ТОП 10:

Принципи фінансової політикиСлід зазначити, що формування фінансової політики здійснюється за певними принципами. Серед них:

а) принцип наукової обґрунтованості означає, що фінансова політика має ґрунтуватися на точному обліку потреб у фінансових ресурсах та можливостях мобілізації таких ресурсів;

б) принцип системного підходу полягає в тому, що фінансова політика розглядається, як складна система, як елемент іншої складнішої системи, якою є економічна політика держави;

в) принцип цільової спрямованості полягає у чіткому встановленні пріоритетів і доцільності виділення певного обсягу фінансових ресурсів для їх вирішення;

г) принцип безперервності означає, що фінансова політика – процес постійно діючий і постійно поновлюваний;

ґ) принцип доступності фінансової політики полягає в тому, що вона має бути зрозумілою за умови достатніх знань, щоб володіти економічною ситуацією;

д) принцип збалансованості доходів і видатків у всіх сферах фінансової системи;

е) принцип створення фінансових резервів – перевищення доходів над видатками з метою забезпечення ліквідації непередбачених витрат;

є) принцип сприяння виробництву, підтримки підприємницької активності та підвищення рівня зайнятості населення випливає із необхідності підвищення суспільного добробуту населення;

і) пошук і постійне удосконалення форм і методів мобілізації фінансових ресурсів та їх економне й раціональне використання з метою сприяння соціально-економічному розвитку суспільства.

Усі принципи формування фінансової політики взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного, а їх визначальне спрямування має на меті забезпечення фінансової стабільності в державі та підвищення темпів соціально-економічного розвитку суспільства.


Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність фінансової політики?

2. Яке значення має фінансова політика для забезпечення фінансової стабільності у державі?

3. У чому сутність бюджетної політики?

4. Який зміст фінансової стратегії та фінансової тактики?

5. Дайте характеристику фінансового механізму.

6. З яких складових елементів формується фінансовий механізм держави, їх характеристика?

7. Охарактеризуйте сутність фінансового планування, систему фінансових планів.

8. Які методи використовуються при фінансовому плануванні?

9. Що таке фінансовий контроль і яка його роль?

10. Які існують види фінансового контролю?

11. Які використовуються форми і методи фінансового контролю?


Тести для самоконтролюПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.003 с.)