ФОРМИ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ І НАКАЗІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄ ЧЕРГОВИЙ ПО СТАНЦІЇ ПРИ ПРИЙМАННІ, ВІДПРАВЛЕННІ І ПРОПУСКУ ПОЇЗДІВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФОРМИ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ І НАКАЗІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄ ЧЕРГОВИЙ ПО СТАНЦІЇ ПРИ ПРИЙМАННІ, ВІДПРАВЛЕННІ І ПРОПУСКУ ПОЇЗДІВ(окрім випадків руху поїздів за електрожезловою системою і телефонними засобами зв'язку)

1. Черговий по станції після прибуття (повернення), відправлення або проходження поїзда повинен терміново повідомити про це чергового по сусідній станції і поїзного диспетчера.

 

Про відправлення (проходження) поїзда черговий по станції (оператор) повідомляє за формою:

 

"Черговий по станції ...

За поїздом N ... відправився (прослідував) поїзд N ... о ... год. ... хв. ... ДСП станції ... ... (прізвище)".

Після прослуховування повторення сповіщення черговий по сусідній станції повинен впевнитись, що сповіщення повторено правильно, і підтвердити його словом "вірно".

 

За наявності в поїзді вагонів з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами) до номера поїзда при повідомленні додаються букви "ВМ" (наприклад, 2783 ВМ). Відповідні букви до номера поїзда додаються у випадках відправлення і прямування поїздів: вантажних великовагових - "Т", довгосоставних - "Д", підвищеної ваги - "ПВ", підвищеної довжини - "ПД". У випадках відправлення поїздів з негабаритними вантажами до номера поїзда додається буква "Н" і цифровий індекс, що визначає зони і ступінь негабаритності вантажів (наприклад, 2785 Н0430).

 

Про прибуття (повернення) поїзда повідомляється за формою:

 

"Черговий по станції ....

Поїзд N ... прибув (повернувся) о ... год. ... хв. ДСП станції ... ... (прізвище)".

2. Якщо при правильно встановленому маршруті і вільній (за показаннями приладів управління) першій блок-ділянці вихідний світлофор не відкривається, поїзд може бути відправлений на двоколійний перегін за:

 

дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту 1;

 

запрошувальним сигналом на вихідному світлофорі;

 

за реєстрованим наказом чергового по станції, що передається через радіозв'язок машиністу поїзда, що відправляється за формою:

 

"Наказ N ... Дата ...Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... .... (прізвище) Дозволяю відправитися з ... колії по ... головній колії при забороняючому показанні вихідного (маршрутного) світлофора (літер) .... І рухатися до першого прохідного (вихідного, маршрутного) світлофора літер ...., а далі керуватися сигналами автоблокування. ДСП ... (прізвище)".

3. На одноколійний перегін або по неправильній колії двоколійного перегону з двостороннім автоблокуванням при забороняючому показанні вихідного світлофора поїзд може бути відправлений:

 

за реєстрованим наказом чергового по станції, що передається машиністу поїзда через радіозв'язок за формою:

 

"Наказ N ... Дата Час (... год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... .... (прізвище) Дозволяю відправитися з ... колії по ... головній колії при забороняючому показанні вихідного (маршрутного) світлофора (літер) .... І рухатися до першого прохідного (вихідного, маршрутного) літер .... Світлофора, а далі керуватися сигналами автоблокування. ДСП ... (прізвище)".

дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту 1.

 

У випадках, коли між станціями на перегоні не має прохідних світлофорів (тільки одна блок-ділянка), наказ передається за формою:

 

"Наказ N ... Дата Час (... год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... .... (прізвище) Дозволяю відправитися з ... колії по ... головній колії при забороняючому показанні вихідного світлофора літтер ..., і рухатися на перегін ... до вхідного світлофора літер ... станції .... ДСП ... (прізвище)".

