Підтвердження отримання запиту 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підтвердження отримання запиту1. Із вдячністю підтверджуємо отримання Вашого запиту й хочемо зробити таку пропозицію:...

2. Дякуємо за Ваш запит від... (дата) й хочемо запевни­ти, що ми також дуже зацікавлені в налагодженні ділового співробітництва.

3. У відповідь на Ваш запит пропонуємо...

4. Відповідаючи на Ваш запит від... (дата) стосовно постачання...

5. Хочемо подякувати за запит і запропонувати Вам...

6. У відповідь на Ваш запит повідомляємо ціни на... (на­зва товару), що включають і вартість упакування.

7. Зважаючи на Ваш запит від... (дата), хочемо запропо­нувати
Вам.... Ця пропозиція є найвигіднішою (найбільш прийнятною) з усіх можливих.

8. Дякуємо за Ваш запит і повідомляємо, що якість на­ших товарів цілковито відповідає зразкам, які Ви отримали від нас (міжнародним стандартам).

9. У відповідь на запит пропонуємо Вам додаткове (не­значне, оптове, передбачене, відсоткове, збутове) зниження в обсязі... %. Ця пропозиція чинна упродовж... місяців з дня отримання листа.

10. Рахунок ми оформимо за цінами, що встановляться на момент відвантаження товару. Оплату належить здійснити у формі безвідкличного акредитива.

Відповідь – відмова на запит

1. На жаль, ми змушені повідомити Вам, що зараз у на­шому розпорядженні немає продукції, яка Вас зацікавила. Натомість ми можемо запропонувати Вам...

2. У зв’язку зі зміною ситуації на ринку ми більше не виготовляємо вироби, що Вас зацікавили. Ми неодмінно по­вернемося до Вашого запиту і найближчим часом зможемо зробити Вам взаємовигідну пропозицію.

3. Нині, на жаль, ми не отримуємо сировини, яка необ­хідна для виготовлення товару, що зацікавив Вас. У зв’язку з цим найближчим часом ми не зможемо задовольнити Вашо­го прохання.

4. Шкода, але ми не можемо надати Вам пропозицію безпосередньо, оскільки фірма... (назва) є генеральним агентом поширення наших товарів у Вашій країні.

5. Просимо з розумінням поставитися до того, що ми не готові зробити Вам вигідну пропозицію.

Лист-підтвердження

Це різновид службового листа, в якому засвідчуємо той чи інший факт: підтверджуємо одержання листів, переказів, цінних паперів.

Наприклад:

Шановні панове!

Щиро вдячні Вам за пропозицію постачити... (назва товару), що її містить Ваш лист від... (дата), якого ми щойно отримали й передали на розгляд до технічного від­ділу.

Просимо Вас зачекати кілька днів. Про остаточне рі­шення ми повідомимо Вам додатково.

З повагою...

Шановні добродії!

Дякуємо Вам за пропозицію і підтверджуємо її отри­мання. На жаль, Ваша пропозиція не відповідає нашим ін­тересам, оскільки ціни, вказані Вами, є значно вищими за ціни інших фірм на подібні товари.

Вибачте, але ми не можемо погодитися на Ваші умови.

З повагою...

Шановні...!

Підтверджуємо отримання товарів, які ми замовляли (№ 186-С від... дата). Кількість відвантаженого товару відповідає накладній, а якість — зразкам, які ми отримали минулого місяця.

З повагою...

Вельмишановний пане...!

На підтвердження нашої попередньої домовленості надсилаємо Вам письмове запрошення взяти участь у нау­ковій конференції, що відбудеться... (дата і місце). Вашу доповідь на тему «Мистецтво ділового листування» вне­сено до програми конференції.

Оргкомітет конференції забезпечує проживання в го­телі на період...

Реєстрація учасників конференції проводитиметься... (дата і час) у приміщенні... (назва, адреса).

З повагою...

Шановні панове!

Дякуємо за пропозицію взяти участь у створенні про­екту та подальшому спорудженні металургійного ком­плексу в... (назва міста).

Офіційно підтверджуємо свою згоду на виконання про­ектних робіт, будівництво комплексу й підготовку персо­налу до експлуатації підприємства.

