ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов'язкових платежівПитання для обговорення

1. Економічна сутність, види й функції податків та характеристика рахунків, призначених для їх облікового відображення

2. Фінансови облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

3. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом за акцизним податком

4. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток та відстрочених податкових активів й зобов'язань

5. Порядок обчислення та облік розрахунків із бюджетом за податком на до­ходи фізичних осіб

6. Сутність екологічного податку, порядок його обчислення та сплати

Навчальні завдання

Задача 1

Станом на 01 січня поточного року заборгованість ТзОВ «Плай» перед бю­джетом за податком на додану вартість становила 9 150 грн., яка погашена у звітному місяці з поточного рахунка.

За підсумком Реєстру виданих та отриманих податкових накладних за січень поточного року сума податкового зобов'язання за податком на додану вартість становила 54 580 грн., а податкового кредиту - 39 750 грн.

Визначити:

Облікове відобра­ження розрахунків ТзОВ «Плай» з бюджетом за податком на додану вартість за перший податковий період

Задача 2

Заборгованість ТзОВ «Плай» станом на 31 січня по­точного року перед бюджетом за податком на додану вартість становить 14 830 грн., яка погашена з поточного рахунка у наступному місяці. За лютий поточного року загальна сума податкового зобов'язання за податком на додану вартість становила 41 620 грн., а податкового кредиту - 49 540 грн.

Визначити:

Порядок відображення операцій за аналітичним рахунком № 6411 «Розра­хунки за податком на додану вартість» у другому податковому періоді.

 

Задача 3

ТзОВ «Аеліта» у січні поточного року проведено наступні операції із ТзОВ «Омега»:

11 січня поточного року на поточний рахунок отримано аванс від ТзОВ «Омега» в рахунок наступного продажу товарів у сумі 29 100 грн., в т.ч. ПДВ 4850 грн.

27 січня поточного року реалізовано товари ТзОВ «Омега» у сумі 44 100 грн., в т.ч. ПДВ - 7 350 грн.

Визначити:

Нарахування податкового зобов'язання за податком на додану вартість у системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Аеліта»

 

Задача 4

ТзОВ «Аеліта» у лютому поточного року проведено наступні операції з ТзОВ «Карпати».

15 лютого поточного року в рахунок наступного одержання запасів з по­точного рахунка перераховано аванс ТзОВ «Карпати» у сумі 11 700 грн.,в т.ч. ПДВ -1950 грн.

24 лютого поточного року від ТзОВ «Карпати» оприбутковано запаси на суму 33600 грн., в т.ч. ПДВ – 5600 грн.

Визначити:

Процес нарахування податкового кредиту за податком на додану вартість у системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ«Аеліта»

 

Задача 5

25 вересня поточного року ТзОВ «Дунай» за зовнішньоекономічним контр­актом відвантажило товар на експорт іноземному покупцю. Контрактна вартість товарів становить 11 200 Євро, а собівартість їх реалізації - 76 200 грн. Сума митних платежів складає 250 грн.

ТзОВ «Дунай» нарахувало та оплатило транспортній організації послуги з перевезення товарів до пункту призначення у сумі 3 900 грн., в т.ч. ПДВ. За умо вами контракту 07 жовтня поточного року покупець-нерезидент погасив свою заборгованість.

Офіційні курси евро до гривні, установлені НБУ на дату балансу та дати здійснення операцій:

- 25 вересня поточного року 10,45 грн.

- 30 вересня поточного року 10,48 грн.

- 07 жовтня поточного року 10,44 грн.

Визначити:

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Ду­най» експортних операцій

 

Задача 6

ТзОВ «Асканій» уклало зовнішньоекономічний контракт на придбання то­варів у підприємства-нерезидента. 17 вересня поточного року ТзОВ «Асканій» отримано товар контрактною вартістю 9 600 Євро. 12 жовтня поточного року Товариством за всю партію придбаних товарів перераховано грошові кошти з валютного рахунка іноземному постачальнику.

Мито становить 10 % митної вартості імпортованих товарів, а плата за митне оформлення 200 гривень.

Офіційні курси євро до гривні, установлені НБУ на дату балансу та дати здійснення операцій:

- 17 вересня поточного року 10,50 грн.

- 30 вересня поточного року 10,48 грн.

- 12 жовтня поточного року 10,52 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку імпортних операцій

 

Задача 7

ТзОВ «Альянс» 29 січня поточного року придбала ліцензію на виробництво
алкогольних напоїв. Відповідно до Податкового кодексу України акцизний по­
даток на спирт етиловий, неденатурований становить 42,12 грн. за 1 літр 100 відсоткового спирту.

У період з 01 по 28 лютого поточного року ТзОВ «Альянс» виготовило на­ступну кількість горілчаних виробів

Інформація про виробництво алкогольних напоїв ТзОВ «Альянс»

 

№ з/п Найменування горілчаних виробів Обсяг виробництва, пляшок Ємкість, мл. Міцність, %
Горілка «Цісарська особлива» 0,75 38 %
Горілка «Карпатська» 0,75 40%
Горілка «Оригінальна» 13 580 0,25 38 %
Горілка «Люксова» 21 820 0,25 40%
Бальзам «Український» 19 750 0,5 45%
Горілка «Оригінальна» 18 950 0,5 38%

Визначити:

- Порядок визначення акцизного податку при виробництві виробів із вмістом спирту

- Бухгалтерські проведення з обліку акцизного податку

Задача 8

ТзОВ «Ірис» у підприємства-нерезидента придбано легковий автомобіль, що був у використанні два роки з робочим об'ємом циліндра 2 200 куб. см. Дані для нарахування митних платежів наведено у таблиці

