Драматургія Педро Кальдерона де ля Барки ( 1600 - 1681 ). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Драматургія Педро Кальдерона де ля Барки ( 1600 - 1681 ).План.

1. Загальна характеристика історико-літературного процесу в Іспанії XVII ст. Доба контрреформації.

2. Поезія іспанського бароко, Луї де Гонгора - і - Арготе та гонгоризм. 1561 -1627.

3. Творчість Педро Кальдерона:

а) Життєвий і творчий шлях іспанського драматурга Педро Кальдерона – виразника філософських і художніх принципів бароко в жанрі драми. Специфічні риси його драматургії.

б) Філософське осмислення буття в драмах Педро Кальдерона „Поклоніння хресту" і „Життя - це сон", їх глибокий психологізм.

в) Морально-філософська драма Педро Кальдерона „Життя - це сон", її трагічні
суперечності.

Література.

Основна:

Лекція.

1. Артамонов С.Д. „Зарубіжна література ХУП-ХУПІ ст." - М.,1978.

Додаткова:

1. Назарець В.М. Блукання людини в гріховному світі. До вивчення творчості
Педро Кальдерона де ля Барка, зокрема його п'єси „Життя - це сон" // Злвнз,
1999, №11, с. 27-31.

2. Михайло Василенко. Честь і обов'язок великого іспанця // Всесвіт, 2002, №7-8, с. 121-123.

3. Юрій Ковбасенко. Повернення літературної доби, або Іспанська Ьагоса в скарбниці української культури // Тема: Із літератури бароко. Кальдерон „Життя - це сон", 2000, №1, с. 2-4.

4. Дмитро Наливайко. Бароко і драма Кальдерона „Життя - це сон" // Тема, 2000, №1,с. 5-17.

5. Педро Кальдерон де ля Барка. „Життя - це сон" // Тема, 2000, №1, с

 

Практичне заняття З

Література Франції XVII ст.

Загальна характеристика. Абсолютизм.

План:

1. Загальна характеристика історичного розвитку Франції у XVII ст. Абсолютизм.

2. Політика кардинала Ришельє та Людовіка XIV в сфері мистецтва та літератури.

3. Література Франції XVII ст.: художні напрямки, їх особливості, найвидатніші представники.

4. Аристократична опозиція абсолютизму, діяльність лібертенів.

5.Значення літературної діяльності Ф.Малерба та Н.Буало як теоретиків
французького класицизму. Основні положення трактату Н.Буало „Поетичне
мистецтво".

Література:

Основна:

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературьі XVII - XVIII вв. Учебник для студентов пед. ин - тов по спец. № 2101 «Рус. яз. й лит.». М.: Просвещение, 1978. 608 с. (с. 86 - 99).

2. История зарубежной литературьі XVII в., под ред. Л.В.Сидорченко.

Додаткова:

1. Ніколенко О.М. Класицизм у французькому мистецтві. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 1, с.55 - 56.

2. История Франции В 3 т. - М.: Наука, 1972. - Т. 1 с. 235 - 285.

 

Практичне заняття № 4 - 5
Література Франції XVII ст. Класицизм.

Драматургія Пьєра Корнеля та Жана Расіна.

План:

1. Загальна характеристика життєвого і творчого шляху Пьєра Корнеля (1606 - 1684).

2. Розробка П.Корнелем центрального конфлікту класицизму в трагікомедії „Сід". Новаторський характер п'єси. Критика Французькою академією відступу від норм
класицистичної естетики в „Сіді".

3. Громадянськість і хвала римській доблесті в трагедії П.Корнеля „Горацій".

4. Художня своєрідність його драматургії, принципи створення характерів. Відмінність між ранніми творами П.Корнеля і його пізніми трагедіями.

5. Загальна характеристика життєвого і творчого шляху Жана Расіна (1639 - 1699).
Художня своєрідність його драматургії, принципи створення характерів.

6. Трагедія Ж.Расіна „Андромаха" - початок нового етапу в розвитку французької класицистичної трагедії, її проблематика. Концепція героя в естетиці Ж.Расіна, її втілення в Трагедії „Андромаха".

7. Трактування античного міфа в трагедії Ж.Расіна „Федра", образ Федри,

8. Відмінність естетики трагедіографії П.Корнеля і Ж.Расіна.