Наша комісія готова прибути на переговори у зручний для Вас час.

З щирою до Вас пошаною...

Шановні колеги!

Офіційно підтверджуємо домовленість, якої ми досяг-ли в листі від... (дата)

Бронювання: номерів з... до... (дата) на одну особу і но­мерів на дві особи вартістю...;

конференц-зали на... осіб з... до... (дата) вартістю... за день.

Харчування:

обід о 12.30 на... осіб, вартість враховує також опла­ту за надані послуги.

Оплата: у гривнях.

Фірма:... (назва). Додаток: проспект засідання.

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

1. Ми із вдячністю підтверджуємо одержання Вашої про­позиції
від... (дата).

2. Вдячні Вам за повторну інформацію щодо Вашої спе­ціальної пропозиції.

3. Ми офіційно підтверджуємо свою згоду й повідомляє­мо, що...

4. Міністерство освіти і науки України підтверджує, що...

5. З вдячністю підтверджуємо одержання Вашого запиту й хочемо запевнити, що ми зацікавлені в установленні взає­мовигідної співпраці з Вами.

6. Повідомляємо, що Ваше замовлення ми отримали... (дата) і відразу ж розпочали виготовлення... (назва товару).

7. Ми впевнені, що вчасне виконання Вашого замовлення від... (дата) буде початком взаємовигідного співробітництва між нашими фірмами.

8. На підтвердження нашої попередньої домовленості надсилаємо Вам письмове запрошення...

9. Цим підтверджуємо, що всі замовлені товари було відвантажено й відправлено без затримки відповідно до Ва­шого коносамента.

10. На підтвердження нашої телефонної розмови від... (дата) просимо Вас прийняти офіційне замовлення на...

11. Просимо Вас із належною увагою поставитися до ви­конання нашого замовлення й у визначений (погоджений) термін надати (надіслати) нам зразки.

12. Експедиторське агентство щойно підтвердило прибут­тя 25 (двадцяти п’яти) ящиків...

Супровідний лист

Це службовий лист, що додається до основного доку­мента (накладної, рахунка-фактури, каталогу, проспекту, прейскуранта, креслень, буклетів, зразків нових товарів) та інформаційно супроводжує його. Зазвичай це невеликий за обсягом лист, що містить назви та перелік надісланих доку­ментів. Наприклад:

Шановні панове!

У відповідь на Ваше прохання від... (дата) надсилаємо Вам чинний нині експортний прейскурант до кожного із зразків... (назва товару). Просімо повідомити, які саме зразки Ви замовлятимете.

Чекаємо на відповідь.

З повагою...

Шановні добродії!

Як і було домовлено (як і домовлялися), надсилаємо Вам такі документи:

рахунок-фактуру в двох примірниках;

страховий поліс на суму рахунка плюс 10%, що покри­вають інфляційний (банковий, валютний, дефляційний) ризик;

повний комплект коносамента, написаного (оформле­ного) на розпорядника з бланковим індосаментом і з по­значкою «фрахт оплачено» на суму...

Просимо підтвердити їх отримання

Залишаємося з повагою...

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

1. На Ваше прохання надсилаємо рахунок-фактуру за партію відвантаженого товару.

2. Для того щоб Ви мали повне уявлення про можливості нашого підприємства, надсилаємо докладний ілюстрований рекламний проспект.

3. Надсилаємо Вам робочі креслення.

4. Додаємо перелік нашої нової продукції.

5. Надсилаємо Вам страхові бланки, необхідні для того, щоб подати заяву про страховий випадок.

6. Надсилаємо Вам страховий сертифікат.

7. На Ваше прохання надсилаємо перелік страхових тари­фів на повітряні перевезення вантажів.

8 Додаємо також інформаційний бюлетень, у якому Ви зможете прочитати про умови лізингу.

9. Брошура, яку ми додаємо до листа, містить інформа­цію про суми надбавок і знижень. У додатку описано також переваги укладення довгострокового контракту.

10. Надсилаємо Вам копії рахунків, термін оплати яких минув.

