А. Порядок підготовки проектів регуляторних актів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Порядок підготовки проектів регуляторних актів.1. Це Положення визначає порядок підготовки проектів регуляторних актів, які розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим (далі - розробники).

2. Підготовка проектів регуляторних актів передбачає:

планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів;

розроблення проектів;

здійснення аналізу регуляторного впливу;

погодження проектів з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, відповідним територіальним органом Комітету;

подання проектів на затвердження;

здійснення заходів щодо визначення ефективності дії впровадженого регуляторного акта та підготовка звітності про ці заходи.

3. Розробники складають поточний (на один рік) і перспективний (на три роки) плани підготовки проектів регуляторних актів.

4. Поточні та перспективні плани підготовки проектів регуляторних актів центральних органів виконавчої влади протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження надсилаються Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, плани місцевих органів виконавчої влади - відповідним територіальним органам Комітету.

5. Під час підготовки проекту регуляторного акта розробник повинен здійснити аналіз регуляторного впливу відповідно до Методичних рекомендацій щодо підготовки обгрунтування проектів регуляторних актів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 767 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 788).

6. Після підготовки проекту регуляторного акта та здійснення аналізу його впливу розробник погоджує проект із заінтересованими органами виконавчої влади.

Проект регуляторного акта з питань підприємницької діяльності, прийняття якого належить до компетенції Верховної Ради України, Президента України чи Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, погоджується з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, а проект, прийняття якого належить до компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим або місцевого органу виконавчої влади, погоджується з відповідним територіальним органом цього Комітету.

7. Для погодження розробник подає Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва або відповідному територіальному органу Комітету такі документи:

два примірники проекту регуляторного акта;

аналіз регуляторного впливу цього акта;

довідку про супровід проекту регуляторного акта, складену за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

електронні копії зазначених документів.

8. Термін погодження проекту регуляторного акта Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, його відповідним територіальним органом не може перевищувати семи днів з дати реєстрації проекту в цьому Комітеті або територіальному органі.

9. У разі коли проект регуляторного акта істотно впливає на ринкове середовище, права та інтереси підприємців. Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, його відповідний територіальний орган протягом трьох робочих днів приймає рішення про публічне обговорення проекту і письмово повідомляє про це розробника.

Витрати, пов'язані з опублікуванням повідомлення, фінансуються за рахунок розробника.

10. Повідомлення про публічне обговорення проекту регуляторного акта повинно містити:

стислий виклад змісту проекту обсягом до 100 слів;

поштову адресу, адресу електронної пошти (за наявності) розробника і Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, відповідного територіального органу цього Комітету;

адресу сторінки Інтернет або назву засобу масової інформації, де розміщено проект регуляторного акта;

термін, протягом якого приймаються пропозиції, але не більше ніж 20 робочих днів з дати опублікування повідомлення.

11. Пропозиції до проекту регуляторного акта надсилаються розробникові і Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, його відповідному територіальному органу.

12. Протягом п'яти робочих днів з дати закінчення публічного обговорення розробник аналізує одержані пропозиції та складає зведену таблицю, до якої включається зміст пропозицій, у разі їх врахування - текст положень проекту регуляторного акта, у разі відхилення - обгрунтування його причин.

13. Розробник регуляторного акта повторно подає на погодження Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, його відповідному територіальному органу документи згідно з пунктом 7 цього Положення та зведену таблицю пропозицій.

14. З урахуванням результатів аналізу проекту регуляторного акта, а у разі публічного обговорення - зведеної таблиці пропозицій Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, відповідний територіальний орган цього Комітету приймає рішення про погодження проекту регуляторного акта або умотивовану відмову в його погодженні.

15. У разі відмови в погодженні проекту регуляторного акта висновок Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, його відповідного територіального органу надсилається розробникові для врахування зауважень та пропозицій.

16. Якщо розробник не погоджується із зауваженнями та пропозиціями Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, його відповідного територіального органу, він звертається до цього Комітету або його територіального органу з ініціативою щодо утворення узгоджувальної групи для проведення консультацій з метою усунення суперечностей. До складу узгоджувальної групи входять представники розробника і Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва або його відповідного територіального органу.

Датою початку консультацій є перше засідання узгоджувальної групи.

У разі коли протягом 10 робочих днів з початку консультацій не були усунені суперечності, розробник має право оскаржити відмову зазначеного Комітету, його територіального органу у погодженні проекту регуляторного акта.

17. Відмова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у погодженні проекту регуляторного акта центрального органу виконавчої влади може бути оскаржена розробником до Урядового комітету економічного розвитку протягом 15 робочих днів з дати її одержання.

18. Скарга розробника розглядається на засіданні Урядового комітету економічного розвитку протягом 15 робочих днів з дати її реєстрації у Кабінеті Міністрів України.

19. У разі задоволення Урядовим комітетом економічного розвитку скарги розробника непогоджений проект регуляторного акта затверджується в установленому порядку без обов'язкового погодження з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва.

Якщо Урядовий комітет економічного розвитку відмовив у задоволенні скарги, непогоджений проект повертається на доопрацювання.

Доопрацювання проектів регуляторних актів центральних органів виконавчої влади здійснюється відповідно до порядку підготовки таких проектів.

20. Відмова територіального органу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у погодженні проектів регуляторних актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади може бути оскаржена до апеляційної комісії протягом 15 робочих днів з дати одержання відмови.

21. Апеляційні комісії, до складу яких входять представники місцевих органів виконавчої влади, створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Положення про апеляційну комісію затверджується Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, а її склад затверджується Комітетом за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

22. Скарга розробника щодо відмови територіального органу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у погодженні проекту регуляторного акта розглядається протягом 15 робочих днів з дня надходження скарги до апеляційної комісії.

23. У разі задоволення апеляційною комісією скарги розробника непогоджений проект регуляторного акта затверджується в установленому порядку без обов'язкового погодження з територіальним органом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

Якщо апеляційна комісія відмовила у задоволенні скарги, непогоджений проект регуляторного акта повертається на доопрацювання.

Доопрацювання проектів регуляторних актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади здійснюється відповідно до порядку підготовки таких проектів.

24. Проект регуляторного акта затверджується після виконання всіх процедур, передбачених цим Положенням.

25. Розробники здійснюють планування заходів з визначення ефективності розроблених ними регуляторних актів після введення їх у дію.

Зазначені заходи провадяться:

щодо регуляторних актів з обмеженим терміном дії - за три місяці до закінчення дії регуляторного акта;

щодо регуляторних актів, стосовно яких не встановлено обмеження в терміні дії, - не рідше ніж раз на два роки.

26. Розробники складають звіти про визначення ефективності регуляторних актів, які повинні містити:

перелік назв регуляторних актів, щодо яких здійснено заходи з визначення їх ефективності;

критерії економічної та соціальної ефективності кожного регуляторного акта;

реальні кількісні та якісні показники реалізації кожного регуляторного акта.

27. Розробники - центральні органи виконавчої влади надсилають звіти про стан виконання заходів з визначення ефективності регуляторних актів до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади - до відповідних територіальних органів зазначеного Комітету.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.013 с.)