ТОП 10:

ОБЛІКУ РЕМОНТУ (ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОБРОБКИ)ОЗБРОЄННЯ, ТЕХНІКИ ТА МАЙНА

 

 

______________________________________________________ служба (орган управління)

______________________________________________________ військова частина (з’єднання, об’єднання, склад, база)

 

 

Почато »_____»_____________________________20___р.

 

Закінчено »_____»_____________________________20___р.

 

 

ЗМІСТ

Основний зразок озброєння (техніки) Сторінки книги Основний зразок озброєння (техніки)     Сторінки книги   Основний зразок озброєння (техніки)   Сторінки книги
початкова послі­дуючі початкова послі­дуючі початкова послі­дуючі
                                   

 


Ліва сторона)

_______________________________________________________________________________________________________________

вид (группа) материальных средств

 

Дата прийому в ремонт(обробку) Здавач (підстава) Найменування матеріальних засобів (індекс, № креслення) Одиниця виміру Заводський № (кількість матеріальних засобів) Дата Вид потрібного ремонту (обслуговування, регламентних робіт, обслуговування) Термін виконання наряду Кількість проведених ремонтів Наробіток (циклів, г, км пробігу)  
Випуску виходу з ладу Капіталь-них середніх З початку експлуата-ції Після останнього ремонту  
 
 
                           

(Права сторона)

 

Відповідальний за ремонт (військове звання, прізвище, ініціали) Дата початку ремонту Вид виконаного ремонту (обслуговування, регламентних робіт, обслуговування) Трудовитрати (чол. -г) Замінені агрегати, використанні ЗІП і матеріали Дата Розписка про отримання з ремонту(обробки) або куди відправлено, № і дата документу
Закінчення ремонту (обробки) Видачі з ремонту (обробки)
               

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 36

 

1. Книга призначена для обліку зроблених ремонтів (технічних обслуговуванні, регламентних робіт, обробки) озброєння, техніки й майна. Вона служить також для обліку замінених агрегатів, витрачених запасних частин, ЗИП і матеріалів.

2. Книга ведеться в підрозділі (частини, підприємстві), що здійснює ремонт (дегазацію, дезактивацію, дезінфекцію, прання, хімічну чищення й інші види обробки) озброєння, техніки й майна, а також на збірному пункті ушкоджених машин (СППМ).

3. У графи 1 - 13 облікові дані записуються при прийомі озброєння (техніки, майна) у ремонт (обробку).

У графі 2 указуються підрозділи (військові частини), що здали озброєння (техніку, майно). Як підстава записуються номер і дата вбрання на ремонт або інше розпорядження.

У графі 5 по озброєнню (техніці), що враховує по номерах, записується його заводський номер (номерний знак), а по іншому озброєнню (техніці) - кількість прийнятих одиниць. По майну, зданому в прання (хімічне чищення), записуються його кількість (у прийнятих одиницях вимірів) і маса (у кілограмах).

У графи 14-21 заснування-основи-реквізиту-підстави записуються після прийому озброєння, техніки й майна в ремонт (обслуговування, регламентні роботи обробку).

При великій кількості найменувань витрачених ЗИП і матеріалів замість них у графі 18 можуть записуватися номера виробничих документів, на підставі яких витрачені ЗИП і матеріали. По виробах (агрегатам, приладам і т.п.), що враховують по номерах, у графі 18 записуються їхні номери.

У графі 19 реквізитом-показником по літаку записується дата підписання акту про випробування його в повітрі.

4. Наприкінці кожного місяця в книзі підводить підсумок з перерахуванням у графі 3 найменувань, а в графі 5 - кількості відремонтованого озброєння (техніки, майна). Підсумок засвідчує підписом посадової особи, відповідального за ведення обліку.

За даними записів у книзі й виробничих документах складається повідомлення про наявність і рух матеріальних коштів (форма 24).

5. У книзі на СППМ при кожнім його розгортанні записується заголовок у таблиці із вказівкою номера й району розгортання (координати по карті) СППМ.

При надходженні техніки на СППМ у графі 2 указується військова частина, який вона належить, а при супроводі машин водіями записуються також їхні військові звання й прізвища.