Література:

Основна:

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературн XVII - XVIII вв. Учебник для студентов пед. ин - тов по спец. № 2101 «Рус. яз. й лит.». М.: Просвещение, 1978. - 608с. (с. 99-142).

2. История зарубежной литературьі XVII в., под ред. Л.В.Сидорченко.

Додаткова:

1. Расин, Жан. // Краткая Литературная Знциклопедия. Гл. ред. А.А.Сурков. Т. 6 - М.: Советская знциклопедия, 1971. (с. 182 - 187).

2. Тихомиров В.Н. Трагедия Расина „Федра" й повесть аббата Прево „Манон Леско" в свете идей янсенизма. // Зарубіжна література в школах України, 2005, № 6, с.15 -

Методична:

1. Доманский В.А., Кафанова О.Б. Школьник „догоняет" человечество (Об историко-культурном подходе в построении курсов литературы, о практике его реализации на материале темы „Классицизм"). // Відродження, 1994, № 3, с. 17

Практичне заняття № 6

Література Франції XVII ст. Класицизм.

Драматургія Мольєра (Жана Батіста Поклена).

План

1. Загальна характеристика життєвого і творчого шляху Мольєра (1622 - 1673).

2. Особливості драматургічної техніки Мольєра, своєрідність комічного в його п'єсах. Класицистична антитеза розуму й пристрасті як основа побудови сюжету, створення характерів і згрупування персонажів.

3. Розквіт творчості Мольєра. Доля комедії „Тартюф". Ідея комедії, образ Тартюфа.

4. „Мізантроп" - зразок класицистичної „високої комедії" Мольєра. Відображення в конфлікті комедії соціальних протиріч доби абсолютизму.

5. Комедія - балет Мольєра „Міщанин - шляхтич":

• Критика дворянства з його надмірними культурними забаганками - одна із головних тем п'єси. Комізм характерів і положень у п'єсі.

• Характеристика образів пана Журдена як людини, яка є рабом своїх
пристрастей і графа Доранта як лукавого „раціоналіста", що покарав сам себе.

• Лінія Люсіль і Леонта, характер їх боротьби за власне щастя.

6.Значення творчості Мольєра та її вплив на розвиток жанру комедії в європейських літературах

Література:

Основна:

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературьі XVII - XVIII вв. Учебник для студентов пед. ин - тов по спец. № 2101 «Рус. яз. й лит.». М.: Просвещение, 1978. - 608с. (с. 142-181).

2. История зарубежной литературьі XVII в., под ред. Л.В.Сидорченко.

Додаткова:

1. Лімборський І.В. Сміх, що робить людей серйозними. Мольєр. // Зарубіжна
література в навчальних закладах, 1996, № 3, с.11 - 15.

2. Жукова А.Г. „В комедії є свої чари..." Мольєр. „Міщанин - шляхтич" (з
використанням ОСС). // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1996, № 7, с.16-22.

3. Козленко Р.О. „Дзеркало звичаїв і живий образ істини". Матеріали до вивчення комедії Мольєра „Тартюф, або Облудник". // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1996, № 8, с.28 - 32.

Методична:

1. Ніколенко О.М., Стеценко С.Д. Навіщо людині вчитися? Урок компаративного аналізу за творами Ж - Б. Мольєра „Міщанин - шляхтич" і Д.Фонвізіна „Недоросток". // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 2, с.50 - 54.

2. Градовський А.В. „Ми скрити вміємо залисся потайне..." „Тартюф" Ж - Б.
Мольєра та „Глитай, або ж Павук" М.Кропивницького. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 5, с.45 - 46.

3. Кашуба Є.І. Первісток пана Поклена. Конспект уроку, присвяченого знайомству з творчою біографією Мольєра. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 2001, №4, с.20-21.

4. Страмко Н.М. Мистецтво бути Людиною. Урок - роздум за комедією Мольєра „Міщанин - шляхтич". // Зарубіжна література в навчальних закладах, 2002, № 1, с.31-34.

5. Масімова Лариса. Література плюс театр. Методичні поради до вивчення комедії Мольєра „Міщанин - шляхтич". // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2002, № 1, с.46 - 47.

