ТОП 10:

ПЕРЕЛІК ВМІНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ПО АКУШЕРСТВУ ТА ГІНЕКОЛОГІЇМатеріали

до державної атестації випускників з акушерства і гінекології для медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” і “педіатрія”за 2002-2008 н.р. (7.110101лікувальна справа, 7.110104 педіатрія)

Методичні матеріали уклали:зав. кафедрою, д.мед.н., проф. Дрінь Т.М., д.мед.н., проф.Лизин М.А., к.мед.н., доц. Гуменюк О.В., к.мед.н., доц. Левицький І.В., к.мед.н., ас. Пахаренко Л.В., к.мед.н., ас. Остафійчук С.О.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

 

Перша частина практично-орієнтованого державного іспиту з акушерства та гінекології полягає у проведенні опитування та фізикального обстеження хворої чи вагітної жінки, обґрунтуванні попереднього діагнозу, складанні плану обстеження та лікування. Члени екзаменаційної комісії та екзаменатори безпосередньо біля ліжка вагітної оцінюють рівень підготовки випускника та при необхідності задають йому додаткові запитання.

Студент отримує у секретаря ДЕК направлення, на якому вказано лікувальне відділення, палата, прізвище, ім’я та по-батькові хворої чи вагітної жінки та направляється до відповідного відділення, проводить обстеження її і відповідає біля її ліжка державній екзаменаційній комісії, яка працює у відділенні. Здача практично орієнтованого іспиту біля ліжка хворої включає оцінку вмінь кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити об’єктивне обстеження хворої чи вагітної жінки, виставляти та обґрунтовувати попередній діагноз, складати плани обстеження та лікування.

Результати виконання першої частини іспиту вносяться до “Протоколу складання іспиту “біля ліжка вагітноїї”.

Друга частина практично-орієнтованого державного іспиту полягає у здачі кожним випускником стандартних вмінь та практичних навичок згідно ОКХ з кожної дисципліни окремо. Іспит проводить державна екзаменаційна комісія у спеціально обладнаних навчальних класах з навчально-наочними посібниками, муляжами тощо.

Для підготовки до практично-орієнтованого державного іспиту випускникам надається не менше тижня.

Після завершення здачі практично-орієнтованого державного іспиту проводиться засідання ДЕК, на якому здійснюється обговорення результатів і голова державної екзаменаційної комісії оголошує оцінки.

 

ПЕРЕЛІК ВМІНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ПО АКУШЕРСТВУ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

 

ЧАСТИНА ПЕРША

 

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський державний медичний університет

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПРОТОКОЛ

Проведення та оцінювання першої частини іспиту

з клінічних дисциплін (робота з хворим)

З акушерства та гінекології

Прізвище, ім’я, студента _____________________________________________________

Факультет _____________________________________ № групи____________________

Дата ___________________________

 

№ п/п Типові задачі і уміння, що перевіряються Бали
1. Збір скарг, анамнезу хвороби та життя.  
2. Збір спеціального акушерсько-гінекологічного анамнезу.  
3. Збір інформації про загальний стан пацієнтки та зовнішній вигляд.  
4. Зовнішнє акушерське обстеження.  
5. Фізикальне обстеження кістково-м’язевої системи. Пельвіометрія.  
6. Оцінка стану внутрішньоутробного розвитку плода за даними розрахунку маси плода та аускультації його серцебиття.  
7. Виділення провідного клінічного симптому або синдрому, постановка найбільш вірогідного або синдромного діагнозу захворювання.  
8. Складання плану обстеження  
9. Оцінювання результатів лабораторних та інтерпретування результатів інструментальних методів дослідження: - аналіз крові (загальний); - аналіз сечі (загальний, за Зимницьким, за Нечипоренком); - біохімічний аналіз крові, коагулограма; - мікроскопічне дослідження виділень з піхви; - цитологічне дослідження.  
10. Внутрішньосиндромна диференціальна діагностика (оцінюється балами «1» та «0»).  
11. Попередній клінічний діагноз (оцінюється балами «1» та «0»).  
12. Визначення принципів лікування та тактики ведення вагітної та хворої, в тому числі необхідного режиму праці та відпочинку, дієти.  
13. Визначення прогнозу та заходів профілактики у даної вагітної та хворої.  
14. Ведення медичної документації щодо вагітної та хворої.  
15. Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ – огляд молочних залоз  
  СЕРЕДНІЙ БАЛ  
  ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА  

Виконання типових задач діяльності і умінь, оцінюється балами «1», «0,5» та «0» (крім пунктів №10 та №11).