Перед відправленням поїзда на одноколійний перегін і по неправильній колії двоколійного перегону черговий по станції зобов'язаний одержати реєстрований наказ поїзного диспетчера, який підтверджує вільність перегону (колії перегону) від зустрічних поїздів за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Дозволяю відправити поїзд N .... зі станції по ... головній колії при забороняючому показанні вихідного світлофора (літкр). Перегін ... (.... головна колія перегону) від зустрічних поїздів вільний. ДНЦ ... (прізвище)".

4. На станціях з ділянками, обладнаними напівавтоматичним блокуванням, де пристрої поїзного радіозв'язку обладнані системою автоматичної реєстрації переговорів, замість видання письмового дозволу на бланку зеленого кольору машиністу поїзного локомотива може бути переданий через радіозв'язок реєстрований системою документованої реєстрації переговорів наказ про відправлення за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу .... поїзда N .... Дозволяю відправитись з ... колії по ... головній колії і прямувати до станції (блок-поста) .... Перегін вільний. ДСП ... (прізвище)".

5. У випадках несправності маршрутних покажчиків або повторювальних світлофорів вказівка про можливість відправлення поїзда з відповідної колії за відкритим груповим світлофором може бути передана машиністу реєстрованим наказом чергового по станції, переданого через поїзний радіозв'язок за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиніст поїзда N ... на ... колії. Груповий світлофор відкритий Вам. Дозволяю відправлятися. ДСП ... (підпис, прізвище)".

6. Якщо ведучий локомотив поїзда знаходиться за вихідним (маршрутним) сигналом з дозволяючим показанням, відправлення поїзда проводиться за дозволом на бланку зеленого кольору з заповненням пункту II або реєстрованим наказом чергового по станції, переданому машиністу через радіозв'язок за формою:

 

"Наказ N ... Дата ...Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... на ... колії. Вихідний (маршрутний) світлофор Вам відкритий. Дозволяю відправитися. ДСП ... (підпис, прізвище)".

7. Автоматична локомотивна сигналізація застосовується як самостійний засіб сигналізації і зв'язку.

 

За умови несправності маршрутних покажчиків або повторювачів вихідних групових світлофорів, або коли голова поїзда знаходиться за повторювальним світлофором, дозвіл на відправлення поїзда при відкритому вихідному груповому світлофорі передається машиністу локомотива через радіозв'язок реєстрованим наказом за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиніст поїзда N ... на ... колії. Груповий сигнал ... відкритий Вам. Дозволяю відправитися при справній локомотивній сигналізації. ДСП ... (прізвище)".

Для відправлення поїзда при забороняючому показанні вихідного світлофора дозвіл на відправлення поїзда передається машиністу локомотива через радіозв'язок реєстрованим наказом за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... .... (прізвище). Дозволяю відправитися з ... колії по ... головній колії при забороняючому показанні вихідного світлофора та прямувати до виходу на перегін зі швидкістю не більше "20 км/год., а далі керуватися сигналами локомотивного світлофора ДСП ... (прізвище)".

8. Якщо маршрут для приймання поїзда готовий, але вихідний сигнал через якісь причини відкрити неможливо, черговий по станції передає машиністу реєстрований наказ за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N .... Я, черговий по станції .... Дозволяю Вам прямувати на ... колію при забороняючому показанні вхідного світлофора. Маршрут приймання готовий. ДСП ... (прізвище)".

При прямуванні поїзда по неправильній колії і відсутності вхідного сигналу на цій колії реєстрований наказ передається за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... ... Я, черговий по станції .... Дозволяю Вам з ... неправильної колії прямувати на ... колію. Маршрут приймання готовий. ДСП ... (прізвище)".

Повторивши наказ і отримавши від чергового по станції підтвердження, що наказ зрозумілий правильно, машиніст вводить поїзд на станцію.