При ліквідації СППМ або передачі всієї зібраної на ньому техніки евакуаційному (ремонтному) підрозділу (частини) старшого начальника книга залишається в підрозділі (частини), силами й засобами якого був розгорнутий СППМ. При розгортанні цим підрозділом (частиною) нового СППМзапису вкнизі починаються з нової сторінки.

 

Форма 37

 

КНИГА №______

 

ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ , ВИДАНИХ

У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

 

 

   
підрозділ  
служба  

військова частин

 

Почата”_____”_____________20___р.

 

 

Кінчена”_____”_____________20___р.

 

(Наступна сторінка)

 

ЗМІСТ

 

  Найменування матеріальних засобів Сторінка книги   Найменування матеріальних засобів Сторінка книги
началь- на послі- дую- ча началь- на послі- дую- ча
           

 

(Наступна сторінка)

_________________________________________________________________________

найменування матеріальних засобів або підрозділів (одержувачів)

 

№ по пор.   Найменування матеріальних засобів (завод- ський № , тип , марка) або підрозділів (одержувачів) Одиниця виміру Видано Повернення
    Дата Категорія Кількість   Розписка в одержанні і прізвище     Дата Категорія   Кількість чи оправ- давальні документи   Розписка у прийомі і прізвище
                       

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 37

1. Книга призначена для обліку матеріальних засобів , виданих у тимчасове користування (на строк не більше одного місяця) і контролю їхнього повернення.

2. Книга ведеться в підрозділі , на складі військової частини й у майстерні (цеху) складу об'єднання (центра).

3. У книзі приділяються окремі аркуші на кожне найменування виданих

матеріальних засобів або на кожен підрозділ (військовослужбовця) , отримуючи їх.

4. При здачі на склад військової частини пального , що залишилося в паливо - заправнику (автоцистерні) , у графі 10 крім кількості пального записується номер

роздавальної відомості (форма 8) , по якій водій паливозаправника (автоцистерни) видавав пальне при заправленні техніки.

Форма 43 (лист 1)

КАРТКА №_______________

ОБЛІКУ КАТЕГОРІЙНИХ

Сховище №______ Полка №_______ Ціна

Стелаж №______ Клітка (контейнер) №_______ за одиницю______

Реєстраційний № №листа Найменування матеріальних коштів (індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру
         
           

 

 

“______”______________________20____р.

Дата запису Найменування документа № документа .Дата документа Постачальник Одержувач
                       

 

 

Права сторона)

 

 

МАТЕРІАЛЬНИХ КОШТІВ

 

Вміст дорогоцінних Почата”_____”_______________20___р.

металів______________ Закінчена”_____”_______________20___р.

№ партії Служба (орган управління) Склад (база) Військова частина (з’єднання, об’єднання) Нормативний запас
максималь­ний мінімальний
                   

 

м.п. _______________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

Прибуло Убуло Перебуває
    усього     з них по категоріям усього з них по кате­горіям усього з них по кате­горіям
I II III IV V I II III IV V II III IV V  
 
                                                                       

 

 

Ліва сторона) (Зворотна сторона форми 43, лист 1)

Для обліку озброєння, техніки, майна и других

категорійних матеріальних коштів

Дата запису Найменування документа № документа Дата документа Постачальник Одержувач
           

 

 

(Права сторона) (Зворотна сторона форми 43, лист 1)

Для обліку озброєння, техніки, майна и других

категорійних матеріальних коштів

 

Прибуло Убуло Перебуває
    усього     з них по категоріям усього з них по кате­горіям усього з них по кате­горіям
I II III IV V I II III IV V II III IV V
                                                                     

 

 

(Зворотна сторона форми 43, лист 1)

Для обліку виробів

I. ЗАГАЛЬНІ ДАННІ

1. Завод-виробник_________________________________________________________

2. Рік виготовлення________________________________________________________

3. Ступень готовності_______________________________________________________

4. Встановлений гарантійний (технічний) ресурс________________________________

5. Підстава________________________________________________________________

II. ДАННІ ПРО ПЕРЕВІРКИ ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ І ФАКТИЧНІ ПЕРЕВІРКИ

№ виробу Закінчення гарантійного строку (місяць, рік) Прибори і вузли, установленні на виробах Дата перевірки (місяць, рік) Відмітка про відсилання
               
                                                   

 

(Зворотна сторона форми 43, лист 1)

