ТОП 10:

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИДекларація про державний суверенітет України: прийнята Верхо­вною Радою Української РСР 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 31. - Ст. 429.

Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 30.-Ст. 141.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відо­мості Верховної Ради УРСР. - 1971. - № 50. - С. 375.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122.

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року// Відомості Верхо­вної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року в редакції від 8 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 21. - Ст. 170.

Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруд­нення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27 лютого 1991 року // Відомості. - 1991. - № 16. - Ст. 198.

Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 року // Відомості. - 1991. - № 16. - Ст. 200.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон Укра­їни від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 41.-Cт.546.

Про природно-заповідний фонд України: Закон України 16 черв­ня 1992 року N 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради 1992. - № 34. -т. 502.

Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року в редакції від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 48. - Ст. 252.

Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683.

Про карантин рослин: Закон України від ЗО червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 34. - Ст. 352.

Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 лис­топада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. -Ст. 19.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на­селення: Закон України від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218.

Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та органі­зацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 46. -Ст.411.

Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 року// Відо­мості Верховної Ради України. - 1994. - № 30. - Ст. 283.

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. -1995.-№ 12.-ст.81.

Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 8. - Ст. 54.

Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 9.

- Ст. 58.

Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - Ст. 91.

Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 27.

- Ст. 198.

Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 29. - Ст. 139.

Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст. 183.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст. 1.

Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання: За­кон України від 14 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998.-№ 22.-Ст. 115.

 

Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст. 183.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст. 1.

Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання: За­кон України від 14 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України.

- 1998.-№ 22.-Ст. 115.

Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»: Закон України від 18 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 18. - Ст. 139.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1999. - № 22. - Ст. 198.

Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 року // Відомості Верхо­вної Ради України. - 1999. - № 50. - Ст. 433.

Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 50. - Ст. 310.

Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 року// Відо­мості Верховної Ради України. - 2000. - № 11. - Ст. 90.

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 23.

.

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 29. -Ст. 228.

Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 31. - Ст. 250.

Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 42. Ст. 348.

Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - N» 50. - Ст. 435.

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, раді­оактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: Закон України від 19 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№ І.-Ст. 1.

Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та від­творення довкілля Азовського і Чорного морів: Закон України в редакції від 22 березня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. -28.-Ст. 135.

Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 2002. - № 14. - Ст. 97.

Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 16. - Ст. 112.

Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства: Закон України від 17 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. -2002.-№ 25.-Ст. 172.

Про Генеральну схему планування території України: Закон Укра­їни від 7 лютого 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№ 30.-Cт204.

Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 282.

Про туризм: Закон України в редакції від 8 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 13. - Ст. 180.

Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. -2004.-№ 38.-.471.

Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 349.

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради Укра­їни. - 2003. - № 39. - Ст. 350.

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України від 4 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 24. - Ст. 332.

Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки: Закон України від 3 березня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 15.-Ст.243.

Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 6 вересня 2005 ку // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 49. - Ст. 517. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 27. - Ст. 230.

Про хімічні джерела струму: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 33. - Ст. 279.

Про загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки: Закон України від 14 березня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 34. - Ст. 290.

Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів: Закон України від 14 вересня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. № 43.-.420.

Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон України від 31 травня 2007 року Офіційний сайт Верховної Ради України (http://zakon.rada.gov.ua).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»: Закон України від 19 березня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № ЗО. - Ст. 428.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спри­яння будівництву: Закон України від 16 вересня 2008 року // Офіційний сайт Верховної Ради України (http://zakon rada.gov.ua).

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головно як середовища існування водоплавних птахів. Підписана 2 лютого 1971 року в Рамсарі (Іран). Україна приєдналася до конвенції згідно із Законом від 29 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 50. - Ст. 279.

Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. Підписана 21 травня 1963 року в Австрії. Україна приєдналася до конвенції згідно із Законом від 12 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 44. - Ст. 222.

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. Підписана 23 червня 1979 року. Україна приєдналася до конвенції згідно із Законом від 19 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. № 18.-Ст. 154.

 

ЛІТЕРАТУРА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.105.97 (0.007 с.)