ТОП 10:

НА РЕМОНТ ( ВИГОТОВЛЕННЯ, ОБРОБКУ)Ознака інформації Реєстраційний № № листа Код документа № документа Дата документа Підстава (ціль) операції
             
Код операції Дата операції Служба (орган управління) Приймач (ремонтний підрозділ, військова частина, підприємство) Здавач (відправник) Виконання
             
№ пор. Найменування матеріальних засобів ( індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру Кількість Заводський № Вид ( код) ремонту (обробки) Строк виготовлення) Відмітка о виконаних роботах
       
                 

( оборотна сторона форми 5)

№ пор. Найменування матеріальних засобів ( індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру Кількість Заводський № Вид ( код) ремонту (обробки) Строк виготовлення) Відмітка о виконаних роботах
       
                   
Разом              

Платник ___________________________________________________________________________

військова частина (організація)

__________________________________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

М.П. __________________________________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Перераховані в наряд для ремонту ( обробки) матеріальні засоби прийняв

____________________________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

 

„________”_________________20______р.

 

Відремонтовані (оброблені, виготовлені) матеріальні засоби прийняв

_____________________________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

 

„_______”_________________20_______р.

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 5

Убрання на ремонт (виготовлення, обробку) є розпорядженням ремонтному підрозділу (частини, підприємству) на провадження робіт.

Виконане вбрання є підставою для постановки на облік відремонтованих (заново виготовлених, оброблених) матеріальних засобів. Убрання складається в службі з'єднання, обліково-операційному відділі складу, органі керування об'єднання (центра).

Убрання виписується в чотирьох екземплярах: перший і третій екземпляри здаються разом з матеріальними засобами в ремонтний підрозділ (частина, підприємство), другий - залишається в здавача, четвертий - у службі, обліково-операційному відділі складу, органі керування об'єднання (центра). При здачі в ремонт озброєння й техніки, що враховують по номерах і технічному стані, до першого екземпляра додається акт (форма 12). Після виконання вбрання перший оформлений його екземпляр залишається в ремонтному підрозділі (частини, підприємстві), другий - у здавача й служить підставою для постановки на облік відремонтованих або знову виготовлених матеріальних засобів, третій - представляється як повідомлення про виконану роботу начальникові, що підписав убрання. Убрання підписується начальником відповідної служби з'єднання (начальником обліково-операційного відділу складу, начальником органа керування об'єднання або центра) і особою, що веде облік. Убрання на ремонт кораблів, озброєння й техніки в судноремонтній майстерні з'єднання кораблів підписується заступником командира з'єднання кораблів по електромеханічній частині.

Підпису посадових осіб органа керування об'єднання (центра) засвідчуються мастичной гербовою печаткою цього органа.

 


Форма 8

 

Дійсна по „________”__________________20____р.

 

РОЗДАТКОВА ( ЗДАВАЛЬНА) ВІДОМІСТЬ №__________

Признак інформації Реєстраційний № № листа Код документа № документа Дата документа Підстава (ціль) операції Служба Постачальник ( склад, підрозділ) Отримувач ( склад, підрозділ) Код Операції Дата операції
                       
№ пор. Отримувач ( здавач) Код отримувача ( здавача) 067Найменування матеріальних засобів Дата отриман-ня (здачи) Розписка отримувача (здавача)
               
075Код номенклатури
               
076 Одиниця виміру
               
077 Категорія ( сорт, густина, партія)
               
                         

(Оборотна сторона форми 8)

№ пор. Отримувач ( здавач) Код отримувача ( здавача) 067Найменування матеріальних засобів Дата отримання (здачи) Розписка отримувача (здавача)
               
075Код номенклатури
               
076 Одиниця виміру
               
077 Категорія ( сорт, густина, партія)
               
                         
Разом                      

Видав (прийняв) ___________________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

 

__________________________________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

 

__________________________________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище)


ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 8

 

Роздавальна (здавальна) відомість призначена для оформлення у військовій частині: видачі тих самих матеріальних засобів (крім зазначених у поясненнях до форми 9 додатка 1 до частини I сьогодення Керівництва) декільком підрозділам (військовослужбовцем); видачі пального при заправленні техніки; списання матеріальних засобів прямою витратою; прийому на склад матеріальних засобів (крім зазначених у поясненнях до форми 9).