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності - робота з хворим.

 

Зовнішнє акушерське обстеження.

1. Визначають висоту стояння дна матки і частину плоду, що знаходиться в ній.

2. Визначають положення, позицію та вид позиції.

3. Визначають характер частини, що передлежить.

4. Визначають частину, яка передлежить, і рівень її стояння відносно входу в малий таз.

 

Зовнішнє акушерське обстеження (прийоми Леопольда).

Вагітна лежить на спині, ноги помірно зігнуті в кульшових та колінних суглобах з метою розслаблення м’язів передньої черевної стінки. Лікар знаходиться праворуч від вагітної, обличчям до неї.

Перший прийом.

Мета – визначити висоту стояння дна матки і частину плоду, що знаходиться в її дні. Методика: Долоні обох рук розташовуємо на дні матки. Зближуючи пальці, обережним натискуванням донизу визначаємо рівень стояння дна матки, що дає можливість уточнити термін вагітності. Також визначається (за розмірами і консистенцією) частина плоду, яка знаходиться біля дна матки. Тазовий кінець плоду більший, менш щільний та менш округлий, ніж голівка.

Другий прийом.

Мета – визначити положення, позицію та вид плода. Методика: обидві долоні переміщуємо з дна матки по її бокових поверхнях донизу, до рівня пупка, пальпуючи при цьому почергово правою чи лівою рукою частини плоду. Спинка пальпується у вигляді гладкої поверхні, а на протилежному боці визначаються множинні дрібні частини у вигляді невеликих виступів, що часто змінюють своє положення. При поперечному або косому положенні визначаємо розташування голівки та тазового кінця плоду.

Третій прийом.

Мета – визначити характер частини, що передлежить. Методика: праву руку переміщуємо на лобкову ділянку. Натискаючи на нижній матковий сегмент, розведеним великим пальцем з однієї сторони та чотирма іншими з другої, охоплюємо передлягаючу частину. При цьому визначається її форма, консистенція, розташування за відношенням до входу в малий таз. Зміщуючи передлягаючу частину легкими рухами в сторони, визначаємо наявність балотування. При притиснутій до входу в малий таз передлягаючій частині балотування відсутнє. Голівка пальпується у вигляді твердої округлої частини, що має чіткі контури. При тазовому передлежанні пальпується об’ємна м’яка частина, що не балотує та немає округлої форми. При поперечному і косому положеннях передлеглу частину виявити не вдається.

Четвертий прийом, доповнює третій прийом.

Мета - визначити частину, яка передлежить і рівень її стояння відносно входу в малий таз. Методика: лікар стоїть обличчям до ніг вагітної, пальцями обох рук, обережно натискуючи на ділянку нижнього маткового сегменту, заглиблюється між передлягаючою частиною та входом у малий таз. Якщо пальці обох рук акушера проникають між головкою і площиною входу в малий таз – голівка рухлива над входом в малий таз. Якщо ковзними рухами по голівці плода кисті рук акушера розходяться – голівка знаходиться малим сегментом у вході в малий таз. Якщо долоні рук акушера знаходяться над голівкою – голівка знаходиться великим сегментом у вході в малий таз.

Великим сегментом називається та найбільша частина (обвід) голівки, якою вона проходить по родових шляхах. Будь-який інший менший сегмент голівки, обернений до виходу з родового каналу називається малим.

Внутрішньосиндромна диференціальна діагностика

Огляд молочних залоз

 

Розвиток молочних залоз, форма сосків, рубці вагітності, наявність виділень із сосків, наявність рубців після перенесеного мастіту. Огляд проводиться при денному освітленні у таких положеннях : руки на поясі, руки підняті вгору з долонями на потилиці, руки опущені.

Пальпацію молочних залоз можна і краще робити лежачи, бо у цьому випадку мускулатура розслаблена, що не дає можливості пропустити жодної ділянки молочної залози. Пальпацію можна проводити круговими рухами, або сегмент за сегментом. Половина грудної клітки, на якій знаходиться молочна залоза , що обстежується, повинна бути піднятою. Задля цього під лопатку підкладають невелику подушечку або валик. Якщо дослідження проводиться лежачи, то використовуються три положення: рука з обстеженого боку піднята вгору за голову, рука спямована вбік, рука лежить уздовж тулуба.

