ТОП 10:

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ВИТРАТИ ЕНЕРГІІТаблиця 27. Витрати енергії при різних видах діяльності.

  Вид діяльності або положення тіла Витрата енергії за годину на 1кг маси
кДж ккал
Сон Відпочинок лежачи Відпочинок сидячи Писання сидячі Стояння Спів Прасування Робота на комп’ютері Читання лекцій Ходьба зі швидкістю: 6 км/год 8 км/год Біг зі швидкістю: 8 км/год 12 км/год 15 км/год Їзда на велосипеді Плавання Веслування (50-80 гребків/хв) Гімнастика Боротьба 3,8 4,6 5,4 7,1 7,3 7,3 8,6 13,4 13,4 18,8 42,0 34,1 50,0 63,0 29,7 29,7 10,5-25,0 17,6-59,0 46,0-67,0 0,9 1,1 1,3 1,7 1,75 1,75 2,06 3,2 3,2 4,5 10,0 8,14 12,0 15,0 7,1 7,1 2,5-6,0 4,2-14,0 11,0-16,0

Таблиця 28. Розрахунок основного обміну у чоловіків та жінок за масою.

Маса тіла, кг Витрати енергії, кДж/добу Маса тіла, кг   Витрати енергії, кДж/добу Маса тіла, кг   Витрати енергії, кДж/добу
Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін.

 

Таблиця 29. Розрахунок обміну у чоловіків за зростом та віком, кДж/добу.

Зріст, см Вік, роки
- -   -             2642 2730                                        

Таблиця 30. Розрахунок обміну у жінок за зростом та віком, кДж/добу.

Зріст, см Вік, роки
-4 -21 -   -59             996 1030                                          

Таблиця31. Хімічний склад та енергетична цінність харчових продуктів

    Назва продукту   Хімічний склад, % Енергетична цінність 100г натуральної маси
Азотисті речовини   Жири Вуглеводи Мінерал. речовини вода     кДж     ккал
Яловчина прісна Яловчина жирна Свинина прісна Свинина жирна Баранина жирна М’ясо курки Яйце куряче Свиняче сало Ікра чорна Оселедець Судак Молоко жіноче Молоко коров’яче Вершки Сметана Мосло вершкове Манна кркпа Гречана крупа Ячмінна крупа Пшоно Рис Житній хліб Пшеничний хліб Макарони Картопля Морква Капуста свіжа Огірки свіжі Салат Помідори Білі гриби свіжі Гриби сушені Яблука свіжі Диня Цукор Кавун Мед Шоколад 20,57 18,38 14,54 20,08 16,36 19,84 12,55 11,04 25,99 18,43 19,46 2,08 3,39 0,01 4,34 1,07 9,43 12,86 9,50 12,29 8,13 7,84 6,81 10,88 2,14 1,18 1,83 1,09 1,58 0,95 5,39 36,66 0,4 0,84 - 0,72 1,42 6,27 2,01 21,4 37,34 6,63 31,07 5,1 12,11 68,35 16,31 14,48 0,28 3,87 3,68 22,62 26,23 86,57 0,94 2,83 0,94 2,19 1,29 0,73 0,54 0,62 0,22 0,29 0,18 0,11 0,22 0,19 0,4 2,7 - 0,13 - 0,06 - 22,2 - - - - - 1,07 0,55 - - - 6,27 4,94 4,3 1,72 0,6 - 75,92 64,71 74,83 65,65 75,3 43,7 57,8 75,55 19,56 9,06 5,95 2,21 2,38 3,99 5,12 34,51 12,13 6,35 99,49 4,13 79,89 63,36 1,21 0,97 0,74 1,1 0,93 1,14 1,12 4,81 4,34 13,88 1,04 0,36 0,72 0,64 0,56 1,16 0,4 2,13 1,02 2,13 1,03 1,55 0,88 0,64 0,98 1,03 1,18 0,46 0,9 0,61 0,95 6,45 0,42 0,52 0,4 0,28 0,24 2,26   76,17 58,74 47,4 72,55 51,19 72,83 73,67 14,84 56,16 57,84 79,21 87,36 87,21 70,44 67,67 12,04 13,05 13,94 12,96 13,47 13,17 45,58 33,66 11,89 70,16 86,77 90,11 95,36 94,23 98,42 87,13 12,81 84,37 91,5 0,13 94,96 18,9 1,59    

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Буреш Ян и др. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. - М.: Высшая школа, 1991. - 398 с.
 2. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторним занятиям по общей и возростой физиологии.-М.: Просвещение, 1990. – 239с.
 3. Казаков В.Н. , Леках В.А., Тарапата Н.И. Физиология в задачах: учебное пособие. М: Феникс, 1996. – 409с.
 4. Коробков А.В. , Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии/ Под ред. Н.А. Агаджаняна . – М.: Высш.шк., 1986. – 398с.
 5. Кубатько Б.И. Физиология человека и животных. В двух частях – Херсон, 2000.
 6. Общий курс физиологии человека и животных. В двух томах./ А. Д. Ноздрачев, И. А. Батуев и др. - М.: Высшая школа, 1991.
 7. Словарь физиологических терминов/ Под ред. О.Г. Газенко. – М.: Наука,
 8. Старушенко Л. І. Анатомія і фізіологія людини: Навч. посібн. – К.: Вища школа, 1992. – 208 с.
 9. Физиология человека: - Учебник / В двух томах. / В.М. Покровский, Г.Ф.Коротько, В.И. Кобрин и др. ; Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф.Коротько. – М.: Медицина, 1998.
 10. Физиология человека. В трех томах. Пер. с англ./Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.:Мир, 1996.
 11. Шмалей С. В. Диагностика здоровья. – К.: “Борисфен”, 1994. – 207 с.

