ТОП 10:

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТПРОТОКОЛ

Проведення та оцінювання другої частини іспиту

З клінічних дисциплін

З акушерства та гінекології

 

Прізвище, ім’я, студента __________________________________________________

Факультет __________________________________ № групи____________________

Дата ___________________________

 

№ п/п Ситуаційна задача, основні уміння і навички Бали
1. Діагностування невідкладного стану (ситуаційна задача 1)  
2. Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача 2)  
3. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень -1: - загальний аналіз крові, - загальний аналіз сечі, - аналіз сечі за Зимницьким, - аналіз сечі за Нечипоренком, - коагулограма.  
4. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень -2: - мікроскопічне обстеження виділень з піхви, - цитологічне дослідження.  
5. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, що перевіряються за вибором ВНЗ: - біофізичний профіль плода  
6. Виконання 1-ї медичної маніпуляції: надати допомогу по захисту промежини при фізіологічних пологах  
7. Виконання 2-ї медичної маніпуляції: проводити первинний туалет новонародженого  
8. Виконання 3-ї медичної маніпуляції: проводити бімануальне дослідження та обстеження жінки в дзеркалах  
9. Виконання 4-ї медичної маніпуляції: проводити гінекологічне обстеження дівчат (для педіатричного факультету)  
  СЕРЕДНІЙ БАЛ  
  ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА  

Діагностування невідкладного стану (ситуаційна задача 1):

- дистрес плоду (у тому числі новонароджених)

- судомний синдром

- фізіологічні пологи

- шоки

Задача № 1.1

У роділлі під час пологів виявлено, що контракційне кільце знаходиться на відстані 4 поперечних пальців над лоном.

Який висновок можна зробити?

Еталон відповіді: Висота стояння контракційного кільця над лоном свідчить про ступінь розкриття цервікального каналу. Отже, шийка матки у роділлі роз­крита на 4 поперечних пальці.

Задача №1. 2

При вагінальному дослідженні у роділлі вияв­лено, що розкриття шийки матки - 4 см, плодовий міхур відсутній, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов знаходиться у правому косому розмірі, мале тім'ячко ближче до лона. Внутрішня поверхня лонного зчленування до­ступна пальпації, крижова западина вільна.

У якій площині тазу знаходиться голівка?

За поло­женням стрілоподібного шва визначте вид і позицію плода.

Еталон відповіді:Голівка плода знаходиться у пло­щині входу в малий таз. Позиція перша, вид передній.

Задача №1. 3

Пологи І, термінові, І період. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, малим сегментом у вході в малий таз. Спинка плода ліворуч, обер­нена допереду. При внутрішньому дослідженні встанов­лено: шийка матки згладжена, відкриття на 6 см. Стрілоподібний шов знаходиться у правому косому розмірі. Порожнина малого тазу вільна, екзостозів немає.

Якиймомент біомеханізму пологів? У якому виді потиличного передлежання відбуваються пологи?

Еталон відповіді:І момент - згинання голівки. По­логи відбуваються у передньому виді потиличного передлежання.

Задача № 1.4

При зовнішньому акушерському дослідженні вста­новлено: голівка зовнішніми прийомами не пальпується, легко досягається прийомом Піскачека. При внутрішньо­му акушерському дослідженні вдається пропальпувати нижній край симфізу, внутрішня його поверхня зайнята голівкою. Голівка займає всю порожнину таза, стрілоподібний шов у прямому розмірі таза. В якій площині малого таза знаходиться голівка?

Еталон відповіді: Голівка плода знаходиться у пло­щині виходу з малого таза.

Задача №1. 5

Вагітна П., 24 роки, вагітність перша, 38 тижнів. Поступила в акушерську клініку зі скаргами на відходження навколоплідних вод 2 год тому. Загальний стан задовільний. Положення плода поздовжнє, спинка зліва допереду, передлежить голівка, що притиснута до входу у малий таз. Серцебиття зліва на рівні пупка, ясне, ритмічне, 136 уд./хв. Шийка матки сформована, підтікають світлі навколоплідні води.

Діагноз?

 

Еталон відповіді: Вагітність 38 тижнів, поздовжнє положення плода, І позиція, передній вид. Передчасний розрив плодових оболонок.

