Розділ 4. Економічна оцінка проектованих типів лісових культур 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 4. Економічна оцінка проектованих типів лісових культурРозробка проектів створення лісових культур неможлива без економічного обґрунтування запроектованих заходів. Як відомо, найбільш високопродуктивними та біологічно стійкими вважаються насадження, для створення та вирощування яких застосована передова технологія в оптимальних для росту даної породи типах лісорослинних умов. Однак, при складанні калькуляції витрат на лісокультурні роботи виникає необхідність в економічній оцінці лісових культур, яка, поряд з іншими складовими, враховувала б витрати на створення таких насаджень.

В зв’язку з цим, на обох запроектованих під створення лісових культур ділянках, проводимо економічне обґрунтування намічених заходів. Для цього проектуємо комплекс робіт як ручних, так і механізованих з виконання необхідних операцій по створенню і вирощуванню лісових культур до стадії переведення їх в категорію вкритих лісовою рослинністю земель.

 

4.1. Розрахунок витрат на створення і вирощування культур до переведення їх в категорію вкритих лісовою рослинністю земель

Розрахунок витрат на лісокультурні роботи проводять на підставі передбачених завданням обсягів робіт, діючих типових змінних норм виробітку, вартості машино-змін, тарифних ставок, цін на насіння, вапно, добрива, сіянці, саджанці та інші використовувані матеріали.

Розрахунково-технологічна карта на створення і вирощування лісових культур – це зведений перелік технологічних операцій та послідовності їх виконання з вказанням складу агрегатів, норм виробітку, обсягів робіт і тарифних ставок.

Розрахунково-технологічна карта складається на кожну лісокультурну ділянку окремо, використовуючи при цьому відповідні нормативні матеріали.

Розрахунково-технологічні карти на вирощування культур на лісокультурних ділянках №1 і №2 наведені в таблицях 4.1 і 4.2 відповідно.Необхідно визначити собівартість створення і вирощування до стадії зімкнення 1 га лісових культур окремо за видами витрат. Визначення собівартості 1 га лісових культур виконується для кожної лісокультурної ділянки окремо. Результати обчислень наведені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Калькуляція виробничої собівартості створення 1 га лісових культур на лісокультурній ділянці №1

    Вартість робіт, грн.
   
Види витрат На всю площу (2,6га) На 1 га
п/п   Людино- Коне- Машино- разом Людино- Коне- Машино- разом
    днів днів змін днів днів змін
Підготовка ділянки 125,13       33,82     0,00
Обробіток ґрунту     153,01 153,01     41,35 41,35
Садіння (сівба) 1779,46 17,79   1797,25 480,94 4,81   485,74
Агротехнічні догляди     5277,19 5277,19     1426,27 1426,27
Охорона та захист культур                
Вартість мінеральних добрив та гербіцидів                
Вартість посадкового матеріалу       4507,93       1218,36
- всього 1904,59 17,79 5430,20 11735,38 514,75 4,81 1467,62 3171,72

Отже загальна виробнича собівартість створення 1 га лісових культур становить 3171,72 грн., а повністю на створення культур на лісокультурній ділянці №1 потрібно 11735,38 грн.

Розрахунок витрат на створення лісових культур на ділянці №2 наведений в таблиці 4.4.

 

 

Таблиця 4.4

Калькуляція виробничої собівартості створення 1 га лісових культур на лісокультурній ділянці №2

    Вартість робіт, грн.
   
Види витрат На всю площу (3,3 га) На 1 га
п/п   Людино- Коне- Машино- разом Людино- Коне- Машино- разом
    днів днів змін днів днів змін
Підготовка ділянки 88,04     88,04 40,02     40,02
Обробіток ґрунту     89,58 89,58     40,72 40,72
Садіння (сівба) 1095,82 3,98   1099,80 498,10 1,81 0,00 499,91
Агротехнічні догляди     4482,23 4482,23     2037,38 2037,38
Охорона та захист культур                
Вартість мінеральних добрив та гербіцидів                
Вартість посадкового матеріалу       2075,39       943,36
- всього 1183,86 3,98 4571,81 7835,04 538,12 1,81 2078,10 3561,38

Отже загальна виробнича собівартість створення 1 га лісових культур становить 3561,38 грн., а на створення лісових культур на лісокультурній ділянці №2 потрібно 7835,04 грн.


Розділ 5. Організація, охорона праці та техніка безпеки на лісорозсадницьких та лісокультурних роботах

Основною виробничою одиницею при створенні лісових культур є постійна бригада робітників, яка складається з декількох ланок. Керує бригадою бригадир з відповідним стажем роботи і з спеціальною лісівничою освітою, а ланкою – кваліфікований робітник ланки, який пройшов спеціальну підготовку.

Виконання робіт на лісокультурних ділянках покладається на постійних робітників, які приймаються в порядку організованого набору. Якщо посадку лісових культур проводять на великих площах, що вийшли після згарищ, буреломів, вітровалів та інших стихійних явищ, і в разі швидкого їх заліснення на лісокультурні роботи набирають тимчасових робітників.

Закріплення виробничих ділянок за бригадами і вирощуваних культур (від посадки до реалізації) за ланками і окремими робітниками є одним з прогресивних методів організації праці. При цьому ліквідується знеосібка в роботі по вирощуванню лісових культур, покращується якість роботи.

Для виконання ручних робіт з великим обсягом трудовитрат і стислими агротехнічними строками (садіння, прополювання, доповнення) можуть залучатися тимчасові, сезонні робітники з числа жителів околичних населених пунктів.

Оплата праці робітників проводиться на підставі тарифікації робіт по розрядах, нормуваннях праці.

