ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

I. Read these dialogues and pay attention to telephone phrases.Реєстр. №82/310 – 31.08.12

Методичні рекомендації

і контрольні завдання до виконання практичних занять

 

з дисципліни Ділова іноземна мова (англійська) для студентів V курсу спеціальності 7.05130115 «Текстильна хімія і опоряджувальні

виробництва»

галузі знань 0513 Хімічна технологія та інженерія

факультету технологій і дизайну

 

 

Херсон – 2012р.

 

Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни „Ділова іноземна мова” (англійська) для студентів 5 курсу спеціальності 7.05130115 «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва» галузі знань 0513 «Хімічна технологія та інженерія» факультету технологій і дизайну.

 

 

Укладач: доц. Фоменко Н. С.

кількість сторінок 63.

 

 

Рецензент: Возненко Н.В

 

Затверджено

на засіданні кафедри іноземних мов

протокол №1 від 31.08.12

Зав. кафедри ______доц. Подвойська О. В.

 

Відповідальний за випуск О. В. Подвойська к.філол. наук,доц., завідувач кафедри іноземних мов.


Вступ

 

Методичні рекомендації до практичних занять з Ділової англійської мови для студентів 5 курсу спеціальності «Хімічна технологія та обладнання споруджувального виробництва» факультету технологій і дизайну, складені відповідно до вимог діючої програми з англійської мови для студентів технічних вузів.

Мета методичних рекомендацій – навчити основам ділового спілкування в усних та письмових формах у типових ситуаціях: знайомство, розмова по телефону, організація ділової зустрічі, пошук роботи, влаштування на роботу, організація фірми, ділова кореспонденція (лист, факс, телекс, електронна пошта).

Уроки містять тексти-діалоги з паралельним перекладом на російську мову для кращого закріплення матеріалу та зняття лексико-граматичних труднощів. До текстів підібрані комунікативні вправи на формування навичок ділового спілкування у реальних ситуаціях. У основі побудови методичних рекомендацій покладені принципи інтенсивного навчання (Г. О. Китайгородська).

У методичних рекомендаціях є також тест для перевірки залишкових знань після проходження базового курсу.


UNIT I

 

MAKING INTRODUCTIONS

 

 

A. Dialogues 1. - Hi. I'm Tom Small. - Hi. Pleased to meet you, Mr. Small. I'm Tim White. - Pleased to meet you, too.   1. - Здравствуете, я - Том Смолл, - Здравствуйте. Рад с Вами познакомиться. Я - Тим Уайт - Я тоже рад с Вами познакомиться.  
2. - Let me introduce myself.I'm John Hay. - Pleased to meet you. I'm Steve Andrews. - How do you do? - How do you do?   2. Разрешите представиться, Джон Хей.   - Рад с вами познакомиться, Стив Эндрюс. -Здравствуйте. - Здравствуйте.  
3. - Hi, Dick. This is Barry Gibbs.   - Hi. Pleased to meet you.   3. - Привет, Дик. Познакомься - это Барри Гиббс. - Здравствуйте, рад познакомиться.  
4. - Jane, can you introduce me to your boss? - Sure I can, Mr. Tibbs, this is Tom Jay.   4. - Джейн, можешь представить меня своему боссу? - Конечно, могу. Мистер Тибс, это Том Джей.  

 

B. Conversation In Richard Matthew’s office. Richard is Public Relations Manager of Vector Petroleum in London.     Joan: Hello, Dick. Richard: Pleased to see you. Joan: Pleased to see you, Dick. This is Peter Thwaites. Peter: Hello. Pleased to meet you.   Richard: Would you like some coffee? Joan: That would be nice. Just black.   Richard: And for you? Peter: With milk and sugar, please. Richard: Sharon, could you bring us three coffees, please. One black without sugar and two white with sugar. Sharon: OK Joan: Isn't it cold today? Richard: Yes, Yes. It is a typical English summer. This is Lesley, my assistant, by the way. Joan: Hello, Lesley. Joan Atkinson.   Richard: This is Joan Atkinson, "Atkinson Berkeley Productions". Lesley: Oh, yes. Joan: We've prepared a list of questions that we'd like to ask you, Dick. Richard: Right. Very good. Fire away.       Кабинет Ричарда Мэтьюса. Ричард - руководитель отдела по связям с общественностью фирмы "Вектор петролеум" в Лондоне.   - Здравствуй, Дик. - Рад видеть тебя. - Рада видеть тебя, Дик. Это Питер Твайтс. - Здравствуйте, рад с Вами познакомиться. - Хотите кофе? - Это было бы хорошо. Просто черный. - А для Вас? - С молоком и сахаром, пожалуйста. - Шэрон, принесите, пожалуйста, три кофе. Один черный, без сахара и молока и два белых с сахаром. - Хорошо. - Не правда ли, прохладный день9 - Да, да. Это типичное английское лето. Это, кстати, Лесли - мой помощник. - Здравствуйте, Лесли. Я -Джоан Эткинсон. - Это Джоан Эткинсон, "Эткинсон беркли продакшенз". - Понятно. - Мы подготовили список вопросов, которые хотели бы задать тебе, Дик.   - Да. Прекрасно. Давай приступим.  
C. Open dialogue Say something in reply to the following remarks. - Hello. Pleased to meet you.   - Would you like some coffee? - How would you like it? - Isn't it cold today? - I have a list of questions that we'd like to ask you.   Useful expressions Pleased to meet you. Pleased to see you. Would you like some coffee? Yes, please. No, thank you. Go ahead. It's hot today, isn't it?     Отреагируйте на следующие реплики.   - Здравствуйте, Рад с Вами познакомиться. - Хотите кофе? - Какой кофе вы хотели бы? - Не правда ли, сегодня прохладно? - У меня есть список вопросов, которые мы бы хотели Вам задать.   Полезные выражения Рад с Вами познакомиться. Рад видеть Вас. Хотите кофе? Да, пожалуйста. Нет, спасибо. Давайте начнем. Сегодня жарко, не так ли?

