БЗагальна характеристика міжнародної системи культурної та природної спадщиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БЗагальна характеристика міжнародної системи культурної та природної спадщини25а. Генеральна схема планування території України - мета, завдання.

Головна мета Генеральної схеми планування території України на мій погляд полягає в тому, щоб забеспечити жителів України комфортним, раціональним, екологічним середовищем для життєдіяльності.

Завдання Генеральної схеми планування території України являють собою комплекс суспільно-економічних, будівельно-технічних, архітектурно-художніх, санітарно-гігієнічних проблем. Ось основні з них:

· Вдосконалення систем розселення та
забезпечення сталого розвитку населених пунктів З метою вдосконалення систем розселення, створення умов
сталого розвитку населених пунктів для забезпечення додержання
гарантованих державою соціальних стандартів проживання
передбачається: 1) формування і розвиток (з урахуванням
адміністративно-територіального устрою України, а також
економічного районування) загальнодержавної, міжобласних,
обласних, міжрайонних, а також районних і внутрішньорайонних
систем розселення; 2) визначення завдань перспективного розвитку населених
пунктів різного типу: а) для міст Києва, Харкова, Дніпропетровська, Донецька,
Одеси, Львова - ефективне використання потужного
соціально-економічного потенціалу та переваг географічного
положення з їх розвитком як центрів господарської активності,
інновацій та високоспеціалізованого громадського обслуговування
населення; б) для решти міст з населенням понад 500 тис. чоловік
(Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв), обласних центрів з населенням
понад 300 тис. чоловік, а також інших міст з надзвичайно складною
екологічною ситуацією - першочергове удосконалення структури
економічної бази та землекористування, екологічне оздоровлення
території, деконцентрація виробництва, розвиток соціальної
інфраструктури переважно міжобласного значення; в) для інших обласних центрів із значним
соціально-економічним потенціалом, а також для міст, які є
промисловими центрами із складною екологічною ситуацією, -
реструктуризація виробничої бази, виведення з експлуатації
шкідливих виробництв, оптимізація структури землекористування,
екологічне оздоровлення міських територій та розвиток соціальної
інфраструктури обласного та міжрайонного значення; г) для міст із значним рекреаційним та оздоровчим
потенціалом - стимулювання розвитку курортних функцій із забороною
будівництва нових і розширення діючих промислових підприємств, не
пов'язаних із задоволенням потреб відпочиваючих і місцевого
населення, або таких, що можуть негативно вплинути на природні
лікувальні фактори; ґ) для малих міст та селищ, які прилягають до центрів систем
розселення, - розміщення філіалів і цехів промислових підприємств,
що виносяться з цих центрів; д) для малих міст, селищ та сіл, що мають значний природний
та історико-культурний потенціал, - розвиток туристичних функцій
із збереженням і припустимим господарським використанням об'єктів
культурної спадщини, захистом традиційного характеру середовища,
обмеженням господарської діяльності на територіях історичних
ареалів населених пунктів; е) для малих міст та селищ, які є центрами
сільськогосподарських районів, - розвиток соціально-економічного
потенціалу, пов'язаного з обслуговуванням сільськогосподарського
виробництва та сільського населення; є) для монофункціональних малих міст та селищ - стабілізація
соціально-економічного розвитку з урізноманітненням виробничої
бази, створення умов для самостійної зайнятості населення; ж) для сіл - створення умов для продуктивної зайнятості та
збільшення доходів сільського населення, стабільного
функціонування і розвитку соціальної інфраструктури з урахуванням
характеру розселення і регіональної специфіки проживання населення
у сільських населених пунктах, забезпечення мережами водо-, газо-
і енергопостачання, дорогами.

