Небезпечні та шкідливі чинники техногенного середовища для людини на виробництві
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Небезпечні та шкідливі чинники техногенного середовища для людини на виробництвіНебезпечні і шкідливі виробничі фактори відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 12.003–74*ССБТ. «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.» поділяються на: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

До фізичних небезпечних і шкідливих факторів відносяться:

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура, повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухливість повітря;

- підвищена або знижена іонізація повітря;

- підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

- тощо.

Фізичніфактори за природою дії на людину поєднують в наступні групи: механічні, термічні, радіаційні, електричні і магнітні.

1. Механічні фактори. До них відносяться - шум, вібрація, ударна хвиля, пил, статичне напруження, дим, аномальний барометричний тиск, тощо. Охарактеризуємо деякі з них.

Шум – це сукупність звуків різної частоти й сили, що безладно змінюються в часі. Джерело шумів – звук. Це механічні коливання з частотою від 20 до 20 000 Гц, які поширюються в просторі. За частотою звукові коливання поділяються на три діапазони: інфразвукові з частотою менше 20 Гц, звукові від 20 до 20000 Гц та ультразвукові — більше 20 000 Гц. Швидкість звуку в повітрі при нормальних умовах складає 330 м/с, у воді – 1 400 м/с, у сталі – 5 000 м/с. Для оцінки шуму прийнято вимірювати його інтенсивність і звуковий тиск не абсолютними фізичними величинами, а логарифмами відношень цих розмірів до умовного нульового рівня, що відповідає порогові чутливості стандартного тону ( частота 1000 Гц). Ці логарифми відношень називають рівнями інтенсивності і звукового тиску, виражені в белах (Б). На практиці використовують одиницю в десять разів меншу за бел — децибел (дБ). Рівні шумів визначають згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» Допустима норма – це такий рівень шуму, який діючи протягом тривалого часу не викликає зниження гостроти сприймання звуку і забезпечує задовільну розбірливість мови на відстані 1,5 м від того, хто говорить. Для нормального існування, щоб не відчувати себе ізольованим від світу, людині потрібен шум у 10-20 дБ. Це шум листя у лісі. Допустимі межі шуму в різних мовах становлять 45-85 дБ, больовий поріг - 140 дБ. У разі постійного шумового фону 70 дБ виникає розлад ендокринної та нервової систем, 90 дБ – порушується слух, 120 дБ – з'являється фізичний біль, який стає нестерпним. Рекомендовані діапазони шумів всередині приміщень різного призначення такі: для сну і відпочинку – 30-40 дБ; для розумової праці – 45-55 дБ; для роботи з комп’ютером – 50-60 дБ; для виробничих цехів, магазинів – 56-70 дБ. Тривала дія шуму призводить до зниження гостроти слуху, зміни кров’яного тиску, послаблення уваги, підвищення нервового збудження, збільшення втрати енергії за однакового фізичного навантаження.

Вібрація ‒це малі механічні коливання, що виникають у пружних тілах під впливом перемінних сил і сприймаються людиною як струс (джерела - землетрус, транспорт, обертання неврівноважених частин машин і механізмів). Передаються через опорні поверхні людини (загальна вібрація) чи через руки (місцева вібрація) - при роботі з пневмоінструментом. Інформація про діючу на людину вібрацію сприймається особливим органом почуттів – вестибулярним апаратом. При тривалій дії вібрації у людини виникає вібраційна хвороба. На першій, початковій стадії симптоми хвороби незначні: слабко виражений біль у руках, зниження порогу вібраційної чутливості, спазм капілярів, біль у м'язах плечового пояса. На другій стадії підсилюється біль у верхніх кінцівках, спостерігається розлад чутливості, знижується температура і синіє шкіра кистей рук, з'являється пітливість. Третя і четверта стадії характеризуються інтенсивним болем та різким зниженням температури кистей рук. Відзначаються зміни з боку нервової та ендокринної систем, судинні зміни. Порушення здобувають генералізований характер, спостерігаються спазми мозкових судин і судин серця. Хворі страждають запамороченням, головним і загрудинним болем, зміни мають стійкий характер і, як правило, незворотні.

