Основні дати для засвоєння з ІІ модуля 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні дати для засвоєння з ІІ модуля  1591-1593 Повстання під проводом К. Косинського  
  1594-1596 Повстання під проводом С. Наливайка  
  Заснування Київського братства й школи при ньому
  Похід козацького війська на чолі з Сагайдачним на Москву
  Відновлення православної митрополії у Києві
  Відновлення православної ієрархії в Україні
  Хотинська війна
  1616-1622 Гетьманство Петра Сагайдачного
  Селянсько-козацьке повстання під проводом Марка Жмайла  
  Селянсько-козацьке повстання під проводом Марка Трясила  
  Заснування Києво-Могилянської колегії
  1637-1638 Селянсько-козацькі повстання під проводом Павла Бута (Павлюка), Якова Острянина та Дмитра Гуні  
  Спорудження польським урядом фортеці Кодак  
  1648-1657 Війна українського народу під проводом Б. Хмельницького  
  1648-1676 Українська національно-визвольна війна  
  19.04.-5.05.1648 Перемога козацьких військ під Жовтими Водами,  
  15-16.05.1648 Битва під Корсунем  
  11-13.09.1648 Битва під Пилявцями  
  5-6.08.1649 Битва під Зборовим  
  8.08.1649 Зборівський мирний договір  
  18-30.06.1651 Поразка під Берестечком  
  18.09.1651 Білоцерківський договір  
  22-23.05.1652 Перемога під Батогом  
  09.-12.1653 Бої під Жванцем  
  8.01.1654 Переяславська Рада  
  Шведсько-козацько-семигородська коаліція. Смерть Б. Хмельницького  
Гадяцький трактат, спроба федерації з Польщею  
Битва під Конотопом. Переяславські статті Ю. Хмельницького  
Слободищенський договір України з Польщею  
Чорна Рада в Ніжині. Розкол України на Лівобережну й Правобережну  
Андрусівська угода. Поділ України між Росією і Польщею  
Захоплення турками Поділля. Бучацький договір  
Журавенський мирний договір між Польщею і Туреччиною  
Бахчисарайський мир між Росією і Туреччиною  
Підпорядкування православної Київської митрополії московському патріарху  
“Вічний мир” між Росією і Польщею  
1697-1698 Азовсько-дніпровські походи козацьких і російських військ  
Карловицький мирний договір  
1700-1721 Північна війна  
1702-1704 Повстання під проводом Семена Палія  
Об’єднання Мазепою Лівобережжя і частини Правобережної України  
Союз Мазепи з Карлом ХІІ проти Росії  
27.06.1709 Поразка Карла ХІІ під Полтавою  
Зруйнування Чортомлицької Січі російською армією  
Проголошення в Бендерах П. Орликом “Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького”  
Заснування Олешківської Січі  
Прутський трактат  
1722-1727 Перша Малоросійська колегія  
“Решительные пункты” Д. Апостола  
1734-1750 “Правління гетьманського уряду”  
Повернення запорозьких козаків. Заснування Січі на р. Підпільній (Нікополь)  
1738-1745 Період найбільшої активності загону опришків Олекси Довбуша  
Скасування Гетьманщини  
1764-1781 Друга Малоросійська колегія  
Коліївщина. Барська конфедерація  
Ліквідація Запорозької Січі  
1768-1774 Перша російсько-турецька війна  
Перший поділ Польщі. Відхід Галичини до Австрії  
Кучук-Кайнарджикський мирний договір  
Закріпачення українських селян. Захоплення Криму  
Царська грамота на дворянство козацькій старшині та шляхті  
1785-1791 Друга російсько-турецька війна  
Формування Чорноморського козацтва  
Ясський мирний договір  
Другий поділ Польщі. Відхід до Росії Правобережної України  
Третій поділ Польщі. Відхід до Росії Західної Волині  
Поширення загальноросійського адміністративного устрою на Україну  
1806-1812 Російсько-турецька війна  
Відновлення Галицької митрополії  
Бухарестський мирний договір  
Війна між Росією і Францією (Вітчизняна війна)  
Скасування панщини в Західній Україні  
1853-1856 Кримська війна  
Паризький мирний договір  
Земська і судова реформи  
Міська реформа  
Закон про створення земств у західних губерніях  
Видання “Енеїди” І.Котляревського  
Відкриття Харківського університету  
Відкриття у Києві першого стаціонарного театру  
Відновлення Галицької митрополії  
29.06-3.07.1819 Повстання у військовому поселенні у Чугуєві  
Організація в Тульчині Південного товариства  
Створення в Новоград-Волинському “Товариства об’єднаних слов’ян”  
29.12.1825 – 3.01.1826 Повстання Чернігівського полку  
1830-1831 Польське повстання  
Заснування Київського університету ім. св. Володимира  
1845-1847 Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства  
10.1854-08.1855 Оборона Севастополя  
19.02.1861 Скасування кріпацтва в Росії  
Валуєвський циркуляр  
01.1863-04.1864 Польське повстання  
Заснування у Львові наукового товариства ім. Т.Шевченка  
Емський указ Олександра ІІ  
Створення Української радикальної партії в Галичині  
Утворення Української загальної організації – УЗО  
Заснування Київського політехнічного інституту  
Утворення Революційної української партії  
Видання брошури М.Міхновського “Самостійна Україна”  
Утворення Української соціалістичної партії  
Утворення Української народної партії  
Створення Української демократичної партії  
12.01.1905 Заснування Українського соціал-демократичного союзу “Спілка”  
14-25.06.1905 Повстання на броненосці “Потьомкін”  
17.10.1905 Маніфест Миколи ІІ про проголошення “конституційних свобод”  
11.1905 Повстання на крейсері “Очаків” у Севастополі  
11.1905 Повстання саперів у Києві  
12.1905 Збройне повстання в Україні  
12.1905 Збройне повстання в Україні  
12.1905 ІІ-й з’їзд РУП. Утворено Українську соціал-демократичну партію – УСДРП  
27.04.-8.07.1906 Діяльність І-ї Державної Думи  
9.11.1906 Указ уряду про вільний вихід із селянської громади  
3.07.1907 Маніфест про розпуск ІІ-ї Думи  
20.02.-3.07.1907 Діяльність ІІ-ї Державної Думи  
19.07.1914 Початок Першої світової війни  
08.1914 Створення у Львові “Союзу Визволення України” (СВУ)  
08.-09.1914 Галицька битва  
                     

