ТОП 10:

Аналогічно розраховуються видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали.Бюджетне фінансування закладів культури і мистецтва, склад видатків

Конституцією проголошено, що Україна - це соціальна держава, політика якої направлена на створення умов, що забезпечує гідне життя і свободу розвитку людини, у тому числі її освітнього і культурного рівня

Щорічно на фінансове забезпечення закладів культури і мистецтва із Державного бюджету України виділяється приблизно 2 відсотки і місцевих бюджетів -6 відсотків видатків.

У відповідності з чинними законодавчими актами у сфері культури визначені принципи фінансування видатків на культуру у поєднанні бюджетного фінансування з елементами комерційної діяльності, що в цілому відповідає структурі сучасного ринкового механізму. Наприклад, музеї фінансуються за рахунок бюджетних коштів, використовуючи комерційні засади для поповнення колекцій і придбання ексклюзивних експонатів на аукціонах. Театри, будинки культури активно надають платні послуги, використовуючи отримані кошти на задоволення духовних та естетичних потреб населення. Цим реалізуються принципи достатності всіх верств населення до культурних цінностей і благ.

Згідно з бюджетною класифікацією до закладів культури і мистецтва відносяться ;

1. Мистецтво:

- творчі спілки;

- театри;

- філармонії, музичні колективи і ансамблі, заклади по мистецтву;

- видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва.

2. Культура:

- бібліотеки;

- музеї і виставки;

- заповідники;

- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

- школи естетичного виховання дітей.

Кінематографія.

Архівна справа.

5. Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури:

- державні премії України в галузі літератури та мистецтва;

- інші культурно-освітні заклади та заходи.

Фінансування установ культури та мистецтва здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, а також коштів від надання платних послуг передбачених чинним законодавством.

Основами законодавства України про культуру для фінансової підтримки цих закладів можуть створюватися державні та місцеві фонди розвитку культури.

Установи культури і мистецтва, які фінансуються за рахунок державного і місцевого бюджетів, складають кошторис доходів і видатків, який затверджує вища організація. Планування затрат здійснюється в тому ж порядку, як і із інших бюджетних установах. Так, оплата праці планується виходячи з типових штатів встановлених для кожного виду установ залежно від обсягу їхньої діяльності (наприклад, по бібліотеках - від розміру книжкового фонду та ставок заробітної плати). Ставки заробітної плати бібліотекарів залежать від освіти, а працівників інших культурно-освітніх установ - від групи установи.

Для невеликих установ культури складаються загальні кошториси. Зведене планування здійснюється за видами установ на основі середньої кількості установ кожного типу та середньої норми витрат з виділенням витрат на оплату праці.

Окремі заклади культури і мистецтва мають власні доходи від основної діяльності. Для цих установ з бюджету планується сума дотації у розмірі витрат, що не покриваються власними доходами.

Необхідно зазначити, що держава у сфері культури та мистецтва здійснює політику пільгового оподаткування. Звільняються від сплати податків творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, й інші.

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту.

З державного і місцевого бюджетів держава спрямовує значні кошти на будівництво спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю і обладнання. Частина витрат здійснюється професійними спілками, добровільними товариствами та іншими організаціями.

Згідно з бюджетною класифікацією до фізичної культури належать:

1. Здійснення заходів з фізичної культури і спорту:

- утримання національних збірних команд;

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань;

- підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх;

- видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів

інвалідного спорту;

- проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів

фізичної культури ;

- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій;

- капітальний ремонт, оснащення, придбання обладнання та інвентаря для баз Олімпійської підготовки;

- фінансова підтримка спортивних споруд;

- утримання рятувальних станцій на водах.

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної

Спрямованості

Планування видатків на фізичну культуру і спорт здійснюється з планом проведення спортивних заходів.

У кошторисі передбачаються оплата вартості проїзду, добових і квартирних учасникам змагань і зборів, суддям, тренерам і представникам команд; оплата оренди спортивних споруд, оформлення і обслуговування змагань і зборів; видатки на нагородження команд і спортсменів і інші затрати на проведення змагань і навчально-тренувальних зборів.

Видатки бюджетів на оборону і управління

Видатки бюджетів на оборону та безпеку держави, як і видатки на управління, зумовлені природою і функціями держави, необхідністю захисту її інтересів у міжнародному співробітництві.

Виходячи із спрямованості воєнної доктрини особливістю видатків на національну оборону і безпеку є те, що вони не пов'язані з проведенням агресії, війн, участю у міжнародних конфліктах, тощо. Головне завдання, яке стоїть перед Збройними силами України, це захист державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Україна виступає на світовій арені за послідовне втілення принципу неподільності та гарантування безпеки усіх держав та безпеки кожної, а також право усіх держав обирати ті засоби безпеки, які вони вважають за доцільне.

Видатки на оборону та безпеку держави мають непродуктивний характер, оскільки вони не сприяють приросту валового внутрішнього продукту, розвитку продуктивних сил, і тому важливим питанням є обґрунтування абсолютних обсягів вказаних видатків. Адже скорочення збройних сил, зменшення видатків дає змогу спрямувати вивільнені бюджетні кошти на інші потреби країни, зокрема, на забезпечення стійкого економічного зростання, розвиток науки і техніки, збільшення інвестиційних ресурсів, покращення добробуту населення.

Однією з функцій держави є управління. В Україні за нинішніх умов створення демократичної правової держави з соціально-орієнтованою економікою постало завдання сформувати ефективну систему державного управління, оновити зміст діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вирішенню цього завдання має сприяти проведення адміністративної реформи, яка надасть змогу державі виконувати свої функції з управління економікою. 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.218.67.1 (0.005 с.)