UNIT II

MAKING CONTACT BY PHONE

 

A. Dialogues   1. - Can I speak to Jim White, please? - Hold the line, please. 2. - May I have a word with John, please? - Just a moment. I'll find out if he is in. 3. - Could I talk to Jill, please? - Hang on a moment. I'll just see if she is in. 4. - Sorry, Mr. White is out. Can I take a message? - It's Tom Hay here. Would you ask him to call back? - Certainly. 5. - I'm afraid Mr. White is at the meeting. - This is Jill Bakers. Would you tell him I rang? 6. - Sorry, Mr. Bells is not here. But he'll be back soon. - Can you tell him to ring me when he gets back? -OK. 7. -Sorry, Mrs. Green's been in, but she went out again. I expect her any minute.   - Could you take a message, please?   8. - Can I have your name, please? - Parsons - Sorry, would you spell it?   - OK. P-a-r-s-o-n-s- P-for Peter, A-for Apple, E-for Roger, S-for Sugar, O-for Orange, N-for Nicholas, S-for Sugar. 9. - Can I have your number, please? - It's 148-75-76.     1. - Могу я поговорить с Джимом - Подождите, пожалуйста. 2. - Могу я поговорить с Джоном? - Минутку. Я узнаю, есть ли 3. - Могу я поговорить с Джил? - Не кладите трубку. Я посмотрю, есть ли она. 4. - Извините. М-р Уайт вышел. Что ему передать? - Это Том Хэй. Попросите его, пожалуйста, позвонить мне. - Обязательно. (Да, конечно). 5. - Извините, М-р Уайт на совещании. - Это Джил Бейкерс. Передайте ему, пожалуйста, что я звонила, 6. - Извините, М-ра Белла здесь нет. Но он скоро вернется. - Не могли бы Вы попросить его позвонить мне, когда он вернется. - ХОРОШО 7. - Простите, М-с Грин была на месте и снова вышла. Я жду ее с минуты на минуту. - Не могли бы Вы ей кое-что передать? 8. - Ваше имя, пожалуйста. - Парсонс. - Извините, назовите, пожалуйста, по буквам. - Хорошо.   9. - Какой у Вас номер? -148-75-76

 

The Most Common Words Used When Spelling Names on the Phone:

 

A - Apple L - London W - Warm

В - Ben M - Mother X - X-Ray

С - Charles N - Nicholas Y - Yellow

D - Donald Q - Queen Z - Zebra

E - England R - Roger

F - Freddy S - Sugar

G - George T - Tommy

H - Harry U - Uncle

I - India O - Orange

J - Jane P - Peter

К - Kate V –Victor

 

Exercises

I. Read these dialogues and pay attention to telephone phrases.

II. Reproduce these dialogues as close to the text as possible.

III. Practice spelling these names over the telephone:

Костиков, Рязанов, Орлов, Бардин, Петров, Иванов, Дарский.

 

IV. Write down expressions which are used for the following functions:

1. Can I speak to……, please? 1. Попросить кого-то к телефону.

2. ........................ 2. Извиниться, что кто-то отсутствует

на заседании.

3. ............................ 3. Спросить, что передать.

4. ........................... 4. Попросить позвонить Вам, когда

интересующий Вас человек вернется.

5. .......................... 5. Узнать номер телефона.

6. ........................... 6. Узнать, о чём пойдёт речь.

7. .......................... 7. Попросить подождать (не класть

трубку).


UNIT III

MAKING AN APPOINTMENT

A. Dialogues - When can we meet? How are you fixed next week? - Let me see. I can see you any day except Monday. - OK. Will Tuesday suit you? - Are you busy tonight? - I'm afraid yes. I'm having an important meeting. We have dinner with our partners from Australia. - Oh, I see. - I'd like to make an appointment with the Director. - Can I ask you what it's about? - Yes. It's about the future contract.   - OK. Will Monday suit you? - How about Tuesday or Wednesday? - Sorry, he'll be away. - OK. Let it be Monday. - I'm sorry, but your appointment is cancelled. - Can I ask why? - The director can't keep the appointment because he is away all this week.   - Когда мы можем встретиться? Чем ты занят на следующей неделе? - Посмотрим. Можно встретиться в любой день, кроме понедельника. - Хорошо. А вторник, подойдет? - Ты занят сегодня вечером? - Боюсь, что да. У меня важная встреча. Мы обедаем со своими партнерами из Австралии. - Понятно.   - Я бы хотел договориться о встре­че с директором. - Можно узнать по какому поводу? - Да, это касается нашего будущего контракта. - Хорошо. Вас устроит понедельник? - А как насчет вторника или среды? - Извините, его не будет. - Хорошо. Пусть будет понедельник. - Извините, но Ваша встреча отменена. - Можно узнать почему? - Директор не может с Вами встретиться, потому что он будет отсутствовать всю эту неделю.  

