ТОП 10:

Порядок пред'явлення рекламацій1.Рекламацією називається письмова заява військової частини постачальникові на виявлене в період дії гарантійних зобов'язань невідповідність якості й (або) комплектності зразка РАО (виконаних робіт) установленим вимогам, а також вимога про відновлення або заміну несправного зразка РАО, його складової частини - комплектуючого елемента (повторному виконанні робіт).

2.Військова частина (з'єднання) зобов'язана пред'явити рекламації при виявленні:

- поломки або порушення працездатності складових частин, зборок, блоків, агрегатів, деталей, елементів і механізмів;

- відхилення параметрів РАО або його складових частин, зборок, блоків і т.п. за межі, передбачені експлуатаційною документацією, при неможливості відновлення цих параметрів за рахунок регулювань (настроювання), передбачених експлуатаційною документацією;

- невідповідності тари, упакування, консервації, маркування, пломбування й комплектності вимогам, викладеним в експлуатаційній і супровідній документації.

3.Рекламації пред'являються постачальникові зразків РАО незалежно від того, у якої його складової частини (комплектуючому елементі) виявлені несправність і звідки надійшов зразок РАО, На боєприпаси рекламації пред'являються базі Центрального постачального органа, що робила остаточну зборку.

4.Рекламації не пред'являються після закінчення гарантійного наробітку (гарантійного строку), а також при порушенні військовою частиною (з'єднанням) правил експлуатації, передбачених експлуатаційною документацією. Рішення про відновлення гарантійного зразка РАО, виведеного з ладу в результаті порушень правил експлуатації, приймається Центральним постачальним органом після одержання матеріалів розслідування, акту технічного стану ушкодженого зразка й відповідного клопотання.

5.Військова частина при виявленні несправностей РАО зобов'язана забезпечити його зберігання в умовах, що запобігають погіршення його стану.

6.Командир військової частини не пізніше 24 годин із моменту виявлення несправності направляє постачальникові поштою або телеграфу повідомлення про виклик представника для визначення причини несправності, її усунення й участі в складанні.

Порядок пред'явлення рекламацій (рекламаційного акту). У цей же строк відомості про несправності заносяться у формуляр зразка. Копії повідомлення направляються представникові замовника при постачальнику, а також вищестоящому начальникові служби РАО, що направляє її в службу РАО округу (групи військ).

Типова форма повідомлення, що направляє поштою, наведена в додатку 7. Строк прибуття представника постачальника встановлюється з урахуванням часу, необхідного на проїзд. Якщо виключається допуск представника постачальника в місця знаходження зразка РАО, повідомлення не направляється, а військова частина в той же строк інформує постачальника про несправності повідомленням за формою повідомлення.

7.Постачальник не пізніше чим через 3 доби з моменту одержання повідомлення повідомляє телеграмою у військову частину дату одержання повідомлення, час виїзду свого представника (ремонтної бригади), а також час і спосіб відправлення вантажу (при необхідності).

8. Представник або ремонтна бригада іногороднього постачальника зобов'язані з'явитися не пізніше чим в 4-денний строк після одержання виклику, не вважаючи часу, необхідного для проїзду, а одноміського — не пізніше чим наступного дня. Вони повинні мати посвідчення свого підприємства на право виконання робіт.

9. Якщо несправність складової частини, зборки, блоку й т.п. не привела до псування зразка РАО у цілому і є можливість замінити їх справними із ЗИП, вони знімаються й до повернення постачальникові впаковуються, пломбуються й утримуються в умовах, що охороняють їх від подальшого псування.

10. Для складання рекламаційного акту командир військової частини призначає комісію під головуванням заступника командира по озброєнню (начальника служби РАО), до складу якої входить представник (представники) постачальника, а при необхідності - представники інших родів військ і служб.

11. Комісія встановлює причину несправності й складає рекламаційний акт за формою, наведеної в додатку 8. Член комісії, не згодний зі змістом рекламаційного акту, зобов'язаний підписати акт із застереженням про незгоду й викласти особливу думку. З особливою думкою повинні бути ознайомлені всі члени комісії. Якщо особлива думка становить представник постачальника, командир військової частини, що затверджує акт, при необхідності становить мотивований висновок по особливій думці. Особлива думка представника постачальника не є підставою для відмови постачальника від виконання заходів затвердженого рекламаційного акту по задоволенню рекламації.

