ТОП 10:

Клас. Художній образ в мистецтві35 годин (1 година на тиждень, із них 3 год – резервний час)

Провідною лінією програми 4 класу є поняття “художній образ”, його тлумачення на пропедевтичному рівні. Учні повинні отримати чітке уявлення про специфіку вирішення художнього образу в різних видах образотворчого мистецтва.

Велика увага у програмі приділяється специфіці створення фантастичного (казкового) та реалістичного образу, а також різниці між декоративною та реалістичною манерою зображення.

У 4 класі розширюється коло відомостей про основні жанри образотворчого мистецтва (пейзаж, портрет, натюрморт, анімалістичний), вдосконалюються навички створювати (на елементарному рівні) сюжетно-тематичні картини.

Велика увага у програмі приділяється ознайомленню з художніми традиціями рідного краю, розширююється коло відомостей про деякі осередки народних художніх промислів України.

Програмою передбачено узагальнення вивченого протягом 1-3 класу, формування в учнів системи знань з основ образотворчої грамоти та цілісного художнього бачення світу.

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Художній образ у графіці, живописі та скульптурі 8 год •Бесіда “Художній образ в мистецтві”. Поняття про художній образ в мистецтві. Специфіка вирішення художнього образу в різних видах образотворчого мистецтва. •Створення художнього образу за допомогою засобів виразності графіки: ліній, штрихів, крапок, плям. •Значення вибору графічної техніки для створення виразного художнього образу. Поглиблення знань про колір як засіб виразності живопису. Створення засобами кольору певного за характером образу. •Значення вибору живописної техніки для створення виразного художнього образу. •Форма, колір, декор у створенні певних за характером (позитивних чи негативних) образів. •Поглиблення знань про скульптуру, її види. Особливості створення художнього образу в об’ємі. •Незвичайні матеріали художника-скульптора. Створення казкового образу з природних матеріалів.   Орієнтовні тематичні завдання (на вибір): “Спогади про літо”, “Могутні сосни”, “Природні стихії”, “Осінній натюрморт”, “Кольорові Пори року”, “Наснивсь мені рожевий сон”, “Синій туман”, “Мелодія осені”, “Екзотичний птах”, “Казкові флотилії”, “Карнавал тварин”, “Мешканці казкового лісу”, “Веселий лісовик” тощо.   Матеріали та техніка виконання (на вибір): Олівці, фломастери, ручки, гуаш, акварель, папір білий та кольоровий, картон, глина, пластилін, солоне тісто, природні матеріали тощо. Графічні, живописні та змішані техніки, гратографія, гризайль, малюнок гумкою, монотипія, ліплення, конструювання з природних матеріалів.   Учень (учениця) милується і виявляє (мовленнєвими та образотворчими засобами): -емоційне ставлення до краси в природі та в мистецтві; -прагнення до власної художньо-творчої праці; висловлює судження: -про художній образ в мистецтві; вживає(за допомогою учителя): -у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (контраст, нюанс, фактура тощо); має уявлення про: -основні засоби виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма), живопису (колір), скульптури (об’єм, фактура); називає: -види скульптури (кругла, рельєф); -1-2 прізвища відомих українських та зарубіжних художників-графіків, живописців та скульпторів (1-2 їхні твори); спостерігає та порівнює: -різницю між круглою скульптурою та рельєфом; між скульптурним зображенням та живописним (графічним); аналізує й інтерпретує(наелементарному рівні та при підтримці вчителя): -твори живопису, графіки, скульптури; уміє: -створювати виразні художні образи на площині за допомогою графічних та живописних матеріалів; -змішувати фарби на палітрі, досягаючи необхідних відтінків кольору; -створювати художній образ в об’ємі конструктивним чи пластичним способом ліплення; дотримується правил: -техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.
Тема 2. Художній образ у декоративно-прикладному мистецтві, архітектурі та дизайні 7 год •Відмінність декоративної манери зображення від реалістичної. Особливості декоративного образу (на прикладах творів народних майстрів Опішні, Косова, Києва, Вінниці тощо). •Ознайомлення з українським народним мистецтвом петриківського розпису. Композиційне та колірне рішення творів петриківських майстрів. •Народне мистецтво витинанки. Витинанки прості і складені. Значення вісі симетрії при виготовленні витинанки. •Архітектура як будівельне мистецтво. Образ будівлі, її призначення. Створення на основі асоціацій образу казкового будинку. •Уведення поняття “інтер’єр”. Розташування предметів у закритому просторі з урахуванням межі зламу (підлога - стіна). •Поняття дизайну та художнього конструювання. Створення художнього образу в техніках паперопластики, орігамі. •Ознайомлення зі шрифтом. Уведення слів та чисел у декоративно-орнаментальну композицію.   