Пальпацію здійснюється пучками пальців обережно, м’яко. Спочатку перевіряють зовнішню половину молочної залози, починаючи від соска, потім внутрішню, прямуючи від соска до грудини. Після цього оглядають сосок: злегка здавлюють його та ареолу між пальцями – чи немає виділень, а якщо є , то якого характеру.

Наприкінці пальпують пахвові западини, надключичні та підключичні ділянки – там можна виявити збільшені лімфатичні вузли.

Насторожуючими ознаками хвороби можуть бути:

- втягування або вип’ячування ділянки шкіри молочної залози;

- зміна звичайної форми або розміру однієї з молочних залоз;

- деформація ареоли, зменшення її радіусу;

- виділення із соска жовтуватого або кров’янистого кольору;

- почервоніння шкіри молочної залози, напруження шкіри, набряклість, виразки або злущування шкіри на соску.

 

ЧАСТИНА ДРУГА

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський державний медичний університет

 

ПРОТОКОЛ

З клінічних дисциплін

З акушерства та гінекології

 

Прізвище, ім’я, студента __________________________________________________

Факультет __________________________________ № групи____________________

Дата ___________________________

 

№ п/п Ситуаційна задача, основні уміння і навички Бали
1. Діагностування невідкладного стану (ситуаційна задача 1)  
2. Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача 2)  
3. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень -1: - загальний аналіз крові, - загальний аналіз сечі, - аналіз сечі за Зимницьким, - аналіз сечі за Нечипоренком, - коагулограма.  
4. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень -2: - мікроскопічне обстеження виділень з піхви, - цитологічне дослідження.  
5. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, що перевіряються за вибором ВНЗ: - біофізичний профіль плода  
6. Виконання 1-ї медичної маніпуляції: надати допомогу по захисту промежини при фізіологічних пологах  
7. Виконання 2-ї медичної маніпуляції: проводити первинний туалет новонародженого  
8. Виконання 3-ї медичної маніпуляції: проводити бімануальне дослідження та обстеження жінки в дзеркалах  
9. Виконання 4-ї медичної маніпуляції: проводити гінекологічне обстеження дівчат (для педіатричного факультету)  
  СЕРЕДНІЙ БАЛ  
  ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА  

Діагностування невідкладного стану (ситуаційна задача 1):

- дистрес плоду (у тому числі новонароджених)

- судомний синдром

- фізіологічні пологи

- шоки

Задача № 1.1

У роділлі під час пологів виявлено, що контракційне кільце знаходиться на відстані 4 поперечних пальців над лоном.

Який висновок можна зробити?

Еталон відповіді: Висота стояння контракційного кільця над лоном свідчить про ступінь розкриття цервікального каналу. Отже, шийка матки у роділлі роз­крита на 4 поперечних пальці.

Задача №1. 2

При вагінальному дослідженні у роділлі вияв­лено, що розкриття шийки матки - 4 см, плодовий міхур відсутній, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов знаходиться у правому косому розмірі, мале тім'ячко ближче до лона. Внутрішня поверхня лонного зчленування до­ступна пальпації, крижова западина вільна.

У якій площині тазу знаходиться голівка?

За поло­женням стрілоподібного шва визначте вид і позицію плода.

Еталон відповіді:Голівка плода знаходиться у пло­щині входу в малий таз. Позиція перша, вид передній.

Задача №1. 3

Пологи І, термінові, І період. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, малим сегментом у вході в малий таз. Спинка плода ліворуч, обер­нена допереду. При внутрішньому дослідженні встанов­лено: шийка матки згладжена, відкриття на 6 см. Стрілоподібний шов знаходиться у правому косому розмірі. Порожнина малого тазу вільна, екзостозів немає.

Якиймомент біомеханізму пологів? У якому виді потиличного передлежання відбуваються пологи?

Еталон відповіді:І момент - згинання голівки. По­логи відбуваються у передньому виді потиличного передлежання.

Задача № 1.4

При зовнішньому акушерському дослідженні вста­новлено: голівка зовнішніми прийомами не пальпується, легко досягається прийомом Піскачека. При внутрішньо­му акушерському дослідженні вдається пропальпувати нижній край симфізу, внутрішня його поверхня зайнята голівкою. Голівка займає всю порожнину таза, стрілоподібний шов у прямому розмірі таза. В якій площині малого таза знаходиться голівка?

Еталон відповіді: Голівка плода знаходиться у пло­щині виходу з малого таза.