12. У випадку неявки у встановлений строк представника постачальника, а також у випадку, що виключає його допуск у місця знаходження зразка РАО, командир військової частини призначає комісію для дослідження несправного зразка РАО, що за результатами дослідження становить однобічний рекламаційний акт, обов'язковий для обох сторін. До однобічного рекламаційного акту прикладають завірену у встановленому порядку копію повідомлення про виклик представника постачальника, а в акті вказують про неявку його у встановлений строк.

13.Рекламаційні акти на зразки РАО, що прибули із заводу-виробника, протягом трьох доби від дня складання розсилаються військовою частиною:

прим. № 1 - директорові (керівникові) головного заводу - виробника ;

прим. № 2 й 3 - представникові замовника на головному заводі - виробнику;

один примірник представляється у вищестоящу службу РАО, що направляє його в службу РАО округу (групи військ);

один примірник залишається в справі військової частини.

Якщо рекламаційний акт складений на ракети або боєприпаси, один примірник акту, крім того, висилається по команді начальникові керування, що замовляє, Центрального постачального органа.

14. Рекламаційні акти на зразки РАО, відремонтовані на ремонтних підприємствах по нарядах Центрального постачального органа, складаються в чотирьох примірниках і розсилаються:

прим. № 1 - начальникові ремонтного підприємства, що робило ремонт;

прим. № 2 й 3 - у вищестоящу службу РАО, що направляє їхньому начальникові служби РАО округу (групи військ) і начальникові керування Центрального постачального органа, що видав наряд на ремонт;

прим. № 4 - у справу військової частини.

15. Рекламаційні акти на зразки РАО, відремонтовані по внутрішніх убраннях служби РАВ військового округу, складаються в трьох примірниках і розсилаються:

прим. № 1 - начальникові ремонтного підприємства, що робило ремонт;

прим. № 2 - начальникові вищестоящої служби РАО для напрямку в службу РАО округу (групи військ);

прим. № 3 - у справу військової частини.

16. Рекламаційний акт на зразок РАО повинен бути складений протягом 5 днів після виявлення несправності. Якщо для участі в складанні акту викликають представника постачальника, до встановленого 5-денного строку додається час, необхідне для його приїзду.

Якщо до моменту складання рекламаційного акту будуть виявлені інші несправності, крім зазначених у повідомленні, їх оформляють у рекламаційному акті, що становить.

Загальний строк складання рекламаційного акту не повинен перевищувати 30 доби. Забороняється становити акт відновлення, акт задоволення рекламації або інших подібних документів без складання рекламаційного акту.

17. Несправності повинні бути усунуті в 5-денний строк з моменту прибуття представника постачальника (ремонтної бригади), якщо інше не передбачено договором. При згоді військової частини допускається використання при відновленні ЗИП військової частини, що заповнює постачальником в 10-денний строк після одержання рекламаційного акту.

18. Рекламацію вважають удоволеної, якщо зразок РАО відновлений (замінений) і доставлений у військову частину, використаний ЗИП заповнений постачальником й оформлений акт задоволення рекламації. Зразок РАО уважається відновленим, якщо несправності, зазначені в рекламаційному акті, усунута і його якість відповідає вимогам експлуатаційної або ремонтної документації.

19. Не пізніше чим наступного дня після відновлення зразка РАО і заповнення ЗИП комісія військової частини за участю представника постачальника (якщо він перебуває у військовій частині) становить акт задоволення рекламації. Типова форма акту наведена в додатку 20. Акт не складається, якщо усунення несправності зроблене у військовій частині силами й засобами постачальника. У цьому випадку підставою задоволення рекламації є затверджений рекламаційний акт із записом про задоволення рекламації.

21. Кількість екземплярів акту задоволення рекламації, порядок і строки відправлення встановлюються ті ж, що й для рекламаційного акту. Про роботи, проведених для відновлення зразка РАВ, роблять оцінку в його формулярі (паспорті).

22. Військова частина зобов'язана в 10-денний строк після складання рекламаційного акту відправити постачальникові на його вимогу й за його рахунок рекламовані складові частини (зборки, блоки, агрегати, деталі) разом з їхніми формулярами (паспортами) або виписками з них. У цьому випадку представник постачальника вказує номер розрахункового рахунку, платіжні й залізничні реквізити постачальника.

Про відправлення військова частина повідомляє телеграмою постачальникові, представникові замовника в постачальника й у службу РАВ військового округу. У телеграмі вказуються:

- заводський номер рекламованого виробу;

- дата й спосіб відправлення;

- номер відвантажувального документа;

- номер рекламаційного акту.

 


[1]Дата відправлення в ремонт

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.234.235 (0.008 с.)