ТОП 10:

Утворення речень в умовному способі 

 

*Вправа 1. 1) Проаналізуйте подані нижче умовні речення і визначте, в яких з них уявна ситуація відноситься до:

а) теперішнього часу;

б) майбутнього часу;

в) минулого часу.

 

1. Якби він мав тоді достатньо грошей, то швидко розширив би виробництво.

2. Якби в мене було стільки грошей, як у Біла Гейтса, я б не працював.

3. Якби мене завтра призначили головою податкової адміністрації, я б негайно зменшив податки для фізичних осіб.

4. Якби ми дотримувалися його поради, то могли втратити великі гроші.

5. Якби умови контракту були іншими, ми могли б підписати його завтра.

6. Якби він говорив не так швидко, ви могли б зрозуміти його.

7. Якби ми запропонували тоді 10% знижку, то могли виграти замовлення.

 

2) Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і випишіть засоби вираження уявної умови та уявного результату в узагальненому вигляді, тобто представляючи присудок як відповідну форму дієслова (would + Simple Infinitive, Past Perfect, etc.):

 

а) якщо уявна ситуація стосується теперішнього часу;

б) якщо уявна ситуація стосується майбутнього часу;

в) якщо уявна ситуація стосується минулого часу.

 

1. If he had had enough money then, he would have quickly expanded the production.

2. If I hadas much money as Bill Gates, I wouldn't work.

3. If I were appointed the head of the Revenue Department tomorrow, I would cuttaxes for natural persons immediately.

4. If we had followed his advice, we could have lost a great deal of money.

5. If the terms of the contract were different, we might sign it tomorrow.

6. If he didn't speak so quickly, you could understand him.

7. If we had offered a 10% discount then, we might have won the order.

 

Інструкція 1   · Для вираження уявної умови в теперішньому та майбутньому часі (підрядне речення) дієслово-присудок вживається в Past Simple, а для вираження уявного результату(головне речення) вживається would / could / might + Simple Infinitive:  
      If + S1 + Past Simple..., S2 +would / could / might + Simple Infinitive    
  Наприклад: Якби тобі була потрібна допомога, до кого б ти звернувся? – If you needed help, who would you ask? Якби я заощаджувавпотрошку кожного тижня, то зміг би накопичити на автомобіль.- If I saved a little every week, I might be able to save up for a car. Дієслово to be у підрядному реченні зазвичай має форму were як у множині, так і в однині:   Якби вінбувбагатий ... - If he wererich ... На твоєму місці ... - If Iwere you ...  
· Для вираження уявної умови в минулому часі (підрядне речення) дієслово-присудок вживається в Past Perfect, а для вираження уявного результату(головне речення) вживається would / could / might + Perfect Infinitive:  
    If + S1 + Past Perfect..., S2 + would / could / might + Perfect Infinitive    
  Наприклад:   Якби я знав, що у тебе є мобільний телефон, то зв'язався би з тобою. – If I had known you had a mobile phone, I would/could have contacted you. · Уявну умову можна виразити без сполучника if. У цьому випадку перший елемент присудка ставиться перед підметом підрядного речення:   Had hehad enough money then, he would have quickly expanded the production. Were I appointed the head of the Revenue Department tomorrow, I would cuttaxes for natural persons immediately. Didn't hespeak so quickly, you could understand him.   Після дієслів would / could / might інфінітив уживається без частки to.   Якщо підрядне умовне речення речення стоїть перед головним, воно відокремлюєтьсякомою.   · Підрядне умовне речення може стояти і після головного:   1. Hewould havequickly expanded the production if hehad hadenough money then. 2. I wouldn't work if Ihadas much money as Bill Gates. 3. I would cut taxes for natural persons immediately if I were appointed the head of the Revenue Department tomorrow. 4. We could have losta great deal of money if wehad followed his advice. 5. We might sign the contract tomorrow if its terms were different. 6. You could understand him if hedidn't speak so quickly. 7. We might have won the order if wehad offered a 10% discount then.   Замість сполучника if на початку речення можуть вживатися слова supposing / suppose (припускати), imagine (уявляти собі):   Припустимо, ти виграв мільйон у лотерею, на що б ти його потратив? - Supposing youwon $1million on the lottery, what would you spend it on? Уявіть собі, що вантаж був не застрахований, що трапилось би? - Imagine the cargohadn't been insured, what would have happened?  
         

 

 

*Вправа 2. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 1, напишіть речення англійською мовою[17].