 

Задача №1.6

Роділля тужиться протягом 1 години. Пологи перші, термінові. Розміри тазу: 26, 28, З0, 20 см. Голівка плоду притиснута до входу в малий таз. Передбачувана маса плода 4900 г. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 130 уд/хв. Ознака Вастена - позитивна. Температура тіла - 36,8° С, пульс - 80 уд/хв. При вагінальному дослідженні: повне відкриття маткового вічка, плідний міхур відсутній, на голівці - велика родова пухлина. Сагітальний шов у поперечному розмірі тазу, тім'ячка через велику родову пухлину пальпувати не вдалось.

Діагноз?

 

Еталон відповіді: Пологи І, вчасні, II період пологів, головне передлежання. Клінічно вузький таз.

 

Задача № 1.7

У жіночу консультацію звернулась первовагітна. Термін вагітності 4 місяці. Жінка низького зросту, правильної будови тіла. Розміри тазу 22-24-27-16. Діагональна кон’югата – 8 см.

Ваш діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність - 16 тижнів. Загальнорівномірнозвужений таз II ступеня звуження.

 

Задача № 1.8

Первовагітна З0 p., поступила в пологовий будинок з приводу вагітності 37 тижнів з резус-від'ємною кров'ю та явищами сенсибілізації. Перенесені захворювання: скарлатина, неодноразове переливання крові без врахування резус-фактора і групи крові. Чоловік здоровий, група крові 0 (І), резус-позитивний. 1 половина вагітності перебігала без ускладнень. В 12 тижнів вагітності виявлені резус-антитіла /титр 1:16/. Протягом вагітності виявлено "скачучий" титр антитіл. Проводилась неспецифічна десенсибілізуюча терапія. При поступленні стан задовільний. З боку внутрішніх органів патології немає. Окружність живота - 92 см. висота стояння дна матки - 25 см. Розміри таза в межах норми. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 138 уд за хв. Група крові вагітної - В (III), резус належність - від'ємний титр, антитіл 1:64. Дані вагінального дослідження: шийка матки щільна, довжина її - 3 см, зовнішнє вічко закрите. Мис не досягається, кісткових деформацій немає.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність - 37 тижнів, резус-конфлікт.

Задача №1. 9

Вагітна Г., 22 роки. Термін вагітності – 36 тижнів. Поступила зі скаргами на наявність набряків на нижніх кінцівках і передній стінці живота, збільшення маси тіла за тиждень на 700 г. Хворіє на протязі 2 тижнів. АТ – 135/90 мм.рт.ст. Аналізи крові та сечі в межах норми. Об’єктивно: висота дна матки та окружність живота відповідають терміну вагітності. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Голівка рухома над входом в малий таз. Набряки на нижніх кінцівках і передній черевній стінці живота. Вагінальне обстеження: вагіна першородячої жінки, без змін, шийка матки сформована, м’яка на всьому протязі. Зовнішнє вічко цервікального каналу закрите. Мис не досягається. Екзостозів малого тазу немає.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність 36 тижнів. Прееклампсія вагітних легкого ступеня.

 

Задача №1. 10

Вагітна С., 27 років. Поступила в пологовий будинок з приводу першої вагітності 37-38 тижнів із скаргами на головний біль, слабкість, шум у вухах, затруднене носове дихання, набряки на нижніх кінцівках. Хворіє протягом 2,5 тижнів. На передній стінці нижньої частини живота, в ділянці великих статевих губ і нижніх кінцівок набряки. AT — 180/90 мм рт.ст., пульс — 80 уд./хв, доброго наповнення. Змін з боку серцево-судинної системи не виявлено. Симптом Пастернацького від'ємний з обох боків. На приймальному покої втратила свідомість, спостерігалися судоми. Аналіз сечі: питома вага - 1017, білок — 4 г/л, гіалінові циліндри — 1-2 в полі зору. Погодинний діурез - 45 мл. Кількість тромбоцитів у крові - 160 тис., гематокрит — 40, фібриноген — В(+), креатинін — 150 мкмоль/л.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність перша, 37-38 тижнів.Еклампсія.

 

Задача № 1.11

В пологовий будинок поступила роділля на II пологи, у роділлі потуги. Перейми розпочались 6 годин тому, води відійшли 30 хвилин тому. При вагінальному дослідженні виявлено: шийка матки згладжена, розкриття повне. Плідного міхура немає. Передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у прямому розмірі площини входу в малий таз, мале тім'ячко біля крижів.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Пологи II, ІІ період пологів. Високе пряме стояння стрілоподібного шва, задній вид.

