3,4)

145. Назвіть рік виходу закону прийняття Верховною радою Закону України „Про державні нагороди України” (2000)

Книгописання

Книгознавство

Рукописна книга

Дослідження біблії

150. Назвіть давньогрецького філософі, який вважається засновником першої в Греції великої бібліотеки в 4 ст. до н.е.

Платон

Аристотель

Сократ

Демокріт

151. Назвіть рік заснування Ярославом Мудрим бібліотеки в Софійському соборі в Києві (1037)

 

Тема: СІД – пропедевтика.

1. Чи вірно, що історичне джерелоце залишки минулого, які пов'язані з діяльністю людей і відображають історію людського суспільства? (так)

2. Назвіть дисципліни, які досліджують окремі (специфічні) види джерел

Геральдика

Сфрагістика

Нумізматика

Фалеристика (всі)

3. Назвіть дисципліни, які розробляють спеціальні методи дослідження джерел

Хронологія

Палеографія

Археографія

Нумізматика (1, 2, 3)

4. Назвіть нові СІД, які з’явилися на базі традиційних дисциплін в ХХ ст.

Берестологія

Нумізматика

Фалеристика

Боністика (1,3.4)

5. Назвіть українського історика професора, який займався дослідження структури СІД.

М. Тихомиров

О. Каменцева

В. Никонов

М. Варшавчик

Тема: Нумізматика. Боністика.

6. Чи вірно, що слово «скотъ» на Русі означало не тільки домашніх тварин, а і грошей, майна, багатства? (так)

7. Чи вірно, що латинське слово «капут» – голова стало основою сучасних слів «капітал», «капіталізм»? (так)

8. Назвіть значення терміну «мюнцкабінет»Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.095 с.)