ТОП 10:

ТЕМА: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ (3 ГОД.)1. Призначення виборчих систем.

2. Взаємозв’язок виборчої системи і форми державного правління.

3. Проблема ефективності виборчої системи сучасної України.

 

Методичні рекомендації.

Одним із важливих моментів при вивчені виборчих систем є проблема ефективності тієї чи іншої форми організації процесу голосування. Проаналізуйте суб’єктивні та об’єктивні чинники, що впливають на формування виборчих систем, а також соціальні, культурні та політичні чинники, що впливають на формування виборчих систем. Прокоментуйте причини трансформації виборчих систем країн Західної Європи. Виокреміть критерії оцінки виборчих систем за Т.Кісом. Проаналізуйте основні завдання мажоритарних, пропорційних та змішаних виборчих систем.

Характеризуючи ефективність виборчої системи потрібно з’ясувати поняття політичної стабільності. Слід розуміти, що виборча система дуже часто виступає чинником урядової стабільності, стабільності депутатського корпусу та політичної стабільності суспільства.

Слід також проаналізувати взаємозв’язок виборчої системи та форми державного правління за М.Воллерстайном, а саме: мажоритарна виборча система відносної більшості та парламентська форма державного правління; система відносної більшості та президентська форма державного правління; пропорційність за парламентських держав; пропорційність та президентська форма державного правління.

Дайте відповідь на настурні запитання: адекватність як умова ефективності виборчої системи; проблема формування парламентом працездатного уряду.

Література:

1. Кіс Т.І. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. – 1996. – №2, 4.

2. Лейкман Э., Ламберт Д.Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. – М., 1958.

3. Лысенко В.И. Выборы и представительные органы в новой Европе: политический опыт и тенденции 80 - 90-х годов. – М., 1994.

4. Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // Полис. – 1998. – №2. – С.149-158.

5. Haдаис А. Выбор избирательных систем // Полис. – 1993. – № 3. – С.70-79.

6. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис. – 1992. – № 5-6.

7. Усманое Б.Ф. Эффективность избирательного процесса: конструирование будущего // Социс. – 2000. – №8.

8. Шведа Ю. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова політика. – 1996. – №4. – С.31-37.

9. Шмачкова Т.В. Теории коалиций и становление российской многопартийности (Методики рационализации политического процесса) // Полис. – 1996. – № 5. – С.28-53.

Запитання для самоконтролю.

 1. Які основні завдання покладаються на мажоритарні виборчі системи?
 2. Які причини запровадження змішаних виборчих систем?
 3. Чи завжди поєднання президентської форми державного правління і пропорційності призводить до політичної нестабільності.
 4. В чому недолік “правил М.Уоллерстайна”?
 5. Назвіть критерії ефективності виборчої системи сучасної України.
 6. Розгляньте перспективи запровадження в Україні пропорційної виборчої системи при формуванні парламенту країни.

ТЕМА: МАЖОРИТАРНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ СВІТУ (1 ГОД.)

1.Порівняльний аналіз мажоритарних виборчих систем країн світу.

 

Методичні рекомендації.

Висвітлення даного питання вимагаєзнання методів дослідження виборчих систем. Порівняльний аналіз мажоритарних виборчих систем має на меті виявити позитиви і недоліки застосування принципу мажоритарності у державах світу. Рекомендуємо порівняти системи США, Великобританії та Франції.

Література.

 1. Вайль И.М. Некоторые особенности развития партийной системы США // Избирательные системы и партии в буржуазном государстве. Отв.ред. Туманов В.А., Вайль И.М. – М.,1979. – С.3-37
 2. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический справочник / сост. Танин-Львов А. – М., 2001.
 3. Бьюэлл Э. Архаичны, но адаптивны. О политических партиях США (Сверяясь с “классическими” оценками) // Полис. – 1996. – № 1. – С.138-151.
 4. Бьюэлл Э. Архаичны, но адаптивны. О политических партиях США (Сверяясь с "классическими" оценками) // Полис. – 1996. – № 4. – С.94-108.
 5. Система парламентських виборів у Великобританії // Народ і влада. – 1998. – №2.

 

Запитання для самоконтролю.

 1. Назвіть особливості мажоритарної виборчої системи США.
 2. Назвіть особливості мажоритарної виборчої системи Великобретанії.
 3. Назвіть особливості мажоритарної виборчої системи Франції.
 4. Який із варіантів запроваджений у запропонованих країнах ви вважаєте найкращий і чому?
 5. Порівняйте явку виборців у трьох країнах.
 6. Порівняйте правила створення виборчих округів.

 

ТЕМА: ПРОПОРЦІЙНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ СВІТУ (1 ГОД.)

1.Порівняльний аналіз пропорційних виборчих систем країн світу.

 

Методичні рекомендації.

Висвітлення даного питання вимагаєзнання методів дослідження виборчих систем. Порівняльний аналіз пропорційних виборчих систем має на меті виявити позитиви і недоліки застосування принципу пропорційності у державах світу. Рекомендуємо порівняти системи Португалії, Данії, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Люксембургу.

 

Література.

1. Избирательные системы в свете мирового опыта (законодательство и практика). – М., 1991.