6. Тимченко С.В., Юрковская М.М. Бонжур, господин Журден! Интегрированньш урок по изучению комедии Ж - Б.Мольєра „Мещанин во дворянстве", в основе которого анализ перевода, углубленное изучение зпохи. // Відродження, 1995, № 8, с. 54 -.

7. Первак О.П. Дидактичний матеріал як важливий засіб систематизації знань учнів. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 1997, № 12, с.29.

8. Ганич Н.І. Дидактичний матеріал до вивчення творчості Мольєра (Картки для роботи з теорією літератури, текстом, картки - інформатори, тести, вікторина). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 4, с.26 - 28.

9. Єременко О.В., Стороженко Л.М., Стромко Н.М. Мольєр. „Міщанин - шляхтич": у пошуках методичних варіантів. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2002, № 12, с.43 -.

 

Практичне заняття №7

Література Англії XVII ст.

План

1. Загальна характеристика історико-літературного процесу в Англії XVII ст.

2. Творчість Бена Джонсона, Бомонта, Джона Донна.

3. Вплив англійської буржуазної революції на розвиток культури XVII ст.

4. Теоретична думка англійської буржуазної революції. Томас Гоббс.

5. Життєвий та творчий шлях Мільтона. Аналіз поеми «Втрачений рай».

 

Література:

1. Лекція.

2. Артамонов С.Д. Зарубіжна література XVII- XVIIІ ст. – М., 1978.

3.Історія зарубіжної літератури XVII ст. / Під ред. Л.В. Сидорченко. – М., 1980.

Бібліографія

 

1. Абабіна Н. В. Ризик заради честі. Конспект уроку за баладою Ф. Шіллера «Нурець» // Зарубіжна література. — 2004. — № 10. — С. 42—45.

2. Абабіна Я. В. Подорож до ліліпутії. Заключний урок за романом Дж. Свіфта «Мандри Гулівера» // Зарубіжна література. — 2004. — № 6. — С. 41—43.

3. Аникст А. А. Творческий путь Гете. — Москва: Худож. лит., 1986.

4. Аникст А. А. Гете и Фауст. От замысла к свершению. — Москва: Книга, 1983. — (Судьбы книг).

5. Артамонов С. А., Самарин Р. М. История зарубежной литературы XVII в. — М., 1958.

6. Артамонов С. Д., Гражданская 3. Т. История зарубежной литературы XVIII века. — М.,— 1960. —520 с.

7. Баедышев Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. — М., 1967.

8. Басюк Ж. Боротьба добра і зла — рушійна сила розвитку світу. (За трагедією Гете
«Фауст») // Зарубіжна література. — 2004. — № 46. — С. 9—11.

9. Береза Б. 3. Шукати еквівалент думки, почуття, душевного настрою, а не відповідник слова (Два варіанти перекладу В. Стусом «Пісні Міньйони» И.Гете) // Всесвітня література — 1998. — № 5. — С. 6—8.

10. Білецький О. /. «Фауст», трагедія Гете // Зібр. пр.: у 5 т.— Київ: Наукова думка» 1966. — Т. 5. — С. 440—479.

11. Білик И. Д Замість світу лицарів, принцес і чудовиськ — реальне життя (до вивчення роману Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди»). // Всесвітня література.— 1999.— №7. —С 39—42. Білоусова И. Культура доби бароко // Зарубіжна література.— 2001.— №ХУІІ (225). —С. 6.

12. Бич В. Істрія життєвих шукань Фауста // Зарубіжна література. — 2004. — № 46. — С. 4—6.

13. Богдан Л. Життя та літературна діяльність Дж. Сві((гга // Зарубіжна література.— 2005. — № 21—24. — С 63—68.

14. Борецький М. І. Класицизм і його різновиди // ВЛ. — 1998. —№ 12. — С. 3. Бореі{ький М. /. Сентименталізм. Романтизм (матеріали до вивчення теоретичних тем) //Всесвітня література. — 1999.—№ 10. —С. 55—59.

15. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1988. — 352 с.