 

Exercises

COMPANY STRUCTURE

 

 

JOB HUNTING

 

 

I. Reading and translation.

Text A

TST Systems was looking for candidates for the position of Com­mercial Director. Three applicants came for an interview after they had submitted their Resumes. The third and the most successful was Mr. Klimenko. Here is the interview with him.

- Good morning, sir. - Good morning. Come in. Mr Klimenko, isn't it? Please take a seat. You will have to excuse me a moment while I finish signing these letters. Meanwhile please fill in the application form ... . There, that'll do. Now I can concentrate on you, Mr Klimenko. Tell me, how long were you in your last job with Alpha? - Five years. I am only leaving because the firm is moving to Sevastopol, but I think a change will do me good.   - What do you know about our company? Have you got any questions for me? - I know that this is a very promising company, so I'd like you to inform me what will be the major focus of efforts in the next few years?   - We plan to expand our activi­ties with English-speaking coun­tries, mainly England, to buy equipment and technologies from there and run training programs here. We need a team of creative people to make our company competitive in the world market.   - What will my responsibilities and obligations be during the first year?   - Well, first of all to be responsible for our contacts with English partners. You will need to skill­fully negotiate for and buy equip­ment. The job will involve much travelling. There is likely to be a trade fair in London soon, which we hope you will be able to go to.     - Yes, I see. - So tell me what are your three main strengths? - I think they are: reliability, loyality, and energy. - OK. Do you work well under pressure? - Yes. I am accustomed to working under pressure. - Are you a leader, an entrepre­neur by nature? - Yes, I think so. - All right. Now, Mr Klimenko, I am quite prepared to offer you a job with us. You have excellent references from your previous job. You'll start on $450 and if you do well we'll review it after three months. The hours are from nine to five thirty, with an hour for lunch and a fortnight's holiday. Does that suit you? Any questions?   - What about travel? Where will I go and for what length of time? - Mostly to England for not longer than a month. - All right. When do you want me to start, sir? - In a week, if possible. - I am afraid I can't start work­ing till the 10th October. - No problem. We'll be seeing you on the 10th then? - Yes, certainly. Thank you very much. Goodbye. - Goodbye. - Доброе утро, сэр. - Доброе утро. Входите, вхо­дите смелее. Вы м-р Клименко, не так ли? Садитесь, пожалуйс­та. Подождите, пока я не закон­чу подписывать эти письма. Тем временем заполните, пожа­луйста, эту анкету.... Ну, теперь все, и я могу заняться Вами, м-р Клименко. Скажите, как долго Вы работали в фирме Альфа? - Пять лет. Я ухожу только по­тому, что наша фирма переез­жает в Севастополь, но думаю, что перемена пойдет мне на пользу. - Что Вы знаете о нашей фир­ме? У Вас есть какие-либо воп­росы ко мне?   - Полагаю, что Ваша фирма имеет большие перспективы. Я хотел бы узнать от Вас, на чем вы собираетесь сосредоточить свои усилия в ближайшие го­ды? - Мы планируем развернуть деятельность в англоязычных странах, в основном в Англии, закупать там оборудование, технологии, а также органи­зовать здесь обучение специа­листов. Нам нужна сильная творческая команда, чтобы на­ша фирма со временем стала конкурентоспособной на ми­ровом рынке. - За что я буду отвечать, и ка­кие у меня будут обязанности в первый год работы? - В первую очередь Вы будете отвечать за наши контакты с английскими партнерами, вести с ними переговоры и закупать оборудование. Вам нужно будет много путешест­вовать. Кстати, вскоре в Лон­доне состоится ярмарка и, воз­можно, у Вас будет шанс туда поехать. - Да, понимаю. - Итак, скажите, каковы Ваши три основные достоинства? - Думаю, что это: надеж­ность, лояльность, энергия. - Ладно. Вы хорошо пере­носите повседневные нагруз­ки? - Да. Я привык напряженно работать.   - Вы по натуре лидер, пред­приниматель? - Думаю, что да. - Хорошо. Теперь, м-р Кли­менко, я готов предложить Вам работать с нами. У Вас отлич­ные отзывы с предыдущей ра­боты. Думаю, что мы начнем с 450 долларов, а если Вы себя хорошо покажете, то через 3 месяца мы пересмотрим Вашу зарплату. Мы работаем с девяти до половины шестого с часовым перерывом на обед и двухнедельным отпуском. Вас это устраивает? Вопросы есть? - Насчет командировок, их продолжительность, куда? - В основном в Англию, и не дольше, чем на месяц. - Хорошо. Когда Вы хотите, чтобы я начал работать? - По возможности через не­делю. - Боюсь, что я могу начать только с 10 октября. - Это не важно. Итак, увидим­ся десятого? - Да, конечно. Большое спаси­бо. До свидания. - До свидания.