Задача № 1.12

Після 30 хв від народження плода почалась помірна кровотеча, крововтрата - 300 мл. Ознак відділення посліду немає.

Який ймовірний діагноз?

 

Еталон відповіді:Пологи, ІІІ період.Щільне прикріплення плаценти. Маткова кровотеча.

Задача № 1.13

Роділля 36 років, доставлена швидкою допомогою з дому. Зі слів родичів, вагітність п'ята, пологи п'яті. На обліку по вагітності в жіночій консультації не стояла. Три тижні тому з'явились набряки на кінцівках. Зранку з'явились перейми, перед викликом швидкої допомоги знепритомніла, були судоми. Об'єктивно: роділля без свідомості, AT 190/120 мм рт.ст., положення плоду поздовжнє, тазове передлежання, сідниці в порожнині малого таза. Серцебиття плода приглушене — 110-100 уд. за хвилину. При вагінальному дослідженні: відкриття шийки матки повне, сідниці в широкій частині порожнини малого таза, плідний міхур відсутній.

Ваш діагноз?

 

Еталон відповіді:Пологи п'яті, термінові, чисто сідничне передлежання, II період пологів, ек­лампсія, внутрішньоутробна гіпоксія плода.

Задача № 1.14

Карета швидкої допомоги привезла жінку з матковою кровотечею та скаргами на біль внизу живота. Кров'янисті виділення із статевих органів тривають два дні. Остання менструація — 3 місяці тому. Вагітність друга, бажана. Перебуває на обліку в жіночій консультації з приводу даної вагітності. При вагінальному обстеженні виявлено, що матка завбільшки з чоловічий кулак. Вічко шийки матки пропускає палець. Виділення із піхви помірні, кров'янисті. На УЗД– плід живий, відповідає терміну вагітності.

Встановіть діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність 12 тижнів. Мимо­вільний аборт, що почався.

Задача № 1.15

Хвора 36 років. В анамнезі 4 аборти без ускладнень. Затримка менструації 3 тижні. Захворіла гостро, від болю внизу живота ненадовго знепритомніла. Хвора бліда, в'яла, пульс - 120 уд/ хв., AT — 80/40 мм рт.ст. Живіт м'який, болючий у нижніх відділах, виражений симптом Щоткіна. Зміщення шийки матки різко болюче, тому неможливо чітко пропальпувати тіло матки та придатки. Пастозність та різка болючість заднього склепіння. Виділень немає.

Діагноз?

Еталон відповіді: Позаматкова вагітність за типом розриву маткової труби. Для підтвердження діагнозу необхідно провести операцію пункції заднього скле­піння.

 

Задача № 1.16

У вагітної 25 років при доношеній вагітності на тлі набряків III ступеня, .підвищеного AT до 140/90 мм рт.ст. під час потуг з'явився різкий біль у животі, слабкість, запаморочення свідомості, пульс - 100 уд. за хвилину. Матка при пальпації напружена, між потугами не роз­слаблюється. Справа в дні матки болюче випинання. Сер­цебиття плода глухе, аритмічне 90 - 100 уд/хв. При вагінальному до­слідженні відкриття маткового вічка повне. Голівка у ву­зькій частині малого таза. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі, мале тім'ячко зліва допереду.

Діагноз?

Еталон відповіді:II період пологів. Гіпоксія плода. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.

Задача №1.17

Вагітність друга, 35-36 тижнів. Пологової діяльності немає. Почалась значна кровотеча з пологових шляхів. Стан важкий, AT — 90/50 мм рт.ст. Положення плода поздов­жнє, Передлежить голівка плода. Розкриття маткового ві­чка - 2,5 см. Пальпується плацента на всьому протязі.

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність 35-36 тижнів Повне передлежання плаценти. Геморагічний шок.

Задача № 1.18

Вагітність 32 тижні. В анамнезі 4 артифіціальних аборти, теперішня вагітність п'ята. Дві доби тому з'явилися незначні кров'янисті виділення з піхви. Над лоном шум плаценти.

Попередній діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність 32 тижні, пе­редлежання плаценти.

Задача № 1.19

Роділля P., 34 роки, третя вагітність 39-40 ти­жнів. Друга вагітність закінчилася самовільним вики­днем у 11-12 тижнів, що ускладнився гострою запальною хворобою матки. Пологи II протікали без ускладнень, народився хлопчик вагою 3000 г. Через 10 хвилин після народження дитини з'явився переймоподібний біль і кро­в'янисті виділення з піхви. Ознак відділення посліду від стінок матки немає. При натискувані ребром долоні над лоном пуповина втягується. Кровотеча по­силилась і досягла 400 мл.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи II термінові, III період. Кровотеча в послідо­вому періоді. Щільне прикріплення посліду.