16. Бругер С. Я. «Уривки єдиної великої сповіді...» Конспект уроку з вивчення трагедії Й. Гете «Фауст» // Всесвітня література та культура, — 2004. — № 7. — С. 40—42. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера / Спб.: ООО «Кристалл», 2002. — 192. Серия «Руський стиль». Бутнікова О. Випробування кохання: Фауст і Маргарита (за Й. В. Гете «Фауст») // Зарубіжна література.—2004.— № 15. —С. 11—13.

17. Васильчик С. В. Тестові завдання (творчість Ф. Шіллера) // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 9. — С. 13.

18. Водощук Є. В. Медаль Гете — видатному українському вченому // Всесвітня література. — 2005. — № 5. — С. 8—10.

19. Вольтер посміхається // ЗЛ. — 15. — С. 6.

20. Гадкін Л. «Коритися долі» чи йти на герць? Проблема морального вибору за трагедією Гете «Фауст» // Зарубіжна література. — 2004. — № 46. — С. 7—8.

21. Гвоздьов А. Іспанська література XVI—XVII ст. // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 12. — С 7—10.

22. Гвоздьов А, Іспанська драма XVI—XVII ст. // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 12. — С 33—38.

23. Гете Й. В. Золоті слова: Афоризми, вірші / Переклад М. Ігнатенка. — Ніжин — Київ, 2001.

24. Гинзбург Л. Немецкая поэзия барокко // Всесвітня література та культура. —

2004. —№7. —С. 10—12.

25. Гмитрук Н. Герої Мольєра у комедії «Міщанин-шляхтич» (інтегрований урок) //
Зарубіжна література. — 2004. — № 45. — С З—4.

26. Гончарова Н. Використання схематичної наочності для формування творчої уяви та логічного мислення учнів. (За трагедією Гете «Фауст») // Зарубіжна література. — 2004. — №46. — С 12—14.

27. Грабар Т. Эпоха Просвещения. Жизнь и творчество Гете.// Зарубіжна література. — 2005. — №37. — С. З—А.

28. Градовський А. В. «Ми скрити вміємо заласся потайне...» «Тартюф» Ж.-Б. Мольера та «Глитай, або ж Павук» М.Кропивницького // Зарубіжна література. — 1999. — № 5. — С. 45—47.

29. Гресь Н. К. Гете та його трагедія «Фауст». Урок з елементами інсценізації. // Зарубіжна література. — 2004. — № 8. — С. 30—31.

30. Гуменюк В, І., Коваль С. Й. Жити в гармонії з природою. Інтегрований урок: романтичні твори поетів И. Гете, В. Жуковського і композитора Ф. Шуберта // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 3. — С 37—40.

31. Денисюк Т. Шляхом істини утвердження самоцінності людського життя в баладі Ф.Шіллера «Рукавичка.// Зарубіжна література. — 2005. — № 39. — С 23—24.

32. Дітькова С. Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі XVIII століття. // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 6. — С. 11—14.

33. Дзюба І. Знаки духовної співмірності. О.Довженко в естетичному сузір'ї Європи: Ф. Шіллер, Р. Роллан, Б. Брехт // Зарубіжна література. — 1998. — № 15—16 (79—80). — С 2-А.

34. Довгопол С Вивчаємо баладу (Р. Берне «Джон Ячмінь») // Зарубіжна література. — 2004. — № 43. — С. 22—23.

35. Доктор Фауст. Легенда (отрывки) // ВЛ. — 1999. — № 8. — С 37—40.

36. Доценко С. С. Пошук сенсу буття: діалог із Гете. Конспект уроку // Зарубіжна література. — 2003. -№1І.-С 23—25.

37. Дуднік Н., Кушицька Г, Лукашкова Л., Грабар Л., Назаренко Т., Деркач /. 45 хвилин на острові Робінзона//Зарубіжна література. — 2006. — № І. — С 10—12.

38. Елистратова К. Английский роман эпохи Просвещения. — М., 1966.

39. Єременко О. В. Поборник природних прав людини (матеріали до вивчення повісті
Вольтера «Простак») // ВЛ. — 1999. — № 6. — С 39—40.

40. Жирмунский В. И. Очерки по истории западноевропейской литературы. — М., 1972.

41. Жованик Л. Основні проблеми й конфлікти п'єси Мольера «Міщанин-шляхтич»// Зарубіжна література. — 2004. — № 45. — С. 4—7.