11. Просимо переглянути останній каталог наших товарів і повідомити, які із пропонованих позицій Вас зацікавили.

12. Сподіваємося, що Ви зацікавитеся...

13. На Ваше прохання надсилаємо список референтів, які можуть надати Вам потрібну (докладну) інформацію про якість наших товарів.

14. Розраховуємо на початок переговорів (співпраці) між нашими фірмами.

15. Будемо раді налагодженню взаємовигідних контактів із Вашою фірмою.

16. Дозвольте запропонувати Вам переглянути рекламні проспекти й каталоги, в яких представлені останні зразки ви­робленого нашою фірмою обладнання.

Лист-прохання

Це службовий лист, в якому у ввічливій формі звертаю­ться до партнерів, клієнтів, інвесторів із певним проханням. Листи-прохання є одним із найпоширеніших видів ділової кореспонденції. Від уміння переконливо висловити своє прохання великою мірою залежить і його виконання. На­приклад:

Шановні доброди!

Ми співпрацюємо з Вами уже впродовж року на основі оплати проти виставлених рахунків. Були б дуже вдячні, якби Ви погодилися змінити ці умови оплати на відкри­тий рахунок з оплатою один раз на квартал.

Інші наші постачальники у Вашій країні вже погодили­ся на ці умови. Маємо надію отримати від Вас позитивну відповідь на наше прохання.

З повагою...

Шановні панове!

Звертаємося до Вас із проханням продати з нашого пакета такі цінні папери:... акцій за ціною.... Ліміт чин­ний до... (дата). Цінні папери необхідно зняти з нашого де­позитного рахунка. Просимо також кредитувати еквіва­лент на наш рахунок.

З пошаною...

Шановні панове!

Висловлюю найщирішу вдячність за пропозицію бути Вашим представником у... (назва країни). Вважаю за необ­хідне особисто обговорити з Вами питання про територію діяльності, комісійні, гарантії захисту клієнтів. Хо­тів би запропонувати Вам дату зустрічі:... (дата) о... го­дині.

Будьте ласкаві, повідомте, чи влаштовує Вас дата і час зустрічі.

Залишаюся з пошаною...

Шановні...!

Нещодавно ми збудували овочепереробний комбінат, та, на жаль, у нас бракує коштів на придбання обладнання для перероблення овочів.

Ми були б щиро вдячні, якби Ви надали нам довготер­міновий кредит на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень. До­даємо до листа необхідні документи:

договір на придбання обладнання;

техніко-економічне обгрунтування повернення кре­диту.

Оскільки ця проблема потребує негайного розв’язання, переконливо просимо Вас відповісти якомога швидше.

З повагою...

Шановні панове!

Один із наших клієнтів зробив запит на постачання великої партії... (назва товару). На жаль, у нашому асор­тименті цього виробу немає, і ми хотіли б попросити Вас зробити нашому клієнтові відповідну пропозицію, а та­кож надіслати копію листа нам.

За Ваші послуги просимо нарахувати комісійні в роз­мірі...%.

Будь ласка, повідомте нам, чи зможете Ви вже відван­тажити замовлені товари і чи згодні із запропонованими нами комісійними.

Щойно одержимо від Вас позитивну відповідь, негайно повідомимо адресу нашого клієнта.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю між нашими фірмами.

З повагою і найкращими побажаннями...

Шановні...!

Нас зацікавила нова продукція, яку Ви рекламуєте, тому будемо вдячні, якщо Ви надішлете нам докладну ін­формацію та ілюстрований рекламний катало

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

1. Просимо повідомити (надіслати, сплатити, підтвердити, розглянути)...

2. Просимо при нагоді надіслати нам рекламні матеріали.

3. Просимо передати нам через Вашого представника рекламні проспекти й каталоги, що презентують Ваші нові товари.

4. Ми не виявили помилки в нашому останньому рахунку від... (дата). Будемо вдячні, якщо Ви проведете повторну пе­ревірку.

5. Просимо відвантажити замовлені товари відразу після їх виготовлення.

6. Будемо Вам вельми вдячні, якщо Ви...

7. Будь ласка, якомога швидше телеграфуйте нам відпо­відь.

