ФОРМИ НАКАЗІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПОЇЗНИМ ДИСПЕТЧЕРОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФОРМИ НАКАЗІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПОЇЗНИМ ДИСПЕТЧЕРОМ1. Якщо контрольні прилади показують зайнятість перегону при фактичній його вільності і при цьому необхідно змінити напрямок руху (на одноколійний перегін або на двоколійний з двостороннім автоматичним блокуванням), тоді за наявності рукояток (кнопок) допоміжного режиму така зміна проводиться за допомогою цих рукояток за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, який передається черговим по станціях, що обмежують перегін, після попередньої перевірки його вільності за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Дозволяю змінити напрямок руху за автоблокуванням на перегоні ... (по ... колії перегону) з непарного на парний за допомогою кнопок рукояток допоміжного режиму. Перегін (... колія перегону) від поїздів вільний. ДНЦ ... (прізвище)".

2. Перед відправленням поїздів на одноколійний перегін або на неправильну колію двоколійного перегону з двостороннім автоблокуванням або з колії без світлофора при забороняючому показанні вихідного світлофора блок-система має бути встановлена в напрямку поїзда, що відправляється, із апарату вилучений ключ-жезл відповідного перегону і черговим по станції отриманий реєстрований наказ поїзного диспетчера, який підтверджує вільність перегону від зустрічних поїздів, за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... Дозволяю відправитись зі станції ... по ... головній колії при забороняючому показанні вихідного світлофора ... літер .... Перегін (.... головна колія перегону від зустрічних поїздів вільний. ДНЦ ... (прізвище)".

3. Якщо один із роздільних пунктів, що обмежує перегін з несправним блокуванням, не обслуговується черговим по станції, тоді, після припинення дії автоблокування, за наявності у поїзного диспетчера контролю положення колій і стрілок, до вступу на роботу чергового по станції відправлення поїздів на вільний перегін з таких роздільних пунктів проводиться за наказом поїзного диспетчера, переданого машиністу локомотива, за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Автоблокування на перегоні ... (колії перегону) не діє. Поїзду N ... дозволяю відправитися зі станції ... і прямувати до вхідного світлофора станції ..., а далі керуватися його показаннями. ДНЦ ... (прізвище)".

Наказ диспетчера про закриття блокування в таких випадках передається лише на станції, де є черговий по станції. Відправлення поїздів з цієї станції після закриття блокування проводиться за колійними записками, при цьому у випадках відправлення поїзда на одноколійний перегін колійна записка може бути видана лише після отримання черговим по станції реєстрованого наказу диспетчера за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Перегін ... (колія перегону) від поїздів вільний. Дозволяю відправити поїзд N .... ДНЦ ... (прізвище)".

4. За умов несправності вихідного світлофора відправлення поїзда проводиться тільки тоді, коли вільний від зустрічних поїздів перегін і при встановленому напрямку руху для поїзда, що відправляється, за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що передається машиністу за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Дозволяю машиністу поїзда N ... відправитися зі станції ... з ... колії при забороняючому показанні вихідного світлофора. (літер) ДНЦ ... (прізвище)".

5. Якщо допомога поїзду надається одиночним локомотивом, що прямує перегоном за поїздом, що зупинився, наказ передається за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... Надайте допомогу поїзду N ..., що зупинився попереду. ДНЦ ... (прізвище)".

У разі надання допомоги одиночним локомотивом, що відчеплений від состава поїзда, що рухається позаду, наказ передається за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N .... Закріпіть состав поїзда, відчепіться від нього і надайте допомогу поїзду N ..., що зупинився попереду на км ... пк .... ДНЦ ... (прізвище)".

Відправлення допоміжних локомотивів на перегін проводиться за наказом поїзного диспетчера за формою:

 

"Наказ N ..... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... дозволяю відправитися з колії ... станції ... на перегін ... по ... колії до ... км для надання допомоги поїзду N ... з прибуттям (поверненням) на станцію ... ДНЦ (прізвище)".