· Визначення територій, розвиток яких
потребує державної підтримки З метою забезпечення ефективного використання територій, що
мають особливу господарську, екологічну, наукову, естетичну
цінність, передбачається розвиток за державної підтримки: територій з критичним рівнем виробничо-містобудівного
освоєння та природно-техногенної небезпеки і низьким рівнем
забезпеченості природними ресурсами - Донбасу, міст з населенням
понад 500 тис. чоловік (Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси,
Львова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва), а також Севастополя,
Сімферополя, Херсона, Керчі, Красноперекопська, Нововолинська,
Червонограда; територій із значним природоохоронним, рекреаційним,
оздоровчим, історико-культурним потенціалом, високим рівнем
виробничо-містобудівного освоєння та природно-техногенної
небезпеки - приміські зони міст Києва, Харкова, Дніпропетровська,
а також Кримське узбережжя Чорного моря, Закарпатська область,
заплави річки Сіверський Донець, курорти Бердянськ, Трускавець,
гирла річок Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу; територій із значним природоохоронним, рекреаційним,
оздоровчим та історико-культурним потенціалом і низьким рівнем
розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури і
природно-техногенної небезпеки - Полісся, Східні Карпати,
узбережжя Азовського моря, район Чорноморського біосферного
заповідника;

територій з високим рівнем радіаційного забруднення -
Київська, Житомирська, Рівненська та Чернігівська області.

· Розвиток соціальної інфраструктури

З метою забезпечення громадян житлом і соціально-культурним
обслуговуванням відповідно до гарантованих державою соціальних
стандартів здійснити заходи щодо: нарощування обсягу житлового будівництва з підвищенням його
якості та показника середньої житлової забезпеченості; розвитку мережі закладів і установ у сфері охорони здоров'я,
освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі і
громадського харчування, комунального господарства; формування та розвитку (з урахуванням характеру розселення і
регіональної специфіки) системи міжселенного соціально-культурного
обслуговування населення; запровадження нових форм соціально-культурного обслуговування
в сільській місцевості з урахуванням регіональних особливостей.

· Розвиток інженерно-транспортної інфраструктури

З метою задоволення потреб населення та економіки в
пасажиро- і вантажоперевезеннях, у водних та енергетичних ресурсах
забезпечити: ефективне використання потужного транзитного потенціалу
країни з інтеграцією її транспортного комплексу до європейської та
світової транспортно-комунікаційної системи; створення національної мережі міжнародних транспортних
коридорів, що забезпечуватиме зв'язок головних науково-виробничих
і соціально-культурних центрів України з іншими країнами та
стимулюватиме розвиток територій, прилеглих до цих транспортних
коридорів; будівництво нових та реконструкцію існуючих магістральних і
регіональних транспортних комунікацій для поліпшення зв'язків
центрів систем розселення з населеними пунктами в зоні їх впливу,
основних промислових районів - з узбережжям Чорного та Азовського
морів; будівництво транспортних обходів міст з населенням
понад 500 тис. чоловік; продовження робіт з реконструкції та розширення Державного
міжнародного аеропорту "Бориспіль", а також регіональних
міжнародних аеропортів "Харків", "Дніпропетровськ", "Донецьк",
"Одеса", "Львів", "Сімферополь"; інтенсивний розвиток швидкісних видів електротранспорту,
організацію швидкісного руху пасажирських поїздів з інтеграцією
мережі залізниць і автомобільних доріг України до європейської
системи швидкісних магістралей; модернізацію та розвиток водопровідно-каналізаційного
господарства, впровадження раціональних норм водоспоживання,
технологій водопідготовки та очищення стічних вод, засобів обліку
та контролю за споживанням води; диверсифікацію джерел постачання в Україну енергетичних
ресурсів з формуванням нафтотранспортного коридору
Європа - Кавказ - Азія, завершенням будівництва нафтотерміналу
"Південний", підключенням нафтопроводу Одеса - Броди до
європейської нафтотранспортної мережі та залученням додаткових
джерел газопостачання; модернізацію існуючих та будівництво нових екобезпечних
генеруючих потужностей, в основному на територіях розміщення
атомних і теплових електростанцій, розвиток нетрадиційної
енергетики на територіях, придатних для цього за
природно-кліматичними умовами.