8. Просимо Вас уважно вивчити наші нові умови оплати, які викладено в Загальних умовах угоди (текст документа додаємо), і дати остаточну відповідь.

9. Будемо раді, якщо Ви погодитеся співпрацювати з нами.

10. Відповідно до п. І нашого договору просимо Вас...

11. Будьте ласкаві оплатити рахунок найближчим часом (терміново, без зволікань).

12. Ми будемо дуже вдячні, якщо Ви погодитеся продати нам свої товари на пробній основі.

13. Будемо Вам зобов’язані, якщо Ви розглянете наші поправки до...

14. Просимо надіслати Ваші пропозиції та рекомендації до...

15. При нагоді просимо Вас повідомити всі вихідні дані...

16. Просимо ознайомити нас із технічними характеристи­ками... (назва товару).

17. Чи не могли б Ви повідомити ціни на... (назва товару)?

18. Нам було б приємно дізнатися...

19. Зробіть ласку, поверніть заповнені страхові документи.

20. Просимо негайно повернути один примірник підписа­ного договору.

21. Просимо уважно перевірити доданий контракт.

22. Просимо підтвердити свій приїзд на нараду.

23. Якщо Вас влаштовують наші умови, телеграфуйте, будь ласка, відповідь про готовність підписати контракт між нашими фірмами. Сподіваємося на швидку відповідь і бажає­мо успіхів.

24. Просимо якомога швидше (найближчим часом) роз­глянути наші пропозиції і повідомити про своє рішення.

25. Просимо Вас звернути особливу увагу на...

26. Звертаємося до Вас із проханням про невелику по­жертву у фонд...

27. Насамперед просимо повідомити, які заходи могли б допомогти Вам подолати ці труднощі.

28. У зв’язку із труднощами, що виникли, просимо відря­дити до нас кількох досвідчених фахівців, які могли б про­консультувати... Сподіваємося, що Ви не відмовите нам у допомозі.

29. Було б добре, якби Ви письмово підтвердили своє рі­шення.

30. Повідомте, будь ласка, які з рекламованих товарів зацікавили Вас.

31. Будемо вдячні, якщо Ви письмово повідомите нас про...

32. Переконливо просимо Вас зателефонувати нам.

33. Будемо вдячні, якщо Ви розглянете наші пропозиції найближчим часом і повідомите про своє рішення за першої ж нагоди.

34. Якщо ця пропозиція Вас не влаштовує, просимо за­значити причину.

35. Для нас дуже важливо отримати докладну інформа­цію про фірму... (назва), оскільки ми хотіли б співпрацювати з нею.

36. Ви зробите нам неоціненну послугу, якщо надасте об’єктивну інформацію про компанію... (назва).

37. Оскільки ця інформація є дуже важливою для нас, будемо Вам вдячні за докладні пояснення.

38. Для підготовки докладного звіту про виконану роботу нам необхідні.... Ми хотіли б одержати Вашу відповідь най­ближчим часом. Заздалегідь висловлюємо свою вдячність.

39. Вибачте за додаткові турботи. Чи не були б Ви на­стільки люб’язні, щоб надати нам письмові пояснення про...

40. Будемо вдячні, якщо Ваш представник приїде, щоб виконати необхідну процедуру...

41. Просимо Вас дотримуватися всіх пунктів нашої угоди та виконувати замовлення клієнтів на належному рівні.

42. Просимо Вас уважно вивчити цього листа, прислуха­тися до наших порад і вжити всіх необхідних заходів, щоб розв’язати проблему, яка виникла.

43. Просимо уважно переглянути й перевірити всі списки оплачених рахунків.

44. Просимо надати нам... % зниження на постачання матеріалів та обладнання для будівництва (спорудження)... (назва об’єкта

Лист-відповідь на прохання

Лист-прохання неодмінно потребує відповіді. Отже, отримавши такого листа, ви повинні вирішити: задоволь­нити прохання чи відмовити. У разі, якщо ви вирішили виконати прохання, то відповідаєте так: Шановні панове!

Висловлюємо щиру подяку за пропозицію взяти участь у будівництві готельного комплексу.