42. Зарольська Л. /. Організація роботи з художнім текстом — найважливіший засіб виховання читача (на прикладі роману Дж.Свіфта «Мандри Гулівера») // Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С 19—23.

43. Захарченко Н. «Життя — це сон» П.Кальдерона — взірець барокової драми // Зарубіжна література. — 2001. — 42. — С 2, 7.

44. Івасюк Н. Таємниця буття незбагненна. Фольклорні традиції в баладі «Вільшаний
король»// Зарубіжна література. — 2004. — № 42. — С. 21—23.

45. Івашина Л. Син шотландського народу. Р.Бернс «Чесна бідність» // Зарубіжна література. — 2006. — № 8. — с 22-24.

46. Игнатов С. Испанский театр XVI—XVII вв. — М., 1939.

47. История всемирной литературы. В 9-ти томах. Т. 3 — М.: Наука, — 1985.

48. История зарубежной литературы XVIII века: Учеб. для філол.. спец. Вузов / 3. И.
Плавскин, А. В. Белобратов и др.; Под ред. З.И.Плавскина. — М.: Высшая школа, 1991. —335 с.

49. История французской литературы. Т. 1.— М.— Л.— Изд-во Академии Наук СССР.— 1946.

50. Иоганн Вольфганг. Гете // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 23—24.

51. Катеринчук О. М. «Робінзон Крузо» як сюжетна модель світової робінзонади (роман Д. Дефо доцільно вивчати в робінзонадному контексті) // Всесвітня література. — 2004. — №10. —С. 15—16.

52. Клочкова Л. А. Усе на краще у цьому кращому із світів. Два уроки за повістю Вольтера «Кандід, або Оптимізм» // Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 23—25.

53. Коган П. С. Ояерки по истории западноевропейской литературы. — М., 1954. Кокарсва В. Нерозгадана таємниця природи. Урок аналізу оригіналу та перекладів балади Гете «Лісовий цар» // Всесвітня література та культура. — 2001. — № 3. — С 7—10.

54. Левидов М. Ю. Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Дж. Свифта. — М, 1986.

55. Левченко С. Кожен обирає свій шлях. (За трагедією Гете «Фауст») // Зарубіжна
література. — 2004. — № 46. — с 8.

56. Лімборський і В. Вольтер і Україна // Зарубіжна література.— 1999.— № 3.— С 48—51.

57. Лімборський І- В. Ж.-Ж. Руссо і українська література // Зарубіжна література. — 2001. — №11. — С 59—62.

58. Лімборський І. В. Просвітництво поза канонами і стереотипами: основні тенденції в світлі сучасних інтерпретацій // Зарубіжна література. — 2003. — № 5. — С. 52—58.

59. Лістратова Р. Берне. Очерк жизни и творчества. — М.. 1964.

60. Лобач С. О. «Він промовля з погаслого сторіччя...» Всесвітнє значення трагедії Гете «Фауст»//Зарубіжна література. — 2004. —№ 1. —С. 8—10.

61. Логвин Г. Протистояння Фауста і Мефістофеля. Матеріали до уроку з вивчення трагедії Гете «Фауст» // Зарубіжна література. — 1999. — № 4. — С. 45—50.

62. Маланюк Є. Доба українського бароко // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 8. — С 27—28.

63. Маліснко А. Символи кольорів у творчості Й. Гете // ЗЛ.— 200.— № 19.— С 7—8. Мележик В. Бароко як культурна система, (урок-дослідження) // Зарубіжна література. — 2004. — № 43. — С 1—6.

64. Мережковский Д. С. Псдро Кальдерой // Всесвітня література та культура. — 2005. — №8.—-С. 21—26.

65. Міллер І. «Ах, дві душі живуть в одній моїй недужій...» Стенограма відкритого уроку за п'єсою Гете «Фауст» // Зарубіжна література. — 2005. — № 37- — С 6—9.

66. Мірошниченко Л. Ф. Штрихи до портретів Ф. Шіллера та В. Некрасова // Зарубіжна література. — 1999. — № 7. — С. 55—56.

67. МоруаА. Який сенс діяти? //Зарубіжна література. — 2000.—№ 15.—С. 3. Муравьев В. С. Путешествия с Гуливсром. — М., 1972.