Задача №1. 5

Вагітна П., 24 роки, вагітність перша, 38 тижнів. Поступила в акушерську клініку зі скаргами на відходження навколоплідних вод 2 год тому. Загальний стан задовільний. Положення плода поздовжнє, спинка зліва допереду, передлежить голівка, що притиснута до входу у малий таз. Серцебиття зліва на рівні пупка, ясне, ритмічне, 136 уд./хв. Шийка матки сформована, підтікають світлі навколоплідні води.

Діагноз?

 

Еталон відповіді: Вагітність 38 тижнів, поздовжнє положення плода, І позиція, передній вид. Передчасний розрив плодових оболонок.

 

Задача №1.6

Роділля тужиться протягом 1 години. Пологи перші, термінові. Розміри тазу: 26, 28, З0, 20 см. Голівка плоду притиснута до входу в малий таз. Передбачувана маса плода 4900 г. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 130 уд/хв. Ознака Вастена - позитивна. Температура тіла - 36,8° С, пульс - 80 уд/хв. При вагінальному дослідженні: повне відкриття маткового вічка, плідний міхур відсутній, на голівці - велика родова пухлина. Сагітальний шов у поперечному розмірі тазу, тім'ячка через велику родову пухлину пальпувати не вдалось.

Діагноз?

 

Еталон відповіді: Пологи І, вчасні, II період пологів, головне передлежання. Клінічно вузький таз.

 

Задача № 1.7

У жіночу консультацію звернулась первовагітна. Термін вагітності 4 місяці. Жінка низького зросту, правильної будови тіла. Розміри тазу 22-24-27-16. Діагональна кон’югата – 8 см.

Ваш діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність - 16 тижнів. Загальнорівномірнозвужений таз II ступеня звуження.

 

Задача № 1.8

Первовагітна З0 p., поступила в пологовий будинок з приводу вагітності 37 тижнів з резус-від'ємною кров'ю та явищами сенсибілізації. Перенесені захворювання: скарлатина, неодноразове переливання крові без врахування резус-фактора і групи крові. Чоловік здоровий, група крові 0 (І), резус-позитивний. 1 половина вагітності перебігала без ускладнень. В 12 тижнів вагітності виявлені резус-антитіла /титр 1:16/. Протягом вагітності виявлено "скачучий" титр антитіл. Проводилась неспецифічна десенсибілізуюча терапія. При поступленні стан задовільний. З боку внутрішніх органів патології немає. Окружність живота - 92 см. висота стояння дна матки - 25 см. Розміри таза в межах норми. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 138 уд за хв. Група крові вагітної - В (III), резус належність - від'ємний титр, антитіл 1:64. Дані вагінального дослідження: шийка матки щільна, довжина її - 3 см, зовнішнє вічко закрите. Мис не досягається, кісткових деформацій немає.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність - 37 тижнів, резус-конфлікт.

Задача №1. 9

Вагітна Г., 22 роки. Термін вагітності – 36 тижнів. Поступила зі скаргами на наявність набряків на нижніх кінцівках і передній стінці живота, збільшення маси тіла за тиждень на 700 г. Хворіє на протязі 2 тижнів. АТ – 135/90 мм.рт.ст. Аналізи крові та сечі в межах норми. Об’єктивно: висота дна матки та окружність живота відповідають терміну вагітності. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Голівка рухома над входом в малий таз. Набряки на нижніх кінцівках і передній черевній стінці живота. Вагінальне обстеження: вагіна першородячої жінки, без змін, шийка матки сформована, м’яка на всьому протязі. Зовнішнє вічко цервікального каналу закрите. Мис не досягається. Екзостозів малого тазу немає.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність 36 тижнів. Прееклампсія вагітних легкого ступеня.

 

Задача №1. 10

Вагітна С., 27 років. Поступила в пологовий будинок з приводу першої вагітності 37-38 тижнів із скаргами на головний біль, слабкість, шум у вухах, затруднене носове дихання, набряки на нижніх кінцівках. Хворіє протягом 2,5 тижнів. На передній стінці нижньої частини живота, в ділянці великих статевих губ і нижніх кінцівок набряки. AT — 180/90 мм рт.ст., пульс — 80 уд./хв, доброго наповнення. Змін з боку серцево-судинної системи не виявлено. Симптом Пастернацького від'ємний з обох боків. На приймальному покої втратила свідомість, спостерігалися судоми. Аналіз сечі: питома вага - 1017, білок — 4 г/л, гіалінові циліндри — 1-2 в полі зору. Погодинний діурез - 45 мл. Кількість тромбоцитів у крові - 160 тис., гематокрит — 40, фібриноген — В(+), креатинін — 150 мкмоль/л.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність перша, 37-38 тижнів.Еклампсія.