II. Speaking

III. Reading and discussion

IV. Reading and writing

Пример анкеты

(Sample Application Form)

 

Personal NAME Victor Klimenko ADDRESS 10 Kulika St., Ap. 7 PHONE NO. (044) 513-26-11 (home) DO YOU HAVE A VALID DRIVER'S LICENCE Yes No MARITAL STATUS married NO. OF DEPENDENTS 1 daughter EDUCATION higher Name of School Year graduated Course Taken or Degree Kiev University 1990 M.Sc. in Economics LANGUAGES Russian/Ukrainian Excellent Good Fair English Excellent Good Fair EXPERIENCE (Give present or last position first) COMPANY Alpha ADDRESS 17 Proreznaya St. TYPE OF BUSINESS/INDUSTRY EMPLOYED (Month & Year) Information Technologies From March 1990 To July 1995 POSITION(S) HELD SUPERVISOR'S NAME Manager Alexander Bach DESCRIBE YOUR DUTIES Negotiations, purchase of equipment WHY DID YOU LEAVE The company has moved to Sevastopol   COMPANY ADDRESS TYPE OF BUSINESS/INDUSTRY EMPLOYED (Month & Year) From To POSITION(S) HELD SUPERVISOR'S NAME DESCRIBE YOUR DUTIES WHY DID YOU LEAVE PERSONAL REFERENCES Name A. Bach Address 3 Tolstoy St. Phone No. 221-1834 (home)

 

Пример формы запроса/сопроводительного письма

(Format for Letter of Inquiry or Covering Letter)

 

Date Dr., Mr., Ms. Title Company, Institution Address Dear Sir/Madam: State your reason for writing. You will either inquire whether any positions are available or you will say which position you are applying for. If you are applying for a specific position identify the source of the information (a per­son, a newspaper, including date, etc.)   Describe your educational background and professional experience. Focus on those things from your resume that best relate to the position you are applying for.   Say you are enclosing your resume and/or other supporting material. State your willingness to provide more information and to be interviewed.     Thank them for their consider­ation. Say you look forward to hearing from them.   Yours faithfully, (signature) Your name Address Phone Enclosure Дата Д-р, г-н, г-жа Должность, звание Фирма/ учреждение Адрес Уважаемый г-н, г-жа! Сформулируйте цель письма. Вы запрашиваете, имеются ли в наличии какие-либо вакан­сии, либо сообщаете, каким ра­бочим местом Вы интересуе­тесь. Если Вас интересует конкретное место, назовите ис­точник информации (человек, объявление в газете с указани­ем даты и т.д.) Опишите свое образование и профессиональный опыт. Особое внимание уделите тем положениям своего резюме, которые наилучшим образом связаны с местом, на которое Вы претендуете. Укажите, что Вы прилагаете свое резюме и/или другие не­обходимые материалы. Выра­зите желание предоставить дополнительную информацию и пройти собеседование. Поблагодарите за внимание. Сообщите, что надеетесь получить ответ. Искренне Ваш (подпись) Ваше имя и фамилия Адрес Телефон Опись прилагаемых материалов

 

Пример сопроводительного письма

(Sample Covering Letter)

Mark Diamond 4701 Pine Street, #K-13 Philadelphia, PA 19143 Tel. l-(215)-748-3037 April 2, 1992     Dear Mr. Marinichenko:   I am a first-year student in the M.B. A. program at the Wharton Business School in Philadelphia. I understand that you are heading the independent Ukrainian airline. I have heard from my friend Mr. Bill Eastmann, a student at Duke University's Fuqua School of Business, that you might wish to have an American M.B.A. student work with your airline this summer as an intern. I am very interested in the possibility of such an internship during the summer of 1992. My professional experience has given me an in-depth knowledge of the air transportation industry. I have, in particular, worked for American Airlines, the Federal Aviation Administration, and Kurth & Company, Inc., an aviation consulting firm where I was Manager of Airline Analysis. My responsibilities included the study of sched­ules, fares, equipment selection, and financial results. Notably, I pre­pared numerous feasibility studies for both jet and turboprop routes, including passenger and cargo flights, for proposed transatlantic and transpacific services. I wish to place this experience at the disposal of your airline. I believe strongly that my knowledge of the deregulated air transporta­tion industry in the United States could be quite beneficial to your carrier. I have enclosed a copy of my resume. If my background and qualifi­cations are of interest to you, please telephone me on (215) 748-3037. I would be interested in meeting you in mid-April in New York to discuss further the possibility of such a summer position, and your requirements. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Mark Diamond Mark Diamond

 

Клише и выражения сопроводительного письма:

With reference to your advertisement in "Kiev Post" of Tuesday, January 10,I would like to apply for the position of... in your compa­ny. — Ссылаясь на объявление в «Киев-Пост» от 10 января, вторник я хотел бы претендовать на должность... в вашей фирме.

— / recently heard from ... that there is a vacancy in your sales depart­ment. — Я недавно услышал от... о вакансии в вашем торговом отделе.

I am used to working on my own.- Я привык работать самостоятельно.

— / appreciate the opportunity to work on my own initiative and to take on a certain amount of responsibility. —Я высоко ценю возможность работать с должной мерой ответственности, проявляя собствен­ную инициативу.

During training for my present job I took courses in marketing. — Во время обучения для получения должности, которую я занимаю в настоящий момент, я закончил курсы маркетинга.

Since my present position offers little prospect for advancement, I would prefer to be employed in an expanding organization such as yours. — Так как моя настоящая должность не дает мне больших возможностей для продвижения, я хотел бы работать в такой перспективной организации, как ваша.

I am at present earning ... per month. — В настоящее время я получаю ... в месяц.

Thank you for offering me the post/position of... Благодарю Вас за то, что Вы предложили мне Должность...

— / have pleasure in accepting this position. — С удовольствием принимаю эту должность.

— / am looking forward to commencing work on September 1. — С нетерпением жду начала работы 1 сентября.

 

Письменный отказ от предложенной работы:

— / regret to inform you that I am unable to accept the position, since I have received another, more attractive one. — С сожалением сообщаю вам, что не могу занять эту должность, так как получил другое, более привлекательное предложение.