 

 1. Яновський І.І. , Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум: Навч. Посібник. – К.: Вища шк., 1991. – 175с.
 2. Ярослав С.Ю. Ананенко М.Т. Практикум по фізіології людини і тварин. – К.: Вища шк., 1976. – 380с.

 

СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО РОЗДІЛАМ

 

ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

 1. Гуревич М. И., Берштейн С. А. Основы гемодинамики. – К.: Наук. думка, 1979. – 230 с.
 2. Джонсон П. Периферическое кровообращение. Пер с англ.– М.:Медицина, 1982.-440с.
 3. Лабораторные методы исследования в клинике/ Под ред. В.В.Меньшикова.-М.:Медицина, 1987.-368с.
 4. Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. – С-Пб.: “Питер”, 2000. – 256 с.
 5. Руководство по кардиологии/ Под ред. Е.И.Чазова.-М.:Медицина, 1982.-468с.
 6. Физиология кровообращения: Руководство по физиологии/Под ред.Б.И.Ткаченко.- Л.:Наука, 1986. – 640с.
 7. Физиология кровообращения. Физиология сердца/Под ред.Е.Б.Бабского- Л.:Наука, 1980. – 598с.
 8. Физиология системи крови/ Под ред. В.Н.Черниговского.-Л.:Наука, 1979.-280с.
 9. Физиология кровообращения. Физиология сосудистой системы/Под ред.Б.И.Ткаченко.- Л.:Наука, 1984. – 652с.
 10. Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция.- М.:Медицина, 1975.-456с.

 

ФІЗІОЛОГІЯ ДИХАННЯ

 1. Бреслав И.С., Глебовский В.Д. Регуляция дыхания.- Л.:Наука, 1981.-280с.
 2. Сафонов В.А., Ефимов В.А, Чумаченко А.А. Нейрофизиология дыхания.-М.:Медицина, 1980.-224с.
 3. Уэст Дж. Физиология дыхания. Основы. Пер с англ.- М.:Мир, 1988.-220с.

 

ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ

 1. Климов П.К. Пептиды и пищеварительная система.- Л.:Наука, 1983.-272с.
 2. Физиология и патология желудочно-кишечного тракта/ Под ред. Дж. Полак и др. Пер с англ. – М.:Медицина, 1989.-496с.
 3. Физиология пищеварения. Руководство по физиологии. Л.: Наука, 1974.-762с.
 4. Физиология всасывания. Руководство по физиологии. Л.: Наука, 1977.-668с.
 5. Шубникова Е.А., Коротько Г.Ф. Секреция желез.-М.:Изд-во МГУ, 1986.-130с.

 

ФІЗІОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ

 1. Наточин Ю.В. Основы физиологии почки.-Л.:Медицина, 1982.-208с.
 2. Почечная ендокринология /Под ред. М.Дж.Данн. Пер с англ.- М.:Медицина, 1987.-666с.

 

ФІЗІОЛОГІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ

 1. Мак- Мюррей В. Обмен веществ у человека. Пер с англ. – М.:Мир, 1980.-388с.
 2. Павлоцкая Л.Ф. и др. Физиология питания.-М.: Медицина, 1989.-368с.
 3. Физиология терморегуляции: Руководство по физиологии/ Под ред. К.П. Иванова.-Л.:Наука, 1984.-470с.

 

 

Зміст

 

Тематика та плани лекційних занять

 

Лабораторний практикум з фізіології людини та тварин

Лабораторна робота №1

ПІДРАХУНОК ФОРМЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ

Лабораторна робота № 2.

ГЕМОЛІЗ. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ГЕМОГЛОБІНУ І КОЛЬОРОВОГО ПОКАЗНИКА.ОТРИМАННЯ КРИСТАЛІВ ГЕМІНУ ТА ГЕМОГЛОБІНУ.

Лабораторна робота № 3.

УМОВИ ТА ШВИДКІСТЬ ЗСІДАННЯ ЕРИТРОЦИТІВ. ВИЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЇ ТА ГРУПИ КРОВІ.

Лабораторна робота № 4.

ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗ СЕРЦЕВОГО ЦИКЛУ ТА СТУПЕНЯ АВТОМАТІЇ РІЗНИХ ВІДІЛІВ СЕРЦЯ ЖАБИ

Лабораторна робота № 5.

НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЯ.ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА СЕРЦЕВІ СКОРОЧЕННЯ. ЕКСТРАКАРДІАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ.

Лабораторна робота № 6.

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ

Лабораторна робота № 7

ВИМІРЮВАННЯ КРОВЯНОГО ТИСКУ У ЛЮДИНИ.

Лабораторна робота № 8.

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТИ ПУЛЬСУ І ШВИДКОСТІ КРОВОТОКУ.

Лабораторна робота № 9.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ.

Лабораторна робота № 12.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ ВІДДІЛІВ ЖКТ. ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРМЕНТАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЛИНИ ТА ШЛУНКОВОГО СОКУ.

Лабораторна робота № 13.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРМЕНТАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖОВЧІ.

Лабораторна робота № 14.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЧІ.

Лабораторна робота № 15.

ФІЗІОЛОГІЧНА ДІЯ ДЕЯКИХ ГОРМОНІВ.

Лабораторна робота № 16.

ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНОГО ОБМІНУ

Лабораторна робота № 17.

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБОВОЇ ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ ТА СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО РАЦІОНУ

Лабораторна робота № 18.

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ У ЛЮДИНИ МЕТОДОМ ПОВНОГО ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ.

Лабораторна робота № 19

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ У ЛЮДИНИ.

Теми курсових робіт

Додатки

Література

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.014 с.)