 

1. Якби інвестиції збільшилися минулого року, ми вже купили б нове обладнання. (to increase; to buy)

2. Якби я знала її номер, я надіслала б їй факс. (to know; to send)

3. Якби завтра я втратив свою роботу, я переїхав би до Лондону, щоб знайти іншу. (to lose; to move)

4. На твоєму місці (= якби я був тобою) я переглянув би ці цифри ще раз. (to be; to have another look)

5. Гадаю, вони могли б надати мені цю роботу в Парижі, якби я звернувся по неї, але вона не цікавить мене. (to give; to apply)

6. Які закони ти би змінив, якби був у Парламенті? (to change; to be)

7. Якби я була прем'єр-міністром, то підвищила б податки і витрачала більше грошей на освіту. (to be; to raise; to spend)

8. Я зайшов би вчора, якби знав, що ти був в офісі. (to call in; to know)

9. Вони залишили б бізнес кілька років тому, якби не інвестували в нові технології. (to go out; to invest)

10. Якби ми зачекали ще кілька місяців, то заощадили б багато грошей на нових комп'ютерах. (to wait; to save)

11. Якби у нас були правильні цифри, ми змогли б уникнути марнотратної помилки. (to have; to avoid)

12. ЇЇ виступ міг бути кращим, якби вона була більш підготовленою. (to be; to be)

 

 

*Вправа 3. (Робота в парах). Намагаючись не звертатися до інструкції, напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 

1. Якби він не зайнявся банківською справою, то міг би зайнятися страхуванням. (to go into; to go into)

2. Якби ці машини були не такі дорогі, ми купили б їх. (to be; to buy)

3. Якби я винайшов новий продукт, я негайно запатентував би його. (to invent; to patent)

4. На вашому місці (= якби я був вами) я подумав би дуже уважно перед інвестуванням. (to be; to think)

5. Ми могли б випускати дешевші товари, якби наші витрати на робочу силу були нижчими. (to produce; to be)

6. Чи був би продаж вищим минулого року, якби ціна була нижчою? (to be; to be)

7. Я би пішла куди-небудь, якби зараз не йшов дощ. (to go out; to rain)

8. Ми б виграли той контракт, якби запропонували кращу пропозицію. (to win; to make)

9. Якби вони не виграли те замовлення, їм довелося б закрити фабрику. (to win; to have)

10. Компанія отримала б більші прибутки, якби вони змогли скоротити витрати на зарплату. (to make; to be able)

11. Якби ти вийшов раніше, то зміг би дістатися туди вчасно. (to leave; to get)

12. Якби у нас був автомобіль, нам не доводилося б користуватися міським транспортом кожного дня. (to have; to have)

 

Вправа 4 (контрольна). Напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 

1. Якби ми підвищили наші ціни, то не зберегли б свою долю на ринку. (to put up; to keep)

2. Я не працювала б так наполегливо, якби мені не подобалась моя робота. (to work; to enjoy)

3. Якби я втратив роботу, то заснував би власний бізнес. (to lose; to set up)

4. На вашому місці (= якби я був вами) я наполягав би на тому, щоб мати більший штат у відділі. (to be; to insist)

5. Ми могли втратити багато грошей, якби не послухалися поради нашого юриста. (to lose; to take)

6. Ти міг би працювати в Лондоні, якби захотів! (to work; to want)

7. Якби ти позичив мені грошей, я б могла купити нову машину. (to lend; to buy)

8. Якби в рекламі не було стільки помилок, нам би не довелося переробляти її. (to be; to have)

9. Шкода, що ви відмовилися поговорити з ним. Він міг би передумати, якби ви поговорили з ним особисто. (to change one's mind; to speak)

10. Вони могли б запобігти страйку, якби запропонували 15% підвищення зарплати. (to prevent; to offer)

11. Шкода, що тираж нашого журналу такий низький. Якби він був вище, ми могли б заробляти набагато більше від реклами. (to be; to earn)

12. Якби вчора вона працювала краще, у неї зараз було б менше проблем. (to work; to have)

 

 

Інструкція 2 Якщо майбутня дія усвідомлюється як реальна, вживається дійсний спосіб:   Якщо інвестиції будуть зростати на 6% за рік, то через 10 років вони коштуватимуть ₤20,000. - If the investmentgrows at 6% a year, it will beworth ₤20,000 in ten years. Вонине підпишуть контракт, якщо мине дамо їм додаткову знижку. - They won't sign the contract unless we give them an additional discount.