· Формування національної екологічної мережі

З метою формування національної екологічної мережі як
складової Всеєвропейської екологічної мережі та підтримання
життєзабезпечуючих функцій довкілля, створення необхідних умов для
реструктуризації та зниження антропогенного впливу на нього до
екологічно допустимого рівня забезпечити: розширення площі територій національної екологічної мережі
шляхом: а) створення об'єктів природно-заповідного фонду на
територіях, що відповідають умовам забезпечення охорони особливо
цінних природних комплексів та об'єктів; б) збільшення площі існуючих територій та об'єктів
природно-заповідного фонду; в) збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають
історико-культурну цінність; г) включення до програм екологічного оздоровлення басейнів
річок Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю,
Західного Бугу заходів щодо створення та упорядження водоохоронних
зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, запровадження
особливого режиму використання земель на ділянках витоку річок; ґ) формування транскордонних природоохоронних територій
міжнародного значення; д) створення захисних лісових насаджень та полезахисних
лісових смуг, залуження земель; е) консервації деградованих і забруднених земель з наступною
їх натуралізацією; є) збереження природних ландшафтів на землях промисловості,
транспорту, зв'язку, оборони; ж) екологічно доцільне збільшення площі лісів; формування єдиної територіальної системи, що об'єднує
елементи національної екологічної мережі, встановлення
спеціального режиму її охорони та використання цих територій.
б. Генеральна схема планування території України - передумови, наміри та потреби використання території1. Передумови використання території До передумов використання території України, що сприяють її
соціально-економічному розвитку, належать: · вигідне геополітичне розташування в центрі Європи, на
перетині комунікаційних зв'язків "захід - схід" та "північ -
південь"; · достатньо сприятливі природно-кліматичні умови; · наявність територій з природним станом ландшафтів; · якісний стан та висока продуктивність земельних угідь; · значні запаси мінеральних ресурсів; · розвинутий інтелектуальний та науково-технічний потенціал; · потужна багатогалузева виробнича база; · розвинута мережа населених пунктів; · наявність територій з високим потенціалом
соціально-економічного розвитку; · розвинута інженерно-транспортна інфраструктура та значна її
щільність; · унікальний історико-культурний, туристичний та рекреаційний
потенціал; · початок формування єдиної територіальної системи національної
екологічної мережі.

2. Наміри та потреби використання
окремих територій

Наміри та потреби використання окремих територій, визначені у
державних програмах економічного і соціального розвитку, інших
державних програмах, схемах розвитку галузей економіки,
передбачають необхідність значного збільшення територій
природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого,
історико-культурного призначення, а також житлової та громадської
забудови з підвищенням ефективності використання земель населених
пунктів, скорочення площі ріллі та виробничих територій (особливо
під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами, відповідними
спорудами транспорту і зв'язку) з передачею вивільнених земель для
інших видів використання.

 

26а.Генеральна схема планування території України-визначення стану використання території країни.

СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Використання території України характеризується значними
диспропорціями, зокрема: надзвичайно високим, економічно та екологічно необґрунтованим
рівнем господарського (передусім сільськогосподарського) освоєння
території; значними площами та низькою щільністю забудови виробничих
територій; нераціональним розміщенням виробничих та житлових територій; малою часткою територій природоохоронного, рекреаційного,
оздоровчого, історико-культурного призначення; наявністю значних територій, використання яких законодавчо
обмежується та вимагає спеціального охоронного режиму
господарювання (територія радіаційного забруднення внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС, санітарно-захисні та охоронні зони
підприємств промисловості, транспорту та зв'язку, об'єкти
природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення,
курорти, річки, моря, озера, водосховища та інші водойми,
водозабори); територіальною невідповідністю розміщення водоємних
виробництв місцевим водним ресурсам. Санітарно-епідемічний та екологічний стан території України,
рівень природно-техногенної безпеки характеризується: деформованою структурою господарського комплексу при
переважанні виробництв з ресурсозатратними, екологічно
небезпечними технологіями та значним зношенням основних фондів; високим рівнем забруднення навколишнього природного
середовища багатьох регіонів, недостатнім розвитком екологічної
інфраструктури;