2. Термічні фактори– мають теплову енергію(нагріті чи охолоджені поверхні та предмети, відкритий вогонь, пожежі, аномальні параметри мікроклімату тощо). Вони безпосередньо або побічно впливають на людину, формуючи клімат середовища проживання або мікроклімат робочої зони. В результаті дії підвищених температур у людини виникають опіки, тепловий удар, а в результаті дії понижених температур – обмороження, переохолодження організму.

Комфортною температурою для людини є +16…20 °С. При істотних відхиленнях від цієї величини знижується працездатність людини.

Людина погано переносить рухливість повітря, так звані протяги, що викликають простудні захворювання, ревматизм, радикуліти тощо.

Охолодження у воді для людини настає при +33°С. При температурі води +22°С організм втрачає приблизно 10 кал тепла в годину.

3. Радіаційні фактори стали значущими в останні десятиліття. Їх сучасні джерела:

- викид радіоактивних речовин при аваріях ядерних установок (атомні електростанції, атомні надводні судна, підвідні човни, тощо);

- витоки і втрати радіоактивних речовин на підприємствах (промислових, медичних, наукових);

- витоки радіоактивних речовин при їхньому збереженні і похованні.

Радіоактивне випромінювання - випромінювання, що виникає в результаті розпаду ядер радіоактивних елементів (радій, уран, плутоній, тощо.). Близько 3000. підприємств на території України використовують радіоактивні речовини. Радіоактивний розпад елементів супроводжується трьома видами випромінювання:

- a- випромінювання потік позитивно заряджених частинок, що складаються з двох протонів та двох нейтронів. Рухаються зі швидкістю 20 км/с. Мають велику іонізуючу та малу проникаючу здатність.

- b- випромінювання потік позитронів або електронів, які випромінюються ядрами атомів. Шлях пробігу в повітрі кілька метрів. При взаємодії з речовиною утворюється рентгенівське випромінювання. Має велику проникаючу здатність.

- g - випромінювання - потік гама квантів (протонів та нейтронів), що виникають при ядерних реакціях. Їх дія залежить від енергії частинок. Має дуже високу проникаючу, але істотно меншу іонізуючу здатність, ніж у a і b - випромінювання.

Радіонукліди характеризуютьсяперіодом напіврозпаду(від секунд до млн. років)та активністю(числом радіоактивних перетворень за одиницю часу), що характеризує їх іонізуючу спроможність.

Наприклад, для ізотопу урану-235 (235U) період напіврозпаду складає 710 млн. років, для ізотопу стронцію – 90 (90Sr) - 26 років, для ізотопу йоду -131 (131J) трохи більше 8 діб.

Активність у міжнародній системі (SI) вимірюється в бекерелях (Бк). 1 Бк дорівнює одному розпаду за секунду. Позасистемною одиницею є кюрі (Кі). 1 Кі = 3,7×1010 Бк = 2,2 ×1012 розпад/хв.

Припустима доза опромінення для людини - 5 Бер/рік. Природний фон чи доза для непрацюючих з радіоактивними речовинами - 0,5 Бер/рік. Норма опромінення за все життя становить приблизно 35 Бер (біологічний еквівалентрентгена). 1 Бер - еквівалентна доза будь-якого іонізуючого випромінювання в біологічній тканині, що створює той же ефект, що і доза в 1 рад випромінювання (1рад ≈ 1Р).

Випромінювання впливають на організм людини, викликаючи променеву хворобу. Гостра формапроменевої хвороби виникає в результаті опромінення великими дозами за короткий проміжок часу. При дозах порядку тисяч Бер ураження організму може бути миттєвим. Разове опромінення в 100-200 Бер спричиняє легкий ступінь променевої хвороби, при 200-400 Бер - середній ступінь і при 400-600 Бер - важкий ступінь, а при більше 600 Бер - украй важкий ступінь з летальним результатом. Хронічна форма розвивається в результаті тривалого опромінення дозами, що перевищують летальну дозу. Більш віддаленими наслідками промене-вого ураження можуть бути: променеві катаракти, лейкози, злоякісні пухлини, раннє старіння, тощо.

