А. Оригінальні літературно-художні твориМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Оригінальні літературно-художні твориВид твору Тираж, тис. примірників Ставка винагороди (роялті)*
1. Твори художньої прози обсягом до 1 авторського аркуша (в тому числі для дітей, оповідання, науково-художня та художньо- документальна література, п'єси, сценарії) :    
звичайне видання до 15
масове видання до 50 2,5
2. Одноактна п'єса (якщо обсяг п'єси менший ніж 36 тис. друкованих знаків)   1,8**
3. Запис та обробка творів народної творчості у прозі:    
звичайне видання до 15
масове видання до 50 1,5
4. Поезія (в тому числі для дітей, віршовані п'єси):    
звичайне видання до 8 0,01
масове видання до 20 0,03
5. Вірш (до 30 рядків) і віршований текст пісень незалежно від обсягу   0,5**
6. Запис та обробка віршованих творів народної творчості:    
звичайне видання до 8 0,01
масове видання до 20 0,02
7. Твори у тематичних і репертуарних збірниках, у тому числі для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку    
проза:    
звичайне видання до 15 1,5
масове видання до 50 2,5
поезія:    
звичайне видання до 15 0,2
масове видання до 50 0,3
8. Епіграма, віршований текст для плаката   0,1**
9. Твори для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (в прозі обсягом до 1 авторського аркуша, віршовані - до 100 рядків) :    
звичайне видання до 25 1,5**
масове видання до 50 2**
10. Переказ та обробка    
літературних творів для дітей:    
звичайне видання до 25
масове видання до 50 1,5
11. Науково-популярна література для дітей:    
звичайне видання до 30 1,5
масове видання до 50
12. Книги із серії "Шкільна бібліотека" :    
проза 50 – 100 2,5
поезія 50 - 100 0,02
13. Твори з критики, літературознавства, мистецтвознавства :    
звичайне видання до 6
масове видання до 20 2,5
видання обсягом до 0,5 авторського аркуша   1**
14. Літературні мініатюри   0,2**
15. Оригінальні бібліографічні роботи, бібліографічні покажчики, анотації, календарі подій, літописи життя та діяльності   2*
16. Коментарі, примітки, виноски до літературно-художніх творів   0,5*
17. Вступні статті, передмови, післямови   1,5*

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за 1 авторський аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків або за 1 віршований рядок виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

** Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Примітки: 1. Мінімальні ставки винагороди (роялті), зазначені у пунктах 1, 2, 5, 8, 14, 15, 16, 17 і абзаці третьому пункту 13 частини А цього додатка, встановлюються незалежно від тиражу.

2. Оплата за видання провадиться таким чином:

а) творів тиражем нижче від норми тиражу звичайного видання - в розмірі 100 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) за звичайне видання. Перевищення норми тиражу оплачується як одне або кілька повторних видань. Перевищення норми тиражу на неповну тиражну норму оплачується пропорційно кількості випущених примірників;

б) творів одразу масовим тиражем, без попереднього звичайного видання - як за одне звичайне (100 відсотків) і одне масове видання (100 відсотків). Надалі при перевиданні таке видання оплачується як одне масове;

в) якщо першому масовому виданню передувало одне або кілька звичайних видань - за мінімальною ставкою винагороди (роялті) для масового видання в розмірі 100 відсотків. Наступні масові видання підраховуються окремо і оплачуються за мінімальними ставками винагороди (роялті) для перевидань, визначеними у цьому додатку.

3. У разі коли твори вміщуються в підручниках, хрестоматіях та іншій навчальній літературі, винагорода (роялті) виплачується за мінімальними ставками для звичайного видання із застосуванням норм тиражів для підручників.

4. За видання в перекладі українською мовою літературно-художнього твору, виданого спочатку однією з мов народів світу (крім російської), застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) авторові оригінального твору у розмірі 60 відсотків мінімальної ставки винагороди, встановленої для першого видання мовою оригіналу.

За видання в перекладі українською мовою літературно-художнього твору, виданого спочатку російською мовою, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) авторові оригінального твору у розмірі 60 відсотків мінімальної ставки винагороди за відповідний вид літературно-художнього твору.

За видання в перекладі російською мовою літературно-художнього твору, виданого спочатку українською мовою, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) авторові оригінального твору у розмірі 60 відсотків мінімальної ставки винагороди, встановленої для першого видання мовою оригіналу.

За кожне перевидання зазначених творів у перекладі мовами народів світу (включаючи російську) застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) авторові оригінального твору у розмірі 70 відсотків мінімальної ставки винагороди, встановленої за перше видання в перекладі.

5. За видання вибраних творів та однотомників літературно-художніх творів одного автора винагорода (роялті) виплачується за кожний твір окремо (за його обсягом) залежно від кількості попередніх видань із застосуванням мінімальних ставок винагороди (роялті) і норм тиражу, встановлених для цього виду твору.

Аналогічно оплачуються літературно-художні твори, вміщені в збірниках творів різних авторів, крім випадків, коли передбачено акордну оплату незалежно від обсягу.