I feel that my experience in this field would not be used to its full capacity in above position. Therefore I have to decline. — Чувствую, что мой опыт работы в этой области не будет использован в пол­ной мере, поэтому вынужден отклонить предложение.

 

Резюме

(Resume)

Так называется письменная сводка Ваших личных, образова­тельных и профессиональных данных. Оно как бы письменно представляет «товар», предлагаемый будущему работодателю. Резюме должно быть достаточно подробным, но кратким (обычно не превышать одной страницы) и иметь «товарный» вид. Форма его достаточно произвольна. Например:

John H. Mill 38 Park Avenue, Ap. 50 New York, N.Y. 11298 Tel. (312) 493-8332   OBJECTIVE A position as a bookkeeper. SUMMARY 12 years of experience in all routine work in this field. Perfect knowledge of computers and statistics. RESPONSIBILITIES Compiled financial reports, balance sheets and production planning forecasts. EXPERIENCE 1990-1995 FRISCO DOCKS, Inc. San Francisco, California. Deputy Chief of Planning, Commerce Dpt. In charge of account books, statements, new ideas in planning. 1980-1990 SAKHA Co, Ltd. New York. Accountant. Prepared accounts and balance sheets. EDUCATION LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (1977-1980) London, Great Britain, Bachelor (Ec). PERSONAL Arrived in the United States January, 1980. British subject. Married, one child. REFERENCES Available upon request.

 

Жизнеописание

(Curriculum vitae (CV))

В основном оно отличается от резюме только объемом (до 6-8 страниц) и предназначено для кандидатов на высокие должности или для работы за границей. Потенциальный работодатель желает получить детальную информацию. Обычно Вы предоставляете фотографию, свои адрес и телефон, личные и паспортные данные и более подробно характеризуете Ваши образование и квалификацию. Приведем для примера одну из функциональных частей CV человека, претендующего на руко­водящую должность в области машиностроения.

Objective: Senior position in engineering management

HIGHLIGHTS OF QUALIFICATIONS

— Business oriented; able to understand and execute broad corporate policy.

— Strength in analyzing and improving engineering and administra­tive methods.

— Effective in facilitating communication between management and project team.

— Proven ability to manage both large and small groups and maintain productivity.

— Successful in negotiating favorable design and construction contracts.

Послу собеседования, проанализировав свое поведение, поду­майте, как Вы можете улучшить впечатление о себе. Если Вы по­шлете благодарственное письмо интервьюэру, это будет больше, чем вежливый жест. Это положительное напоминание о Вас ста­нет частью мер, способствующих Вашему приему на работу.

 

V. Speaking

Exercise 8. Ring up to the firm and ask the following questions:

 

- Have you received my covering letter and resume?

- When is the deadline for application?

- Do you need a letter of recommendation or any other referen­ces?

- Whom can I contact for further information?

- Is it necessary for applicants to have commercial experience?


UNIT VI

 

BUSINESS CORRESPONDENCE

I. Vocabulary

Topical words:

heading irrelevant to include draft essential concise courteous letterhead addressee range to enclose up-to-date p.p. ("per procuretionem") enc. ("enclosure") advertisement to cancel quality commodity on the average to reduce concession letter of intent execution exclusive right заголовок недоречний містити (в собі) чернетка необхідний, обов'язковий короткий, стислий ввічливий, чемний друкований бланк (установи) адресат низка, ряд вкладати (в пакет), прикладати до листа сучасний за дорученням вкладка, додаток оголошення, реклама анулювати, скасувати якість товар у середньому зменшувати, знижувати поступка лист-забов'язання виконання виключне право

 

II. Reading and discussion

NOTES ON LETTER WRITING

Structure of the letter:

1. Sender's address / Date. 2. Inside address (receiver's address).

3. Attention line. 4. Salutation.

5. Body of the letter. 6. Complimentary close.

7. Signature.

 

1.GIMBEL& CO Ltd 21 High Street, Blackheath, London SE3B 5HY Tel: 01-564-8843 7th May 2002 The address of the firm sending the letter (the letterhead) is often printed on the paper The date
2. M.Lawson Esq, Manager, Filbury & Johns, 20 Shaftsbury Avenue, London WlA 4WW The name, position, firm and address of the addressee
3. Our ref: DM/SK Dear Mr Lawson, The reference (the initials of theperson writing the letter and the person who types it)
4. Thank you for your letter of 4th May enquiring about our range of office equipment. The first paragraph says why you are writing
5. I enclose an up-to-date price list and our latest catalogue which I hope includes something of interest to you. You will notice that we offer very favourable terms of payment. The second paragraph says what you want or what you are doing (the real reason for writing the letter)  
6. I look forward to hearing from you again. The final paragraph is a polite ending
7. Yours sincerely You write “Yours sincerely”, if you know the name of the addressee and “Yours faithfully” if you don't
8. David Ripley   Sales Manager The signature The person writing the letter His position in the firm
9. Encs Here the enclosures are the catalogue and price list

 

 

Opening Phrases

Dear Madam Шановна пані

Dear Sir Шановний добродію

Dear Mister Malforn Шановний пане Малфорн

Dear Sirs Шановні панове

We have received your letter of... Ми отримали Вашого листа від ...

We thank you for your letter of... Дякуємо за лист від ...

We have the pleasure to inform you Ми раді повідомити Вас

In reply to your letter of У відповідь на ваш лист від ...