6. Наказ диспетчера про надання допомоги при з'єднанні частин состава вантажного поїзда, що розчепився на перегоні, передається за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N .... З'єднайтеся локомотивом з хвостовими вагонами, що відчепилися від поїзда N ..., що зупинився попереду, та надайте допомогу при з'єднанні цих вагонів з головною частиною состава. ДНЦ ... (прізвище)".

7. Якщо вантажний поїзд, що прямує перегоном, обладнаним автоблокуванням, зупинився на підйомі, і для можливості подальшого руху його необхідно осадити на більш легкий профіль, то це може бути здійснене тільки за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що передається машиністу локомотива та черговому по станції, що лежить попереду, при вільності від поїздів ділянки колії від хвоста поїзда до станції за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу поїзда N ... ДСП .... Перегін ... (колія перегону ...) для руху закритий. Дозволяю осадити состав на більш легкий профіль, ділянка колії до вхідного сигналу (сигнального знака "Межа станції") станції ... вільна від поїздів. ДНЦ ... (прізвище)".

8. З'єднання составів здійснюється за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, який передається машиністам обох поїздів (з використанням для цієї мети всіх наявних засобів зв'язку) за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністи поїздів N ... і N ... з'єднайте поїзди та здвоєним составом прямуйте до станції .... ДНЦ ... (прізвище)".

9. Надання допомоги для з'єднання частин состава вантажного поїзда, який розчепився на перегоні, здійснюється у випадках, передбачених у п. 11.10 цієї Інструкції тільки на прохання машиніста состава, в якому трапилося роз'єднання. Допомога може бути надана поодиноким локомотивом, що прямує за поїздом, що розчепився, або вантажним поїздом, що прямує за ним, без відчеплення від нього ведучого локомотива.

 

Наказ диспетчера про надання допомоги передається у цих випадках за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Машиністу локомотива поїзда N ....... З'єднайтеся локомотивом із хвостовими вагонами, що відчепилися від поїзда N ....., що зупинився попереду, та надайте допомогу при з'єднанні цих вагонів з головною частиною состава. ДНЦ ... (прізвище)".

10. На перегонах, з великим часом ходу по перегону, зі сприятливим планом і профілем колії, не обладнаних автоблокуванням, дозволяється відправляти господарчі поїзди за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що передається станціям, що обмежують перегін, і керівнику робіт за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

У зв'язку з наступним закриттям перегону ... (... колії перегону) для проведення робіт дозволяю відправити на цей перегін по ... колії господарчі поїзди зі станції ... услід за поїздом N .... ДНЦ ... (прізвище)".

11. Наказ про закриття перегону (колії перегону) поїзний диспетчер дає станціям, що обмежують перегін, і колійним постам, якщо вони є на перегоні, за однією із наступних форм:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Для проведення ... робіт ... колія перегону з ... год. ... хв. закривається для руху, окрім господарчих поїздів, що відправляються на закритий перегін за заявкою керівника робіт ... (вказується посада і прізвище). ДНЦ ... (прізвище)";

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Для надання допомоги поїзду N ..., що зупинився на ... км ... колія перегону ... з ... год. ... хв. закривається для руху всіх поїздів, окрім допоміжних локомотивів, що відправляються зі станції ... для виведення поїзда, що зупинився, і наступного повернення на станцію ... ДНЦ ... (прізвище)";

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Для проведення відбудовних робіт на ... км ... колія перегону ... з ... год. ... хв. закривається для руху всіх поїздів, крім відбудовних. ДНЦ ... (прізвище)".

12. За необхідності відправлення поїздів у неправильному напрямку (якщо немає двостороннього автоблокування і друга колія закрита для виконання ремонтних робіт), колією, що залишилася не закритою, тоді існуючі засоби сигналізації і зв'язку на цій колії закриваються і рух поїздів встановлюється за телефонними засобами зв'язку з передаванням наказу за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

З ... год. ... хв. на ... колії перегону ... дія ... блокування закривається і встановлюється рух поїздів за телефонними засобами зв'язку за правилами одноколійного руху. ДНЦ ... (прізвище)".