Орієнтовні тематичні завдання (на вибір): “Світ народної іграшки”, “Килим-літак”, “Лампа Аладдіна”, “Казкова квітка Петриківки”, “Вазонова композиція”, “Чарівний палац”, “Будинок для казкового персонажа (пекаря, музиканта тощо)”, “У селянській хаті”, “Годинник казкового героя”, “Веселий ліхтарик”, “Незвичайний транспорт”, “Святкова листівка”, “Новорічне панно” (групові чи колективна форма роботи) тощо.   Матеріали та техніка виконання (на вибір): Гуаш, акварель, фломастери, ручки, маркери, папір білий, кольоровий, картон, тканина, глина, пластилін, солоне тісто тощо. Аплікація, колаж, ліплення, конструювання, орігамі, паперопластика, графічні, живописні та змішані техніки.   Учень (учениця) спостерігає, милується та визначає(мовленнєвими та образотворчими засобами): -особливості художньо-образної мови творів народних майстрів (глиняної іграшки, петриківського розпису); аналізує й інтерпретує(наелементарному рівні та при підтримці вчителя): -народні твори декоративно-прикладного мистецтва; -художні зразки будівельного мистецтва (архітектури); має елементарне уявлення про: -технічні прийоми, основні елементи та композиційні особливості петриківського розпису; -значення форми та декору у творах декоративно-ужиткового мистецтва; -залежність форми будівлі від призначення; -інтер’єр як внутрішній вигляд споруди; -способи й прийоми конструювання з паперу; -прийоми написання слів (чисел) пензлем (паличкою, пальцем); знає: -різницю між конструктивним та пластичним способом ліплення; -1-2 прізвища відомих майстрів декоративно-прикладного мистецтва (1-2 їхні твори); уміє(на елементарному рівні): -створювати виразну, цілісну декоративну форму (на площині та в об’ємі); -створювати декоративну композицію, використовуючи елементи петриківського розпису; -враховувати межі зламу поверхонь при зображенні інтер’єру; -створювати декоративно-орнаментальну композицію з уведенням слів і чисел; дотримується правил: -техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами; прагне: -прикрашати середовище власною художньою працею.
Узагальнення - 1 год    
  Тема 3. Образи природи, тварин, людей у мистецтві 9 год •Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше (картон, гумка, морква, картопля). Уведення поняття “естамп”. •Відтворення явищ природи, глибини протору в пейзажному жанрі. Засоби створення художнього образу у пейзажі. Свідомий вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору (вище, нижче на аркуші). •Пропедевтичні відомості про ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, що йдуть у глибину (річка, доріжка тощо). Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та тону. •Актуалізація знань про колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Усвідомлення залежності колірної гами від освітлення. •Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва. Трансформація форми як засіб створення фантастичного образу. •Виражальні засоби під час створення образів фантастичних істот за мотивами творів народних художників. •Образи тварин у творах художників-анімалістів. Закріплення понять “пропорції”, “динаміка”, “статика”. Зображення фігури тварини (на площині чи в об’ємі) у статичному або динамічному станах. •Образи людей у портретному жанрі. Засоби створення виразного казкового портретного образу. •Засвоєння знань про будову людського обличчя, пропорції фігури. Зображення людини у статичному та динамічному станах.   Орієнтовні тематичні завдання (на вибір): “Невідома планета”, “Караван у пустелі”, “Подорож на Північ”, “Морські фантазії”, “Свято весняної природи”, “Космічні прибульці”, “Чудо-Юдо”, “Фантастична істота”, “Пташка щастя”, “Тварини – символи року”, “Мій чотирилапий друг”, “Портрет козака (Котигорошка, Кирила Кожум’яки тощо)”, “Жіночий казковий персонаж” (Снігова королева, Білосніжка тощо), “Веселі старти” (групові чи колективна форма роботи) тощо.   Матеріали та техніка виконання (на вибір): Гуаш, акварель, туш, воскові крейди, олівці, фломастери, папір білий, кольоровий, тонований, картон, пластилін, глина, солоне тісто тощо. Гратографія, плямографія, штампування, аплікація (з можливим доопрацюванням графічними матеріалами, витинанням), колаж, ліплення, графічні, живописні та змішані техніки.   