ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

The Functions of an executive(Функції керівника)

(Anna is having lunch with her sister Barbara. Anna has just accepted a position as an Administrative Assistant. Her boss is an executive with a firm that manufactures heavy machinery used in construction.)

Barbara You’ve got a new job, Anna. My congratulations.

Anna Thanks, Barbara

Barbara Tell me a few words about your boss. What does he do?

Anna Well, he is one of the vice-presidents of the company, so he’s rather important. He is an executive.

Barbara Do you know the difference between an executive, a anager and an administrator?

Anna I am afraid l can hardly tell you the difference, l think these words are interchangeable and they really aren’t different in many companies.

Barbara What about your company?

Anna in our company the top officers are called administrators. The next highest group – the vice-presidents, the heads of major departments and branch plant managers – are executives like my boss.

Barbara Is that all?

Anna The group below consists of managers, they are general managers and foremen.

Barbara So I see that an organization has a number of positions and some people have mare authority than others.

Anna You are right.

Barbara but it would be interesting to know more about the functions of an executive like your boss.

Anna I’d say he makes a lot of important decisions. He sets objectives, coordinates work, delegates authority, makes hiring, firing, evaluating and just general leading.

Barbara It seems to be important.

Anna It is important. It’s evident that making careful decisions is the basis of good management.

Barbara But do you work under much pressure?

Anna Barbara, you know I am quite used to working under pressure from my last job. I am also accustomed to lots of paper work and red tape.

Barbara Good for you.

Anna And what’s more important I feel that I can learn a lot because my boss is very competent.

Barbara Good, I think we’d be in a hurry not to get late for the work.

 

Active vocabulary

An executive керівник, адміністратор

Manager управляючий, адміністратор

An administrator управляючий, адміністратор

Vice-president віце-президент

Head of department керівник відділу

Foreman майстер, керівник

Position посада

To set objectives ставити мету

To delegate authority розподіляти обов’язки

To work under pressure працювати за примусом

Red-tape бюрократична, канцелярська робота

To be competent бути компетентним

 

Exercise 2. Translate into English:

1. Мої стосунки з керівником дуже гарні.

_______________________________________________________________

2. Мій друг займає посаду головного механіка.

_______________________________________________________________

3. Я не знайомий з організаційною структурою нашого виробництва.

_______________________________________________________________

4. Він більше любить давати накази, ніж отримувати їх.

_______________________________________________________________

5. Я надаю перевагу роботі в лінійному відділі.

_______________________________________________________________

6. Штатні відділи не пов’язані з кінцевим продуктом.

_______________________________________________________________

7. Структура нашого виробництва складна.

_______________________________________________________________

8. Мій безпосередній керівник дуже пунктуальний.

_______________________________________________________________

Exercise3. Answer the questions:

1. What working position is the best for you?

2. Are you accustomed to working under pressure?

3. Are you accustomed to a red-tape job?

4. Do you want to be an executive or an administrator of a big company? What

should you do for it?

5. What qualities do you need to be an executive of the company?

6. What does it mean to be a competent clerk?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Групова проектна робота : проведення презентації

Завдання виконується в довільній формі і являються творчим за своєю суттю.

 

Методичні рекомендації: Над проектом працює група від двох до чотирьох студентів. Матеріал підбирати самостійно, потім оговорити і включити у проект найкраще. Підготувати усний захист у довільній формі. Оцінювання проектної роботи проводиться з урахуванням інформаційної насиченості, оформлення і захисту роботи. Додаткові бали додаються за нестандартні і творчий підхід до підготовки проекту.

 

 

 

Оцінка________________ Викладач____________________

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3

 

Дисципліна: « Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Тема для самостійного опрацювання: Працевлаштування (Анкети. Рекламне оголошення. Співбесіда) (4год.)

 

Література: Карпусь І.А. «Английский деловой язык»; Письменная О.А. «Английский для офиса»; Деловой английский. English for business; Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка; двомовний англо-український, українсько-англійський словник

О.М.Павліченко «Граматичний практикум»,

Завдання для самостійної роботи:

1.Прочитати, рекомендації «Recommendations and advice»

2.Прочитати, перекласти діалог.