 

Задача № 1.11

В пологовий будинок поступила роділля на II пологи, у роділлі потуги. Перейми розпочались 6 годин тому, води відійшли 30 хвилин тому. При вагінальному дослідженні виявлено: шийка матки згладжена, розкриття повне. Плідного міхура немає. Передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у прямому розмірі площини входу в малий таз, мале тім'ячко біля крижів.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Пологи II, ІІ період пологів. Високе пряме стояння стрілоподібного шва, задній вид.

Задача № 1.12

Після 30 хв від народження плода почалась помірна кровотеча, крововтрата - 300 мл. Ознак відділення посліду немає.

Який ймовірний діагноз?

 

Еталон відповіді:Пологи, ІІІ період.Щільне прикріплення плаценти. Маткова кровотеча.

Задача № 1.13

Роділля 36 років, доставлена швидкою допомогою з дому. Зі слів родичів, вагітність п'ята, пологи п'яті. На обліку по вагітності в жіночій консультації не стояла. Три тижні тому з'явились набряки на кінцівках. Зранку з'явились перейми, перед викликом швидкої допомоги знепритомніла, були судоми. Об'єктивно: роділля без свідомості, AT 190/120 мм рт.ст., положення плоду поздовжнє, тазове передлежання, сідниці в порожнині малого таза. Серцебиття плода приглушене — 110-100 уд. за хвилину. При вагінальному дослідженні: відкриття шийки матки повне, сідниці в широкій частині порожнини малого таза, плідний міхур відсутній.

Ваш діагноз?

 

Еталон відповіді:Пологи п'яті, термінові, чисто сідничне передлежання, II період пологів, ек­лампсія, внутрішньоутробна гіпоксія плода.

Задача № 1.14

Карета швидкої допомоги привезла жінку з матковою кровотечею та скаргами на біль внизу живота. Кров'янисті виділення із статевих органів тривають два дні. Остання менструація — 3 місяці тому. Вагітність друга, бажана. Перебуває на обліку в жіночій консультації з приводу даної вагітності. При вагінальному обстеженні виявлено, що матка завбільшки з чоловічий кулак. Вічко шийки матки пропускає палець. Виділення із піхви помірні, кров'янисті. На УЗД– плід живий, відповідає терміну вагітності.

Встановіть діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність 12 тижнів. Мимо­вільний аборт, що почався.

Задача № 1.15

Хвора 36 років. В анамнезі 4 аборти без ускладнень. Затримка менструації 3 тижні. Захворіла гостро, від болю внизу живота ненадовго знепритомніла. Хвора бліда, в'яла, пульс - 120 уд/ хв., AT — 80/40 мм рт.ст. Живіт м'який, болючий у нижніх відділах, виражений симптом Щоткіна. Зміщення шийки матки різко болюче, тому неможливо чітко пропальпувати тіло матки та придатки. Пастозність та різка болючість заднього склепіння. Виділень немає.

Діагноз?

Еталон відповіді: Позаматкова вагітність за типом розриву маткової труби. Для підтвердження діагнозу необхідно провести операцію пункції заднього скле­піння.

 

Задача № 1.16

У вагітної 25 років при доношеній вагітності на тлі набряків III ступеня, .підвищеного AT до 140/90 мм рт.ст. під час потуг з'явився різкий біль у животі, слабкість, запаморочення свідомості, пульс - 100 уд. за хвилину. Матка при пальпації напружена, між потугами не роз­слаблюється. Справа в дні матки болюче випинання. Сер­цебиття плода глухе, аритмічне 90 - 100 уд/хв. При вагінальному до­слідженні відкриття маткового вічка повне. Голівка у ву­зькій частині малого таза. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі, мале тім'ячко зліва допереду.

Діагноз?

Еталон відповіді:II період пологів. Гіпоксія плода. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.

Задача №1.17

Вагітність друга, 35-36 тижнів. Пологової діяльності немає. Почалась значна кровотеча з пологових шляхів. Стан важкий, AT — 90/50 мм рт.ст. Положення плода поздов­жнє, Передлежить голівка плода. Розкриття маткового ві­чка - 2,5 см. Пальпується плацента на всьому протязі.

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність 35-36 тижнів Повне передлежання плаценти. Геморагічний шок.