Відомість виписується в одному екземплярі окремо на видачу й здачу матеріальних засобів. Вона підписується начальником служби й особою, що веде облік, і передається на виконання начальникові складу (заправного пункту, водієві паливозаправника або автоцистерни).

По закінченні видачі (прийому), передбаченою відомістю, начальник складу підбиває підсумок у ній, підтверджує своїм підписом видачу (прийом) матеріальних засобів і здає відомість у відповідну службу військової частини.

При складанні відомості в її назві повинні залишатися тільки ті слова, які виражають істоту оформлюваної операції, пов'язаної з обліком матеріальних засобів: «Роздавальна відомість» або «Здавальна відомість». Непотрібне слово закреслюється. При прийомі на склад авіаційно-технічної частини (бази) від авіаційної частини авіаційних боєприпасів і ракет під заголовком «Категорія (сорт, щільність, партія)» у графах 4—11 по кожному найменуванню матеріальних засобів записуються додаткові реквізити-ознаки: номер партії
зборки (виготовлення), рік виготовлення, завод-виготовлювач. У відомості на заправлення машин пальним у рядках графи 2 записуються номери шляхових аркушів (форма 16), графи 3 — номери машин, а в рядку «Разом» у відповідних графах — кількість виданого пального (у літрах і кілограмах).

При видачі авіаційного пального в паливозаправник (автоцистерну) для заправлення літальних апаратів начальник складу у відомості записує: у заголовній частині під реквізитом «Постачальник (склад, підрозділ)»- номер складу, номер резервуара, з якого видане пальне в паливозаправник (автоцистерну), і номерний знак паливозаправника (автоцистерни). Наприклад: «Склад-2, Р-3, 15-65 СА»;

у змістовній частині під заголовком граф 4-11 «Найменування матеріальних засобів» додатковою реквізитом-ознакою записується: найменування пального, у дужках проставляється відсоток змісту рідини «И» або ТГФМ. Наприклад: «Т-1 («И»=... %)».

Кількість виданих зі складів військової частини пального по талонах на заправлення машин і продовольства (м'ясо, риба, масло коров'яче й хліб) по талонах роздавального аркуша (форма 19) записується в роздавальні відомості,
а погашені талони підклеюються до зворотного боку відповідної роздавальної відомості.

 

 


Форма 11

АКТ №_______________

СПИСАННЯ (ЗНЯТТЯ ОСТАТКІВ)

Озна- ка інформації Реєстраційний № № листа Код документа № документа Дата документа Підстава (мета) операції Код операції Дата операції Служба Військова частина (підрозділ)
 
                                 

 

№ за порядком   Найменування матеріальних засобів (індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру Категорія (сорт, щільність) Ціна одиниці   Фактично використано, втрачено Призначено по нормі Перерасход (нестача) Экономія (надлишок) Примітка  
Кількість Сума Кількість Сума  
Кількість Сума  
Грн. Коп. Грн. Коп. Грн. Коп. Грн. Коп.  
 
                       
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
№ за порядком   Найменування матеріальних засобів (індекс, № креслення) Код номенклатури Одиниця виміру Категорія (сорт, щільність) Ціна одиниці   Фактично використано, втрачено Призначено по нормі Перерасход (нестача) Экономія (надлишок) Примітка  
Кількість Сума Кількість Сума  
Кількість Сума  
Грн. Коп. Грн. Коп. Грн. Коп. Грн. Коп.  
 
                       
                                     
                                     
                                     
                                     
  Разом                                  
                                       

Додатки : _________________________________________________________________________________________________________

Висновки комісії___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Голова комісії__________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

Члени комісії___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

Висновки старших керівників____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(посада, військова посада, підпис, прізвище)

”_____”_______________20___р.