Для обліку виробів

III. ДАННІ ПРО ЗАБРАКОВАНІ ВИРОБИ

Дата запису     № виробу         Дефекти виробів     № рекламації (технічного акту) Відмітки про відновлення, № документа
                   

 

IV. ДАННІ ПРО ЗАМІНУ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Дата запису     № виробу     Індекс приладу № вилученого приладу Знов включенні в комплект прилади та вузли Підстава заміни
№ при­ладу Завод-виробник Рік виготов-лення Гарантійний строк
                                   

 

 

(Зворотна сторона форми 43, лист 1)

Для обліку боєприпасів і некеруємих ракет

 

I. ЗАГАЛЬНІ ДАННІ

  1. Завод-виробник_________________________________________________________
  2. Рік виготовлення________________________________________________________
  3. Дата приведення в остаточно знаряджений вид______________________________
  4. Встановленний гарантійний (технічний) ресурс______________________________

5. Формуляр №_______________________________________________ (місце знаходження)

II. ДАННІ ПРО ЭЛЕМЕНТИ

 

Найменування элементов Індекс (№ креслення) Категорія Дія, марка, метал Зарядження, вид ВВ Завод-виробник № партії Рік вироблення Кількість № формуляра
                                   

 

(Зворотна сторона форми 43, лист 1)

Для обліку боєприпасів і некеруємих ракет

 

III. ДАННІ ПРО ТЕХНИЧНІ (КОНТРОЛЬНІ) ОГЛЯДИ І ПЕРЕВІРКИ

Дата проведе­ння №огляду (перевірки) Коротка характеристика дефектів Висновки по огляду (перевірці) Відмітці об усуненні дефектів
                   

 

IV. ДАННІ ПРО ВИПРОБУВАННЯ

 

  1. Фізико-хімічні: дата випробування                    
місце випробувань                    
№ и дата документа                    
строк наступного випробування                    
2. Балістичні: дата випробування                    
місце випробування                    
№ и дата документа                    
система                    
снаряд (креслення або індекс)                    
маса снаряда, кг                    
найменування або № снаряда                    
маса заряду, кг                    
початкова швидкість u0, м/с                    
відхилення u0 від табличної , %                    
тиск, кгс/см2                    
- середній                    
- мінімальний                    
- максимальний                    

 

 

(Ліва сторона) Форма 43(лист 2)

КАРТКА №_______________

ОБЛІКУ КАТЕГОРІЙНИХ

 

Реєстраційний № № листа Найменування матеріальних засобів (індекс, и креслення) Код номенклатури
               

 

“____”_____________________20___р.

№ документа В тому разі перебуває: на складах (у відділах зберігання),
       
усього з них по категоріям усього з них по категоріям
I II III IV V I II III IV V
                                                   

 

 

(Права сторона)

МАТЕРИАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Одиниця виміру №. партії Служба (орган управління)  
 
 
             

 

Почата »_____»___________20___р.

 

Закінчена »_____»___________20___р.

 

м.п. __________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

у підрозділах (частинах, з’єднаннях, об’єднаннях)

               
усього з них по категоріям усього з них по категоріям усього з них по категоріям
I II Ш IV V I II III IV V I II III IV V
                                                               

 

 

(Зворотна сторона форми 43, лист 2)

(Ліва сторона)

 

№ документа В тому разі перебуває: на складах (у відділах зберігання),  
         
  усього з них по категоріям усього з них по категоріям  
I II III IV V I II III IV V
 
                                                     

 

(Права сторона)

у підрозділах (частинах, з’єднаннях, об’єднаннях)
               
усього з них по категоріям усього з них по категоріям усього з них по категоріям
I II Ш IV V I II III IV V I II III IV V
                                                               

 

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 43

1. Картка призначена для обліку категоричних матеріальних засобів: на складі й у службі військової частини (з'єднання); у відділах зберігання, сховищах й обліково-операційному відділі складу об'єднання (центра); в органах керування об'єднання (центра).обліково-операційному відділі складу об'єднання (центра); в органах керування об'єднання (центра).

2. Картка складається з аркуша 1 й аркуша 2. Аркуші 1 картки виготовляються з різними зворотними боками для обліку: озброєння, техніки й майна; виробів; боєприпасів і некерованих ракет с різними зворотними боками для обліку: озброєння, техніки й майна; виробів; боєприпасів і некерованих ракет.

