ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конструктивна схема перекриттяВідповідно до вказівок стосовно компоновки перекриття та з урахуванням вихідних даних на проектування приймаємо розташування головних балок в поперечному напрямі будівлі, а другорядних – у поздовжньому. Крайніми опорами головних балок є цегляні стіни а середніми – залізобетонні колони.

Крайніми опорами другорядних балок є також цегляні стіни, а середніми – головні балки.

Осі зовнішніх поздовжніх та поперечних стін розташовані на відстані 20 см від внутрішніх поверхонь стін.

 

Попереднє визначення товщини плити і розмірів поперечного перерізу балок

 

Для попереднього визначення товщини плити в залежності від корисного навантаження 17 кН/м2 приймаємо товщину плити мм.

Прийняті розміри поперечних перерізів елементів перекриття вибираємо по табл.1. З урахуванням рекомендацій приймаємо наступні розміри поперечних перерізів елементів.

Таблиця 1

Попередні розміри поперечного перерізу елементів перекриття

Назва елементу Поперечний переріз елементу (ескіз) Висота елемента, мм Ширина елемента, мм
Плита =100 =1000
Другорядна балка = =6000/12=500 = =500/2,5=200
Головна балка = =6000/10=600 = =600/2,5=240

 

Таблиця 2

Прийняті розміри перерізів

товщина плити h1f=10cм
розміри перерізу другорядної балки см
розміри перерізу головної балки см

 

Прийняті розміри є попередніми і в наступних розрахунках уточнюються залежно від величини згинаючих моментів.

 

Рис. 1. Прив’язки ділянок обпирання балок на зовнішні стіни


Розрахунок та конструювання плити

Елементи залізобетонного монолітного ребристого перекриття (плиту, другорядну і головну балку) розраховуємо окремо. Розрахунок елементів виконується відповідно до вказівок ДБН В.2.6 – 98:2009 [1, 2].

 

 

Вибір розрахункової схеми

Плити балкового перекриття опираються на другорядні та головні балки, є плитами обпертими по контуру і розраховуються в напрямі коротшої сторони. При розрахунку плити розглядають смугу, шириною 1м, яка обпирається на стіни (крайні опори) та другорядні балки (середні опори), рис.3.

Розрахункова схема плити – нерозрізна багатопролiтна балка, яка завантажена рівномірно розподіленим навантаженням, інтенсивністю , розрахунок навантаження приведено у п. 3.3.

Визначення розрахункових прольотів приведено в пункті 3.2.

 

Рис. 4. Розрахункова схема плити

 

 

Визначення розрахункових прольотів плити

Плита, защемлена в цегляну стіну на величину мм (рис. 5)

Рис.5. До визначення розрахункових прольотів плити

Визначення розрахункових крайніх прольотів:

де: мм – крайній геометричний проліт плити;

мм – ширина ребра другорядної балки;

мм – величина обпирання плити на стіну.

 

Визначення розрахункових середніх прольотів:

 

мм,

 

де: см – середній геометричний проліт плити;

– відстань між гранями другорядних балок.

 

Визначення навантаження на плиту

Розрахунки зводимо до табл.3. Розрахункове навантаження на 1м плити дорівнює навантаженню на 1м2, тому що ширина розрахункової смуги плити 1м. Щільність важкого бетону прийнята кН/м3

Таблиця 3

Навантаження на плиту

№ з/п Вид навантаження Характеристичне навантаження, кН/м Коефіцієнт надійності за навантаженням Граничне розрахункове навантаження, кН/м
  Постійне      
Залізобетонна плита, 2,5 1,1 2,75
Підлога 1,2 1,3 1,56
  Всього постійне  
  Тимчасове      
Корисне навантаження, 1,2

Повне розрахункове навантаження на 1м2 плити, з урахуванням коефіцієнта надійності за призначенням

Визначення згинаючих моментів

Розрахункові зусилля з урахуванням їх перерозподілу внаслідок пластичних деформацій бетону визначаються наступним чином:

 

 

- в крайніх прольотах:

кН∙м;

- на опорах В (перші проміжні опори):

кН∙м;

 

- в середніх прольотах:

кН∙м;

- на середніх опорах:

кН∙м.

Епюра згинаючих моментів в плиті приведена на рис. 4.

Рис.4. Епюра згинаючих моментів у плиті

 

Внаслідок невеликої висоти плити поперечні сили не визначаємо, оскільки сприймається бетоном і умова в плиті виконується.

Визначення товщини плити

Товщину плити попередньо прийняту для визначення її ваги уточнюємо з урахуванням дії найбільшого згинаючого моменту кН∙м.

Оптимальний коефіцієнт армування для плит, обпертих по чотирьох сторонах складає , приймаємо .

Таким чином:

 

де: МПа – розрахунковий опір бетону стиску (для класу C 20/25); МПа – розрахунковий опір арматури розтягу (для класу А400С); – коефіцієнт умови роботи бетону.

Використовуючи таблицю коефіцієнтів для розрахунків згинаючих елементів, армованих одиночною арматурою за величиною знаходимо відповідний йому коефіцієнт .

Необхідна робоча висота перерізу плити

 

 

Повна товщина плити

де – діаметр стержнів робочої арматури; – мінімальний захисний шар бетону.

Призначаємо повну товщину плити з кратністю 1 см. Приймаємо мм,

Уточнюємо робочу висоту перерізу:

.

Рис.5. Поперечний переріз плити

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.008 с.)