То inform you Повідомляємо вас

We apologize for the delay in Просимо пробачення за

answering your letter затримку з відповіддю на ваш лист

 

Linking Phrases

• There is no doubt that Безперечно

• It is necessary to note Необхідно відзначити, що

• We'd like to draw your attention Звертаємо вашу увагу

to the fact... на той факт, що ...

• Considering the above said Беручи до уваги сказане

• In this connection У цьому зв'язку

• In connection with your request У зв'язку з вашим проханням

• Otherwise we shall have У противному разі ми будемо

змушені

• As regards your request Щодо вашого прохання

• Up till now we have received no reply Дотепер ми не отримали відповіді

• In case of delay У випадку затримки

• In case of your refusal У випадку вашої відмови

• In case you fail to make payments У випадку несплати

Closing Phrases

• We are looking forward to

receiving your Чекаємо вашої згоди /

consent / approval / confirmation схвалення / підтвердження

• Your prompt execution of our Будемо вам вдячні за швидке

order would be appreciated виконання нашого замовлення

• We wish to maintain cooperation Сподіваємося підтримувати

with you співробітництво

• Your early reply will be appreciated Будемо вам вдячні за швидку

відповідь

• We are looking forward to hearing Сподіваємося отримати від Вас

from you відповідь найближчим часом

• If we can be of any assistance, Просимо звертатися до нас, якщо

please do not hesitate to contact us ви потребуєте допомоги

• Yours faithfully 3 повагою

• Yours sincerely 3 повагою

ELECTRONIC CORRESPONDENCE

 

I. Vocabulary

Topical words:

Facsimile design means socket charge to measure to vary evidence to transfer chain store to circulate receiver memo branch damaged consignment supplier urgent to replace delivery airfreight item Факсиміле план, проект засіб гніздо, паз ціна; міряти міняти(ся), змінювати(ся) доказ, свідчення передавати однотипні магазини однієї фірми поширювати, передавати одержувач пам'ятна записка відділення, філія пошкоджений вантаж, партія товарів постачальник терміновий заміняти доставка, поставка вантаж кожний окремий предмет (у списку)

 

II. Reading and discussion

Text 1.

FAX

The word "fax" comes from the word "facsimile". A fax machine will send a duplicate of the message, document, design or photo that іs fed into it.

Faxing is a means of telecommunication that has developed very quickly over the past few years. There are various models of fax machine which connect to a telephone socket and which work on a system similar to the telephone system.

Charges are measured in telephone units and therefore vary асcording to the time of day and where the fax is being sent. The advantages of fax include instant reception of documents and documentary evidence of what has been transferred. A document can be 1 relayed from one source to hundreds of other receivers, for example, if 1 the head office of a chain store wants to circulate a memo or report to і its branches.

Fax transmission

Message for: D Causio From: K. Pane

Address: Satex S.p.A, Via di Pietra Papa, Date: 24 January 20__00167

Fax number: (06) 394 8629

 

Dear Mr. Causio,

This is an urgent request for a consignment to replace the damaged delivery which we received, and about which you have already been informed.

Please airfreight the following items:

Cat.no. Quantity

PN40 60

AG20 75

L28 100

 

The damaged consignment will be returned to you on receipt of the replacement.

 

Yours sincerely,

K. Pane

Chief Buyer

 

2. This fax is an example of an informal message from a sales repre­sentative, who needs something to be done urgently by his Head Of­fice. Notice that the fax is kept brief and clear.

 

MANSON OFFICE SUPPLIER LIMITED

Canal Street, Manchester M12 4KQ

 

Fax transmission

From:Nick Manson

To: Sue Bresson

 

Sue-

I've been in Bournemouth now since yesterday, and our clients seem to be most enthusiastic about our new range of notepaper. Can you send some more samples and about twenty more catalogues? Please send them Datapost, then I'll definitely get them tomorrow.

 

Also, just to let you know I'll be in Norwich on Thursday 18th and Friday 19th, and back at the office on the Monday.

 

Thanks, and see you next week.

III. Oral practice

IV. Writing

V. Reading and discussion

Text 2.

TELEX

Telegrams and cables can be sent at any time and from any post office. This means of communication is available for twenty hours a day, but between sending a message and its arrival there can be short delay. Telex is as direct as using the phone.

The telex is a machine like a typewriter but the difference is that it has a dial on its casting. You can send messages by dialing the receiver's number or by asking the operator at the exchange to con­nect you. An answerback code will appear on the teleprinter indicat­ing that the sender is through as soon as the operator has dialed the code. The message is typed and will appear on the receiver's machine.

Besides the advantages of sending a cable, telex is available right in the office, you needn't go to the post office. It offers a direct line with immediate reply.

The telex is frequently used for business communication nowadays.

The language of telexes is similar to the language used in telegraphic services, with the same rules, but there are addi­tional abbreviations and conventions in the language of telex messages.

First, the message is written in a note form.

Secondly, all important figures should be given in words in order to avoid misunderstanding. Thirdly, at the end of the message it іs advisable to repeat any figures, percentages or unusual words. This practice is known as a "collation".

In telexes all polite phrases are limited to one word "please", and there іs also one closing word "regards". A sign "+" is put at the end.

Layout of telexes

Answerback-     Message-   Sender's name- 154738 RGVSL CONSIGNMENT LD 1846 ONLY ACCEPTABLE 12 O/O TRADE DISK NOT THE 37 0/0 OFFERED PLEASE CONFIRM DAN ROLLINS

 

Telecommunicators have developed their own language. It is very similar to English but it has its own vocabulary and its own grammar. A sentence like "The meeting has been arranged for the 9th Oc­tober" becomes "MEETING ARRANGED 9th OCTOBER".