Задача № 1.20

Роділля П., 28 років, роди 1, вагітність 39-40 тиж­нів. Через 10 хвилин після поступлення роділлі народи­лась дівчинка вагою 3800 г. Після наро­дження дитини введено 10 ОД окситоцину і активно видалено послід, який відділився разом із згортками крові. При огляді посліду виявлено дефект плаценти 3x3 см. Кровотеча за цей час сягає 300 мл. Загальний стан породіллі задовільний.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи І термінові. Дефект дольки плаценти. Кровотеча в ранньому післяродовому періоді.

Задача № 1.21

Роділля Н., 25 років, перші пологи, в анамнезі два штучних аборти. Через 30 хвилин після поступлення народила хлопчика вагою 4500 г. Через 10 хвилин після народження дитини відділився і народився послід з усі­ма дольками і оболонками. Після народження посліду почалась кровотеча, матка м'яка, збільшується у роз­мірах. Після зовнішнього масажу матки та введення ско­рочуючих речовин з піхви виділяються згортки крові, матка на деякий час стає щільною і кровотеча зменшується. Загальний стан породіллі погіршився. Пульс -100 уд. за одну хвилину. AT знизився з 130/80 мм рт.ст. до 90/40 мм рт.ст. Кровотеча продовжується і досягла 750 мл.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи І, термінові, великим плодом, обтяжений акушерський анамнез. Гіпо­тонічна кровотеча в ранньому післяродовому періоді, геморагічний шок.

Задача № 1.22

Вагітна К, (вік 29 років) поступила в пологовий будинок зі скаргами на головний біль, біль в епігастральній ділянці, порушення зору, набряки. Вагітність І, термін –З0 тижнів. У минулому лікувала гіпертонічну хворобу. При поступленні - загальний стан тяжкий. Бліда. Пульс -120 уд. за 1 хвилину. АД 200/140 мм рт. ст. Виражені набряки. Пологової діяльності немає. Висота дна матки -26 см. Обвід живота - 86 см. Положення плода поздовжнє. Серцебиття - глухе. Добова протеїнурія 6 г/добу.

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність 30 тижнів. Поєднана тяжка прееклампсія важкого ступеня на тлі хронічної гіпертензії.

Задача № 1.23

У жіночу консультацію до лікаря звернулась вагітна П. зі скаргами на затримку менструації до 2 міс. З анамнезу з'ясовано, що жінка з 15 років хворіє на цукровий діабет у важкій формі. За висновком окуліста порушення зору зумовлено цукровим діабетом. Мала 2 вагітності, які закінчилися мертвонародженням. Вміст цукру в крові - 15 ммоль/л. При бімануальному дослідженні встановлено, що матка збільшена (як при вагітності, терміном до 7 тижнів).

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність III, 7 тижнів, цукровий діабет, тяжкого ступеня, діабетична ретино­патія, обтяжений акушерський анамнез.

Задача № 1.24

Вік роділлі 26 років. Пологи І, в терміні вагітності 42 тижні. Загальний стан задовільний. Пе­рейми тривають 12 годин, протягом останніх З0 хви­лин, різко болючі. Контракційне кіль­це - на рівні пупка. Відкриття повне. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Ознака Вастена - позитивна. Серцебиття плода - 175 уд. за 1 хв, ритмічне, приглушене.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи І, (42 тижні вагітності). Клінічно вузький таз. Загроза розриву ма­тки. Дистрес плода в пологах.

Задача № 1.25

Вік роділлі 21 рік. Скарги на біль внизу живота. Вагітність - 39-40 тижнів, ріст - 145 см, вага - 54 кг, розміри таза 22-24-28-18, передбачена вага плода — 3800 г. Тривалість пологів - 9 годин, безводний промі­жок — 6 годин, температура — 36,6°. При акушерсь­кому обстеженні: положення плода поздовжнє, І по­зиція, передній вид, потиличне передлежання, по­зитивний симптом Вастена. Серцебиття плода — 180 уд/хв. При вагінальному обстеженні: від­криття шийки матки повне, плідний міхур відсутній, мис досягається, на голівці велика родова пухлина, голівка притиснена до входу в малий таз, діагональна кон'югата — 10,5 см.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи І термінові, загальнорівномірно звужений таз, II ст. звуження. Загроза роз­риву матки. Дистрес плода в пологах.