 

 

Інструкція 3 Якщо умова стосується усіх часів, а не тільки теперішнього чи майбутнього (= завжди), і в головному, і в підрядному реченнях вживається Present Simple:   Якщо ви витрачаєте більше ?20 у цьому супермаркеті, виотримуєте 5% знижку. – If you spend over ?20 at this supermarket, you get a 5% discount.  

 

Таблиця 5

Типи умовних речень

First Conditional (можлива умова і її ймовірний результат у майбутньому) Second Conditional (нереальна ситуація, що стосується теперішнього або майбутнього, та її ймовірний результат) Third Conditional (нереальна ситуація, що стосується минулого та її ймовірний результат) Zero Conditional (ситуація, що є завжди правдивою)
Головне речення Підрядне речення Головне речення Підрядне речення Головне речення Підрядне речення Головне речення Підрядне речення
Future Simple Present Simple would/ could/ might + Simple Infinitive (без частки to) Past Simple would/ could/ might + Perfect Infinitive (без частки to) Past Perfect Present Simple Present Simple
Наприклад: Я куплю цю сукню, якщо ти позичиш мені ?100. – I’ll buy this dress if you lend me ?100. Наприклад: Якби тобі була потрібна допомога, до кого б ти звернувся? – If you needed help, who would you ask? Якби я заощаджувавпотрошку кожного тижня, то зміг би накопичити на автомобіль.- If I saved a little every week, I might be able to save up for a car. Наприклад: Якби я знав, що у тебе є мобільний телефон, то зв'язався би з тобою. – If I had known you had a mobile phone, I would/could have contacted you. Наприклад: Якщо ви витрачаєте більше ?20 у цьому супермаркеті, виотримуєте 5% знижку. – If you spend over ?20 at this supermarket, you get a 5% discount.

 

*Вправа 5.Користуючись таблицею 5, заповніть пропуски у реченнях, поставивши дієслова у дужках у правильну форму.

 

1. If everyone (1)____ (contribute) 10% of their salaries to charity, there (2) ____ (be) no poverty.

2. If we (3)____ (know) that the company was in financial difficulty, we (4)____ (not / do) business with them.

3. I am sure we (5)____ (meet) our targets if we (6)_____ (maintain) our current level of sales.

4. Please have a seat. If you (7)____ (wait) a couple of minutes, I (8)____ (give) you a lift.

5. The company (9)____ (move) earlier if it (10)____ (find) suitable premises.

6. I (11)____ (apply) for the job if I (12)____ (have) a degree, but unfortunately I haven’t.

7. If you (13) ____ (drop) an egg, it (14) ____ (break).

8. I'm expecting a fax from Mr Wilson. If it (15) ____ (come) today, please (16) ____ (let) me know at once.

9. Unless sales (17) ____ (improve) dramatically, we (18) ___ (make) a loss this year.

 

 

ФВправа 6[18]. 1) Підберіть у частиніВ закінчення речення з частини A, а також його логічне продовження у частині С.

 

А В С

a) If Tony rings, don’t wait for me. It would be really useful for work.  
b) If you've finished your work, I might do an evening class.  
you have to have a visa. Keep warm and have plenty of fluids.  
c) If I’m not back by 8.00, you must give me a ring.  
d) If you’ve got the ‘flu, tell him I’m at Andy’s. But you must be back here in fifteen minutes.  
e) If you’re ever in London, you can have a break.  
f) If you go to Australia, you should go to bed. We could go out somewhere.  
g) I’d buy a word processor if I could afford it.  
h) If I had more time,   I’d love to be really good at photography.  
   
You can get one from the Embassy.  
 
Go without me. I’ll join you at the party.  
 
He can get hold of me there.  

 

to get hold of– зв'язатися з; the ‘flu - грип; fluid- рідина; Embassy - посольство; word processor – комп’ютер.

 

2) Прослухайте речення і перевірте себе.

3) Під час другого прослуховування проговоріть речення разом з диктором, звертаючи особливу увагу на інтонаційний малюнок кожної фрази.

ФВправа 7. 1) Запам’ятайте нові слова і словосполучення. Це допоможе вам зрозуміти запитання, які ви після цього почуєте.