Відповідальна особа за зберігання та утримування засобів __________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 11

1. Акт призначений для оформлення списання матеріальних засобів:

втрачених внаслідок бойових втрат і стихійних лих (катастроф, аварій);

незаконно витрачених (перевитрат пального, палива) і у випадках виявлених недостач (у тому числі розкрадань);

витрачених по встановлених нормах на регламентні роботи, технічне обслуговування, на виробничі й господарсько-побутові потреби;

у випадках природного збитку при транспортуванні, прийомі, зберіганні й видачі;

передчасно прийшли в непридатність;

у випадках коли списання не передбачене іншими обліковими документами.

Актом також оформляється зняття залишків матеріальних засобів при проведенні інвентаризації (перевірки) і при прийомі майна, що прибуло з військовослужбовцями без атестатів.

Списання озброєння й техніки, що враховують по номерах і технічному стані, актом за даною формою не оформляється.

При складанні акту в його назві повинні залишатися тільки ті слова, які виражають істоту оформлюваної операції по обліку матеріальних засобів: «Акт списання» або «Акт зняття залишків». Непотрібні слова закреслюються.

2. Акт складається комісією й затверджується командиром військової частини (з'єднання), начальником складу об'єднання (центра). Підпис особи, що утвердили акт, засвідчується мастичной гербовою печаткою.

При оформленні клопотання про одержання інспекторського свідчення акт складається у двох екземплярах, перший екземпляр представляється старшому начальникові.

Як додатки до акту можуть бути: пояснення посадових осіб, карти районів бойових втрат, відомості виміру пального в баках машин, розрахунки й обґрунтування природного збитку й т.п.

3. При списанні матеріальних засобів, витрачених на регламентні роботи, реквізитами-підставами в графі 9 записуються встановлені норми їхньої витрати.

4. При знятті залишків матеріальних засобів реквізитами-підставами записуються: у графі 7 - фактична наявність, у графі 9 - значиться по обліку, у графі 10 - нестача й у графі 12 - надлишок у порівнянні з даними обліку. У графі 14 можуть бути зазначені дата видачі в експлуатацію, розміри природного збитку відповідно до прикладеного до акту розрахунками й іншою інформацією.

 

 

Стандарт 210 х 297 Форма 12

 

« ЗАТВЕРДЖУЮ »

Командир військової частини _______

_________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

«______» _________________ 20___ р.

 

 

АКТ № _______

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

__________________________________________________

( найменування озброєння, техніки )

 

 

Ознака інформації Регистраційний номер   № аркуша Код документа № документа Дата документа
           

 

Підстава (мета) операції Код операції Дата операції Служба ( відділ ) Військова частина (підрозділ)   Виконання
     
           

 

При ознайомленні з документами, огляді ( перевірці ) встановлено :

 

І. СКЛАД ТА ЯКІСТНИЙ СТАН

 

№ з/п     Найменування озброєння, техніки ( індекс, № креслення)     Код номенклатури Одиниця виміру Кількість   Категорія Первин-на вартість Заводський номер Завод виробник № паспорта ( формуляра )
По документах фактично Грн. Коп.
   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

( Зворотна сторона форми 12, аркуш 1 )

№ з/п     Найменування озброєння, техніки ( індекс, № креслення)     Код номенклатури Одиниця виміру Кількість   Категорія Первин-на вартість Заводський номер Завод виробник № паспорта ( формуляра )
По документах фактично Грн. Коп.
   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  Разом :                    

( Форма 12, аркуш 2 )

  ІІ. ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
1. Введено в експлуатацію ( дата )  
2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців)  
3. Має наробіток з початку експлуатації (циклів, г, км про­бігу)  
4. Встановлені: ресурс (циклів, г, км про­бігу)  
термін експлуатації (років, місяців)  
гарантійний наробіток (циклів, г, км про­бігу)  
гарантійний термін (років, місяців)  
5. Проведений ремонт (який, дата )    
6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців)  
7. Наробіток після останнього ремонту (циклів, г, км про­бігу)  
8. Має недоробок (переробіток): по призначеному ресурсу (циклів, г, км про­бігу)  
по строку експлуатації (років, місяців)  
по гарантійному наробітку (циклів, г, км про­бігу)  
по терміну придатності (років, місяців)  