Задача № 1.18

Вагітність 32 тижні. В анамнезі 4 артифіціальних аборти, теперішня вагітність п'ята. Дві доби тому з'явилися незначні кров'янисті виділення з піхви. Над лоном шум плаценти.

Попередній діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність 32 тижні, пе­редлежання плаценти.

Задача № 1.19

Роділля P., 34 роки, третя вагітність 39-40 ти­жнів. Друга вагітність закінчилася самовільним вики­днем у 11-12 тижнів, що ускладнився гострою запальною хворобою матки. Пологи II протікали без ускладнень, народився хлопчик вагою 3000 г. Через 10 хвилин після народження дитини з'явився переймоподібний біль і кро­в'янисті виділення з піхви. Ознак відділення посліду від стінок матки немає. При натискувані ребром долоні над лоном пуповина втягується. Кровотеча по­силилась і досягла 400 мл.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи II термінові, III період. Кровотеча в послідо­вому періоді. Щільне прикріплення посліду.

Задача № 1.20

Роділля П., 28 років, роди 1, вагітність 39-40 тиж­нів. Через 10 хвилин після поступлення роділлі народи­лась дівчинка вагою 3800 г. Після наро­дження дитини введено 10 ОД окситоцину і активно видалено послід, який відділився разом із згортками крові. При огляді посліду виявлено дефект плаценти 3x3 см. Кровотеча за цей час сягає 300 мл. Загальний стан породіллі задовільний.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи І термінові. Дефект дольки плаценти. Кровотеча в ранньому післяродовому періоді.

Задача № 1.21

Роділля Н., 25 років, перші пологи, в анамнезі два штучних аборти. Через 30 хвилин після поступлення народила хлопчика вагою 4500 г. Через 10 хвилин після народження дитини відділився і народився послід з усі­ма дольками і оболонками. Після народження посліду почалась кровотеча, матка м'яка, збільшується у роз­мірах. Після зовнішнього масажу матки та введення ско­рочуючих речовин з піхви виділяються згортки крові, матка на деякий час стає щільною і кровотеча зменшується. Загальний стан породіллі погіршився. Пульс -100 уд. за одну хвилину. AT знизився з 130/80 мм рт.ст. до 90/40 мм рт.ст. Кровотеча продовжується і досягла 750 мл.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи І, термінові, великим плодом, обтяжений акушерський анамнез. Гіпо­тонічна кровотеча в ранньому післяродовому періоді, геморагічний шок.

Задача № 1.22

Вагітна К, (вік 29 років) поступила в пологовий будинок зі скаргами на головний біль, біль в епігастральній ділянці, порушення зору, набряки. Вагітність І, термін –З0 тижнів. У минулому лікувала гіпертонічну хворобу. При поступленні - загальний стан тяжкий. Бліда. Пульс -120 уд. за 1 хвилину. АД 200/140 мм рт. ст. Виражені набряки. Пологової діяльності немає. Висота дна матки -26 см. Обвід живота - 86 см. Положення плода поздовжнє. Серцебиття - глухе. Добова протеїнурія 6 г/добу.

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність 30 тижнів. Поєднана тяжка прееклампсія важкого ступеня на тлі хронічної гіпертензії.

Задача № 1.23

У жіночу консультацію до лікаря звернулась вагітна П. зі скаргами на затримку менструації до 2 міс. З анамнезу з'ясовано, що жінка з 15 років хворіє на цукровий діабет у важкій формі. За висновком окуліста порушення зору зумовлено цукровим діабетом. Мала 2 вагітності, які закінчилися мертвонародженням. Вміст цукру в крові - 15 ммоль/л. При бімануальному дослідженні встановлено, що матка збільшена (як при вагітності, терміном до 7 тижнів).

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність III, 7 тижнів, цукровий діабет, тяжкого ступеня, діабетична ретино­патія, обтяжений акушерський анамнез.

Задача № 1.24

Вік роділлі 26 років. Пологи І, в терміні вагітності 42 тижні. Загальний стан задовільний. Пе­рейми тривають 12 годин, протягом останніх З0 хви­лин, різко болючі. Контракційне кіль­це - на рівні пупка. Відкриття повне. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Ознака Вастена - позитивна. Серцебиття плода - 175 уд. за 1 хв, ритмічне, приглушене.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи І, (42 тижні вагітності). Клінічно вузький таз. Загроза розриву ма­тки. Дистрес плода в пологах.