Задача № 1.26

У районну жіночу консультацію звернулась вагітна М. (термін - 35-36 тижнів) зі скаргами на головний біль, набряки на нижніх кінцівках. Вагітній призначена відпові­дна терапія і вона відпущена додому. Через 10 днів хво­ра доставлена в лікарню без свідомості. Зі слів родичів виявилось, що вдома у неї були судомні напади.

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність - 35-36 тижнів. Еклампсія.

 

Задача № 1.27

Вагітна М. (вік - 27 років), поступила в полого­вий будинок через 20 годин з моменту відходження вод з підвищеною температурою тіла (37,5° С). Пологи термінові, ускладнились розривом промежини II ступеня. Післяродовий період протікав з підвищенням тем­ператури до 37,5° С. На 7 добу після пологів температура тіла піднялась до 39,8" С і супроводжувалась головним болем, задухою, серцебиттям. Встановлено, що шкіра бліда, із сірувато-жовтяничним відтін­ком, вкрита холодним потом, на згинальних поверх­нях верхніх і нижніх кінцівок, животі і грудях рясні петехії. AT - 95/45 мм рт. ст., пульс - 120 уд за хв, ритмічний, слабкого наповнення і напруження. Живіт м'який, злегка болючий в нижніх ділянках, тіло матки збільшене (відповідає 12 тижням вагітності). Післяродова виразка промежини вкрита гній­ним відділюваним.

Діагноз? Причина розвитку септичної інфекції?

 

Еталон відповіді:Післяродовий період (7 доба). Післяродова виразка. Гостра заральна хвороба матки. Сепсис. Септична інфекція у породіллі М. виникла внаслідок затяжних поло­гів (більше 26 годин), які ускладнились тривалим без­водним проміжком (20 годин), розривом промежини, розвитком і поширенням інф. процесу.

Задача № 1.28

Хвора 29 років поступила зі скаргами на рясні кров’янисті виділення з піхви. Відмічає затримку менструації протягом 3-х місяців. В анамнезі одні роди і один медичний аборт. При піхвовому дослідженні: із шийки матки значні кров’янисті виділення з пухирцями, тіло матки збільшене до 15-16 тижнів вагітності, помякшене, неболюче. Обидва яєчника збільшені, рухомі, неболючі. Хоріонічний гонадотропін в крові 200 000 Од.

Вкажіть найбільш вірогідний діагноз?

Еталон відповіді:Міхурцевий занесок.

 

Задача № 1.29

Хвора 22 років поступила зі скаргами на сильний біль внизу живота, втрату свідомості. Затримка місячних на 1,5 місяця. При огляді слизові бліді, АТ 100/60 мм рт.ст., Рs 98 уд./хв., живіт болючий на всьому протязі. В дзеркалах: шийка матки синюшна, виділення темно-кров’янисті, мажучі. При піхвовому дослідженні тіло матки злегка збільшене, розм’якшене; в ділянці лівих додатків визначається утвір 6x6x5 см., різко болючий, заднє склепіння випинає, болюче.

Діагноз?

Еталон відповіді:Порушена трубна вагітність.

 

Задача № 1.30

Роділля М., 26 років, доставлена в пологове відділення у тяжкому стані.

При 1-й вагітності 3 роки тому був проведений артифіційний аборт на 3-му місяці вагітності, без ускладнень. Друга вагітність 2 роки тому закінчилась терміновими пологами, які тривали 16 год., дитина 2500 г. померла на другий день після народження. Дана вагітність 3-тя, доношена.

Перейми розпочались 7 год. тому вдома, були сильними, роділля була неспокійна. Через 5 годин після початку перейм відійшли води і почались потуги. Ще через 1,5 год. інтенсивні і дуже болючі потуги різко припинились, але залишився біль низом живота. Роділля заспокоїлась. Живіт став напруженим, болючим при пальпації. Жінку терміново доставили в стаціонар.

При поступленні стан тяжкий. Роділля загальмована, скаржиться на біль низом живота, який посилюється при зміні положення тіла. Т-37,2˚С, пульс 100 уд./хв., АТ 90/60 мм рт. ст. Розміри тазу: 23, 26, 29, 19 см. Пологова діяльність відсутня, рухи плода жінка не відчуває. Живіт напружений, болючий при пальпації. Контури матки нечіткі. Під черевною стінкою визначаються дрібні частини плода. Серцебиття плода не вислуховується.