Уважно вивчивши запропонований Вами проект угоди, ми вирішили погодитися на пайову участь у будівництві (назва об’єкта), що здійснюватиметься в період з... по... р. Ще раз дякуємо за пропозицію і сподіваємося, що наша співпраця буде плідною і тривалою.

З повагою і найкращими побажаннями...

Шановні панове!

У листі від... (дата) Ви звернулися із проханням зміни­ти умову оплати за... (назва товару). Ми переглянули нашу з Вами угоду і вирішили внести зміни, зваживши на аргументованість Вашого прохання. Надсилаємо змінений варіант нашої угоди.

Маємо надію, що нові умови задовольнять Вас. З повагою...

Шановні панове!

Дякуємо Вам за надіслані доповнення та зауваження до проекту договору про будівництво банку. Вивчивши їх, ми визнали їх істотними, погоджуємося з ними і готові вне­сти їх до договору.

Користуючись нагодою, ми хотіли б ще раз наголоси­ти, що відповідно до проекту нашого договору про будів­ництво банку Підрядник бере на себе цілковиту відпові­дальність за організацію і виконання всіх будівельних ро­біт.

Будівельні роботи виконуватимуться місцевими фір­мами, які найматимуться на умовах субпідряду. Виконан­ня робіт контролюватимуть висококваліфіковані фахів­ці, вартість послуг яких передбачено умовами договору.

Просимо Вас якнайшвидше розглянути листа і, якщо у проекті договору більше немає пунктів, що викликали б у Вас сумніви, повідомити нас про готовність підписати до­говір між нашими підприємствами. Сподіваємося на швидку відповідь. З повагою...

Певна річ, ви не завжди можете задовольнити прохання, прийняти ту чи іншу пропозицію і тому змушені відмовити у співпраці. Відмова неодмінно мусить бути переконливою, аргументованою, коректною і доброзичливою. Ваше зав­дання – переконати адресата в тому, що у вас не було ін­шого виходу. Досягти цієї мети неважко, слід лише на по­чатку речення вжити слова, які відчутно пом’якшать тон відмови. До таких слів належать: на жаль, шкода, дуже шкода, на превеликий жаль, щиро жалкуємо, вибачте, нам дуже прикро.

Отже, відмову можна сформулювати так:

Шановні панове!

Ми уважно вивчили Ваші зауваження та доповнення до проекту контракту про будівництво поліклініки в... році на умовах «під ключ».

На превеликий жаль, повинні повідомити, що не може­мо погодитися на Вашу пропозицію. Це зумовлено такими причинами:

1. Запропоновані Вами 5% від вартості контракту на мобілізаційні витрати — сума у 4 рази менша від зазначе­ної у проекті контракту і не може покрити наші витра­ти на підготовчі роботи.

2. 8% від вартості контракту у вільно конвертованій валюті є недостатньою сумою, щоб придбати все необ­хідне для будівництва обладнання. 12 %, що зазначені у проекті контракту, враховують не лише вартість облад­нання за світовими цінами, а й вартість фрахту, страху­вання, а також наші витрати на організацію закупівлі та постачання обладнання на будівельний майданчик.

На підтвердження обґрунтованості нашої позиції до листа додаємо докладні розрахунки обсягів мобілізаційних витрат.

Висловлюємо сподівання, що, зваживши на зазначені вище факти, Ви погодитеся на наші умови підписання кон­тракту.

Залишаємося з повагою...

Шановні...!

Щиро дякуємо за запит від... (дата) на постачання... (назва товару).

На жаль, зараз ми не маємо змоги прийняти Вашу про­позицію і здійснити постачання... (назва товару), оскільки потрібні Вам товари вже продані за попередніми замов­леннями на поточний місяць.

Щиро жалкуємо, що не можемо виконати Ваше замовлення. Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю в майбутньому. З повагою і побажанням успіхів...

Вельмишановний пане... !

Вдячні за інтерес, виявлений до нашої організації (ус­танови, фірми). На превеликий жаль, змушені повідомити Вам, що місце нашого генерального представника у... (на­зва країни) уже зайняте. Просимо надіслати Ваш запит ще раз через... місяців. Бажаємо успіхів...