13. Наказ про відкриття перегону або колії перегону поїзний диспетчер передає станціям, що обмежують перегін, і колійним постам, якщо такі на перегоні є, за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

На підставі повідомлення ... наказ N ... від ... числа відміняється. Рух поїздів на перегоні ... (... колії перегону) ... з ... год. ... хв. відновлюється за ... (зазначаються засоби сигналізації і зв'язку). ДНЦ ... (прізвище)".

14. Якщо на двоколійному перегоні, не обладнаному двостороннім блокуванням, поїзний диспетчер у порядку регулювання відправляє поїзд неправильною колією, тоді після перевірки вільності цієї колії станціям, що обмежують перегін, і колійним постам, якщо такі є на перегоні, передається наказ за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

З ... год. ... хв. рух ... (указується парних або непарних) поїздів по ... колії перегону ... припиняється. Поїзд N ... зі станції ... відправте по .... неправильній колії за телефонними засобами зв'язку і за правилами одноколійного руху". ДНЦ ... (прізвище)".

Перед тим, як передати такий наказ про відправлення по неправильній колії пасажирського поїзда, у журналі диспетчерських розпоряджень має бути записаний наказ чергового по дирекції залізничних перевезень або регіонального дорожнього диспетчера дорожнього центру управління з перевезення вантажів та пасажирів (ДЦУ) за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Поїзд N ... зі станції ... відправте по неправильній колії. ДНЦО (ДГП) ... підпис, прізвище".

15. Після відновлення дії відповідних засобів сигналізації та зв'язку на двоколійних перегонах рух поїздів за цими видами зв'язку відновлюються за наказом поїзного диспетчера, а при відсутності диспетчерського зв'язку - кожною станцією по правильній для неї колії за формою

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

У зв'язку з відновленням дії ... (вказуються засоби сигналізації та зв'язку) наказ N ... відміняється. З ... год. ... хв. рух поїздів на перегоні ... (колії перегону) відновлюється за сигналами (вказуються засоби сигналізації та зв'язку). ДНЦ ... (прізвище)".

16. Після отримання повідомлення зі станції про прибуття поїзда по неправильній колії поїзний диспетчер відновлює на перегоні нормальний рух передаванням наказу за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

Наказ N ... від ... числа відміняється. Рух поїздів по ... колії перегону ... З ... год. ... хв. відновлюється за ... (указуються засоби сигналізації і зв'язку)". ДНЦ ... (прізвище)".

17. Отримавши повідомлення про несправності на тому чи іншому перегоні (колії) засобів сигналізації та зв'язку під час руху поїздів, поїзний диспетчер записує їх в журнал диспетчерських розпоряджень і, перевіривши через чергових по станції вільність перегону (колії), передає наказ про встановлення руху за телефонними засобами зв'язку по формі:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

У зв'язку з несправністю автоблокування ... по парній (або непарній)... колії перегону ...(на перегоні) з ... год. ... хв. дія автоблокування припиняється і встановлюється рух поїздів за телефонними засобами зв'язку за правилами двоколійного (одноколійного) руху. ДНЦ ... (прізвище)".

18. Після отримання повідомлення про відновлення дії засобів сигналізації та зв'язку поїзний диспетчер записує його в журнал диспетчерських розпоряджень і, перевіривши через чергових по станціях вільність перегону (колії), передає станціям, що обмежують перегін, наказ за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

У зв'язку з відновленням дії ... з ... год. ... хв. на перегоні ... (по ... колії перегону) відновлюється рух поїздів за сигналами... (вказуються засоби сигналізації та зв'язку)".ДНЦ ... (прізвище)".

19. Про відправлення поїздів з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами), небезпечними вантажами класу 2 (гази стиснені, зріджені і розчинені), негабаритними вантажами і підвищеної довжини поїзний диспетчер надає наказ за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

ДС станцій від ... до .... Поїзд N ..., що відправляється зі станції ... о ... год. ... хв. слідує з небезпечним вантажем класу 1 ВМ (небезпечним вантажем класу 2, негабаритним вантажем Н ..., підвищеної довжини ... умовних вагонів). Забезпечте безпечний пропуск згідно з ТРА станцій. ДНЦ ... (прізвище)".