наявністю значних територій, що зазнають постійного впливу
небезпечних геологічних процесів. Внаслідок цього територія України відзначається надмірним
техногенним навантаженням на довкілля, високим ступенем його
забруднення та природно-техногенної небезпеки. До недоліків функціонування систем розселення належать: неузгодженість соціального, економічного, містобудівного та
екологічного аспектів розвитку населених пунктів та прилеглих
територій; надмірна концентрація населення і виробництва у великих
містах; уповільнений розвиток більшості середніх і малих міст, селищ
та сіл; ексцентричне територіальне розташування більшості обласних
центрів, недостатній розвиток у центрах внутрішньообласних систем
розселення (особливо міжрайонних, районних) об'єктів
соціально-культурного обслуговування населення прилеглих територій
та транспортних зв'язків, що не дає змоги забезпечити створення
для кожного громадянина (незалежно від місця його проживання)
рівних умов доступності до цих об'єктів; недостатній рівень розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів. Основною причиною цих недоліків є відсутність науково
обґрунтованої загальнодержавної стратегії ефективного використання
території країни. 26б. Генеральна схема планування території України-вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку населених пунктів .см. вопрос 25а 27а. Генеральна схема планування території України-розвиток інженерно-транспортної інфраструктури см. вопрос 25а 27б. Генеральна схема планування території України-формування екологічної мережі см. вопрос 25а 28а.Основні завдання нормування і стандартизації в б-ві. 1. Основные задачи стандартизации и нормирования в строительстве. 1.1. Основными задачами стандартизации и нормирования в строи-тельстве являются: - проведение единой технической политики и создание единой сис-темы НД; - обеспечение надежности и безопасности объектов строительства; - установление требований, обеспечивающих здоровые и безопасныеусловия труда и быта в проектируемых населенных пунктах, зданиях,сооружениях, предприятиях; -обеспечение надлежащего научно-технического уровня и качествастроительства на основе внедрения достижений науки, техники и пе-редового опыта в практику проектирования и строительства, произ-водства строительных конструкций, изделий и материалов; - рациональное использование земель, природных ресурсов и охра-на окружающей среды; - сокращение инвестиционного цикла и повышение эффективностикапитальных вложений; - экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов; - совершенствование организации проектирования и инженерныхизысканий, сметного дела, строительства и производства строитель-ных конструкций, изделий и материалов; - создание совмещенных норм технологического и строительногопроектирования. 28б.загальна класифікація нормативних документів України (в этом же ответ на 29 а и б!!!) СХЕМА КЛАСCИФИКАЦИИ нормативных документов Украины в области строительства ------------------------------------------------------------------------------ | К Л А С С Ы | | -------------- -------------- -------------- -------------- | | | | | | | | | | | | | А | | Б | | В | | Г | | | | | | | | | | | | | -------------- -------------- -------------- -------------- | ---------|-------------------|-------------------|----------------|----------- | | | | --------------- -------- --------------- | | | | | | | | | | -----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|-------------- | | | | П |О Д| К Л| А | С | С Ы | | | --------------------- -------------- --------------------- ------- | | | А.1 || А.2 || А.3 | | Б.1 || Б.2 | | В.1 || В.2 || В.3 | | Г.1 | | | --------------------- -------------- --------------------- ------- | -----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------ | | | | | | ------------------------- | | | | | ---------------- | | | К | О М | П Л | Е К С Ы | | --------- | --------- | --------- ------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------||А.1.1

А.1.2|| |А.3.1

А.3.2| ||В.1.1

В.1.2| |В.2.1| |В.2.2В.2.3| |В.2.4||-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------| | | | | | ------------------------- | ------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------| |А.1.3| | |А.3.3| | |В.1.3| |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8|| ------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------| | | | --------- ------------ | | | | | | | | -------|------- -------|------- ------- | |А.2.1