Задача № 1.25

Вік роділлі 21 рік. Скарги на біль внизу живота. Вагітність - 39-40 тижнів, ріст - 145 см, вага - 54 кг, розміри таза 22-24-28-18, передбачена вага плода — 3800 г. Тривалість пологів - 9 годин, безводний промі­жок — 6 годин, температура — 36,6°. При акушерсь­кому обстеженні: положення плода поздовжнє, І по­зиція, передній вид, потиличне передлежання, по­зитивний симптом Вастена. Серцебиття плода — 180 уд/хв. При вагінальному обстеженні: від­криття шийки матки повне, плідний міхур відсутній, мис досягається, на голівці велика родова пухлина, голівка притиснена до входу в малий таз, діагональна кон'югата — 10,5 см.

Діагноз?

Еталон відповіді:Пологи І термінові, загальнорівномірно звужений таз, II ст. звуження. Загроза роз­риву матки. Дистрес плода в пологах.

Задача № 1.26

У районну жіночу консультацію звернулась вагітна М. (термін - 35-36 тижнів) зі скаргами на головний біль, набряки на нижніх кінцівках. Вагітній призначена відпові­дна терапія і вона відпущена додому. Через 10 днів хво­ра доставлена в лікарню без свідомості. Зі слів родичів виявилось, що вдома у неї були судомні напади.

Діагноз?

Еталон відповіді:Вагітність - 35-36 тижнів. Еклампсія.

 

Задача № 1.27

Вагітна М. (вік - 27 років), поступила в полого­вий будинок через 20 годин з моменту відходження вод з підвищеною температурою тіла (37,5° С). Пологи термінові, ускладнились розривом промежини II ступеня. Післяродовий період протікав з підвищенням тем­ператури до 37,5° С. На 7 добу після пологів температура тіла піднялась до 39,8" С і супроводжувалась головним болем, задухою, серцебиттям. Встановлено, що шкіра бліда, із сірувато-жовтяничним відтін­ком, вкрита холодним потом, на згинальних поверх­нях верхніх і нижніх кінцівок, животі і грудях рясні петехії. AT - 95/45 мм рт. ст., пульс - 120 уд за хв, ритмічний, слабкого наповнення і напруження. Живіт м'який, злегка болючий в нижніх ділянках, тіло матки збільшене (відповідає 12 тижням вагітності). Післяродова виразка промежини вкрита гній­ним відділюваним.

Діагноз? Причина розвитку септичної інфекції?

 

Еталон відповіді:Післяродовий період (7 доба). Післяродова виразка. Гостра заральна хвороба матки. Сепсис. Септична інфекція у породіллі М. виникла внаслідок затяжних поло­гів (більше 26 годин), які ускладнились тривалим без­водним проміжком (20 годин), розривом промежини, розвитком і поширенням інф. процесу.

Задача № 1.28

Хвора 29 років поступила зі скаргами на рясні кров’янисті виділення з піхви. Відмічає затримку менструації протягом 3-х місяців. В анамнезі одні роди і один медичний аборт. При піхвовому дослідженні: із шийки матки значні кров’янисті виділення з пухирцями, тіло матки збільшене до 15-16 тижнів вагітності, помякшене, неболюче. Обидва яєчника збільшені, рухомі, неболючі. Хоріонічний гонадотропін в крові 200 000 Од.

Вкажіть найбільш вірогідний діагноз?

Еталон відповіді:Міхурцевий занесок.

 

Задача № 1.29

Хвора 22 років поступила зі скаргами на сильний біль внизу живота, втрату свідомості. Затримка місячних на 1,5 місяця. При огляді слизові бліді, АТ 100/60 мм рт.ст., Рs 98 уд./хв., живіт болючий на всьому протязі. В дзеркалах: шийка матки синюшна, виділення темно-кров’янисті, мажучі. При піхвовому дослідженні тіло матки злегка збільшене, розм’якшене; в ділянці лівих додатків визначається утвір 6x6x5 см., різко болючий, заднє склепіння випинає, болюче.

Діагноз?

Еталон відповіді:Порушена трубна вагітність.

 

Задача № 1.30

Роділля М., 26 років, доставлена в пологове відділення у тяжкому стані.

При 1-й вагітності 3 роки тому був проведений артифіційний аборт на 3-му місяці вагітності, без ускладнень. Друга вагітність 2 роки тому закінчилась терміновими пологами, які тривали 16 год., дитина 2500 г. померла на другий день після народження. Дана вагітність 3-тя, доношена.