Шановні панове!

Ми отримали Вашого листа від... (дата), у якому Ви просите матеріально підтримати благодійний фонд «Святої Марії». Дуже прикро, проте цього року в нас не­має ані найменшої змоги зробити навіть незначний благо­дійний внесок. З повагою...

Шановний пане...!

Дія контракту на виконання Вами обов’язків мене­джера з реклами завершується... (дата). Ми розглянули Ваше прохання про продовження контракту на наступ­ний рік. Шкода, але Ваші методи роботи не дали очікува­них результатів, і тому ми не зацікавлені в подальшій співпраці з Вами. Бажаємо успіхів...

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

Загальна відмова

1. Дуже шкода, але ми не можемо задовольнити Вашого прохання з таких причин:...

2. На жаль, повинні повідомити Вам про неможливість...

3. Шкода, але з огляду на погіршання економічної ситуа­ції ми не можемо...

4. З прикрістю повідомляємо, що не маємо змоги...

5. Щиро жалкуємо, проте ситуація, що склалася, не дає нам можливості...

6. Нам дуже шкода, але у зв’язку з наявністю кількох і досі не оплачених рахунків ми не можемо...

7. Дуже прикро, проте цього року в нас немає змоги...

8. Вибачте, але ми не можемо погодитися з...

9. Змушені повідомити, що, на жаль, не маємо жодної змоги задовольнити Ваше прохання.

Лист-нагадування

Це службовий лист, у якому йдеться про наближення чи закінчення терміну виконання певних завдань, зобов’язань, проведення заходів.

Нагадування неодмінно має бути доброзичливим, ненав’язливим: у жодному разі не слід звинувачувати адре­сата, оскільки причиною затримки оплати чи несплати, на­приклад, може бути дуже скрутна фінансова ситуація, в якій він опинився.

Зміст листа-нагадування насамперед залежить від того, вперше, вдруге чи втретє ви нагадуєте партнерові про вико­нання його зобов’язань, недотримання терміну оплати ра­хунків тощо. Якщо клієнт не реагує на ваші нагадування, то, звичайно ж, ви змушені будете повідомити йому про свій намір звернутися до суду й розірвати контракт. Однак на­віть у цьому разі стиль листа має бути чемним, стриманим.

Наприклад:

Шановний пане...!

Користуючись нагодою, дозвольте нагадати Вам, що термін оплати рахунків за Ваше замовлення №... від... (дата) минув.

Будемо Вам щиро вдячні, якщо до... (дата) Ви надішле­те переказ Вашої заборгованості на суму...

Перепрошуємо за те, що змушені потурбувати Вас із цього приводу.

Залишаємося з повагою...

Вельмишановний пане...!

Нам дуже незручно, проте змушені знову нагадувати, що Ваш рахунок-фактура й досі залишається неоплаченим.

Ідучи Вам назустріч, ми продовжуємо термін оплати до... (дата) і виконуємо при цьому Ваші нові замовлення. Якщо Ви не сплатите заборгованість до... (дата) і не на­дішлете чек, що засвідчить оплату, ми змушені будемо призупинити виконання усіх Ваших замовлень.

Чекаємо на Вашу відповідь.

З щирою повагою...

Шановні панове!

Вибачте, що знову змушені потурбувати Вас, але, на жаль, ми не отримали жодної відповіді на наші попередні нагадування. Прикро вражені тим, що Ваша фірма так не­дбало поставилася до наших прохань, хоч ми зі свого боку

завжди чітко дотримувалися умов контракту і якісно ви­конували всі Ваші замовлення.

Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті за­побіжні заходи, Ваш борг не тільки залишається непога­шеним, а й продовжує зростати, тому вважаємо за необ­хідне повідомити Вам про свій намір розірвати контракт.

Дуже шкода, але ми не бачимо іншого виходу з цієї при­крої ситуації.

З повагою...

Шановні панове!

Вибачте, будь ласка, але ми змушені знову нагадати Вам про велику заборгованість нашій фірмі, що продовжує зростати. Ми завжди намагалися зрозуміти Ваші фінансо­ві труднощі, проте цього разу заборгованість перевищує всі попередні, а термін оплати давно минув.