3.Скласти опорний словник за темою « Recommendations and advice »

4.Приступити до виконання завдань, що подані у вигляді лексико – граматичних вправ

 

Методичні рекомендації щодо написання резюме

Резюме – (curriculum vitae – життєпис, vita brevis – короткий життєпис чи, просто vita) – документ розміром в одну чи дві сторінки, що містить основні дані про посаду, яку хоче отримати претендент, його освіту, трудову чи поза навчальну діяльність. Дані наводяться у зворотному хронологічному порядку – від найновіших до найдавніших. У резюме згадується, що, у разі потреби, можна отримати рекомендаційні листи та виписки оцінок за навчання.

Існують такі види резюме:

- хронологічне;

- функціональне;

- функціонально-хронологічне.

У листі-супровіді, що додається до резюме, розкриваються ті питання, які найбільше стосуються певної посади(роботи), на яку претендує людина.

Recommendations and advice

Resumes and prior preparation play an important role in getting the job you dreamed about as the job can be lost on the basis of an interview only. The interviewer usually sees the resume before he sees the applicant. The resume gives the first impression of the applicant to the employer. It should be neat and well organized.

It starts with the applicant’s name, date of birth, marital status, address and telephone number, then it gives an employment objective, educational and training data, as well as previous work experience. The resume should clearly reflect the applicant’s qualifications for the works(s) he wants now.

First you should decide want to stress and want to leave out. All confusing, secondary information, facts and details which don’t count must be left out.

In your resume you should stress facts that describe your professional experience, advanced knowledge, you should tell about your strengths which will let you do the job you are applying for.

Usually some references are requested to confirm the information you give in your resume (or CV – Curriculum Vitae). It is recommended to attach them or write “References available on request” which means that you are ready to produce them any time you are asked to do that.

Here are the summarized points of what has been written here.

1. Personal data:name (family name, other names/ = first name and second name(s) /), age (date of birth), marital status (single, married, separated, divorced), number of children, address, phone number.

2. Objective / Position applied for: kind of position and professional responsibilities you are looking for.

3. Experience:names of jobs, places, dates, and descriptions of what exactly you did and were responsible for.

4. Education: list of educational institutions you attended (specifying the dates); subject areas you studied and degrees you got.

5. Other: any information which could be helpful (computer skills, specials skills, languages you speak, driver’s license, hobbies, etc.)

6. References: names and addresses of two or three references (people who can recommend you for the position and confirm your characteristics). Or, you can write “references available on request”

Date, signature

Вправи:

Exercise 1. Answer the questions:

1.What kind of document is a resume, or CV? Why is it so important to think it over well in advance before writing and finally submitting it to the prospective employer?

2.What items should it necessarily contain?

3.How should all the data be presented in this specific document?

4.What information about an applicant should be reflected in a resume and what should be left out?

5.What do the items “job objective” and “references” usually imply?

6.What current information about yourself would your include in your CV if required?

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Active vocabulary:

 

Date of birth Дата народження
Marital status Сімейний стан
objective мета
Data (datum) данні
previous попередній
reflect відображати
confuse Збивати з пантелику, призводити до плутанини
secondary Вторинний
Which don`t count Не мають особливого значення
Pass by Залишати без уваги, пропускати, проходити повз
knowledge знання
Strengths Сильні якості
reference Рекомендація, особа, що дає рекомендацію
Attach (here = enclose) Додавати, доповнювати
References available on request Характеристика буде надана за вимогою
Professional responsibilities exactly Професійні обов’язки
exactly Точно, конкретно
Be responsible for Бути відповідальним за ( відповідати за)
Attend (educational institutions, classes, lessons) Відвідувати(навчальний заклад, заняття)
Specify уточнювати
Subject Предмет, дисципліна
Area Сфера, область
Subject area Перелік дисциплін
Get a degree Отримувати ступінь
Other інше
Be helpful Допомагати,бути корисним
Computer skills Навички роботи з комп’ютером
Driver`s license Водійські права
Reference Характеристика, доручення
Confirm Підтверджувати
Attach Додавати, доповнювати
Single Неодружений-неодружена
Separated Проживаю окремо від чоловіка-дружини
Divorced Розлучений-розлучена

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.008 с.)