Перейми розпочались 7 год. тому вдома, були сильними, роділля була неспокійна. Через 5 годин після початку перейм відійшли води і почались потуги. Ще через 1,5 год. інтенсивні і дуже болючі потуги різко припинились, але залишився біль низом живота. Роділля заспокоїлась. Живіт став напруженим, болючим при пальпації. Жінку терміново доставили в стаціонар.

При поступленні стан тяжкий. Роділля загальмована, скаржиться на біль низом живота, який посилюється при зміні положення тіла. Т-37,2˚С, пульс 100 уд./хв., АТ 90/60 мм рт. ст. Розміри тазу: 23, 26, 29, 19 см. Пологова діяльність відсутня, рухи плода жінка не відчуває. Живіт напружений, болючий при пальпації. Контури матки нечіткі. Під черевною стінкою визначаються дрібні частини плода. Серцебиття плода не вислуховується.

При піхвовому дослідженні розкриття шийки матки повне, плідний міхур відсутній. Передлежить голівка малим сегментом у вході в малий таз, визначається виражена родова пухлина. Виділення з домішками крові.

Діагноз?

 

Еталон відповіді:Вагітність ІІІ, доношена, пологи ІІ, ІІ період пологів, загальнорівномірнозвужений таз І ступеня, розрив матки під час пологів, мертвий плід.

 

Задача № 1.31

У породіллі Д. після затяжних пологів народився живий доношений хлопчик масою 3450 р. Стан новонародженого: серцеві тони глухі, частота серцебиття — 96 уд./хв, дихання поверхневе у вигляді поодиноких вдихів, крику немає, м'язовий тонус знижений, на подразнення слизової оболонки рота і носа, а також підошви стоп дитина відповідає слабо вираженою гримасою, шкіра бліда, з вираженим ціанозом носогубного трикутника.

Стан матері задовільний, послідовий період продовжувався 10 хв, дитяче місце, промежина і шийка матки цілі, крововтрата — 150 мл.

Оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар.

Діагноз для новонародженого.

 

Еталон відповіді:За Апгар – 3 бали. Діагноз: асфіксія новонародженого важкого ступеня.

Задача № 1.32

У акушерську клініку машиною швидкої допомоги доставлена роділля К., 36 років, з активною пологовою діяльністю, що почалася 2 год. назад. Пологи п'яті, в строк. Через 20 хв. після поступлення в санпропускнику почалися потуги і протягом 3 потуг народився живий доношений хлопчик масою 3950 р. Шкіра обличчя і кінцівок ціанотична, тіло рожеве, дитина дихає, але не кричить, серцебиття 136 уд./хв, ритмічне. Тонус м'язів добрий, на подразнення слизової оболонки рота і носа відповідає гримасою, не кричить.

Після вжитих заходів по боротьбі з асфіксією з'явився слабкий крик, але загальний стан новонародженого не нормалізувався.

При повторному огляді через годину після народження спостерігається підвищене збудження і неспокій дитини. Новонароджений безпричинно кричить, часто пронизливо скрикує, стогне під час видиху, дихання поверхневе. Відмічаються одноманітні автоматичні рухи кінцівками. Тонус м'язів знижений, колінний і ахілів рефлекси мляві. Шкіра бліда, спостерігається виражений периоральний ціаноз. Дитина лежить з розплющеними очима, спрямованими в одну точку (симптом розплющених очей), періодично з'являється косоокість, що сходиться.

Оцінка стану новонародженого відразу після народження за шкалою Апгар. Діагноз?

 

Еталон відповіді:За Апгар 7 балів. Асфіксія новонародженого легкого ступення. Гіпоксичне-ішемічне ураження ЦНС.

 

Задача №1.33

У пологовий будинок поступила роділля З., 28 років, з активною пологовою діяльністю, що почалася 12 год. назад. Пологи другі, в строк, сідничне передлягання плода. В приймальному відділенні почалися потуги, відішли води, забарвлені меконієм, і самостійно народився плід до рівня пупкового кільця. Надалі була застосована ручна класична двохмоментна допомога. Звільнення ручок пройшло з утрудненням через їх закидання, голови — легко. Народився живий доношений хлопчик масою 3800 г. Крик з'явився відразу, гучний. Дихання глибоке. Шкіра рожева. Серцебиття ясне, частота 140 уд./хв. М'язовий тонус добрий, активно рухає нижніми і верхньою лівою кінцівками. Відмічається знижений тонус м'язів і обмеження активних рухів правої верхньої кіПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.035 с.)