2. Лысенко В.И. Выборы в представительные органы в новой Европе: политический опыт и тенденции 80-90-х годов. – М., 1994.

3. Партии и выборы в капиталистических государствах: практика 70-х гг. – М., 1980.

4. Холодковский К.Г.Как выбирают парламент в странах Европы, Америки, Азии. - М., 1993.

5. Парламенты мира. – М., 1991.

6. Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира. – М., 1967.

7. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический справочник // Сост. Танин-Львов А. – М., 2001.

8. http ://www.parlament.org.ua. Вибори в Європейському Союзі.

Запитання для самоконтролю.

 1. Які проблеми можуть виникнути при застосуванні пропорційних виборчих систем.
 2. Назвіть основні різновиди пропорційних виборчих систем.

 

ТЕМА: ЗМІШАНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ СВІТУ (1 ГОД.)

1.Порівняльний аналіз пропорційних виборчих систем країн світу.

 

Методичні рекомендації.

Висвітлення даного питання вимагаєзнання методів дослідження виборчих систем. Порівняльний аналіз змішаних виборчих систем має на меті виявити позитиви і недоліки застосування змішаних виборчих систем у державах світу. Рекомендуємо порівняти системи Греції, Іспанії, Італії, ФРН та Росії.

 

Література.

1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. – М., 1998.

2. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический справочник / Сост. Танин-Львов А. – М., 2001.

3. Выборы и партии в регионах России: Сборник учебных материалов по курсу “Политическая регионалистика”: Учеб. пособие для вузов. / Г.М. Люхтерхандт-Михалева (ред.), С.И. Рыженков (ред.). – М., 2000.

4. Збірник виборчих законів країн Центральної та Східної Європи. -К., 1995.

5. Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгеньева A.M., Асланян Г.П., Замніус В.М. Парламентські вибори в Європейському Союзі. – К., 2002.

6. Лысенко В.И. Выборы и представительные органы в новой Европе: политический опыт и тенденции 80-90-х годов. – М., 1994.

7. Лысенко В.И. Реформа избирательных систем в Италии и России. – М, 1995.

8. Тодика О.Ю. Вибори до парламентів країн СНД (Порівняльно-правовий аспект). – X., 2003.

9. Юдин ЮЛ. Политические партии и право в современном государстве. – М., 1998.

10. Васильєв В.И. Федерализм и избирательная система в ФРГ //Полис. – 1995. – № 4. – С.139-146.

11. Гельман В.Я. Избирательные кампании в России: испытание электоральной формулы // Полис. – 1996. – № 2. – С.84-101

12. Кривонос Р. Німеччина після виборів 1998 р.: проблеми і перспективи // Людина і політика. – 1999. – №1.

13. Леванский С.А. ФРГ: умеренный партийный плюрализм //Полис. – 1998. – № 2. – С. 158-172.

14. Левин И.Б. О реформе избирательной системы в Италии // Полис. – 1993. – № 3, – С.79-86.

15. Любарев А.Е. Корреляционный анализ результатов парламентских выборов 1995 года // Полис. – 1996. – № 2. – С.116-130.

16. Страшун Б.А., Шейнис ВЛ. Политическая ситуация в России и новый избирательный закон // Полис. – 1993. – №3. – С.65-70.

Запитання для самоконтролю.

1. Назвіть основні типи пропорційних виборчих систем.

2. Особливості грецького варіанту пропорційної виборчої системи.

ТЕМА: ВИБОРЧА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (1 ГОД.)

 1. Еволюція виборчої системи України.

 

Методичні рекомендації.

У даному запитанні проаналізуйте етапи становлення виборчої системи України. Простежте еволюцію застосування виборів в історії України. Зверніть увагу на особливостях демократичних виборів козацько-гетьманської доби.

Дослідіть особливості мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості в умовах тоталітарної політичної системи. Чому вимагалася обов’язкова явка виборців. Зі здобуттям незалежності розпочинається наступний етап розвитку виборчої системи в Україні. Охарактеризуйте типи виборчих систем та причини їх видозміни в Україні після 1991 року.

Література.

1. Бойко Л. Я., Малишко М. І. Закон України про вибори народних депутатів України в дії. – К,, 1994.

2. Мусіяка ВЛ., Ткаченко Г.П. ЗУ "Про вибори Президента України": Науково-практичний коментар – X., 1999.

3. Парламентські та президентські вибори 1994 року в Україні: Моніторинг висвітлення виборчої кампанії в укр. Засобах мас. інформації: Підсумковий звіт, жовтень 1994 р. – К., 1995.

4. Ольховський Б.І., Єрмолаєв В.М. Вибори народних депутатів України у питаннях та відповідях. – X., 2002.

5. Горшков Д.М., Кампо В.М., Петренко Є.М. Політичні партії та місцеві вибори. – К., 2001.

Запитання для самоконтролю.

1. Традиція демократичних виборів в Україні.

2. Характер виборів гетьмана на Чорній Раді.

3. В чому полягає суть радянської моделі виборчої системи?

4. Назвіть основні проблеми виборчих систем України після 1991 року.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.008 с.)