 

to steal (stole, stolen)– красти to come across– наштовхнутися на
to forbid (forbade, forbidden) – забороняти wallet- гаманець headache– головний біль
to light (lit, lit)– запалювати  

 

2) Прослухайте 9 запитань. Вкажіть номера тих, в яких ситуація усвідомлюється як нереальна.

3) Під час другого прослуховування дайте відповіді на запитання.

 

 

*Вправа 8.(Робота в парах). Прочитайте діалог, вживаючи дієслова у дужках у правильній формі.

 

A: My session with the career counsellor was a bit of a waste of time.

B: Really? Why?

A: Well, firstly, he recommended moving to London, but that’s impossible.

If I (1)___ (get) a job in London, I (2)___ (have) to spend at least four hours a day on the train, and I’m not going to do that.

B: Couldn’t you move?

A: No, because if I (3)___ (move) to London, I (4)___ (need) to sell the house, and I don’t want to do that at the moment.

B: Did he have any other ideas?

A: He suggested retraining to become an accountant, but that’s not a solution either. Even if I (5)___ (start) next week, I (6) ______ (not / be) qualified for at least three years, and that is too long. So I don’t really know what I’m going to do.

 

 

Вправа 9. Працюючи в парах, дайте пораду людям.

 

Example: A student who doesn’t work very hard.

- If I were you, I’d work a bit harder.

 

a) A woman who always goes to bed very late.

b) A friend who smokes more than 50 cigarettes a day.

c) A man who is very thin and unhealthy.

d) A friend with a bicycle that often goes wrong.

e) A man who is very unhappy in his job.

f) Someone with a very bad toothache.

g) A person who is trying to open a tin with a hammer.

h) A friend who has just bought a new car, and the car has just broken down.

i) A man who wants a job in Sweden, but can’t speak Swedish.

 

ФВправа 10.1) Скажіть, що трапилось би, якби ситуація була іншою.

 

Example: I can’t give you a lift because I haven’t got a car.

If I had a car, I could give you a lift.

 

a) We won’t have a holiday because we haven’t got any money.

b) I don’t know the answer, so I can’t tell you.

c) There aren’t any eggs, so I won’t make an omelette.

d) We have three children, so we won’t take a year off and travel the world.

e) I’m not very clever, so I won’t be a doctor.

f) He spends all his money gambling (to gamble – грати в азартні ігри). He isn’t a wealthy man.

g) I haven’t got any spare time. I won’t learn Russian.

h) Jim works very hard. He has no time to spend with his family.

i) I’ve got a headache. I can’t go swimming.

j) We haven’t got a big house. We can’t invite friends to stay.

 

2 ) Прослухайте речення і перевірте себе.

3) Під час другого прослуховування проговоріть речення разом з диктором, звертаючи особливу увагу на інтонаційний малюнок кожної фрази.

 

 

ФВправа 11. 1) Послухайте людей, які розповідають, що б вони зробили, якби виграли ₤2 million.

2) Під час другого прослуховування занотуйте, що ці люди зробили б з грішми.

3) Користуючись нотатками, скажіть, чи зробили б ви те ж саме з ₤2 million.

 

 

Вправа 12. Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і випишіть засоби вираження наказу або вимоги, поради або рекомендації, пропозиції, а також необхідності та важливості того, щоб дана ситуація мала місце, в узагальненому вигляді, тобто представляючи присудок підрядного речення як відповідну форму дієслова.

 

1. Директор зажадав, щоб звіт було завершено негайно. - The director demanded that the report should be completed immediately. Or: The director demanded that the reportbe completedimmediately.

2. Було рекомендовано, щоб ми почекали адміністрацію. - It was recommended that we should wait for the authorities. Or: It was recommended that we wait for the authorities.

3. Він запропонував, щоб ми продали старі станки, а купили сучасні. - He suggested that we should sell the old machines and buy modern ones. Or: He suggested that we sellthe old machines and buy modern ones.

4. Необхідно, щоб він знайшов ці книжки. - It is necessary that he should findthese books. Or: It is necessary that he findthese books.

5. Я раджу, щоб ви дуже уважно вивчили всі цифри. - I advise that you should study all the figures very carefully. Or: I advise that you studyall the figures very carefully.

6. Було дуже важливо, щоб ми відклали обговорення. - It was very important that we should delay discussion. Or: It was very important that we delaydiscussion.