6. За твори, написані за спеціальним замовленням для сліпих рельєфно-крапковим шрифтом, винагорода (роялті) авторам виплачується на загальних підставах.

Б. Оригінальні твори політичної, наукової, виробничо-технічної,
навчальної та іншої літератури

Вид літератури Ставка винагороди (роялті)*
1. Суспільно-політична література 1,5
2. Масово-політична література 1,5
3. Література з науково-теоретичних питань, монографії з усіх галузей знань (крім літературознавства, мистецтвознавства) 1,5
4. Науково-популярна література з усіх галузей науки і техніки (крім науково-популярної літератури для дітей)
5. Шахово-шашкова література
6. Науково-освітня (в тому числі краєзнавча, туристська і спортивна) , виробничо-технічна література з усіх галузей знань і господарської діяльності (в тому числі з питань обміну передовим досвідом), науково-технічні та інші довідники, статистичні збірники, календарі -довідники, довідники-каталоги на обладнання, путівники 0,75
7. Підручники, навчальна література (в тому числі навчально-методична) 1,5
8. Навчальні посібники для всіх видів навчальних закладів і для всіх форм навчання 0,75
9. Лекції та курси лекцій для інститутів підвищення кваліфікації, вищих, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 0,75
10. Література з методики та організації навчального процесу, педагогічна література для батьків 0,75
11. Наочні посібники, тексти настінних таблиць для навчальних закладів і лекційної пропаганди 0,75
12. Статті для енциклопедій, енциклопедичних словників та довідників 1,5
13. Тлумачні словники, словники спеціальних термінів, синонімів 0,75
14. Лексичні та орфографічні словники :  
мов з буквеною писемністю
мов рідкісних, стародавніх, з писемністю в'яззю, власною графікою, ієрогліфами і клинописом 1,5
15. Реферати та огляди 0,5
16. Вступні статті, передмови, післямови 1,5
17. Оригінальні бібліографічні праці, бібліографічні покажчики, анотації, календарі подій, літописи життя та діяльності 1,25
18. Коментарі, примітки, виноски до творів політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури 0,5
19. Відривні календарі:  
оригінальні твори 0,1 відсотка за замітку
добір літературного матеріалу та ілюстрацій для календарів 0,02 відсотка за відривний листок
20. Вікторини, головоломки, загадки, криптограми, кросворди, ребуси, чайнворди, шаради 0,1**
21. Настільно-друковані ігри (розроблення ігрових принципів і написання пояснювального тексту) 1**
22. Альбоми та набори для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (для розфарбовування, саморобок тощо), книжки- іграшки. Розроблення теми, конструкції та написання пояснювального тексту 0,5**

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за 1 авторський аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

** Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Примітки: 1. До суспільно-політичної літератури належить масово-політична, науково-популярна і монографічна література з історії, державного будівництва, філософії, економіки, держави і права, міжнародних відносин.

2. Винагорода (роялті) за вступну статтю, передмову, післямову, написану автором до свого твору, виплачується за мінімальними ставками, встановленими для зазначених у цьому додатку творів.

3. Мінімальні ставки винагороди (роялті), зазначені у частині Б цього додатка, встановлюються незалежно від тиражу, крім творів, зазначених у пунктах 21 і 22, норма тиражу для яких береться в обсязі 100 тис. примірників.

4. За оригінальні твори суспільно-політичної літератури додатково виплачується:

за масово-політичні і науково-популярні видання тиражем понад 25 тис. прим. - 50 відсотків, тиражем понад 50 тис. прим. - 75 відсотків винагороди (роялті);

за монографічні видання тиражем понад 10 тис. прим. - 50 відсотків, тиражем понад 20 тис. прим. -75 відсотків винагороди (роялті);

за краєзнавчу літературу тиражем понад 50 тис. прим. - 50 відсотків, тиражем понад 100 тис. прим. -75 відсотків винагороди (роялті);

за підручники і навчальні посібники тиражем понад 100 тис. прим. - 50 відсотків винагороди (роялті).

5. За видання підручників і навчальних посібників для вищих, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів мінімальні ставки винагороди (роялті) застосовуються для нарахування і виплати винагороди за максимальний обсяг підручника чи навчального посібника, визначений в установленому порядку, незалежно від фактичного обсягу поданого автором рукопису та випущеного у світ підручника чи навчального посібника.

Якщо підручник чи навчальний посібник при перевиданні переробляється, винагорода (роялті) виплачується тільки за ту частину нового матеріалу, яка разом із старим не перевищує встановленого максимального обсягу підручника чи навчального посібника.

6. За видання різних видів збірників творів політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури (крім художньої) винагорода (роялті) нараховується і виплачується за кожний твір залежно від його обсягу у зазначеному збірнику; зібрання творів оплачується як нове видання.

7. Перевиданням творів політичної, наукової, виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури (крім художньої) вважається кожне нове видання цих творів, випущене в обіг після закінчення встановленого договором чи законом терміну випуску попереднього видання або випущене в межах цього терміну, але з переробкою чи доповненням новим текстом, окремими главами, частинами, розділами, параграфами або абзацами.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)