Telex charges depend on the time it takes to send the message (like telephoning, but cheaper), so telex operators have developed their own abbreviations.

Abbreviations in telexes:

ABS - absent subscriber, абонент відсутній, офіс

office closed зачинений

ASAP - as soon as possible по можливості скоріше

BK - I cut off я відключаюсь

CFM - please confirm /1 confirm підтвердіть, будь ласка

CRV - Do you receive well? Ви добре приймаєте?

DER-out of order зіпсований

DF - you are in communication with Вас з'єднали з абонентом,

the called subscriber що викликався

E E E - error помилка

FIN - I have finished my message(s) я закінчив передачу

GA - you may transmit / May І Ви можете передавати /

transmit? Я можу передавати?

INF - subscriber temporarily з абонентом тимчасово немає

unobtainable, call the information зв'язку, дзвоніть у довідкове

(Enquiry) Service бюро

MNS-minutes хвилину

MOM - wait / waiting почекайте

NCH - subscriber's number has номер абонента змінений

been changed

OCC - subscriber is engaged абонент зайнятий

OK - agreed / do you agree? Згоден / Ви згодні?

P* (or Figure 0) - stop your припиніть передачу

transmission

PPR-paper папір

R — received прийнято

Rap - I shall call you back я вам передзвоню

RPT - repeat повторіть

SVP - please будь ласка

TAX - What is the charge? / Яка вартість? /

The charge is ... Вартість ...

TEST MSG - please send a test будь ласка, дайте пробну

message передачу

U - you Ви

W — words слова

WRU - Who is there? Хто це?

ХХХХХ - error помилка

 

VI. Writing

VII. Reading and discussion

Text 3.

VIII. Oral practice

IX. Reading and discussion

Text 4.

INTERNET

The best way to think of the Internet, or Net as it is often called, is a vast global network of networks connecting computers across the world. At present, more than 33 million people use Internet and over three million computers worldwide are linked in. They use the Net for transferring data, playing games, socializing with other computer users, and sending e-mail.

The Net was dreamt up in the late 1960s by the US Defense Department's Advanced Research Projects Agency which decided that it needed a means by which messages could be sent and received even if phone lines were inoperative. In 1969, there was a network of just four computers. By 1972 the number had risen to 40. About this time the idea of electronic mailbox was born. By 1984 the Internet began to develop into the form we know it today.

The Internet can be divided into five broad areas.

Electronic mail, which is much faster than traditional mail. Any­thing that can be digitized (converted into digital form) - pictures, sound, video - can be sent, retrieved, and printed at the other end.

Information sites. This is perhaps the fastest growing area of the Internet as more and more people put their own information pages on line. Computers process vast amounts of information very fast, by specifying a key word or phrase. The computer can then search around the Net until it finds some matches. These information sites are usu­ally stored on big computers that exist all over the world. The beauty of the Net is that you can access all of them from your home, using

your own PC.

The World Wide Web, usually referred to as WWW or 3W, is a vast network of information databases that feature text, sound, and even video clips. On the WWW you can go on a tour of a museum or exhibition, see the latest images from outer space, go shopping, and get travel information on hotels and holidays.

Usenet is a collection of newsgroups covering any topic. Each newsgroup consists of messages and information posted by other us­ers. There are more than 10,000 newsgroups and they are popular with universities and businesses.

Telnet programs allow you to use your personal computer to ac­cess a powerful mainframe computer.


ТЕСТИ

Варіант 1

I. Тест з граматики

II. Тест з читання текстів

Завдання 1.

Інструкція: Прочитайте текст без словника. Виберіть правильний варіант завершення поданих нижче речень відповідно до змісту прочитаного тексту. На окремому бланку для відповідей позначте правильний варіант відповіді. Приклад (0) зроблений для вас.

The earliest dyes

0. Natural dyes can be sorted into three categories: natural dyes obtained from
plants (indigo), those obtained from animals (cochineal), and those obtained from
minerals (ocher). Although some fabrics such as silk and wool can be colored simply by being dipped in the dye, others such as cotton, require a mordant.

1. A mordant is an element which aids the chemical reaction that takes place between the dye and the fiber so that the dye is absorbed. Containers used for dying must be non-reactive (enamel, stainless steel.) Brass, copper or iron pots will do their own mordanting. Not all dyes need mordants to help them adhere to fabric. If they need no mordants, such as lichens (мох) and walnut hulls (горіхова шкаралупа), they are called substantive dyes (прямі). If they do need a mordant, they are called adjective dyes (протравні).

2. Natural dyes obtained from plants. One example of a natural dye obtained from plants is madder (марена), which is obtained from the roots of the madder plant. The plants are dug up, the roots washed and dried and ground into powder. During the 19th century, the most widely available fabrics were those which had been dyed with madder. The “turkey red” that was so popular at that time, was based on madder. This red was considered brilliant and exotic. The madder plant continued to be used for dyeing until the mid-1800s when a synthetic substitute was developed.

3. Another example of a natural dye obtained from plants is woad (вайда). Until the Middle Ages, Europeans used woad to create a blue fabric dye. The woad was a shrub that grew abundantly in parts of Europe. The coloring was in the leaves, which were dried and ground, mixed with water and made into a paste. This dye was replaced by indigo, an ancient shrub well known to the Egyptians and Indians. Like woad, its color lay in its leaflets and branches.