Кількість аркушів 2 у кожній картці залежить від кількості підзвітних підрозділів (військових частин, з'єднань, складів, об'єднань). кожній картці залежить від кількості підзвітних підрозділів (військових частин, з'єднань, складів, об'єднань).

3 На складі військової частини (з'єднання) і у відділі зберігання (сховище) . складу об'єднання пли центра ведеться тільки аркуш 1 картки. Він ведеться також при обліку автомобільної техніки в органі керування автотракторної служби об'єднання.

4. При обліку операцій, пов'язаних з рухом матеріальних коштів усередині військової частини (з'єднання, об'єднання, складу), у таблиці аркуша 1 реквізиту-підстави граф 7-18 не записуються, а в графах 19-24 повторюються попередні залишки й виробляються зміни залишків тільки в особових рахунках відповідно підрозділів (військових частин, з'єднань, складів, об'єднань, відділів зберігання). попередні залишки й виробляються зміни залишків тільки в особових рахунках відповідно підрозділів (військових частин, з'єднань, складів, об'єднань, відділів зберігання).

5. Аркуш 1 картки зі зворотним боком для обліку виробу ведеться в службі військової частини (ракетного з'єднання), на складах об'єднання й центра по партіях зборки й ступеня готовності цих виробів на підставі первинних прибуткових (видаткових) облікових документів і виписок з формулярів (паспортів).а підставі первинних прибуткових (видаткових) облікових документів і виписок з формулярів (паспортів). первинних прибуткових (видаткових) облікових документів і виписок з формулярів (паспортів).

Зворотний бік такого аркуша 1 картки призначений для обліку технічного стану виробів даної партії, планованих і фактичних їхніх перевірок, а також забракованих виробів і заміни комплектуючих елементів. При цьому до таблиці роздягнула II під реквізитом «Прилади й вузли, установлені на виробах» у графах 3—7 записуються додаткові реквізити-ознаки - індекси або шифри приладів а їхнього номера по кожному виробі показуються в цих графах реквізитами-підставами.

6. Аркуш 1 картки зі зворотним боком для обліку боєприпасів і некерованих ракет ведеться тільки на складі військової частини (з'єднання), у мінно-торпедній частині берегової (плавучої) бази, на базі протичовневої зброї, у мінній групі авіації, а також на складі об'єднання (центра).

На кожну партію боєприпасів і на кожну партію елементів боєприпасів, не зібраних у постріли, ведеться окрема картка. Картка ведеться також на кожну партію пострілів, наведених в остаточно споряджений вид. Крім того, на кожне найменування боєприпасів й окремо збережених їхніх елементів заводиться зведена картка. У цьому випадку в заголовній частині картки під реквізитом «№ партії» записується «Зведена»,

При заміні у всієї партії готових пострілів вхідних у їхній комплект зарядів або інших елементів заводиться нова картка.

У заголовній частині аркуша i з таким зворотним боком під реквізитом «Найменування матеріальних засобів (індекс, № креслення)» указуються найменування боєприпасів, що враховують, і ступінь їхньої готовності: в остаточно спорядженому виді - «В окснарвиде», у неостаточно спорядженому виді - «У неокснарвиде».

Зворотний бік цього аркуша призначений для обліку технічного стану комплектуючих елементів всіх видів боєприпасів, засобів висадження й запалення підривних боєприпасів, піротехнічних, імітаційних засобів і т.п. На ній ураховуються також дані про технічні (контрольних) огляди, перевірках, випробуваннях збережених боєприпасів й їхніх складених елементів.

У таблиці роздягнула II найменування елементів у графі 1 залежно від виду боєприпасів визначаються відповідним центральним органом керування Збройних Сил.

При заповненні графи 4 ці таблиці реквізитами-підставами вказуються: для снаряда (гранати, міни, бойової частини) - вид дії; для взрывателя (підривного пристрою, трубки, засобу запалення) - марка або умовна позначка; для гільзи (піддона) - «Нова» або «Обновлена», «Латунна» або «Сталева», «Свертная» або «Суцільнотягнена» і вид антикорозійного покриття; для ПТУРС, керованого по радіо, - номер його ракетної частини й частотні літери.

