ТОП 10:

Грошові фонди і фінансові ресурси підприємствФонди нагромадження і фонди споживання–це фонди спеціального призначення.

 

 

¨ прибуток та інші власні фінансові ресурси підпри­ємства; ¨ акціонерний капітал; ¨ довгостроковий кредит; ¨ бюджетні асигнування; ¨ кошти позабюджетних фондів

 

Прибуток - цесума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.

 

ТЕМА 4. Фінанси населення

План

1. Сутність фінансів населення, їх значення.

2. Рівень заощаджень населення.

3. Фінансовий портфель громадянина, його склад.

 

Міні-лексикон:

фінанси населення, форми заощаджень, рівень заощаджень, портфельні інвестиції, прямі інвес­тиції, джерела формування доходів населення.

  1. Сутність фінансів населення, їх значення

 

 

 

       
   
 
 


Заробітна плата, премії, авторські гонорари
Доходи від підприємницької діяльності
Дивіденди, орендна плата
Доходи від операцій з цінними паперами
Виграші, призи по лотереях
Процентний доход по боргових зобов’язаннях
Державні пенсії, стипендії, аліменти, державні дотації, субсидії
Страхові відшкодування
Подарунки, спадок
Кредити

       
   
Зв’язок фінансів населення з іншими елементами фінансової системи
 
 

 


виплати,

виплати субвенції дотації

 

 

Доходи, страхове відшкодування, фінансова допомога


внески

 

 

Рівень заощаджень населення

 

Рівень особистих заощаджень визначається за формулою:

 

де Ро – рівень особистих заощаджень;

С – сума заощаджень за певний період;

ОД – особистий дохід громадян після сплати податків і зборів.

 

Рівень заощаджень визначається використанням населення на поточне споживання одержаного сукупного доходу.

 

 

 
 

 

 


Структура та зміна доходів у суспільстві
Соціальний склад суспільства
Розвиненість системи фінансових посередників (пен­сійні та ін­вестиційні фонди, комерційні банки, селенгові агентства і т.д.)
Рівень процентних ставок
Життєвий рівень населення
Структура потреб

 

 

ВИДИ ЗАОЩАДЖЕНЬ:

- мотивовані - придбання дорогих товарів;

- непередбачувані витрати;

- витрати майбутніх періодів (весілля, освіта та ін.);

- звичка заощаджувати кошти;

- заощадження з метою отримання прибутку.

- немотивовані - рівень доходів досить великий, тобто домогосподарство має змогу задовольнити нинішні потреби;

- рівень пропозиції та якість пропонованих товарів або послуг не може задовольнити попит споживачів;

- у державі реалізується ефективна політика, спрямована на підвищення рівня заощаджень домогосподарств

- організовані Кошти, які за допомогою посередників; банків, небанківських кре­дитних установ, страхових компаній, інститутів спільного ін­вестування тощо розміщені на фінансовому ринку і прино­сять їхнім власникам дохід у вигляді відсотків, дивідендів

- неорганізовані Кошти в національній та іноземній вапюті, що Знаходяться на руках у населення, в банківських сейфах, а також кошти, вкладені у товари тривалого користування та майно

Причини мотивованих заощаджень:

- мотив - це підстава, привід для певних дій і вчинків людини, то це явище суб'єктивного і психологічного порядку. Аналіз мотивів формування заощаджень дає змогу стверджувати, що ними можуть бути: придбання товарів і послуг, оплата яких потребує значної суми грошей, що перевищує кошти, які залишилися після задоволення потреб; страхування від випадковостей, забезпечення непередбачених витрат, тобто тимчасове безробіття, необхідність зміни місця проживання, оплата медичного обслуговування тощо; покриття витрат, пов'язаних із дотриманням звичаїв і традицій; отримання додаткових доходів; зберігання звичайного рівня і структури споживання після виходу на пенсію та інші мотиви.

 

 

Причини немотивованих заощаджень:

Немотивовані заощадження домогосподарств виникають внаслідок перевищення платоспроможності над рівнем потреб. Це може відбуватися у таких випадках:

— рівень доходів досить великий, тобто домогосподарство має змогу задовольнити нинішні потреби;

— рівень пропозиції та якість пропонованих товарів або послуг не може задовольнити попит споживачів;

— У державі реалізується ефективна політика, спрямована на підвищення рівня заощаджень домогосподарств.

За формою заощадження – це частина не спожитого у поточному періоді сукупного доходу домогосподарства, яка при організаційній формі може трансформуватися в інвестиційні витрати, а при не організованій формі – виводитися на певний час з обігу, тобто залишатися «на руках»,[3,с.23].

Заощадження населення можна вважати інвестиційними ресурсами у тому випадку, коли домогосподарство ухвалює рішення вкласти свої заощадження в об’єкти підприємницької діяльності або інші види діяльності з метою збільшення їх вартості. І процес вкладання тимчасово вільних коштів у різноманітні фінансові активи є одним із проявів активної фінансової поведінки домашніх господарств в сучасних умовах. І саме від дохідності, строковості та рівня ризиковості активів залежить ефективність здійснюваних заощаджень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.218.67.1 (0.008 с.)