4. Indigo prevailed as the preferred blue dye for a number of reasons. It is a substantive dye, needing no mordant, yet the color achieved is extremely fast to washing and to light. The manufacture of natural indigo lasted well into the early 1900s. In 1905 Adolf von Baeyer (the scientist who also formulated aspirin) was awarded the Nobel Prize for discovering the molecular structure of indigo, and developing a process to produce it synthetically. The natural dye was quickly replaced by the new synthetic, ending an ancient and honored botanical history.

5. Natural dyes obtained from minerals. Ocher is a dye obtained from an
impure earthy ore of iron or a ferruginous clay (залізиста глина), usually red (hematite) or yellow (limonite). Natural dyes obtained from animals. A good example is cochineal (кошеніль), which is a brilliant red dye produced from insects living on cactus plants.

0. Silk and wool can be colored by being dipped in the …

A) dye

B) alkali

C) acids

41. Containers used for dying must be …

A) reactive

B) brass

C) non-reactive

42. Substantive dyes don’t need …

A) acids

B) solutions

C) mordants

43. Europeans used wood to create …

A) a white dye

B) a red dye

C) a blue dye

44. Adolf von Baeyer was awarded the Nobel Prize for discovering the molecular structure of …

A) mordant

B) indigo

C) ocher

45. Cochineal is a brilliant red dye produced from ...

A) plants

B) wood

C) insects

Завдання 2. Інструкція. Визначте правильність / неправильність поданого твердження відповідно змісту прочитаного тексту. Виберіть Т (твердження правильне) та F (твердження неправильне). Напишіть ваші відповіді на бланку.

Приклад (0) зроблено для вас.

0. Cotton can be coloured only mordant.

46. All fabrics can be colored simply by being dipped in the dye.

47. Madder is obtained from the berries of the madder plant.

48. Natural dyes can be obtained from plants only.

49. Indigo can be obtained only synthetically.

50. Ocher is a dye obtained from a ferruginous clay.

Завдання 3.

Інструкція: За списком заголовків, поданих нижче (A - H), підберіть назву до кожної частини тексту. Два заголовки є зайвими. Напишіть відповіді на бланку. Приклад (0) зроблений для вас.

 

0. А) The classification of natural dyes.

 

51. B) The importance of Adolf von Baeyer’s discovery.

52. C) The effect of mordant.

53. D) The properties of ocher.

54. E) The present day application of cochineal.

55. F) The origin of madder.

56. G) The properties of wood.

57. H) History of mordant.

Завдання 4.

Інструкція:Прочитайте текст. Доповніть речення у тексті словами, які підходять за змістом із поданих варіантів. Напишіть ваші відповіді на бланку. Приклад (0) зроблений для вас.

 

Saturated salt solutions

If a large amount of water is present in the organic (0)__A_______after an extraction, most of it may be removed before using a drying (1)_______ by shaking the organic solvent with a saturated solution of sodium (2)__________ or potassium carbonate. The higher ionic strength of the salt solution makes this solution even less compatible with the organic solvent, making the water less soluble in the solvent.

Saturated salt solutions are also valuable for making water-soluble organic (3)__________ much less water soluble and, therefore, much more easily extracted into organic solvents. The water-soluble organic compound is said to be salted out from the aqueous layer into the organic layer. The much higher ionic (4)_________ of the salt solution is again responsible.

Saturated salt solutions are also commonly used to (5)__________water-soluble unwanted components from organic solvents such as (6)____________. This process is called (7)__________. The advantage over regular water is that the higher ionic strength of the salt solution dramatically reduces the solubility of the organic solvent in the aqueous phase.

0. A) solvent

58. B) chloride

59. C) compounds

60. D) ethylether

61. E) washing

62. F) strength

63. G) remove

64. H) agent

Завдання 5.

Інструкція:Прочитайте текст. Виберіть запитання з кількох запропонованих (A-F), які відповідають змісту тексту. Два запитання є зайвими, і не співпадають зі змістом тексту. Напишіть ваші відповіді на бланку. Приклад (0) зроблений для вас.

 

Finishing

Finishing is a final operation which the textile materials are subjected to when yarns, fabrics and garments have been scoured, bleached, dyed and printed.

Fabric after wet processing such as scouring, dyeing or printing is in a distorted condition. One of the most important functions of finishing is to straighten the fabric and bring it to the required dimensions. It is necessary to finish the fabric to a standard width of 36 or 48 inched. So by the term finishing is meant those final operations which are necessary to bring the textile materials into a presentable attractive condition.

Drying forms part of the finishing process. Sometimes this drying can be carried out at the same time that the fabric is straightened and brought to its desired finished width and length. But at others it must be dried first and then lightly damped for the final finishing treatment.

Before the textile material is dried it is important to remove the maximum possible amount of water from it.

0. A) What is finishing?

65. B) Why is finishing one of the most important functions?

66. C) Why is finishing used before bleaching?

67. D) In what condition is fabric after wet processing?

68. E) Why is it important to remove dyes before drying?

69. F) How can drying be carried out?


Варіант 2

I. Тест з граматики

II. Тест з читання текстів

Завдання 1.

Інструкція: Прочитайте текст без словника. Виберіть правильний варіант завершення поданих нижче речень відповідно до змісту прочитаного тексту. На окремому бла

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.122 с.)