А.2.2| |Б.2.1Б.2.2| |В.3.1|--| -------|------- -------|------- ------- | -------- --------- | ------- ------- ------- ------- ------- | |А.2.3| |А.2.4| |Б.2.3| |Б.2.4| |В.3.2|--- ------- ------- ------- ------- ------- ДБН А.1.1-1-93 С.5 ------------------ КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАА. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти А.1. Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація і метрологіяА.1.1. Система стандартизації та Завдання, об'єкти стандарти- нормування в будівництві зації та нормування, методо- дологія робіт. Види докумен- тів, порядок і організація їх розробки, змін, перегляду та застосування, вимоги до побудови, змісту, викладу, оформлення, експертизи, по- годження, затвердження, ре- єстрації, видання та відмі- ни нормативних документів. Терміни і визначення, позна- чення. Правила використання міжна- родних та зарубіжних норм і стандартів. Органи стандарти- зації та нормування, порядок їх акредитації і функціону- вання.А.1.2. Система ліцензування та Завдання, об'єкти ліцен- сертифікації в будівництві зування та сертифікації, ме- тодологія робіт. Органи лі- цензування, сертифікації, порядок їх акредитації і функціонування.А.1.3. Система метрологічного Завдання, правила метро- забезпечення в будівництві логічного забезпечення, ме- тодологія робіт. Одиниці ви- мірювань, що застосовуються /фізичні величини/. А.2. Вишукування, проектування і територіальна діяльністьА.2.1. Вишукування Завдання, порядок прове- дення, методологія робіт, вимоги до складу і резуль- татів робіт з інженерно- технічних, екологічних та економічних вишукувань на стадіях проектування, бу- дівництва і експлуатації будівельних об'єктів.А.2.2. Проектування Стадійність проектування, вимоги до складу проектної документації, порядок її розробки і внесення змін, погодження, експертизи, затвердження та передачі замовнику. Авторський на- гляд.А.2.3. Територіальна діяльність Загальні положення, в будівництві призначення, види робіт і послуг, порядок їх вико- нання. Обов'язки і права територіальних організа- цій.А.2.4. Система проектної Вимоги до комплектності, документації для змісту, викладу та офор- будівництва млення проектної докумен- тації. Нормоконтроль. А.3. Виробництво продукції в будівництвіА.3.1. Управління, організація Вимоги до технологічної і технологія підготовки, організації будівництва та виробництва будівельних матеріалів, ви- робів і конструкцій. Орга- нізація використання засо- бів механізації будівницт- ва. Розробка і постановка продукції будівельного призначення на виробництво. Управління якістю будів- ництва. Прийняття будівель- ної продукції і робіт.А.3.2. Система стандартів Вимоги по забезпеченню безпеки праці в безпечного виконання бу- будівництві дівельно-монтажних і спе- ціальних робіт. Загальні вимоги до пристроїв, об- ладнання та інструменту для безпечного проведення ро- біт.А.3.3. Система технологічної Вимоги до складу, поряд- документації в ку розробки, змісту, оформ- будівництві лення та затвердження проек- тів провадження робіт, тех- нологічних карт та регламен- тів. Б. МістобудуванняБ.1. Система містобудівної Порядок складання місто- документації будівних програм, прогнозів і концепцій містобудівного розвитку, генеральних пла- нів, проектів земельно- господарського устрою на- селених пунктів та інших видів містобудівної доку- ментації. Вимоги до розроб- ки, складу і змісту місто- будівної документації, по- рядку проведення її погод- ження, експертизи, затверд- ження, внесення в неї змін та відміни. Б.2. Планування та забудова населених пунктів і територійБ.2.1. Регіональне планування і Соціально-економічні, розміщення об'єктів інженерно-технічні, сані- містобудування тарні та екологічні вимо- ги. Фізико-географічне та містобудівне районування територій.Б.2.2. Планування та забудова Соціально-економічні, міст і функціональних інженерно-технічні, сані- територій тарні та екологічні вимо- ги до загальної організа- ції міських територій. Сельбищні, виробничі, рек- реаційно-оздоровчі терито- рії. Архітектурно-плану- вальні, протипожежні та санітарні вимоги до місь- кої забудови. Вимоги ци- вільної оборони. Особли- вості будівництва в умовах забудови, що склалася. За- гальні вимоги по охороні природи, пам'яток історії та культури.Б.2.3. Системи міської Вимоги до організації інфраструктури культурно-побутового об- слуговування, систем і споруд міського та зов- нішнього транспорту, ву- лиць та проїздів,інженер- ного забезпечення. Земель- но-господарський устрій міст.