ТОП 10:

Експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєннявійськової частини ________ на березень місяць 200__ р.

Варіант

№ з\п Індекс зразка. Захід, що планується Заводський номер (кіль-кість) Терміни і місце проведення Сили і засоби що притягаються Відповідальний за проведення Відмітка про виконання Примітка
Огляд і перевірка технічного стану РАО     18-20. В підрозділах, на місцях зберігання, на артилерійському складі Начальник служби РАО, командир взводу по ремонту озброєння, особистий склад підрозділів ,що перевіряються Зам. Командира по озброєнню Виконано 20.03 Акт №________ Наказ №_______ Від 22.03 20__ р.
Технічне обслуговування                
  9П148-ТО-1 К1281 8-9. Бокс пбатр Особистий склад пбатр Командир пбатр капітан Іванов Виконано 9.03  
  Д-30 — ТО-2 № 1517 16-17. ПТОР Особистий склад взводу по ремонту. Розрахунок (2 чел.) Командир 1-й батареї капітан Гончаров, командир взводу прапорщик Петров   Виконано 17.03  
  Д-30 — ТО-2   № 1520 14-15. Орвб Особистий склад роти по ремонту озброєння. Розрахунок (2 чел.) Командир роти по ремонту озброєння ст. Лейтенант Киселев, командир 2-й батареї капітан Москалев Виконано 15.03    
  Д-30-ТО-1з   (4)   6. Адн Командири батарей. Особистий склад батарей Командир адн підполковник Петровский Виконано 6.03 ТО-1з проведене виробам...
  120-мм міномет — РТО № 179 17-18. ОРВБ Особистий склад роти по ремонту озброєння. Розрахунок (1 чел.)   Командир роти по ремонту озброєння ст. Лейтенант Киселев, командир 1-го батальйону майор Чуверов Виконано 18.03  
    9П148-РТО   К1017 9-10. Ремонтні органи округи   Особистий склад пбатр Відповідальний за відправлення командир пбатр капітан Архипов Виконано 10.03  
Відправлення озброєння в ремонт Д-30 — КР № 1514 12. Ремонтні органи центру Особистий склад адн Відповідальний за відправлення командир адн підполковник Петровский Виконано 12.03  
Заходи, що проводять по підвищенню живучості артилерійських складів укладка боєприпасів в сховище , ремонт загородження, очистка під’їзних шляхів і т. п.   24-28 Артилерійський склад Особистий склад 1 мб — 3 чел адн — 3 чел, начальники складів Начальник служби РАО майор Жирнов Виконано 28.03  

 

Заступник командира військової частини ________ з озброєння

_______________________________________________

військове звання, підпис, прізвище

Начальник штабу військової частини _________

_______________________________________________

військове звання, підпис, прізвище

Начальник служби РАО військової частини ________

_______________________________________________

військове звання, підпис, прізвище

 

  Погоджено Начальник БТ служби військової частини ______ ___________________________________ військове звання, підпис, прізвище   Погоджено Начальник служби ПММ військової частини_____ ___________________________________ військове звання, підпис, прізвище

 

Пояснення:

 

1.Місячний план експлуатації і ремонту РАО військової частини (з'єднання) розробляється за 7 днів до початку планованого місяця на підставі плану бойової і політичної підготовки і річного плану експлуатації і ремонту РАО, а також завдань командування, не передбачених цими планами.

2.У плані вказуються наступні основні заходи:

- огляди зразків РАО командиром, заступником командира по озброєнню, начальником служби РАО військової частини (з'єднання);

- введення зразків РАО в експлуатацію;

- проведення технічних обслуговуванні (ТО-1, ТО-2) озброєння і майна, що знаходяться у використанні, контрольно-технічних оглядів (КТО) і технічних обслуговуванні (ТО-1з, ТО-2з, РТО) озброєння і майна, що знаходяться на збереженні, регламентних робіт з ракетами, технічних оглядів і ремонтів боєприпасів;

- висновок РАО у середній, капітальний і регламентований ремонт;

проведення доробок;

- перевірка приладів, огляд об'єктів котлонагляду, електроустановок і блискавозахисту;

- робота комісій із продовження експлуатації і термінів технічної придатності.

 

У місячний план включаються також інші заходи, проведені зі зразками РАО за планами командира і заступника командира військової частини (з'єднання).

3.У місячному плані експлуатації і ремонту вказуються дата і місце проведення робіт; приваблюваний особовий склад і засоби; відповідальні за проведення робіт.

Зразки РАО записуються в місячний план по розділах відповідно до планованих заходів.

4.Після твердження плану командиром військової частини (з'єднання) заходу щодо технічного обслуговування і ремонту озброєння, ракет і боєприпасів повинні неухильно виконуватися. По кожнім невиконаному пункті плану начальник служби РАО військової частини (з'єднання) у графі «Примітка» дає роз'яснення про причини невиконання і прийнятих мір.

У графі «Примітка» також даються посилання на документи, складені за результатами проведених робіт, і номера обслугованого озброєння, якщо вони не зазначені в графі 3.

5.У місячний план експлуатації і ремонту з'єднання включаються перераховані вище заходи, проведені в масштабі з'єднання, на складі або в ремонтному органі з'єднання.

 

 

« з а т в е р д ж у ю »

Заступник. командира

військової частини _______з озброєння

______________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

«____» ________________ 200__ р.

 

План - завдання

взводу з ремонту озброєння військової частини ________ на ремонт і технічне обслуговування РАО на березень місяць 200__р.