 

 

Інструкція 4 Для вираження наказу або вимоги, поради або рекомендації, пропозиції, а також необхідності та важливості того, щоб дана ситуація мала місце, може вживатися складне речення.   · У головному реченні для передачі значень наказу, вимоги, поради, рекомендації, пропозиції, необхідності та важливості можуть уживатися:   а) дієслова:   advise- радити ask- просити command - наказувати decree - видавати декрет, закон demand- вимагати, зажадати insist- наполягати, настоювати order - наказувати prefer - віддавати перевагу propose- пропонувати recommend - рекомендувати, радити request- просити require- вимагати, зажадати stipulate - ставити умову, обумовлювати suggest- пропонувати urge- наполягати, настоювати   б) прикметники у складі безособових речень (Важливо, щоб ...; Було рекомендовано, щоб ... тощо):   desirable - бажаний imperative- настійний important - важливий mandatory - обов'язковий necessary - необхідний obligatory - обов'язковий urgent- настійний, вкрай необхідний в) іменники:   demand - вимога desire - бажання order- наказ proposal - пропозиція recommendation- рекомендація request- прохання resolution - резолюція suggestion - пропозиція     · Підрядне додаткове речення приєднується до головного сполучником that, а дієслово-присудок підрядного речення має форму should+Simple Infinitive або Simple Infinitive:  
    ... that+ S + should + Simple Infinitive    
Або:
    ... that + S + Simple Infinitive  
Наприклад: Вона наполягла, щоб мизупинилися в її будинку замість готелю. – She insisted that we (should)stay at her house instead of a hotel. Важливо, щоб вони отримали всю доступну допомогу. – It is importantthat they (should) receive all the help available. Комітет відкинув пропозицію, щоб опціони на акції були запропоновані молодшим службовцям. - The committee rejected a suggestion that share options (should) be offered to junior employees.   В американському варіанті англійської мови вживається тільки другий спосіб утворення підрядного додаткового речення. В обох випадках Simple Infinitive вживається без частки to.  

 

 

*Вправа 13. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 2, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 

1. Необхідно, щоб завтра замовники зв'язалися з нами. (to contact)

2. Було дуже важливо, щоб м-р Уілсон погодився на нашу пропозицію. (to agree)

3. Наші партнери наполягли, щоб котракт був підписаний негайно. (to sign)

4. Місцева влада вимагає, щоб завод закрили не пізніше вересня. (to close)

5. Я наполягаю, щоб ви відправили цього листа факсом. (to send)

6. Бажано, щоб ми витрачали більше на рекламу. (to spend)

7. Наша пропозиція полягає в тому, щоб уряд знизив податки. (to decrease)

8. Було прийнято резолюцію про те, щоб тарифи були підвищені вже у травні. (to increase)

9. Директор запропонував, щоб ми заплатили нашим постачальникам наступного місяця. (to pay)

10. Парламент видав закон про те, щоб податок на бензин було скасовано. (to abolish)

11. Було вкрай необхідно, щоб це питання було врегульоване до приїзду наших партнерів. (to settle)

12. Ми поставили умову, щоб строки платежу були змінені. (to change)

 

 

*Вправа 14(Робота в парах). Намагаючись не звертатися до інструкції, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 

1. Центральний банк вимагає, щоб комерційні банки знизили кредитні ставки. (to reduce)

2. Юрист порадив, щоб умови договору були переглянуті. (to reconsider)

3. Директор наказав, щоб службовці працювали в суботу до тих пір, поки ситуація не стабілізується. (to work)

4. Нашим проханням було, щоб обладнання доставили якнайшвидше. (to deliver)

5. Наш менеджер зажадав, щоб я проконсультувався у юриста. (to see)

6. Я наполягаю, щоб всі речі були ретельно спаковані. (to pack)

7. Їх вимога полягає в тому, щоб ми продали свої акції. (to sell)

8. Важливо, щоб фінансовий директор був присутній на зборах. (to be)

9. Наші партнери запропонували, щоб ми розширилися в Латинській Америці. (to expand)

10. Ми просимо, щоб ви відклали початок продажу цього продукту. (to delay)

11. Необхідно, щоб ти показав свою рекламу менеджеру з маркетингу. (to show)

12. Наші замовники віддають перевагу тому, щоб вантаж доставляли морем. (to deliver)

Вправа 15(контрольна). Напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 

1. Необхідно, щоб наш товарообіг збільшився наступного року. (to increase)

2. Важливо, щоб ми зберегли свою долю на ринку. (to keep)

3. Є обов'язковим, щоб претенденти включали імена двох рекомендувачів. (to include)