68. Иазарець В. Блукання людини в гріховному світі // Зарубіжна література. — 1999. — №11. —С 27—31.

69. Немиришии П. И. Литература барокко. Анализ сонетов Луиса де Гонгоры-и-Арго-те // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 8. — С. 12—18.

70. Ніколенко О. Король комедії. Система уроків вивчення п'єси Ж.-Б. Мольера «Міщанин-шляхтич» у культурологічному контексті // Всесвітня література та культура. — 2001.— №5. —С 8—19.

71. Новікова М. Вино зелено: Р. Берне українською // Зарубіжна література. — 2004. — №43. — С 16—18.

72. Новікова М. Міфосвіт Бернса: шляхта та шлюб // Зарубіжна література. — 2004. — №43. —С 12—15.

73. Онуфршчук Н. Його величність Сміх. За романом Дж. Свіфта «Мандри Гулівера» // Зарубіжна література. — 2004. — № 48. — С 13—16.

74. Орел В. Я. «Я пишу не заради слави...» Підсумковий урок за твором Дж. Свіфта «Мандри Гулівера» // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 24—26.

75. Орел В. Я. «Комашине життя» ліліпутів. Дж. Свіфт «Мандри Гулівера». Підсумковий урок. // Зарубіжна література. — 2001. —№ 12. — С. 20—22.

76. Первак О. Дж. Свіфт «Мандри Гулівера». Система уроків // Зарубіжна література. — 2001. —№20. —С 8.

77. Перлини іспанської барокової поезії: Луіс де Гонгору, Педро Кальдерон, Хуана Інес де ля Крус // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 12. — С. 32—33.

78. Писаренко Ю. М. И. В. Гете «Фауст»: матеріали до варіативного вивчення. Зближуючи учнів із письменником // Всесвітня літьература.— 1999.— №8.— С. 17—37.

79. Пригодій С М. Модель ідеального суспільства. Яка вона? Компаративне дослідження цієї моделі в романах Д. Дефо «Робінзон Крузо», Дж. Свіфта «Мандри Гулівера» та ін. українських, американських різножанрових просвітницьких текстах // Всесвітня література. — 2000. — № 12. — С 49—50. Природа в поезії (Алкман, Гете, Лі Бо, Мацуо Басьо, Персі Біші Шелл і, Ф. Тютчев, Поль Верлен, С. Єсенін)//Всесвітня література. — 1998. — № 12.—С.5—8.

80. Пуришев Б. Проблема Просвещения в мировой литературе. — М., 1970.

81. Пьер Корнель. Избранные трагедии. — М.: Государственное изд-во худ. литературы. — 1956. — 350 с.

82. Рада І М. Західноєвропейське та українське бароко (Інтегрований урок з елементами бесіди) // Всесвітня література. — 1998. — № 2. — С. 43—45.

83. Реизов Б. Итальянская література XVII ст. — М., 1966.

84. Рогозинський В., Рогозинська В. Театр XVIII століття: стисло про здобутки // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 7. — С. 25—26.

85. Рогозинський В., Рогозинська В. Класицизм Мольєра: він знав Журдена і Тартюфа // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 7. — С 23—24.

86. Рогозинський В., Рогозинська В. Західноєвропейське та українське бароко: драма Педро Кальдсрона ««Життя — це сон»// Всесвітня література та культура. — 2005. — №7. —С. 19—22.

87. Рогозинський В. В. «Нам долю не перемогти несправедливістю й помстою...» До
проведення системи уроків з вивчення драми Педро Кальдерона «Життя — це сон» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 12. — С 25—32.

88. Рогозинський В. В. Нові сторінки вітчизняного гетезнавства // ВЛ та культура. — 2003. — № 7. — С 56.

89. Рогозинський В. Перлини барокової поезії // Зарубіжна література.— 1999.— №5. —С 42—45.

90. Сахновський-Панкесв В. В. Лессінг і наука про драму // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 7. — С 22—24.

91. Соболевская Г. И. Басня в мировой литературе. Методические рекомендации // Всесвітня література та культура.— 2003. — № 10.--С. 12—16.