Б.2.4. Планування та забудова Соціально-економічні, міських поселень інженерно-технічні, сані- тарні та екологічні вимо- ги до мереж сільського розселення, планування та забудови населених пунктів, організації сільської сади- би та фермерського госпо- дарства. Вимоги цивільної оборони. В. Технічні норми, правила і стандарти В.1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначенняВ.1.1. Захист від небезпечних Характеристика небезпеч- геологічних процесів, них геологічних процесів шкідливих експлуатаційних /землетруси, зсуви, лавини, впливів, від пожежі селі, підтоплення, затоп- лення, абразія, набухаючі грунти, карсти, території, що підроблюються, осідання в лесах та ін./. Основні вимоги до проведення вишу- кувань, забезпечення захис- ту територий, будинків і споруд, стійкості будин- ків і споруд, безпеки лю- дей та функціонування си- стем життєзабезпечення у складних інженерно-геоло- гічних умовах. Характерис- тики впливів навколишньо- го середовища та шкідливих експлуатаційних впливів /шум, температура, радио- активне випромінювання, токсичні виділення та ін./, вимоги до рівня показників експлуатаційного режиму. Розрахункові методи та конструктивне забезпечення захисту здоровья та ресур- созбереження, методи конт- ролю та випробувань. Пожеж- ні навантаження. Класифікація будинків і споруд за ступенем вогне- стійкості та вибухопожежо- небезпеки, показники і ха- рактеристики вогнестійко- сті та горючості, загальні принципи забезпечення по- жежобезпеки, методи випро- бувань.В.1.2. Система забезпечення Загальні принципи та ос- надійності та безпеки новні положення по забез- будівельних об'єктів печенню надійності і без- пеки. Навантаження, діяння і фактори, що впливають на надійність та безпеку. Кла- сифікація будинків і спо- руд за ступенем відпові- дальності. Види граничних станів за несучою спромож- ністю, показники несучої спроможності, загальні принципи розрахунку та випробувань будівельних конструкцій і основ.В.1.3. Система забезпечення Загальні принципи та точності геометричних основні положення по за- параметрів у будівництві безпеченню розмірної суміс- ності та взаємозамінності, допуски геометричних пара- метрів, загальні вимоги до точності вимірювань. Гео- дезична служба в будів- ництві. В.2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначенняВ.2.1. Основи та підвалини Загальні правила геотех- будинків і споруд нічного проектування. Класифікація, методи роз- рахунку, проектування, улаштування та забезпечен- ня експлуатаційної надій- ності основ та підвалин, в тому числі у складних інженерно-геологічних умовах. Методи контролю ДБН А.1.1-1-93 С.10 ------------------------------------------------------------------------------------Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та підкласів та комплексів нормування документів------------------------------------------------------------------ та випробувань.В.2.2. Будинки і споруди Житлові та громадські, виробничі та допоміжні бу- динки і споруди: класифі- кація, вимоги до складу приміщень і об'ємно-плану- вальних параметрів, інже- нерного обладнання, експлу- атаційного режиму, безпеки при експлуатації та стихій- них впливах. Правила прийняття. Мобіль- ні будинки і споруди: класифікація, загальні ви- моги, технічні умови на конкретні типи.В.2.3. Споруди транспорту Класифікація, вимоги до /в тому числі магі- розміщення та відведення стральні трубопроводи/ земель, геометричних пара- метрів та експлуатаційних характеристик, надійності та безпеки. Навантаження та впливи. Методи розрахун- ку та випробувань, правила прийняття.В.2.4. Гідротехнічні, енерге- Класифікація, вимоги до тичні та меліоративні розміщення та відведення системи і споруди, земель, геометричних пара- підземні гірничі метрів та експлуатаційних виробки. характеристик, надійності та безпеки. Навантаження та впливи. Методи розрахун- ку та випробувань, правила прийняття.В.2.5. Інженерне обладнання Водопостачання. каналі- будинків і споруд. зація, теплопостачання, Зовнішні мережі та опалення, вентиляція та споруди кондиціювання повітря, газопостачання, електро- постачання та слаботочні системи, системи сміттє- виведення: параметри, за- гальні вимоги до зовніш- ніх мереж і споруд, внут- рішніх мереж та обладнан- ня. Загальні вимоги до розміщення ліфтів, під- йомників, ескалаторів та вантажопідйомного облад- нання будинків і споруд. Правила прийняття, методи контролю та випробувань. Технічні умови на облад- нання, арматуру та прила- ди, їх типи, конструкція, параметри і розміри, ме- тоди контролю та вимірю- вань.