ТОП 10:

Фінансова система – це вся сукупність відокремлених фінансових відносин, які тісно між собою взаємопов’язані, і на яку покладено завдання як розподілити та перерозподілити ВВП країни.інансова система України має таку структуру:

- державні фінанси ( до них входить державний бюджет, місцевий бюджет, централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення [ пенсійний фонд, фонд соціального страхування, державний інноваційний фонд, валютний фонд, державний інноваційний фонд, фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, позабюджетні фонди], державне та особисте майнове страхування, фінанси підприємств І організацій державної та комунальної форми власності, державний кредит );

- фінанси суб’єктів господарювання ( до них входить фінанси комерційних підприємств, фінанси некомерційних організацій і установ, фінанси громадських організацій і доброчинних фондів, фінанси домогосподарств );

  1. міжнародні фінанси ( до них відносять міжнародні фінансові відносини, фінанси міжнародних фінансово-кредитних відносин );
  2. фінансовий ринок ( до них відносять внутрішній ринок [ ринок грошей, ринок капіталів, ринок цінних паперів, ринок фінансових послуг ] та міжнародний фінансовий ринок ).
  3. Страхові та резервні фонди – ( до них відносять всю сукупність фондів фінансових ресурсів для покриття втрат, що виникли з непередбачених причин; фонди фінансового забезпечення заходів, які не були включені в план фінансування, але є важливими для держави ).

У цілому державні фінанси характеризують державну централізацію фінансових ресурсів та підприємницьку діяльність держави. Оскільки вони за своїм змістом є основною сферою перерозподілу ВВП, а всі суб'єкти розподільчих відносин зацікавлені в оптимальності даного перерозподілу, то тим самим (свідомо чи не цілком свідомо) сприяють ефективності функціонування державних фінансів. Таким чином, сфера державних фінансів є надзвичайно важливою в системі фінансових відносин держави, підлягає значному впливу сторонніх факторів, а тому спрогнозувати майбутні тенденції її розвитку є надзвичайно важким завданням для науковців-економістів.

Питання для самоперевірки

 

1. Фінансова система як об’єкт управління.

2. Державні фінанси як провідна складова централізованих фінансів суспільства.

3. Фінанси суб’єктів господарювання та їх роль у розвитку національної фінансової системи.

4. Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави.

5. Міжнародні фінанси.

ТЕМА 3. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій

План

1. Необхідність та сутність фінансів підприємств.

2. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств.

Міні-лексикон:

фінанси підприємства, фінансові ресурси, грошові витрати підприємства прибуток

 

 

Необхідність та сутність фінансів підприємств

 

Специфіка фінансів підприємств та організацій полягає в тому, що вони існують для забезпечення процесу виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг  

 

 

Функції фінансів підприємств:

1)Розподільча функція фінансів. Ця функція фінансів підприємств виявляється в розподілі отримуваних суб'єктами господарювання виручки, інших доходів і накопичень за відповідними напрямками. Так, отримуваний виторг спрямовується насамперед на відшкодування вартості використаних у процесі виробництва засобів виробництва. її залишок — валовий дохід — розподіляється на фонд оплати праці працівників сфери матеріального виробництва і чистий дохід (прибуток). Частина чистого доходу (прибуток) спрямовується передусім на сплату відповідних податків і платежів до бюджету, а частина, що залишилась, — на створення резервів і фондів підприємства.

2)Контрольна функція фінансів підприємств. Ця функція виявляється в контролі за виконанням підприємствами обсягів виробництва і продажу продукції, отриманням прибутку, формуванням і цільовим використанням фондів коштів, фінансових ресурсів підприємств.

3)формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності

 

 

 


 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.003 с.)