Дія електричного струму.

При впливі на людину електричний струм може чинити: місцеву дію (опіки, металізація шкіри, електричні знаки, механічні ушкодження, електроофтальмія) або загальну дію на весь організм (електричний удар).

Ступінь поразки електрострумом залежить від його величини, а саме:

- 0,01 А - людина відчуває труднощі при відриванні руки від проводу;

- 0,025 А — параліч рук, утруднення дихання;

- 0,05 А — параліч дихання;

- 0,1 А - параліч серця, смерть.

Особливим різновидом електрики є статична електрика, з’являється при терті речовин. Тому її називають трибоелектрикою. Джерелами трибоелектрики можуть бути течія діелектричної рідини по ізольованим від Землі трубах, різних шлангах, а також під час перевезення таких рідин у незаземлених цистернах і бочках. Рух дисперсного матеріалу і пилу по трубопроводах супроводжується також трибоелектрикою.

5. Дію магнітних факторів (електромагнітного, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання) більш детально розглянемо у пункті 3.3. конспекту лекцій.

Хімічні шкідливі фактори.У виробничих умовах особливу небезпеку становлять ці фактори при витоках на підприємствах: з виробництва кислот і лугів, різних видів пластмас, фенолових сполук, пестицидів і інших хімічних продуктів.

До небезпечних речовин належать також інші хімічні речовини виробництва, яких понад 50 тисяч різних сполук. Більшість цих речовин синтезовано людиною і не зустрічається в природі. Потенційна небезпека шкідливого впливу хімічних речовин на живі істоти є метою вивчення хіміко-біологічної науки – токсикології. Небезпечна речовина – хімічний елемент чи сполука, що спричиняє захворювання організму, є центральним поняттям токсикології. У виробництві небезпечні речовини перебувають у газоподібному, рідинному і твердому станах. Вони здатні потрапляти в організм через органи дихання, шлунково-кишковий тракт чи шкіру. Шкідливий вплив хімічних речовин визначається як властивістю самої речовини, так і особливістю організму людини.

Отрути можуть чинити на організм як загальнотоксичну так і специфічну дію: сенсибілізуючу (підвищену чутливість до алергенів), бластомогенну (утворення пухлин), гонадотропну (дія на статеві залози), ембріотропну (дія на зародок і плід), тератогенну (викликає каліцтва), мутагенну (дія на генетичний апарат). Отрути можуть викликати як гострі, так і хронічні отруєння.

В останні десятиліття частіше з'являється над мегаполісами смог, а з опадами часто випадають кислотні дощі. Смог - густий туман суміші вуглеводнів і діоксидів азоту, що розкладаються з виділенням шкідливих і небезпечних газів під впливом сонячних променів.

Не меншу небезпеку для БЖД людини представляють різні забруднення водних ресурсів. Джерелами таких забруднень є скидання стічних вод, що містять нафтопродукти, солі важких металів, пестициди, добрива, радіоактивні й інші відходи людської діяльності. Такі забруднювачі попадають не тільки в поверхневі, але і підземні води.

Біологічні фактори.Це макроорганізми (рослини, тварини) і мікроорганізми (бактерії, віруси, спірохети, грибки, найпростіші). Більш розширено ми вивчали питання у п. 3.5. конспекту лекцій.

Психофізіологічні фактори.Включають: фізичні перевантаження ‒ статичні і динамічні та нервово-психічні перевантаження – розумове та емоційне перевантаження, стреси, перенапруга органів зору, монотонність праці, фобії. Усе частіше ми маємо справу з моббінгом («війна» на робочому місці), що супроводжується психічними розладами. Основними причинами моббінга є:

- процес постійної модернізації і раціоналізації виробництва;

- страх втрати роботи;

- психологічний терор (інтриги, плітки);

- прискорення темпів роботи і навантаження на людину без врахування її здібностей;

- монотонність праці і нудьга на роботі.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.012 с.)