 

Питання для самоконтролю знань студентів з ІІ модуля

1. Під владою яких держав були українські землі напередодні Національно-визвольної війни 1648-1676 рр. ?

2. Визначте причини Національно-визвольної війни 1648-1676 рр.

3. Поясніть, чому Кримське ханство стало союзником Б. Хмельницького у війні з Польщею ?

4. Назвіть етапи (періоди) Національно-визвольної війни і дайте їм узагальнюючу характеристику.

5. Охаратеризуйте політичний та адміністративно-територіальний устрій держави Б. Хмельницького.

6. Назвіть основні верстви українського суспільства часів козацько-гетьманської держави.

7. Яку оцінку отримав Гадяцький трактат в українській історіографії?

8. Яке значення для українських земель мав Андрусівський мирний договір?

9. Період 60-80-х рр. XVII ст. увійшов в історію України як доба Руїни. Чому?

10. Які гетьмани періоду Руїни виступали з ідеєю турецької альтернативи союзу з Москвою. Чи була реальною, на Вашу думку, основа такого союзу ?

11. Визначте причини поразки Національно-визвольної війни.

12. Що Вам відомо про І. Мазепу?

13. Хто такі мазепинці, які їхні політичні концепції Ви знаєте?

14. Чому Катериною II було остаточно знищено Гетьманство?

15. Які органи управління були запроваджені на українських землях російським урядом?

16. Дайте порівняльну характеристику становищу українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

17. Назвіть основні причини скасування кріпацтва.

18. Чому реформи 60-70-х років отримали назву “буржуазні”?

19. Особливості економічного і соціального розвитку України після ліквідації кріпосного права (в 1848 р. – в Австрійській імперії, в 1861 р. – в Росії).

20. Назвіть основні причини революції 1905-1907 рр.

21. Як Ви гадаєте, чому аграрна реформа Столипіна найбільший успіх мала в Україні?

22. В чому полягала трагедія Першої світової війни для України?

23. Які плани щодо України мали країни Антанти та Четверного Союзу?

24. Хто такі січові стрільці?

25. Чому “Історія Русів” отримала назву “вічна книга незалежності українського народу”?

26. Звідки масонство потрапило в Україну ? Які Ви знаєте масонські ложі ?

27. Що таке українське національне відродження і які причини його обумовили ?

28. Яку роль відіграло “Кирило-Мефодіївське братство” в духовному відродженні української нації ?

29. Чому на Ваш погляд народницька ідеологія стала провідною в Україні у 60-70-х роках XIX ст. ?

30. Як Ви можете пояснили, що у другій половині XIX ст. центр національного руху був перенесений на західноукраїнські землі ?

31. До якого напряму української політичної думки належав М. Драгоманов ?

32. Коли консерватизм як політична течія постав в Україні ?

33. Як Ви гадаєте, чи були переконані українські соціал-демократи в необхідності незалежної держави ?

34. Назвіть політичні партії, які першими виникли у Західній і у Східній Україні ?

35. Хто з відомих Вам українських політичних діячів створив Союз визволення України ?

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.008 с.)