ТОП 10:

Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.На митні органи України покладено завдання щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів по запобіганню переміщення через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.

Положеннями глави 57 (статті 397-402) новий Митний кодекс України від 13 березня 2012 року N 4495-V визначає загальний порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, випадки та процедуру призупинення митного оформлення товарів, переміщення яких порушує права правовласників на об’єкти права інтелектуальної власності, спрощену процедуру знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, а також взаємодію митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності.

Заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення, застосовуються митними органами щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України, за винятком:

1. Особистих речей громадян;

2. Товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, та які переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 Митного кодексу;

3. Припасів.

На виконання положень Митного кодексу України та законодавчих актів у сфері охорони прав інтелектуальної власності розроблено Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648. Цей порядок встановлює процедуру подання і розгляду документів та форму заяви на реєстрацію у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, а також визначає заходи по веденню митного реєстру.

Реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік, який може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмового звернення, поданого правовласником до Держмитслужби України не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення її строку.

Слід зазначити, що реєстрація проводиться безкоштовно і не передбачає внесення грошової застави або гарантії банку.

Реєстр товарів, що містять об’єкт інтелектуальної власності ведеться Держмитслужбою в електронному вигляді за допомогою спеціалізованого програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України для забезпечення оперативної передачі інформації про зареєстрований товар, включаючи його графічне зображення. Таким чином, правовласник в змозі надати якомога більше інформації про товар, що містить об’єкт інтелектуальної власності, для того щоб при проведенні митного контролю легше було відрізнити контрафактну продукцію від оригінальної.

У разі якщо митний орган на підставі даних митного реєстру виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і, в разі необхідності, продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник митного органу або особа, яка виконує його обов'язки.

У разі подання правовласником митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

Кодексом передбачені випадки призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів, у такому разі строк призупинення становить три робочі дні та не може бути продовжений.

Правовласник та/або декларант можуть з дозволу митного органу брати проби (зразки) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу.

За відсутності вагомих причин вважати товари контрафактними правовласник протягом зазначених строків, може звернутися до митного органу з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення товарів, митне оформлення яких призупинено.

Митним законодавством передбачений також контроль за переміщенням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які не зареєстровані у митному реєстрі. У такому разі за наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, можуть бути порушені такі права, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів за умови наявності відомостей про правовласника.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 № 432 визначено перелік відповідних підстав для такого призупинення:

1. До митного органу або до Держмитслужби подана заява особи, якій відповідно до закону належать майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності, що не включений до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, або особи, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.

2. Митними органами офіційно отримана інформація про порушення прав інтелектуальної власності від:

правоохоронних та контролюючих органів; митних органів України та інших країн;

міжнародних організацій, до компетенції яких входять питання захисту прав інтелектуальної власності.

3. Декларування товару з торговельною маркою, яка відрізняється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати.

Відповідальність згідно із статтею 476 Митного кодексу України «Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності» наступає, якщо порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом.

Необхідно зазначити, що відповідно до статті 401 Митного кодексу товари, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, можуть бути знищені під митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи про порушення прав інтелектуальної власності по суті за умови відсутності обмежень, встановлених відповідно до рішень інших уповноважених державних органів. У такому разі за умови фактичного знищення таких товарів, їх власник звільняється від адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 476 Кодексу.

Звертаємо увагу, що знищення товарів за спрощеною процедурою, а також відшкодування митним органам, власнику товарів та декларанту витрат, пов'язаних із зберіганням товарів, щодо яких застосована процедура призупинення митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.

Таким чином, саме на вдосконалення процедур митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та спроможність їх реалізації, направлені новації митного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Тільки практична реалізація у повному обсязі положень законодавчих документів надає змогу митним органам у співпраці з правовласниками створювати якісну систему захисту прав інтелектуальної власності на кордоні.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.15.215 (0.006 с.)