При заповненні графи 5 реквізитами-підставами вказуються найменування заряду («Повний», «Зменшений», «Повний змінний», «Далекобійний» і т.п.) або його номер, а також повне трафаретне позначення пороху основного й додаткового зарядів.

При відправленні боєприпасів зі складу об'єднання (центра) заповнена картка на кожну партію боєприпасів або їхніх елементів висилається вантажоодержувачеві (разом з убранням) і якості формуляра (паспорта).

7. При веденні обліку по первинних документах оцінка про звірення облікових даних записується в змістовній частині картки черговим рядком. При цьому в графі I аркуша 1 указується дата звірення, а в графі 2 - «Звірено»; у графах 2-31 аркуші 2 розписуються особи, відповідальні за облік у підзвітних підрозділах (на складах).

У картці складу військової частини (з'єднання) і відділу зберігання складу об'єднання (центра) розписку в графах 19-24 аркуша 1 про звірення робить особу, відповідальне за облік у службі військової частини (з'єднання), обліково-операційному відділі складу об'єднання (центра).

 


Форма 44

 

КАРТОЧКА №__________________(лист 1)

ОБЛІК НЕКАТЕГОРНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

 

Сховище №__________ Полиця_____________ Ціна за одиницю _______________________ Почата „_______”_________________20____р.

Стелаж №___________ Клітка Зміст коштовних

(контейнер) №________ металів _______________________________ Кінчена „_______”_________________20____р.

 

Реєстраційний № № листа Найменування матеріальних засобів ( індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру Служба ( орган управління) Склад (база) Військова частина (з’єднання, об’єднання) Нормативний запас
максимальний мінімальний
                   

 

м.п. __________________________________________

( посада, військове звання, підпис, прізвище)

„______”______________20____р.

 

Дата записи Найменування документа № документа Дата документа Постачальник Одержувач Прибуло Убило Складений
                 

Форма 44

 

 

КАРТОЧКА №__________________(лист 2)

ОБЛІК НЕКАТЕГОРНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

 

Сховище №__________ Полиця_____________ Ціна за одиницю _______________________ Почата „_______”_________________20____р.

Стелаж №___________ Клітка Зміст коштовних

(контейнер) №________ металів _______________________________ Кінчена „_______”_________________20____р.

 

Реєстраційний № № листа Найменування матеріальних засобів ( індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру № партії Служба ( орган управління) Військова частина (з’єднання, об’єднання)
               

 

м.п. __________________________________________

( посада, військове звання, підпис, прізвище)

„_____”_____________20____р.

 

№ документа У тому числі складає: на складах ( в відділах зберігання), у підрозділах ( частинах, з’єднання, об’єднання)
                           
                             

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 44

Картка призначена для обліку некатегоричних матеріальних засобів, бланків облікових документів (крім бланків строгого обліку), службової літератури й різної технічної документації в службі військової частини (з'єднання), у відділах зберігання (сховищах) і обліково-операційному відділі складу об'єднання (центра), а також в органах керування об'єднання(центра).

Картка складається з аркуша 1 й аркуша 2. Кількість аркушів 2 у кожній картці залежить від кількості підзвітних підрозділів (військових частин, з'єднань, складів, об'єднань).

На складі військової частини (з'єднання) і у відділі зберігання (сховище) складу об'єднання або центра ведеться тільки аркуш 1 картки. При обліку операцій, пов'язаних з рухом матеріальних коштів усередині військової частини (з'єднання, об'єднання, складу), у таблиці аркуша 1 реквізиту-підстави граф 7 й 8 не записуються, а в графі 9 повторюється попередній залишок і виробляються зміни залишків тільки в особових рахунках відповідно підрозділів (військових частин, з'єднань, складів об'єднань, відділів зберігання). Облік матеріальних засобів по специфічних ознаках (рік виготовлення, рік видачі, ріст і т.д.) у таблицях аркуша 1 й аркуша 2 картки виробляються построчно після запису даних основної облікової операції. При цьому записуються в графі 2 аркуші 1-заголовки рядків (наприклад: «у тому числі по роках виготовлення»), у графі 5 окремими рядками — стосовні до них реквізити-ознаки (наприклад, «1971 р.», «1972 р.»), а в 7-й і наступних графах аркуша 1 й у графах 2—15 аркуші 2 — відповідні реквізити-підстави, що показують кількість матеріальних засобів (по кожній реквізиті-ознаці). При веденні обліку по первинних документах оцінка про звірення облікових даних записується в змістовній частині картки черговим рядком. При
цьому в графі 1 аркуша 1 указується дата звірення, а в графі 2 — «Звірено»; у графах 2—15 аркуші 2 розписуються особи, відповідальні за облік у підзвітних підрозділах (на складах). У картці складу військової частини (з'єднання) і відділу зберігання складу об'єднання (центра) розписку в графі 9 аркуша 1 про звірення робить особу, відповідальне за облік а службі військової частини,
(з'єднання), обліково-операційному відділі складу об'єднання (центра).

