ТОП 10:

РЕГИСТРАЦІЇ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 


 

служба (орган управління)

 

військова частина (з’єднання, об’єднання, склад, база)

 

 

Почата „______”______________20____р.

 

Кінчена „______”______________20____р.

 

 

ЗМІСТ

 

Найменування документів Сторінки книги Найменування документів Сторінки книги
початкова наступні початкова наступні
           

 


Реєстраційний № Дата реєстрації Найменування документів № документа Дата документа Кількість екземплярів Загальна кількість листів На які матеріальні засоби видані ( поступив) документ Від кого поступив чи кому переданий документ на виконання Строк виконання документа (дата) Розписка в отриманні документа і дата Розписка в отриманні виконавчого документа і дата   Місце виконаного документа
№ справи № листів в справі
                           

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 25

 

1. Книга призначена для обліку всіх що становлять і вступників не секретних прибуткових і-видаткових облікових документів (накладних; убрань, рознарядок, актів, чекових вимог, талонів чекових вимог, атестатів й інших), карток обліку, накопичувачів і носіїв облікової інформації ВП (ОЦ), а також для контролю їхнього повернення після виконання.

2. Книга ведеться в службі військової..;частини (з'єднання), відділах складу, органі керування об'єднання (центра) і у ВП (ОЦ).

3. У книзі приділяються окремі аркуші для обліку документів по видах матеріальних засобів або по видах облікових документів (прибутковим, видатковим, карткам обліку й т.п.). При великому русі прибуткових і видаткових облікових документів, а також при необхідності ведення значної кількості карток обліку дозволяється вести облік цих документів в окремих книгах.

4. Порядкові номери реєстрації оформлених облікових документів є їхніми номерами; у документів, що надійшли з інших військових частин (від органів керування, постачальників), порядкові номери реєстрації стають реєстраційними. Облікові документи реєструються після їхнього підписання посадовими особами в строгій послідовності в міру надходження.

Картки обліку тих самих матеріальних засобів, які відкриваються для продовження записів, реєструються протягом операційного року за одним номером. При реєстрації таких карток їхні номери повинні складатися із чисельника (номер закінченої картки) і знаменника (порядковий номер реєстрації по книзі).

Всі картки обліку групуються в порядку номенклатурних номерів матеріальних засобів, що враховують по них.

5. Відмітка про відправлення облікового документа поштою робиться в графі 11 із вказівкою вихідного номера й дати супровідного листа.

6. Графи 13 й 14 книги заповнюються після підшивки відповідного
облікового документа в справу.

 

 

Стандарт 210х297

Форма26

КНИГА №__________

ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ І РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ

ЗАСОБІВ У ПІДРОЗДІЛІ

 

 

_______________________________________________ підрозділ(майстерня)

_______________________________________________ військова частина (з’єднання, склад, база)

 

Почата »_____»___________20___р.

 

Закінчена »_____»___________20___р.

 


 

 

ЗМІСТ

Найменування матеріальних засобів Сторінки книги Найменування матеріальних засобів Сторінки книги
початкова послі­дуючі початкова послі­дуючі
                       

 

 


(Ліва сторона) _______________________________________________

Дата запису Найменування документа № і дата запису Постачальник   (одержувач)   Найменування
     
Код
     
Одиниця
     
прибуло убуло перебуває прибуло убуло перебуває прибуло убуло перебуває
                         

вид матеріальних

 

Форма26

_______________________________________________ (Права сторона)

засобів

матеріальних засобів і їх категорія
           
  номенклатури
           
виміру
           
прибуло убуло перебуває прибуло убуло перебуває прибуло убуло перебуває прибуло убуло перебуває прибуло убуло перебуває прибуло убуло перебуває
                                   
                                           

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 26

1. Книга призначена для обліку наявності й руху озброєння, техніки, боєприпасів, пального, продовольства, різного майна, устаткування, інструментів й інших матеріальних засобів. Для обліку отрутних і сильнодіючих речовин заводиться окрема книга.

2. Книга ведеться в підрозділі, майстерні й на інших об'єктах військового (корабельного) господарства.

3. На кожне найменування й категорію матеріальних засобів у книзі приділяється особовий рахунок. Угруповання особових рахунків на аркуші виробляються з урахуванням руху окремих номенклатур матеріальних засобів й їхнього переліку по класифікаторі продукції.

4. Операції, пов'язані із приходом і витратою матеріальних засобів, у книзі відбиваються щодня.

5. Облік устаткування й інструмента в ремонтному підрозділі (майстерні) ведеться в книзі по цехах. При цьому для кожного цеху, залежно від кількості найменувань матеріальних засобів, що враховують, приділяється необхідне число сторінок.

6. Запис даних у графах реквізиту «Перебуває» виробляються тільки по тим матеріальним засобам, по яких був рух.

7. Відмітки про звірку облікових даних записуються черговим рядком. При цьому записуються: у графі 1-дата звірці, у графі 2 - «Звірено», у графах реквізиту «Перебуває» - залишки матеріальних засобів на день звірці. Особи, що проводили звірку, розписуються в графі 4.

 

Форма 27

КНИГА №__________Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.009 с.)