4. Було наказано, щоб фінансовий аналіз компанії було завершено до кінця тижня. (to finish)

5. Рада директорів наполягає на тому, щоб злиття відбулося не пізніше травня. (to take place)

6. Я пропоную, щоб пані Коваленко направили до Берлінського офісу нашої компанії. (to send)

7. Рекомендується, щоб усі платежі здійснювалися з 20 по 28 число кожного місяця. (to make)

8. Ми радимо, щоб ваш уряд робив менші витрати. (to spend less)

9. Вкрай необхідно, щоб нам видали візу на цьому тижні. (to give)

10. Було обумовлено, щоб підвищення зарплати було не менше 3%. (to be)

11. Бажано, щоб рахунок було сплачено протягом тижня. (to pay)

12. Рекомендація Центрального банку полягає в тому, щоб ми не зменшували кількість готівки. (to decrease)

 

 

*Вправа 16. Перепишіть речення, заповнюючи пропуски правильною формою дієслів:

 

to ensure to be to place to hold to continue to speak to form to fax

 

1. It is imperative that you … an advertisement about our goods in the local newspaper.

2. Their demand is that the new government ... within a week.

3. It is desirable that he ... to the Sales Manager about the new lot of goods.

4. It was stipulated that the cargo ... against various risks.

5. Our request is that these documents ... immediately.

6. It is mandatory that the sales conference ... in June.

7. The resolution of the meeting was that the strike ... .

8. The opposition urges that there ... a tax rise in the next budget.

 

 

*Вправа 17. 1) Проаналізуйте подані нижче приклади і визначте те або ті речення, де уявна ситуація, з якою здійснюється порівняння, усвідомлюється як така, що:

а) збігається у часі з присудком головного речення;

б) передує присудку головного речення.

 

1. Він поводиться так, нібито він багатий.

2. Вона мала такий вигляд, ніби виграла головний приз.

3. Вона ходить так, начебто вчилася на модель.

4. Він сказав це так, неначе відповідав Білу, а не Тому.

 

2) Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і випишіть засоби вираження порівняння з ситуацією, що суперечить реальності, в узагальненому вигляді, тобто представляючи присудок підрядного речення як відповідну форму дієслова:

 

а) якщо уявна ситуація усвідомлюється як така, що збігається у часі з присудком головного речення;

б) якщо уявна ситуація усвідомлюється як така, що передує присудку головного речення.

 

 

1. He acts as if (as though) he wererich.

2. She looked as if (as though) she had won the grand prize.

3. She walks as if (as though) shehad studied modeling.

4. He said that as if (as though) he were answering Bill, and not Tom.

 

 

Інструкція 5   · Для вираження порівняння з ситуацією, яка суперечить реальності і усвідомлюється як така, що збігається у часі з присудком головного речення, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Simple (іноді - Past Continuous):  
    ... as if (as though) + S +Past Simple (Past Continuous)    
Наприклад: Він сказав це так, неначе відповідав Білу, а не Тому. - He said that as if(as though) he were answering Bill, and not Tom. Дієслово to be у підрядному реченні зазвичай має форму were як у множині, так і в однині: Він поводиться так, нібито він багатий. - He acts as if(as though) he wererich.   · Для вираження порівняння з ситуацією, яка суперечить реальності і усвідомлюється як така, що передує присудку головного речення, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Perfect:  
    as if (as though) + S +Past Perfect      
Наприклад: Вона мала такий вигляд, ніби виграла головний приз. - She looked as if (as though) she had won the grand prize. Якщо треба виразити порівняння з ситуацією, що не суперечить реальності, дієслово-присудок підрядного речення вживається у потрібному часі: Схоже на те, що буде дощ. - It looks as if(as though) itis going to rain. По твоєму голосу відчутно, що ти маєш сумнів у моїх словах. - You sound as if(as though) you doubt my words.
       