Учень (учениця) спостерігає, милується та виражає(мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами): -емоційне ставлення до краси природи навколишнього світу та відображеної в пейзажних творах; -захоплення від сприймання природних об’єктів (різноманітність та виразність форми, кольору); використовує у спілкуванні: -мистецтвознавчі терміни і поняття (колірна гама, колорит, плани (передній, дальній); аналізує й інтерпретує(на елементарному рівні та при підтримці вчителя): -твори пейзажного живопису (головним чином стан і настрій природи, “палітру кольорів”, роль кольору у передачі настрою); -тематичний зміст пейзажних творів, портретів та анімалістичних картин; має уявлення про: -передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору, тону, деталізації; -ілюзорне зближення паралельних ліній, спрямованих у глибину відкритого простору; -залежність колірної гами від освітлення; -особливості та основні пропорції форми голови (обличчя) людини і засоби створення виразного портретного образу; знає: -основні види образотворчого мистецтва та поділ живописних творів за жанрами (пейзаж, натюрморт, портрет тощо); -основні пропорції фігури людини; -відмінності у технічних прийомах роботи гуашевими та акварельними фарбами; -1-2 прізвища відомих українських та зарубіжних художників-пейзажистів, анімалістів, портретистів (1-2 їхні твори); уміє: -передавати стан природи за допомогою графічних і живописних засобів виразності; -відтворювати характерні особливості будови і пластичну виразність (витонченість або масивність тощо) фігури людини і тварин; -створювати зображення тварин та людей у русі; -використовувати прийоми трансформації паперу з метою створення виразного художнього образу; -раціонально, вправно і безпечно працювати з ножицями та іншим необхідним приладдям; дотримується правил: -техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.  
Тема 4. Образ рідного краю у мистецтві 8 годин •Узагальнення знань про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри. Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю. •Особливості природного середовища рідного міста (села). Розвиток спостережливості, зорової пам’яті, вміння сприймати красу природи рідного краю та відтворювати її на площині. •Особливості архітектури рідного міста (села). Важливість збереження пам’яток архітектури. Значення вибору формату для створення виразної врівноваженої композиції. •Зв’язок архітектури з природним середовищем. Уявлення про ландшафтну архітектуру. Вибір колірної гами, художньої техніки та манери зображення, визначення композиційного центру під час створення пейзажу. •Розширення уявлень про роботу художника-дизайнера. Ознайомлення з поняттям малих архітектурних форм (ліхтарі, альтанки, фонтани, лави тощо). •Різноманітність форм металевих виробів. Поняття про ковальське та лихварське мистецтво. Розвиток навичок створювати ажурні витинанки. •Поняття про оформлення вітрин як один з різновидів прикладного мистецтва. Прийоми групування предметів різних за розміром та кольором. •Створення святкового настрою за допомогою кольору та декору у багатоплановій тематичній композиції.   Орієнтовні тематичні завдання (на вибір): “Український рушничок”, “Мій рідний край”, “Неначе писанка село”, “Пам’ятки архітектури”, “Cтаровинна споруда”, “Парки, сквери, бульвари”, “Cадки цвітуть”, “Чарівні ліхтарі”, ,,Веселий фонтан”, “Металеве мереживо міста (села)”, “Вітрини магазинів”, “Вулиця рідного села”, ”Cвяткове місто” (групові та колективна форми роботи), “Україна – моя Батьківщина” тощо.   Матеріали та техніка виконання (на вибір): Гуаш, акварель, пастель, туш, воскові крейди, вугіль, фломастери, маркери, ручки, папір білий, кольоровий або тонований, картон та інші різнофактурні матеріали тощо. Аплікація, колаж, витинанка, конструювання, паперопластика, графічні, живописні та змішані техніки. Учень (учениця) спостерігає, милується та виражає(мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами): -емойційне ставлення до краси рідного міста, села; розуміє та розкриває(за допомогою вчителя): -значення образотворчого мистецтва у житті людей; -важливість збереження пам’яток архітектури, історії, культури; -характер художніх образів мистецьких творів; інтерпретує їх (мовленнєвими та образотворчими засобами); -значення колірної гами, композиційних засобів і прийомів у передачі задуму автора; має уявлення про: -види і жанри образотворчого мистецтва, його взаємозв’язок з іншими видами мистецтва; -основні виражальні засоби образотворчого мистецтва, специфічні інструменти, матеріали, художні техніки; -художні традиції рідного краю; -художнє конструювання та роботу художників-дизайнерів; уміє: -інтерпретувати зміст творів образотворчого мистецтва, висловлювати естетичне ставлення до них; -застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі аналізу, інтерпретації та оцінювання художніх творів; -втілювати власні почуття та думки у власній практичні художній діяльності; -побачити (при спрямуванні вчителя) недоліки у своїй роботі; виправити зауваження за допомогою вчителя; дотримується: -правил культури роботи, гігієни та техніки безпеки під час виконання завдань на уроці та у самостійній художньо-творчій роботі; володіє: -навичками раціональної організації робочого місця; -елементарними навичками роботи в колективі.  
Узагальнення -2 год    

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.004 с.)