Варіант

№ п\п Найменування, марки або індекси і номери зразків озброєння, агрегатів, деталей або обладнання Вид ремонту (робіт) Кількість зразків, агрегатів, деталей, обладнання, од. З якої військової частини (підрозділу) надходять Термін Примітка
Надходження Закінчення ремонту (робіт)
I. Ремонт озброєння
... ... ... ... ... ... ...
II. Технічне обслуговування озброєння
122-мм гаубиця Д-30 № 1517 ТО-2 1 батр (2 чол)  
III. Участь в оглядах озброєння, паркових і парково-господарських днях    
  Огляд озброєння     На місцях зберігання (2 чол.)  
IV. Ремонт і виготовлення паркового обладнання, інструменту і навчального майна
Козелки для Д-30 Виготовлення Адн (4 чол)  

 

Начальник служби РАО військової частини ______

_____________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

 

Пояснення:

 

1.План-завдання ремонтному підрозділу військової частини (з'єднання) розробляється на підставі планової і фактичної потреби в ремонті і технічному обслуговуванні озброєння.

2.План-завдання розробляється, виходячи з раціонального розміщення фахівців ремонтного підрозділу і особового складу розрахунків (екіпажів), якій залучається до робіт. При цьому витрати робочого часу ремонтного підрозділу не повинні перевищувати дійсний фонд робочого часу, зазначений у поданому командиром ремонтного підрозділу розрахунку фонду робочого часу на плануємий місяць (представляється за 7 днів до початку плануємого місяця).

3.У графі 2 записуються індекси і номери зразків озброєння, техніки, чи агрегатів деталей пономенклатурно відповідно до розділів;

- ремонт озброєння;

- технічне обслуговування озброєння;

- участь в оглядах озброєння, у паркових і парково-господарських днях;

- ремонт і виготовлення паркового устаткування, інструмента, навчального майна і т п.

 

У графі 5 указуються, з якого підрозділу (частини) надходить озброєння, і кількість особового складу, приваблюваного для ремонту (технічного обслуговування) зразка озброєння.

4.У графі 8 указуються трудозатрати на виконання робіт, проставляються оцінки про виконання плану, вказуються інші необхідні зведення

5.План-завдання складається в двох екземплярах. Перший екземпляр залишається в службі військової частини (з'єднання) другий екземпляр направляється командиру ремонтного відділення військової частини (з'єднання) за 5 днів до початку планованого місяця.

 

 


Форма 2

 

Дійсна по “_____”_____________________20____р.

 

НАКЛАДНА№_______________

 

Ознака інформа­ції Реєстраційний № №листа Код доку­мента № доку­мента Дата документа Підстава (мета) операції
                         

 

Код опера­ції Дата опера­ції Служба вантажо­відправник вантажо­отримувач Відповідальний одержувач (здавач)
                       

 

Найменування матеріальних засобів(індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру Категорія (сорт) Видати (прийняти) Видано (прийнято) Примітка
        077    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Найменування матеріальних засобів(індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру Категорія (сорт) Видати (прийняти) Видано (прийнято) Примітка
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Разом:            

 

 

____________________________________________________________________________________ (посада , військове знання, підпис, прізвище)

____________________________________________________________________________________ (посада , військове знання, підпис, прізвище)

Видав(здав)________________________ (підпис)

Отримав(прийняв)________________________ (підпис)

“____”________________________20____р.

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 2

1. Накладна призначена для оформлення відпустки (видачі, прийому, здачі) матеріальних засобів усередині військової частини (з'єднання), складу об'єднання (центра).

2. Накладна виписується в службі військової частини (з'єднання), в обліково-операційному відділі складу.

3. Накладна виписується у двох екземплярах: при відпустці (видачі) матеріальних засобів перший екземпляр залишається в начальника складу військової частини (з'єднання), начальника відділу зберігання або сховища складу об'єднання (центра) і служить підставою для записів у книгах (картках) обліку; другий видається одержувачеві матеріальних засобів; при прийомі (здачі) матеріальних засобів перший екземпляр накладній залишається у здавача, а другий передається начальникові складу військової частини (з'єднання), начальникові відділу зберігання або сховища складу об'єднання (центра), що приймає матеріальні засоби.

При відправленні матеріальних засобів зі здавачем військової частини (з'єднання) накладна виписується в трьох екземплярах: третій екземпляр залишається на складі, два інших вручаються здавачеві. Після здачі матеріальних засобів, другий екземпляр залишається в одержувача, а перший екземпляр з розпискою одержувача здавач повертає на склад.

4. Накладна підписується начальником служби (начальником обліково-операційного відділу) і особою, що веде облік. Підписи засвідчуються мастичної печаткою для внутрішніх господарських документів.

5. У заголовній частині накладної під реквізитом «Відповідальний одержувач (здавач)» записуються військове звання, прізвище й ініціали особи, якому доручено одержати (здати) матеріальні засоби.

6. У змістовній частині накладної в графі 8 по відповідних рядках записуються реквізити-підстави, що показують: номера озброєння, техніки, ракет, екземплярів службової літератури (експлуатаційної документації); категорію, сорт, щільність й інші характеристики якості матеріальних засобів (у тому числі міцність спирту), якщо їхній фактичний стан не відповідає реквізитам-підставам, записаним у графі 5. У графі 8 може відбиватися інша інформація, не передбачена формою накладної. У ній також робляться оцінки про записи в книгах (картках) обліку операцій, пов'язаних з рухом матеріальних коштів, зазначених у даній накладній.

7. При відпустці (видачі, прийомі, здачі) авіаційних боєприпасів і ракет у графі 2 записуються найменування боєприпасів (ракет), їхня партія, рік виготовлення й завод-виготовлювач.

8. Тара й упакування, що відпускають (видавані, прийняті, здавані) з матеріальними засобами, записуються в накладну після перерахування матеріальних засобів.

 

Форма 5

 

Дійсний до „_____”________________20____р.

 

 

НАРЯД №______Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.159.25 (0.013 с.)