*Вправа 18. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 3, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 

1. Він розмовляє з нею так, нібито не знає правди. Але ж це не так. (to know)

2. Макс нервував так, наче ніколи раніше не виступав. (to give a presentation)

3. Вона говорила так, ніби їй вже запропонували цю роботу. (to offer)

4. Ти виглядаєш так, немовби втратив усі свої гроші. (to lose)

5. Схоже, наші партнери вже прийняли рішення з цього питання. (to take)

6. Уряд поводився так, начебто економіка країни процвітала. (to be prosperous)

 

 

*Вправа 19. (Робота в парах). Намагаючись не звертатися до інструкції, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 

1. Схоже, інфляція не перевищить 5%. (to exceed)

2. Вони продовжували розмовляти, нібито не чули мене. (to hear)

3. Рада директорів поводиться так, начебто не розуміє фінансового стану компанії. (to understand)

4. Вона запитала це так, ніби не працювала тут вже понад 10 років. (to work)

5. Він виконує цю роботу так, наче вона не є його обов'язком. (to be)

6. Тім говорить так, немовби проблему вже вирішено. (to settle)

 

 

Вправа 20 (контрольна). Напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 

1. Джек поводиться так, начебто його вже підвищили. (to promote)

2. Містер Діксон виглядав так, нібито вже підписав контракт. (to sign)

3. Схоже, вони розпродали всі свої запаси. (to sell out)

4. Ненсі продовжувала працювати, немовби нічого не трапилось. (to happen)

5. Ти говориш так, ніби твоя компанія виробляє це обладнання. (to manufacture)

6. Намагайся розмовляти з клієнтом так, начебто не знаєш, що трапилось. (to know)

 

 

*Вправа 21.1) Проаналізуйте подані нижче речення і визначте, в якому з них побажання того, щоб уявна ситуація, яка суперечить реальності, мала місце, стосується:

 

а) теперішнього часу;

б) майбутнього часу;

в) минулого часу.

 

1. Добре було б, якби ви погодилися тоді з нашою пропозицією!

2. Якби я був багатим!

3. Їй так хочеться, щоб я поїхала з ними!

 

2) Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і випишіть в узагальненому вигляді засоби вираження побажання того, щоб уявна ситуація, яка суперечить реальності, мала місце:

 

а) у теперішньому часі;

б) у майбутньому часі;

в) у минулому часі.

 

1. I wish (that)you had agreedto our proposal then. Or: If only you'd agreed to our proposal then.

2. I wish (that) I were rich. Or: If only I were rich.

3. She wishes (that) I were coming with them. Or: She wishes (that) I could come with them.

 

 

Інструкція 6   1) Побажання того, щоб ситуація, що суперечить дійсності, мала місце, можна виразити за допомогою складного речення.   У головному реченні вживається дієслово wish (= хочеться, щоб ...; якби ....; було б непогано, якби ... тощо).   · Для вираження побажання того, щоб уявна ситуація, що суперечить дійсності, мала місце у теперішньому часі, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Simple:    
    S1 +wish+ (that) + S2 +Past Simple    
Наприклад: Якбине треба було зараз вчити ці правила! – I wish I didn’t have to learn these rules at the moment! Дієслово to be у підрядному реченні зазвичай має форму were як у множині, так і в однині: Якби я був багатим! - I wish (that) I were rich.   · Для вираження побажання того, щоб уявна ситуація, що суперечить дійсності, мала місце у майбутньому часі, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Continuous або could / would + Infinitive:  
    S1 +wish+ (that) + S2 + Past Continuous      
Або:
      S1 + wish+ (that) + S2 + could / would + Infinitive      
Наприклад: Їй так хочеться, щоб я поїхала з ними! - She wishes (that) I were coming with them. Or: She wishes (that) I could come with them.   З першою особою (I, we) зазвичай вживається не would, а could + Infinitive.   · Для вираження побажання того, щоб уявна ситуація, що суперечить дійсності, мала місце у минулому часі, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Perfect:  
    S1 + wish + (that) + S2 + Past Perfect    
Наприклад: Добре було б, якби ви погодилися тоді з нашою пропозицією! - I wish (that) you had agreedto our proposal then.   Сполучник that у цих реченнях є необов'язковим, особливо в розмовному мовленні.   Зверніть увагу на випадки, коли побажанняуявної ситуації усвідомлюється як жальвідносно того, що дана уявна ситуація має або мала місце. Якщо в українському підрядному реченні вживається позитивна форма дієслова, в англійському - негативна, і навпаки:   Мері жалкує, що відхилила їхню пропозицію роботи. (=Мері хочеться, щоб вона не відхиляла їхню пропозицію роботи) - Mary wishes she hadn't turneddown their offer of a job. Мері жалкує, що не прийняла їхню пропозицію роботи. (=Мері хочеться, щоб вона прийняла їхню пропозицію роботи) - Mary wishes she had accepted their offer of a job. 2) У розмовному стилі мовлення побажання того, щоб ситуація, що суперечить дійсності, мала місце, можна також виразити простим реченням, яке починається словами"if only" (якби, коли б тільки).   · Дієслово-присудок такого речення може мати форму Past Simple, Past Continuous, could / would + Infinitive або Past Perfect в залежності від часу, до якого мовець відносить уявну бажану ситуацію:   - до теперішнього часу: Якби мені не доводилося їздити автобусом на роботу кожного дня! - If only I didn't have to take a bus to work every day! - до майбутнього часу: Коли б ви могли прийти сьогодні на вечірку! - If only you could come to the party tonight! - до минулого часу: Якби у мене було більше часу вчора ввечері! - If only I had had more time last night!  
         