В.2.6. Конструкції будинків і Залізобетонні, бетонні, споруд кам'яні, армокам'яні, стальні та з алюмінієвих сплавів, дерев'яні, азбес- тоцементні, на основі пластмас та інших матеріа- лів, комбіновані: розрахун- кові характеристики, спе- ціальні вимоги до парамет- рів якості матеріалів, ме- тоди розрахунку та констру- ювання, захисту від коро- зії, загальні вимоги до ви- робів, методи контролю та випробувань. Технічні умови на вироби та комплектуючі деталі се- рійного виробництва. Вік- на, двері, ворота та при- лади для них: загальні ви- моги до виробів та комплек- туючих деталей, методи кон- тролю та випробувань, тех- нічні умови на вироби.В.2.7. Будівельні матеріали Стінові матеріали, міне- ральні в'яжучі речовини, бетони та розчини, заповню- вачі, азбестоцементні ви- роби, теплоізоляційні, зву- коізоляційні та звуковбир- ні матеріали, дорожні, опо- ряджувальні та облицювальні матеріали, будівельне скло, матеріали для м'яких покрі- вель, гідроізоляції та гер- метизації, хімічні добавки для цементів, бетонів і бу- дівельних розчинів, вогне- тривкі та радіаційностійкі захисні матеріали, водяні системи для замішування бетонів і розчинів, арма- ДБН А.1.1-1-93 С.12 турна сталь і закладні де- талі для залізобетонних конструкцій, полімерні мате- ріали: загальні технічні вимоги та технічні умови на конкретні різновиди, ти- пи, марки, методи контролю та випробувань.В.2.8. Будівельна техніка, Будівельні машини та облад- оснастка, інвентар нання, засоби транспорту- та інструмент вання, пакетування і кон- тейнеризації, риштовання, опалубка для бетонних ро- біт, монтажна оснастка, будівельний інструмент, спеціалізована оснастка підприємств будіндустрії: загальні технічні вимоги на розробку, виготовлення, випробування,технічне об- слуговування та ремонт. Види, типи, геометричні параметри та навантаження, технічні умови на вироби. В.3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкціяВ.3.1. Експлуатація конструкцій та Загальні вимоги по техніч- інженерного обладнання ному утриманню, обстеженню будинків і споруд, систем та ремонту конструкцій, ін- життєзабезпечення женерного обладнання будин- ків і споруд, систем життє- забезпечення містобудівних комплексів.В.3.2. Реконструкція, ремонт, Вимоги по забезпеченню реставрація об'єктів безпеки, комфорту і охо- невиробничої сфери рони здоров'я в будинках і спорудах, в тому числі при зміненні їх призначен- ня. Експлуатаційна та ре- монтна документація. Орга- нізація і технологія про- ведення робіт по ремонту, реставрації та реконструк- ції об'єктів. Г. Рекомендуемые нормы, правила и стандарты, справочно- информационные материалыГ.1. Организационно-методические, Нормы продолжительности экономические и технические проектирования, строительст- нормативы ва и нормативы задела. Нормы расхода материалов. Нормы по- требности в строительном ин- вентаре, инструментах, прибо- рах, строительной технике. Нормы оплаты труда в строи- тельстве. Базовые нормы оп- латы /ценники/ проектно-изы- скательских работ. Сметные нормы. Базовые нормативы удельных капитальных вложе- ний. Нормы потребления энер- гетических ресурсов. 30а.Види нормативних документів. 2. Виды НД 2.1. НД Украины в области строительства подразделяются на сле-дующие виды: - государственные стандарты - ДСТ; - государственные строительные нормы - ДБН; - ведомственные строительные нормы - ВБН; - региональные строительные нормы - РБН; - технические условия - ТУ. 2.2. В качестве НД Украины в области строительства применяютсядокументы бывших СССР и УССР до их замены или отмены, а такжемеждународные, региональные и национальные стандарты, нормы и ДБН А.1.1-1-93 С.2 ------------------правила других государств, включенные в "Перечень нормативныхдокументов в области строительства, действующих на территорииУкраины". 2.3. ДСТ Украины устанавливают организационно-методические иобщетехнические требования к объектам строительства и промышлен-ной продукции строительного назначения, они обеспечивают их раз-работку, производство /изготовление/ и эксплуатацию /использова-ние/. ДСТ утверждаются Минстройархитектуры Украины. 2.4. ДБН Украины разрабатываются на продукцию, процессы и ус-луги в сфере градостроительства /изыскания, проектирование, тер-риториальная деятельность, возведение, реконструкция и реставра-ция объектов строительства, планировка и застройка населенныхпунктов и территорий/, а также в области организации, технологии,управления и экономики строительства. ДБН утверждаются Минстройархитектуры Украины. 2.5. ВБН Украины разрабатываются при отсутствии ДБН или при не-обходимости установления требований, превышающих /дополняющих/требования ДБН, с учетом специфики деятельности организаций ипредприятий данного ведомства, и утверждаются этим ведомством. 