Аналітична інформація для визначення вартості автомобіля та митних платежів

 

 

№ з/п Найменування показника Значення
Контрактна вартість легкового автомобіля 2 400 Євро
Митні збори:  
мито 0,8 євро за 1 куб. см.
митні збори 0,2 %
Акцизний податок 1,5 євро за 1 куб. см.
Витрати на реєстрацію автомобіля в ДАІ 450 гривень
Курс евро на дату митного оформлення 10,27

Визначити:

Бухгалтерські проведення з імпорту легкового автомобіля та нарахування митних платежів

Задача 9

ТзОВ «Маестро» за звітний податковий період визначило об'єкт оподатку­вання податком на прибуток у сумі 240 000 грн. (поточний податок на прибуток становитиме 45 600 грн. (240 000 грн. х 0,19)). Обліковий прибуток до оподат­кування розраховано у сумі 205 000 грн. (обліковий податок на прибуток стано­витиме 38 950 грн. (205 000 грн. х 0,19)).

У Товариства на початок звітного року податкові різниці відсутні. Протягом звітного періоду у ТзОВ «Маестро» не виникало постійних різниць, а різниця між обліковим і податковим прибутком визнана внаслідок одержання та неповернення до кінця звітного періоду поворотної фінансової допомоги у сумі 35 000 грн.

За наслідком проведеної операції у Товариства виникає тимчасова

податкова різниця, що підлягає вирахуванню у сумі 6:650 грн

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку нарахування податку на прибуток та відображення тимчасової податкової різниці, яка підлягає вирахуванню

Задача 10

У квітні поточного року бухгалтеру ТзОВ «Івіт» Куцик Антоніні Володими­рівні нараховано заробітну плату в розмірі 2 700 грн. У відповідності до норм чинного законодавства із заробітної плати найманих працівників єдиний соці­альний внесок утримується за ставкою 3,6 % та війсковий збір 1,5 %.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку нарахування
й оподаткування заробітної плати

 

Тести

1.Облік відстрочених податкових зобов'язань регламентується:

а) П(С)БО17;

б) П(С)БО 16;

в) П(С)БО 11;

г) П(С)БО15.

2. Якщо сума податку на прибуток, обчислена за даними бухгалтерського обліку, перевищує суму податку, обчислену за даними податкового обліку, то це свідчить про:

а) відстрочені податкові зобов'язання;

б) відстрочені податкові активи;

в) доходи майбутніх періодів;

г) витрати майбутніх періодів.

3.Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань, ведуть:

а) платники податку на прибуток;

б) платники ПДВ;

в) платники фіксованого податку;

г) платники єдиного податку.

4. Оригінал податкової накладної зберігається у:

а) покупця;

б) продавця.

в) транспортної організації;

г) бенефіціара.

5. Запис Дт 98 Кт 641 має зміст:

а) відображення зобов"язань з податку на прибуток за даними податкового обліку;

б) відображено зобов'язання з податку на прибуток за даними бухгалтер­ського обліку;

в) відображено сплату податку на прибуток;

г) відображено податкове зобов'язання з ПДВ.

6. Податковий кредит з ПДВ за фактом сплати авансу постачальнику відображається записом:

 

а) Дт641 Кт644;

б) Дт644 Кт641;

в) Дт641 КтбЗІ;

г) Дт371 Кт641.

7. Утримання податку на доходи фізичних осіб в обліку відображається записом:

а) Дт 661 Кт 641

б) Дт 641 Кт 661

в) Дт 92 Кт 641

г) Дт 641 Кт 92

8. Нарахування ПДВ на роздану в рекламних цілях продукцію, відобра­жається записом:

а) Дт93 Кт641;

б) Дт641 Кт93;

в) Дт70 Кт641;

г) Дт641 Кт70.

9. Запис Дт 643 Кт 641 має зміст:

а) відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ при одержанні попередньої оплати;

б) відображено суму податкового кредиту з ПДВ при одержанні авансу;

в) відображено зобов'язання зі сплати акцизного збору при реалізації під­акцизних товарів;

г) погашено заборгованість за обов'язковими платежами перед бюджетом.

10.Зведеним регістром обліку податкового зобов'язання і кредиту ПДВ є:

а) реєстр виданих і отриманих податкових накладних;

б) декларація з ПДВ; книга продаж

в) книга придбання ;

г) книга продаж.

11.Придбано пальне у постачальника на умовах після оплати на суму1200 грн., у т.ч. ПДВ. В обліку ПДВ з цієї операції буде відображено записом:

а) Дт 641 Кт 631 200грн

б) Дт 641 Кт 631 240 грн

в) Дт 641 Кт 644 240 грн

г) Дт 641 Кт 644 200 грн

 

Контрольні питання

1. Назвіть економічну сутність, функції та кла­сифікацію податків

2. Що є основними податковими платежами підприємств?

3. Як здійснюється нарахування та сплати за­гальнодержавних непрямих податків;

4. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться синтетичний облік податків?

5. На яких субрахунках бухгалтерського обліку ведеться аналітичний облік податків ?

6. Як формується сума сплати до бюджету податку на додану вартість?

7. На якому рахунку ведеться облік податку на прибуток?

8. Як обліковуються зобов’язання перед бюджетом за іншими платежами?

9. Назвіть порядок справляння до бюджету прямих податків?

10. Назвіть характеристику рахунків, призна­чених для облікового відображення податкових платежів;

11. Назвіть порядок документального оформ­лення операцій з нарахування та сплати податків й зборів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.011 с.)