 

ІІІ. КОМПЛЕКТНІСТЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІV. ТЕХНІЧНИЙ СТАН

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( Зворотна сторона форми 12, аркуш 2 )

 

V. ПРИЧИНИ ДОСТРОКОВОГО ЗНОСУ ЧИ УШКОДЖЕННЯ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VI. ОБСЯГ ВИКОНАНИХ ДОРОБОК

(№ бюлетенів доробок)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VII. ПРОПОЗИЦІЇ КОМІСІЇ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова комісії__________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

Члени комісії___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

 

Акт складений у ______ прим.

прим. №1 - _______________________

прим. №2 - _______________________

прим. №3 - _______________________

 

VIII. ВИСНОВОК КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

(СТАРШОГО НАЧАЛЬНИКА)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

м.п.___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

”_____”_______________20___р.

Здав ___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

Прийняв ___________________________________________________________________ (посада, військова посада, підпис, прізвище)

”_____”_______________20___р.

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 12

1. Акт призначений для оформлення встановлених технічного стани, потреби в ремонті й списання озброєння й техніки, що враховують по номерах і технічному стані.

2. Акт складається комісією військової частини (з'єднання), складу об'єднання (центра):

при передачі озброєння й техніки усередині військової частини (складу) - в одному екземплярі й затверджується командиром частини (начальником складу);

при передачі озброєння (техніки) з однієї військової частини в іншу, здачі в ремонтну частину (підприємство) об'єднання (центра) - у трьох екземплярах і затверджується командиром військової частини. Перший екземпляр акту представляється вищому органу керування відповідної служби, другий направляється разом з озброєнням (технікою), третій залишається у військовій частині;

при перекладі озброєння (техніки) у нижчу категорію раніше встановленого строку, продовженні ресурсу й строку експлуатації - у двох екземплярах. Обидва екземпляри представляються вищому органу керування відповідної служби. Після твердження старшим начальником перший екземпляр акту повертається у військову частину (на склад);

при списанні озброєння (техніки), знятого з оснащення військ (сил флоту), а також пришли в непридатність при випробуваннях або після закінчення встановленого строку експлуатації - у двох екземплярах. Обидва екземпляри акту направляються у встановленому порядку на твердження начальникові, якому надано на це право. Після твердження перший екземпляр повертається у військову частину (на склад);

при списанні втраченого або передчасно, що прийшов у непридатність озброєння (техніки)- у двох екземплярах і затверджується командиром військової частини (начальником складу). Перший екземпляр разом із клопотанням направляється старшому начальникові на одержання інспекторського свідчення.

Підпис командира військової частини (начальника складу) у розділі VIII і підпис начальника, що затвердив акт, засвідчуються мастичними гербовими печатками.

3. У графі 2 роздягнула I акту першим рядком записується базовий зразок озброєння (техніки, устаткування), на який оформляється акт. Наступними рядками записуються його комплектуючі вироби, що враховують по номерах (двигуни, агрегати, знаряддя, пускові установки, кулемети, радіоелектронні приймально-передавальні пристрої, вузли й т.п.), технічна документація.

4. У розділі III акту записуються відсутні деталі й предмети ЗИП (картка некомплектності додається до акту), а також технічна документація й пальне, передані з озброєнням (технікою). Тут же записуються номери покришок коліс і відсоток їхнього зношування.

5. У розділі IV записуються: дата й місце виходу озброєння (техніки) з ладу; технічний стан при зовнішньому огляді, пуску двигуна й випробуванні пробігом (робітником режимом).

6.У розділі V записуються причини дострокового зношування або ушкодження й дані про проведене розслідування. На базовий зразок, на якому змонтована система, дається окремий висновок про його технічний стан, виПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.254.115 (0.031 с.)