92. Соколова І. «... З небес крізь землю в пекло» Значення ідейного конфлікту в трагедії Й. Гете «Фауст» // Зарубіжна література. — 2004. — № 46. — С. 2—3. Стрілецький О. Р. «Жадання бачити чужі країни». Творчість Дж. Свіфта: система уроків // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 1. — С. 23—26.

93. Струць О. М. «Хто їде в негоду тим лісом густим» Конспект уроку за баладою Гете «Лісовий цар» // Зарубіжна література. — 2003. — № 12. — С. 42—44.

94. Сюндюков І. Ж. Ж. Руссо— кратер сплячого вулкана // Зарубіжна література.— 2003. № 46. — С. 23—24.

95. Сюндюков І. Із життя ліліпутів. Дж. Свіфт: реальність «казки для дорослих» // Зарубіжна література. — 2003. — № 46. — С. 22—23.

96. Тарасова Н. /. До головної думки твору через висловлювання про його автора та антитезу. Урок за віршем «Чесна бідність» Р. Бернса із застосуванням ігрових форм // Всесвітня література.— 2006.—№3, — С. 13—14.

97. Тарасова Н.. Шрамко М. «Мое серце в верховині...» Природа у ліриці Р. Бернса //Всесвітня література та культура. — 2001. — № 3. — СІ 1—13.

98. Тацій Г. П., Туринська І. Л/. Трактування образу Дон Жуана в історичній легенді та французькій («Дон Жуан, або Кам'яний гість» Мольєра), англійській («Дон Жуан» Байрона), і українській літературах («Кам'яний господар» Лесі Українки) // Всесвітня література. — 2003. — № 5. — С. 45—48.

99. Тоскучова Н. Ціна людського життя (за баладою Ф. Шіллера «Рукавичка») // ЗЛ. — 2000.—№5. —С 3.

100. Троцик О. А. Виховний потенціал класичної комедії. Методична передмова до уро-ку-дослідження жанрових особливостей комедії Ж.-Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич» // Всесвітня література. — 2006. — № 4. — С. 21—23.

101. УрновД. Робинзон и Гулливер. — М., 1973.

102. Усатова К. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гулівера. Система уроків за твором Дж. Свіфта // Зарубіжна література. — 2004. — № 48. — С. 7—13.

103. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О. Д. Міхільов та ін.— Донецьк: СПД ФО Сердюк В. І.. 2005. — 384 с.

104. Фурсова Л. О. Мистецькі паралелі: Мольєр «Міщанин-шляхтич»— Карпенко-Карий «Мартин Боруля» // Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 16—21.

105. Фурсова Л. О. Проблема співвідношення лицарського кодексу честі та загальнолюдських цінностей життя. За баладою Шіллера «Рукавичка» // Зарубіжна література. — 2004.—№3. —С 18—21.

106. Фурсова Л. О. уроки з вивчення роману Д. Дефо «Робінзон Крузо» та повісті «Пурпурові вітрила» О. Гріна // Зарубіжна література. — 2004. — № 7. — С. 18—25.

107. Хаге Ф. Мыслитель, поэт, драматург— борец за свободу // Зарубіжна література. — 2005. — № 39. — С. 15—17.

108. Шайкевич Б. О. Щоб не плазувати перед слимаком. Матеріали до вивчення драми Ф.Шіллера «Розбійники» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 7 — С. 39—40.

109. Шаіагінов Б. Б. «Веймарська класика» та И. В. Гете // ВЛ та культура. — 2004. — №7. —С 24—39.

110. Шалагінов Б. Б. Естетика і поетика літератури Бароко // Зарубіжна література.— 2003. —№12. —С 20—24.

111. Шалагінов Б. Б. Жан-Батіст Мольср // Всесвітня література та культура. — 2004. — №2. — С 31—34.

112. Шалагінов Б. Б. Історія одного бунту. Про підґрунтя легенди, покладеної в основу трагедії Гете «Фауст» // Всесвітня література. — 2000. — № 12. — С. 26—29.

113. Шалагінов £. Б. Класицизм у французькій літературі // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 2. — С 23—27.

114. Шалагінов Б, Б. Література «просвітницького раціоналізму» у Франції// Всесвітня література та культура. — 2004. — № 2. — С 40—46.