20. Про приймання і відправлення пасажирських, поштово-багажних, вантажно-пасажирських і людських поїздів на колії та з колій, не передбачених для цих операцій технічно-розпорядчим актом станції поїзний диспетчер передає наказ за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

ДС станції ... Дозволяю прийняти поїзд N ... на ... неспеціалізовану колію станції. Забезпечте безпечне прямування поїзду. ДНЦ ... (прізвище)".

21. Про рух поїздів при несправності автоматичної локомотивної сигналізації і поїзного радіозв'язку поїзнийдиспетчер передає наказ за формою:

 

"Наказ N ... Дата ...Час (год. ... хв. ...).

Всім ДС станцій від ... до ...

Копія машиністу поїзда N ..., ДНЦ (сусідньої ділянки)

Поїзд N ... прямує з несправною АЛС (поїзним радіозв'язком). Забезпечте безпечний пропуск по станціях. ДНЦ ... (прізвище)".

22. Про порядок проходження пасажирських поїздів, що запізнюються, поїзний диспетчер передає за формою:

 

"Наказ N ... Дата ...Час (год. ... хв. ...)

ДС станцій від ... до ...

Копія машиністу поїзда N ..., ДНЦ (сусідньої дільниці)

Поїзд N .... прямує ділянкою із запізненням. Вжийте заходів щодо скорочення запізнення поїзда, забезпечте безперешкодний безпечний пропуск. ДНЦ ... (прізвище)".

23. При несправності пристроїв диспетчерської централізації коли вхідний світлофор не відкривається, поїзд вводиться на станцію при його забороняючому показанні за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що передається машиністу локомотива за формою:

 

"Наказ N ... Дата час (год. ... хв. ...)

Дозволяю машиністу ... ввести поїзд N ... на станцію ... на ... колію при забороняючому показанні вхідного світлофора (літер). ДНЦ ... (прізвище)".

24. Якщо після приймання поїзда не спрацюють пристрої контролю прибуття, черговий по станції, переконавшись, що поїзд прибув у повному складі, доповідає про це поїзному диспетчеру. Поїзний диспетчер, переконавшись шляхом переговорів з черговими по станціях, що обмежують перегін, у його вільності, дає водночас на обидві станції дозвіл на подачу блок-сигналу прибуття, після чого черговий по станції виконує цю операцію за допомогою допоміжної кнопки, а при електромеханічному блокуванні - шляхом штучного спрацьовування педальної замички.

 

Наказ дається за формою:

 

"Черговому по станції .... Дозволяю подати на станцію ... блокувальний сигнал прибуття поїзда N ..... за допомогою допоміжної кнопки (штучного спрацьовування педальної замички). ДНЦ ... (прізвище)".

25. На двоколійних і багатоколійних перегонах, коли одна з колій закрита, по колії, що залишилася для руху поїздів, які відправляються у правильному напрямку, а при двосторонньому автоблокуванні - в обох напрямках, зберігаються існуючі засоби сигналізації та зв'язку. При необхідності відправлення поїздів по колії, що залишилася, у неправильному напрямку (якщо немає двостороннього автоблокування) існуючі засоби сигналізації та зв'язку по цій колії закриваються і рух поїздів установлюється за телефонними засобами та зв'язку і передачею наказу за формою:

 

"Наказ N ... Дата час (год. ... хв. ...)

У зв'язку з закриттям ... колії з ... год. ... хв. по ... колії перегону ... дія автоблокування закривається і встановлюється рух поїздів за телефонним зв'язком за правилами одноколійного руху. .... ДНЦ (прізвище)".

26. Відкриття чи закриття роздільних пунктів або допоміжних постів, що працюють не цілодобово, проводиться у порядку, затвердженому начальником залізниці і оформляється наказом поїзного диспетчера, який передається станціям, що обмежують перегін, за формою:

 

"Наказ N ... Дата час (год. ... хв. ...)

Дія поста ... км з ... год. ...хв. відкрита (закрита). ... ДНЦ (прізвище)".

  Начальник Головного управління перевезень   В. О. Жураківський

 

 

  Додаток 10 до Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.013 с.)