Вона вимагає дотримання всіх правил безпеки, які передбачені для підготовки площі, обробітку грунту грунтооброблюючими знаряддями, навантажувально-розвантажувальних операцій, при роботі на лісосадильних машинах, знаряддях для догляду за лісовими культурами.

До роботи допускаються особи, які пройшли відповідний інструктаж по техніці безпеки, що фіксується в журналі по техніці безпеки. Якщо відстань від місця проживання до місця праці перевищує 3 км, а громадський транспорт відсутній, робітників доставляють на роботу і назад на автобусах або спеціально обладнаних вантажних автомобілях. Категорично забороняється суміщати перевезення людей з перевезенням паливно-мастильних, радіоактивних, хімічних матеріалів, а також інструментів з відкритими ріжучими частинами. Забороняється перевозити людей на самоскидах, тракторах. При підготовці лісокультурної ділянки та обробітку грунту, садінні та доглядах за лісовими культурами всі роботи слід проводити в суворій відповідності до затвердженого технічного проекту. Перед проведенням лісокультурних робіт механізованим способом необхідно обстежити ділянку, небезпечні місця позначити попереджувальними знаками. Працювати на машинах та зі знаряддями можуть особи, яким виповнилось 18 років і які пройшли медичний огляд, навчання та інструктаж з техніки безпеки в лісі. Повертати агрегат дозволяється в місцях відсутності перешкод і забороняється це робити на кут більше 20º у випадку, якщо грунтообробними знаряддя заглиблені в грунт. Через перешкоди допускається переїжджати лише на першій швидкості. При поворотах та при переїзді перешкод навісне обладнання агрегату повинно бути в транспортному стані, а при переїздах з однієї ділянки на іншу – надійно зафіксоване. Робочі органи знарядь можна очищати лише після повної зупинки.

При ручному виконанні лісокультурних робіт робітників забезпечують справжнім робочим інструментом. При обробітку грунту, прополюванні в рядах робітники повинні перебувати один від одного на відстані не менше 3 м. Проведення лісокультурних робіт при швидкості вітру 11 м/с і більше, під час грози, туману, при видимості 50 м, у нічний час забороняється. При обробітку грунту на зрубах необхідно насамперед очистити проходи грунтообробним агрегатом. При наявності на лісокультурній площі до 600 пеньків на 1 га попереднє розкорчовування проходів не потрібне. Якщо одночасно працюють дві або більше машин, відстань між ними повинна становити не менше 60 м. Працювати одночасно двом тракторам на одній лінії не дозволяється.

При зустрічі агрегату з різними перешкодами, а також при поворотах і переїздах садильники за сигналом тракториста повинні покинути свої робочі місця після повної зупинки трактора. Під час руху агрегату забороняється сходити, входити, завантажувати садивний матеріал.

При доглядах за лісовими культурами культиватором управляють з кабіни трактора. На робочих місцях повинні бути вода, мило, аптечка невідкладної допомоги. Дотримання правил техніки безпеки сприяє високій продуктивності праці.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гордієнко М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Маурер В.М. – Львів: Камула, 2005. – 608с.

2. Гордієнко М.І., Корецький Г.С., Маурер В.М. Лісові культури.- К.: Сільгоспосвіта, 1995. – 328 с.

3. Дебринюк Ю.М. Лісові культури. Методи і способи їх створення у типах лісу західного регіону України: Навч. Посібник. – К.: ІСДОУ,1994. – 168 с.

4. Дебринюк Ю.М., Гузь М.М., Іванюк А.П. Методичні вказівки для самостійної роботи по виконанню курсового проекту з лісового розсадника та лісових культур для студентів напрямку 1304 “Лісове та садово-паркове господарство” спеціальності 7.130401 “ Лісове господарство” стаціонарної та заочної форми навчання. – Львів: УкрДЛТУ, 2003.–122с

Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво. – Львів: Світ, 1998.. – 432с.

5. Дебринюк Ю.М., Осмола М.Х., М’якуш І.І., Мельник О.С. Лісовирощування в західному регіоні України. –Львів: Світ, 1994.- 408с.

6. Калінін М.І. Лісові культури і захисне лісорозведення. – Львів.: Світ, 1994. – 408 с.

7. Калінін М.І. Лісові культури: Навч. Посібник. – К.: УМК ВО, 1991.–152 с.

8. Лавриненко Д.Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса. – М.: Лесн. пром-сть , 1965. – 248 с.

9. Осмола М.Х.Лісові культури. Лісові розсадники. – К.: ІСДОУ, 1995.-92с.

 

Додатки

План

розміщення лісокультурної ділянки №1 в кв10, в. 1,

площа 3,7 га.

М 1:10000

Пн

 
 

 


 

Пд

 

 

21 19

18 22 11,2 20 6,4

6,9 7,3 7,8

17 11

13,4 16 5,2

5,4 3

4

7,0 14 13 12 10

6,3 5,4 6,8 3,7

 

2 1

 

№ точок Румби Довжина лінії
Назва Величина
1-2 ПнЗх 880 00
2-3 ПнСх 140 00
3-4 ПдСх 880 00
4-1 ПдЗх 140 00

 

 

План

розміщення лісокультурної ділянки №2,

кв. 24, в. 30, площа 2,2 га.

М 1:10000

Пн

 

Пд

 

34

15 37 36 35 9,3

4,1 4,3 5,2

38 2 7,1

39 8,3 1 29

3,1 30 4,3

2,2

4 3

22 21 20 1,7 18 24 10,3

5,8 6,5 5,0 6,9 127

 

 

№ точок Румби Довжина лінії
Назва Величина
1-2 Пн.Сх 360 00
2-3 Пд.Сх 620 00
3-4 Пд.Зх 280 00
4-1 Пн.Зх 630 00
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)