При піхвовому дослідженні розкриття шийки матки повне, плідний міхур відсутній. Передлежить голівка малим сегментом у вході в малий таз, визначається виражена родова пухлина. Виділення з домішками крові.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність ІІІ, доношена, пологи ІІ, ІІ період пологів, загальнорівномірнозвужений таз І ступеня, розрив матки під час пологів, мертвий плід.

 

Задача № 1.31

У породіллі Д. після затяжних пологів народився живий доношений хлопчик масою 3450 р. Стан новонародженого: серцеві тони глухі, частота серцебиття — 96 уд./хв, дихання поверхневе у вигляді поодиноких вдихів, крику немає, м'язовий тонус знижений, на подразнення слизової оболонки рота і носа, а також підошви стоп дитина відповідає слабо вираженою гримасою, шкіра бліда, з вираженим ціанозом носогубного трикутника.

Стан матері задовільний, послідовий період продовжувався 10 хв, дитяче місце, промежина і шийка матки цілі, крововтрата — 150 мл.

Оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар.

Діагноз для новонародженого.

 

Еталон відповіді:За Апгар – 3 бали. Діагноз: асфіксія новонародженого важкого ступеня.

Задача № 1.32

У акушерську клініку машиною швидкої допомоги доставлена роділля К., 36 років, з активною пологовою діяльністю, що почалася 2 год. назад. Пологи п'яті, в строк. Через 20 хв. після поступлення в санпропускнику почалися потуги і протягом 3 потуг народився живий доношений хлопчик масою 3950 р. Шкіра обличчя і кінцівок ціанотична, тіло рожеве, дитина дихає, але не кричить, серцебиття 136 уд./хв, ритмічне. Тонус м'язів добрий, на подразнення слизової оболонки рота і носа відповідає гримасою, не кричить.

Після вжитих заходів по боротьбі з асфіксією з'явився слабкий крик, але загальний стан новонародженого не нормалізувався.

При повторному огляді через годину після народження спостерігається підвищене збудження і неспокій дитини. Новонароджений безпричинно кричить, часто пронизливо скрикує, стогне під час видиху, дихання поверхневе. Відмічаються одноманітні автоматичні рухи кінцівками. Тонус м'язів знижений, колінний і ахілів рефлекси мляві. Шкіра бліда, спостерігається виражений периоральний ціаноз. Дитина лежить з розплющеними очима, спрямованими в одну точку (симптом розплющених очей), періодично з'являється косоокість, що сходиться.

Оцінка стану новонародженого відразу після народження за шкалою Апгар. Діагноз?

 

Еталон відповіді:За Апгар 7 балів. Асфіксія новонародженого легкого ступення. Гіпоксичне-ішемічне ураження ЦНС.

 

Задача №1.33

У пологовий будинок поступила роділля З., 28 років, з активною пологовою діяльністю, що почалася 12 год. назад. Пологи другі, в строк, сідничне передлягання плода. В приймальному відділенні почалися потуги, відішли води, забарвлені меконієм, і самостійно народився плід до рівня пупкового кільця. Надалі була застосована ручна класична двохмоментна допомога. Звільнення ручок пройшло з утрудненням через їх закидання, голови — легко. Народився живий доношений хлопчик масою 3800 г. Крик з'явився відразу, гучний. Дихання глибоке. Шкіра рожева. Серцебиття ясне, частота 140 уд./хв. М'язовий тонус добрий, активно рухає нижніми і верхньою лівою кінцівками. Відмічається знижений тонус м'язів і обмеження активних рухів правої верхньої кінцівки. При пальпації уздовж правої ключиці і невеликому натисканні посередині неї знайдена легка крепітація, що посилюється при крику і пасивних рухах кінцівки. Рух в плечових суглобах збережений в повному об'ємі.

Оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар. Діагноз?

 

Еталон відповіді:За Апгар 9 балів. Родова травма – перелом правої ключиці

Задача №1.34

Роділля С., 24 років, доставлена в клініку з районної лікарні з обтяженим акушерським анамнезом. Пологи в строк, продовжуються 8 год. Дана вагітність друга, протікала нормально. Перша вагітність рік тому закінчилася передчасними пологами мертвим плодом.