Сподіваємося, Ви розумієте, що ми не можемо більше нехтувати інтересами фірми, а тому змушені подати по­зов до суду.

Дуже шкода, що наше співробітництво виявилося не­вдалим.

З повагою...

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

Перше нагадування

1. Дозвольте Вам нагадати про...

2. Користуючись нагодою, дозвольте нагадати, що Ви маєте заборгованість...

3. Просимо Вас звернути особливу увагу на те, що у Вас є заборгованість на суму...

4. Хотіли б нагадати Вам про...

5. Нагадуємо Вам, що термін подання звітів минув... (дата).

6. Вважаємо за потрібне нагадати Вам, що відповідно до контракту комісійна винагорода має сплачуватися до... (дата).

7. Змушені нагадати Вам, що термін оплати рахунків за друк замовленої Вами поліграфічної продукції минає... (дата).

8. До речі, нагадуємо Вам, що відвантаження Вами това­рів зі складу мало закінчитися ще... (дата).

9. Доречно буде нагадати, що...

10. Гадаємо, що ця несплата є лише недоглядом, і споді­ваємося, що Ви ліквідуєте її протягом...

11. Щоб Ви змогли швидше зорієнтуватися в ситуації, надсилаємо Вам копії рахунків, термін оплати яких уже ми­нув.

12. Наша бухгалтерія повідомила, що Ви вчасно не опла­тили кілька рахунків

13. Сподіваємося, що ця несплата — лише прикра по­милка, яку буде виправлено найближчим часом.

14. Просимо вибачення (нам прикро), що змушені потур­бувати Вас з цього приводу.

Повторні нагадування

1. Нам дуже незручно, що змушені знову нагадати Вам про...

2. На жаль, змушені знову нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплачених рахунків.

3. Нам дуже прикро, що змушені знову нагадувати про наявність кількох і досі не оплачених рахунків.

4. Затримка Вами оплати суперечить нашим попереднім домовленостям про умови торгівлі. Ми зберігаємо за собою право подальших дій.

5. Ваше небажання чітко дотримуватися термінів оплати є порушенням умов контракту.

6. Шкода, але змушені повідомити Вам про зміни в си­стемі оплати замовлень, які спричинені тим, що Ви вчасно не оплатили попередніх.

7. Ми ніколи не турбували б Вас такими нагадуваннями, якби Ви вчасно виконували свої платіжні зобов’язання.

8. Нагадуємо Вам, що Ви погодилися на оплату у визна­чений нами термін. Затримка оплати змушує нас щомісяця знімати з Вашого рахунка... % несплаченої суми.

9. Вибачте, але ми вже вкотре змушені нагадувати Вам, що заборгованість є дуже великою (значною).

10. Вважаємо своїм «обов’язком (вважаємо за потрібне) ще раз нагадати Вам про борг, термін виплати (сплати) якого закінчився
ще... (дата).

11. Упродовж останніх... тижнів Вам було надіслано три офіційні нагадування про значну заборгованість нашій компа­нії. На жаль, ми не отримали від Вас жодної відповіді...

12. Нам неприємно знову звертатися до Вас із цього при­воду, однак усі наші нагадування про необхідність відванта­жити нашій компанії товар і досі залишилися без відповіді.

13. Ми востаннє продовжуємо Вам термін для оплати ра-хунка-фактури.

14. Просимо сплатити заборгованість протягом... днів.

15. Ми чекаємо оплати наших рахунків уже впродовж... місяців. Просимо переказати належну суму на наш рахунок у банку до кінця цього тижня.

16. Наша співпраця була доволі плідною, та її продов­ження буде можливим лише за умови погашення боргу де... (дата).

17. Ми вже кілька разів (неодноразово) письмово зверта­лися до Вас із проханням пояснити, чому Ви не оплачуєте рахунків, але, на жаль, так і не отримали відповіді.

18. Ви вже на... місяців затримуєте подання річного зві­ту, тому ми змушені.

19. Ваше зневажливе ставлення до наших прохань завдає шкоди нашому співробітництву, яке колись було плідним.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.019 с.)