115. Шалагінов Б. Б. Література сентименталізму в Англії // ЗЛ. — 2004. — № 7. — С 9—14.

116. Шалагінов Б. Б. Література сентименталізму у Франції. Руссо // Зарубіжна література. -2004. — 3 6. — С 4—7.

117. Шапагінов Б. Б. Мефістофель // Всесвітня література та культура.— 2005.— №2. —С 5—13.

118. Шалагінов Б. Б. Монографічний аналіз віршованого твору малої форми — необхідна умова його естетичного сприйняття (спроба такого аналізу ліричного вірша Й. Гете «О навіщо ти дала нам погляд») // Всесвітня література. — 2004. — № 3. — С. 52—55.

119. Шалагінов Б. Б. Роль німецької літератури у збагаченні загальнолюдських цінностей // Всесвітня література. — 1999. — № 3. — С. 41.

120. Шалагінов Б. Б. Сентименталізм у Франції. Руссо // Зарубіжна література.— 2004. — № 6. — С. 4—7.

121. Шалагінов Б. Б. Твори Дж. Мільтона «Втрачений рай», «Повернений рай» // Всесвітня література та культура.— 2005.—№ 1. — С. 12—14.

122. Шапагінов Б. Б. Творчість письменників Бароко // Зарубіжна література. — 2004. — №1. —С 12—16.

123. Шалагінов Б. Б. Трагедія Гете «Фауст» // Зарубіжна література. — 2004. — № 12 С.2—6.

124. Шалагінов Б. Б. Усе на краще в цьому найкращому зі світів? // Зарубіжна література.— 2000.—№ 15. — С 1—2.

125. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість. Посібник для вчителя. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. — 288 с. — (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»).

126. Шепель Ю. Митець на тлі доби // Всесвітня література.— 2000.— № 1.— С 28—30.

127. Шиллер— «немецкий Шекспир» // Зарубіжна література.— 2005.— №39.— С. 17.

128. Чорна І. Ю. «Вічними я зорями клянуся...» Урок з вивчення драми Ф. Міллера «Вільгельм Телль»// Зарубіжна література. — 2001. — № 10.

129. Шкаруба Л. М. Художественное мышление барокко // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 8. — С. 4—10.

130. Шкаруба Л. М. Латиноамериканское барокко: запредельная фантазия // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 9. — С. 2—-6.

131. Штанько Л. І. Вчити учнів знаходити і відкривати для себе нові знання, застосовуючи їх на практиці. Система уроків за трагедією «Фауст» Гете // Всесвітня література. — 2005. — № 12. — С 33—37.

132. Штигайло В. Подорож на острів Відчаю. Підсумковий урок за романом Д. Дефо «Робінзон» // Зарубіжна література. — 2003. — № 48. —С. 19—20.

133. Чередник Л. А. Український Журден (Конспект уроку компаративного аналізу комедії «Міщанин-шляхтич» Мольєра та «Мина Мазайло» М. Куліша) // Всесвітня література. — 2004. — № 10. — С 33—34.

134. Черневич А. Н„ Штейн А. Л.. Яхонтова М. А. История французской литературы XVIII в. — М., 1960.

135. Чорна І. Ю. «Вічними я зорями клянуся...» Урок з вивчення драми Ф. Шіллера «Вільгельм Телль» // Зарубіжна література. — 2001. — № 10. — С 22—27. Ялтанець Т. Л. Сатира англійського просвітника. Урок за романом Дж. Свіф-та «Мандри Гулівера» // Всесвітня література та культура.— 2003.— №11.— С 27—28.

136. Ясько А. Людина — творець своєї долі // Зарубіжна література. — 2005. — № 37,С4—6.

 


Зміст

Художні тексти, рекомендовані для обов'язкового читання 3

Лекція 1. Історико-літературний процес XVII ст. його особливості 4

Лекція 2-3. Іспанська література XVII ст. 15

Лекція 4-6. Французька література XVII ст. П. Корнель, Ж. Расін 43

Лекція 7-8. Життя і творчість Ж. Б. Мольєра 70

Лекція 9-10. Література Англії. Джон Мільтон 83

Плани практичних занять 90

Бібліографія 97

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.013 с.)