 

 

ТИПОВА ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

____________________________________

( гриф при необхідності )

Прим. № ___________

_________________________________

( штамп військової частини )

Повідомлення № _________

про виклик представника поставщика

від «_____» _________________ 20___р.

 

1. Умовне найменування виробу _______________________________________________________

заводський № __________.

 

2. Отримано __________________________________________________________________________

( дата, номер транспортного або іншого документа,

_____________________________________________________________________________________________

за яким виріб отримано, дата отримання у військовій частині)

 

3. Гарантійний строк ____________________________________________________________

( вид,

__________________________________ з _________________________________________________

тривалість ) ( вказують початковий момент обчислення

_____________________________________________________________________________________

і використану частину гарантійного строку )

 

Гарантійне напрацювання _______________________________________________________

( вказують кількість годин,

_____________________________________________________________________________________

кілометрів, циклів і т. п. і використану частину)

 

4. ____________________________________________________________________________

( основні дефекти, виявлені в виробі,

_____________________________________________________________________________________

найменування виробу, прибору, агрегату, вузла який вийшов з ладу,

_____________________, заводський № ____________.

 

5. Спосіб усунення дефектів _____________________________________________________

( силами поставщика, військової частини,

____________________________________________________________________________________

необхідні засоби – ймовірно )

 

6. Інші свідоцтва* ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Прохаю відрядити представників підприємства _____________________________________

( пункт прибуття – адреса отримувача )

_____________________________________________________________________________________

до «______» ________________ 20___р. для участі у визначенні причин виникнення дефектів, складання і підписання рекламаційного акту, відновлення виробу ( непотрібне закреслити ).

Складено у _______________ екземплярах.

( кількість )

Екз № _______, __________________________.

( адресат )

Командувач військової частини _________

(підпис,

_____________________________________

ініціали, прізвище )

 

ТИПОВА ФОРМА РЕКЛАМАЦІЙНОГО АКТУ

( ПРИ ВИЯВЛЕННІ ДЕФЕКТУ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ )

____________________________________

( гриф при необхідності )

Прим. № ___________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Командир військової частини ________ М. П. ______________________________

__________________________________ ( адресат )

( підпис, ініціали, прізвище )

«______» _________________ 20___р.

 

Рекламаційний акт № _______

від «_____» _________________ 20___р.

 

1. _________________________________________________________________________________

( умовне найменування військової частини, її почтова,

_____________________________________________________________________________________

телеграфна, залізнична адреса )

2. ____________________________________________________________________________

( умовне найменування виробу, заводський номер,

_____________________________________________________________________________________

умовне найменування поставщика – виконавця робіт,

_____________________________________________________________________________________

дата отримання, дата підписання прийомного акту )

 

Гарантійний строк ______________________________________________________________

( вид, тривалість )

з ___________________________________________________________________________________

( вказують початковий момент нарахування

_____________________________________________________________________________________

і використану частину гарантійного строку )

 

Гарантійне напрацювання _______________________________________________________

( вказують кількість годин,

_____________________________________________________________________________________

кілометрів, циклів і т. п. і використану частину)

3. ____________________________________________________________________________

( найменування виробу, прибору, агрегату, вузла який вийшов з ладу,

_____________________________________________________________________________________

заводський номер, поставщик )

 

Гарантійний строк ______________________________________________________________

( вид, тривалість )

з ___________________________________________________________________________________

( вказують початковий момент нарахування<Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.234.235 (0.318 с.)