 

 

*Вправа 22.(Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 4, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 

1. Було б непогано, якби мої повноваження на вчорашніх переговорах були більшими. (to be)

2. Якби зараз не йшов дощ! (to rain)

3. Місцевій владі хочеться, щоб податкові надходження до місцевого бюджету були більшими. (to be)

4. Коли б зараз у нас були канікули! (to have)

5. Якби тільки завтра наша фірма підписала контракт! (to sign)

6. Жалкую, що не звернув увагу на його попередження. (to pay attention)

7. Якби ви могли приєднатися до нас після відвідування заводу! (to join)

8. Шкода, що завтра я їду у відрядження. (to go)

 

*Вправа 23.(Робота в парах). Намагаючись не звертаючись до інструкції, напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 

1. Коли б ти не спізнився на вчорашню зустріч! (to be late)

2. Нам хочеться, щоб нашим партнером була фірма з міцним фінансовим положенням. (to be).

3. Добре було б, якби нам не доводилося скорочувати працівників. (to have)

4. Шкода, що ми не послухали його поради, коли купували нове обладнання. (to follow)

5. Том жалкував, що продав свої акції. (to sell)

6. Мері хочеться, аби завтра вона могла обговорити це питання з директором. (to discuss)

7. Якби ти працювала у нашому відділі! (to work)

8. Нашому босу хочеться, щоб наш бізнес розширювався і різноманітився й надалі. (to expand; to diversify)

 

 

Вправа 24 (контрольна). Напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 

1. Якби ти учора перевірив ці цифри! (to check)

2. Було б непогано, якби наша країна була членом Європейського Союзу. (to be)

3. Коли б вони змогли надати нам 10% знижку! (to give)

4. Добре було б, якби ви повернулися завтра. (to come back)

5. Джон жалкує, що йому доводиться займатися скаргами клієнтів. (to have)

6. Якби мені не треба було іти до академії сьогодні! (to have)

7. Нашому менеджеру хочеться, щоб ми відкрили шість нових філій. (to open)

8. Шкода, що вчора у мене не було більше часу для переговорів. (to have)

 

 

*Вправа 25. Напишіть речення, вживаючи дієслова в дужках у правильній формі.

 

1. Now when they are planning to send him to Brazil, he wishes that he ___ (to know) Spanish.

2. I could not fall asleep till morning. I wish I ___ (not to drink) so much coffee in the evening.

3. I wish you ___ (to study) the contract very carefully before you sign it.

4. If only I ___ (not to sack), but I was.

5. My idea of buying these shares proved to be bad. I wish I ___ (never to suggest) it.

6. I wish we ___ (can meet) again next summer.

7. I started working at sixteen. If only I ___ (to go) to university!

8. It was only 10 o'clock. They wished they ___ (not to have) to leave the party so early.

9. I love sunny weather. I wish it ___ (to be) warm all the year round.

10. I wish you ___ (to go) skiing with us yesterday: we had such a good time!

11. The police can't find the thieves. If only they ___ (can).

12. I wish I ___ (to earn) more, but I don't.

 

 

*Вправа 26.(Робота в парах) Скажіть подані нижче речення дещо інакше, вживаючи в головному реченні дієслово wish.

 

1. It's a pity you did not win the contract.

2. Helen feels sorry to be useless in this situation.

3. Mike regrets saying that to her.

4. Pete was very sorry that he had failed his driving test.

5. I am sorry that they won't return before Christmas.

6. It's a pity that you are not seeing the accountants on Friday afternoon.

7. If only you were always as happy as you are today.

8. We shouldn't have given a discount to our distributors.

9. I don't like it when my daughter stays out so late.

10. Jack regretted that he had not done a course in business English.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.083 с.)