 

9. Лише у виключних випадках можливе приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора за письмовим дозволом чергового по станції за формою:

 

"Машиністу поїзда N ... ... (прізвище) Дозволяється прямувати на ... колію станції. Маршрут приймання готовий".

Дата, год., хв. ДСП ... (прізвище і штемпель станції).

10. Приймання відбудовних, пожежних поїздів, допоміжних локомотивів, локомотивів без вагонів, снігоочисників, спеціального самохідного рухомого складу, а також господарчих поїздів (привиконанні робіт з закриттям перегону) на вільні ділянки станційних колій (крім зайнятих пасажирськими, людськими поїздами та поїздами з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами) дозволяється у необхідних випадках тільки при забороняючому показанні вхідного сигналу за дозволами, передбаченими у п. 14.4.2, при цьому машиністи локомотивів (водії спеціального самохідного рухомого складу) водночас з передачею дозволу про приймання на станцію (у тому числі перед засвічуванням запрошувального вогню на вхідному світлофорі) повинні бути попереджені про місце, де необхідно зупинитися за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиніст поїзда N ... Я, черговий по станції ... Дозволяю Вам прямувати на вільну ділянку ... колії при забороняючому показанні вхідного світлофора до ... (вказати місце зупинки). Маршрут приймання готовий. ДСП ... (прізвище)".

11. Порядок приймання на певні ділянки станційних колій підштовхуючих локомотивів, локомотивів, що прямують у розміщене на станції депо або з депо, що розміщене на сусідній станції, під состави поїздів, має передбачати їх прямування від межі станції до визначеного місця - маневрового світлофора або спеціального покажчика з написом "Зупинка підштовхуючого локомотива", "Зупинка локомотива, що прямує під состав поїзда", "Зупинка локомотива (моторвагонного поїзда), що прямує у депо", а також порядок подальшого руху цих локомотивів по станційних коліях за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиніст поїзда N ... Я, черговий по станції ... Дозволяю Вам прямувати на вільну ділянку ... колії при забороняючому показанні вхідного світлофора до ... (вказати місце зупинки). Маршрут приймання готовий. Далі будете слідувати на колію N ... ДСП ... (прізвище)".

Дозволом для заїзду цих рухомих одиниць на станцію може бути дозволяюче показання спеціального маневрового світлофора, встановленого на щоглі вхідного сигналу, або інший дозвіл для приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора з числа передбачених у п. 14.4.2.

 

12. Як виняток, поїзд, що зупинився, може бути осаджений до вхідного сигналу станції або сигнального знака "Межа станції". Осаджування проводиться після закриття наказом поїзного диспетчера перегону (або колії) для руху всіх поїздів і передачі машиністу поїзда, що зупинився, реєстрованого наказу чергового по станції за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Перегін ... (або колія перегону) для руху всіх поїздів закритий за наказом ДНЦ N ....... Поїзд N ... дозволяється осадити до вхідного сигналу (або сигнального знака "Межа станції").

ДСП ... (назва станції і прізвище).

13. Якщо на перегоні, обладнаному автоблокуванням, поїзд, що зупинився, не звільнив першу блок-ділянку, то його осаджування до вхідного сигналу або до сигнального знака "Межа станції" може проводитися без закриття перегону за наказом чергового по станції за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиніст поїзда N ... ... (прізвище). Дозволяю осадити поїзд до вхідного сигналу (до сигнального знака "Межа станції"). ДСП ... (найменування станції і прізвище)".

За умов готовності маршруту приймання наказ на осаджування може бути суміщений з наказом про приймання поїзда на станцію. У таких випадках дозвіл доповнюється словами:

 

"... і прямувати на ... колію при забороняючому показанні вхідного сигналу. Маршрут приймання готовий" або "і прямувати на ... колію. Маршрут приймання готовий" або "і прямувати на ... колію. Вхідний світлофор відкритий".

  Начальник Головного управління перевезень   В. О. Жураківський

 

 

  Додаток 9 до Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 70; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.01 с.)