Об'єктивно. Під час вступу стан роділлі задовільний, температура тіла — 36,6 °З, А/Т 120/80 мм рт. ст. Набряків немає. З боку внутрішніх органів патологічних змін не знайдено.

Положення плоду подовжнє, передлежить голівка в порожнині малого тазу, серцебиття ясне, ритмічне, частота 140 уд./хв. Розміри тазу: 26—29—31—21 см.

У приймальному відділенні в помірній кількості відішли чисті навколоплідні води і з'явилися потуги.

Через 30 хв від початку потуг нормально народилася жива дівчинка масою 3200 р. Асфіксії немає, крик з'явився відразу, гучний. Дитина млява, малоактивна. Шкіра бліда, злегка жовтувата. Набряків немає. Живіт м'який, збільшені печінка і селезінка.

Послід відділився і виділився через 10 хв, часточки і оболонки цілі. Маса плаценти — 900 г, крововтрата -120 мл.

Дослідження крові на резус-приналежність показали, що кров матері резус-негативна А (II) групи, у дитини — А (II) групи резус-позитивна.

У крові, узятій з пуповини, загальний зміст білірубіну 215 мкг/л, вміст гемоглобіну — 90 г/л

Діагноз?

Еталон відповіді:Гемолітична хвороба новонароджених, жовтянична форма.

Задача №1.35

Вагітна Т., 27 років, поступила у відділення допологової підготовки клініки з вагітністю терміном 37 тижнів. Гіпотрофія і гіпоксія плоду.

Дані анамнезу. Дана вагітність перша. Побутові і виробничі умови задовільні. Вагітна багато палить і щодня вживає натуральну каву. Чоловік здоровий.

Об'єктивно. Екстрагенітальної патології не виявлено. Висота стояння дна матки — посередині відстані між пупком і мечовидним відростком. Положення плоду подовжнє, головне передлежання, голова плоду — високо над входом в малий таз. Серцебиття плоду приглушене, ритмічне, 126 уд./хв,. За даними ультразвукового дослідження, розміри плоду відповідають розмірам при 34-тижневій вагітності, плацента менша і тонша, ніж при вагітності терміном 37 тижнів. Розрахунки по останній менструації і першому ворушінню плоду вказують на вагітність терміном 37 тижнів.

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність І, 37 тижнів. ЗВУР плода ІІ ст. ФПН.

Задача №1.36

Хвора, 22 роки, поступила зі скаргами на сильний біль внизу живота, втрату свідомості. Затримка місячних на 1,5 місяці. При огляді слизові бліді, АТ 100/60 мм. рт. ст., пульс 98 уд/хв, живіт болючий на всьому протязі. В дзеркалах: шийка матки синюшна, виділення темно-кровянисті, мажучі. При піхвовому дослідженні тіло матки дещо збільшене, розм’якшене; в ділянці лівих додатків визначається утвір 6×6×5 см, різко болючий, заднє склепіння вкорочене, болюче.

Встановіть діагноз?

Еталон відповіді:Порушена трубна вагітність.

Задача №1.37

Вагітна Н., 29 років, поступила в стаціонар зі скаргами на слабкість, спрагу, відчуття постійного голоду, споживання рідини до 5 л, шкірний зуд, почащений сечопуск в терміні вагітності 34 тижні. На обліку в жіночій консультації не стояла. В анамнезі: перша вагітність – антенатальна смерть плода в терміні 30 тижнів.

Обєктивно: загальний стан відносно задовільний, пульс 76 уд/хв, АТ 120/60 мм.рт.ст., органи – без особливостей. Окружність живота 100 см, висота стояння дна матки над лоном 36 см. Матка в нормотонусі. Положення плода поздовжнє, передлежача частина голівка, над входом в малий таз. Серцебиття плода приглушене, ритмічне 100 уд/хв. Таз нормальний.

При піхвовому дослідженні: шийка матки сформована, щільна, закрита, голівка над входом в малий таз, мис не досягається.

Рівень глюкози в крові – 10,2 ммоль/л, в сечі – 5 ммоль/л, реакція на ацетон від’ємна. УЗД – багатоводдя, подвійний контур голівки і животика плода, передбачувана маса плода - 3400 г.

Діагноз?

Еталон відповіді: Вагітність ІІ, 34 тиж. Цукровий діабет. Діабетична фетопатія плода. Обтяжений акушерський анамнез.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.18 (0.028 с.)