2.6. РБН Украины включают региональные правила застройки насе-ленных пунктов и территорий, разрабатываются и утверждаются впорядке, установленном Законом Украины "Об основах градострои-тельства". 2.7. ТУ устанавливают требования к конкретным видам промышлен-ной продукции строительного назначения, ее изготовлению, упаков-ке,маркировке, приемке, контролю и испытаниям, транспортированиюи хранению. ТУ утверждаются заинтересованными организациями. 2.8. Проекты ВБН, РБН, ТУ согласовываются с Минстройархитекту-ры Украины. 2.9. К НД могут разрабатываться Пособия, требования к которымприведены в приложении 3. 3. Требования к содержанию НД 3.1. НД должны содержать требования, имеющие прямое отношение кобъекту стандартизации или нормирования и не дублирующие положе-ния других НД. ВБН, РБН и ТУ не должны противоречить требованиям государствен-ных НД. 3.1.1. Требования НД должны быть направлены на обеспечение при-оритета интересов потребителя продукции, работ, услуг и потребно-стей общества, сохранения и рационального использования всех ви-дов ресурсов и взаимоувязаны с другими НД. 3.2. НД в области строительства включают обязательные и реко-мендуемые требования. К обязательным относятся: - требования к качеству продукции, работ и услуг, обеспечиваю- ДБН А.1.1-1-93 С.3 ------------------щие их безопасность для жизни, здоровья и имущества населения,охрану окружающей среды; - требования техники безопасности и производственной санитарии; - требования по обеспечению совместимости и взаимозаменяемостипродукции; - требования, обеспечивающие достоверность и единство измере-ний, методов контроля качества продукции; - положения, обеспечивающие техническое единство при разработ-ке, изготовлении /производстве/ и использовании /эксплуатации/продукции, выполнении работ и оказании услуг: правила оформле-ния технической документации, допуски и посадки, общие правилаобеспечения качества продукции, термины, определения и обозна-чения. 3.2.1. Обязательные требования НД Украины подлежат безусловно-му соблюдению в соответствии со своим предназначением органамиуправления, предприятиями и организациями, независимо от формсобственности, а также гражданами, занимающимися индивидуально-трудовой деятельностью. 3.3. К рекомендуемым относятся другие требования к потреби-тельским /эксплуатационным/ свойствам продукции, работам и услу-гам. Эти требования становятся обязательными в случаях: - установленных законодательными актами Украины; - включения их в договор на разработку, изготовление и постав-ку продукции, выполнение работ и оказание услуг; - документального заявления поставщика /исполнителя/ о соот-ветствии продукции, работ и услуг этим требованиям. 3.4. НД в области строительства, не предусматривающие обяза-тельных требований к продукции, работам и услугам, являются ре-комендуемыми. 3.5. При разработке ДБН и ВБН на конкретную продукцию строи-тельства должен быть обеспечен комплексный подход в установлениитребований к заданному объекту нормирования, включая его проекти-рование, строительство /возведение, монтаж, устройство/ и эксп-луатацию.30б.Визначення понять «нормативний документ»,»стандартизація і т.д.Стандартизация - деятельность, направленная на дос- тижение оптимальной степени упоря- дочения в определенной области по- средством установления положений для всеобщего и многократного при- менения в отношении существующих и потенциальных задач.Нормативный документ /НД/ - документ, содержащий правила, об- щие принципы или характеристики, касающиеся определенных видов дея- тельности или их результатов.Стандарт - НД по стандартизации, разработан- ный на основе согласия большинст- ва заинтересованных сторон и при- нятый признанным органом, в кото- ром устанавливаются для всеобщего и многократного применения прави- ла, общие принципы, характеристи- ки, касающиеся определенных объек- тов стандартизации, и который на- правлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определен- ной области.Строительные нормы - НД по нормированию, разработанный на основе согласия большинства заинтересованных сторон и приня- тый признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного применения общие принципы, правила, нормы, харак- теристики, касающиеся определен- ных объектов нормирования в об- ласти строительства.Изменение НД - частичное изменение содержания НД /замена, исключение или дополнение требований/, а также продление, ограничение или снятие ограниче- ния срока действия документа.Пересмотр НД - разработка нового НД взамен дей- ствующего.Объект стандартизации - продукция, процессы /работы/,или нормирования усл<Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.012 с.)