НОРМИ ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАКРІПЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НОРМИ ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАКРІПЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУРухомий склад на станційних коліях закріплюється гальмовими башмаками або спеціальними стаціонарними пристроями.

 

1. При закріпленні вагонів на станційних коліях відповідно до вимог, викладених в розділі 16, необхідно керуватися мінімальними нормами, що розраховуються в залежності від ухилу колії, навантаження вагонів у составі (у групі окремих вагонів) та умови укладання гальмових башмаків (під навантажені вагони, порожні або з невідомим навантаженням), а саме:

 

1.1. при закріпленні окремих вагонів, а також составів або груп, які складаються із однакових за масою вантажних навантажених або порожніх вагонів незалежно від їх роду; вагонів пасажирського парку, включаючи моторвагонний рухомий склад; рефрижераторних вагонів за умови, що в групі (секції) всі вагони навантажені або всі порожні (у тому числі порожня секція з машинним відділенням); зчепів локомотивів в недіючому стані.

 

1.2. при закріпленні змішаних составів або груп, які складаються із навантажених і порожніх вагонів або навантажених вагонів різних за масою і за умов, що гальмові башмаки укладаються під вагони із навантаженням на вісь більше 15 т (брутто).

 

При дотриманні умов, які зазначені в пп. 1.1 та 1.2 застосовується формула (1):

      n        
  К =   _______   (1,5i + 1),   (1)
             

 

 

де: К - необхідна кількість гальмових башмаків,

 

n - кількість осей в составі (групі);

 

i - приведений ухил колії або її ділянки в промілях;

 

(1,5i + 1) - кількість гальмових башмаків на кожні 200 осей.

 

1.3. при закріплені змішаних составів або груп вагонів за умови укладання гальмових башмаків під порожні вагони або вагони з невідомим навантаженням на вісь, застосовується формула (2):

             
  К =   _______   (4i + 1),   (2)
             

 

 

де: (4i + 1) - кількість гальмових башмаків на кожні 200 осей.

 

2. На коліях з ухилами гальмові башмаки укладаються з боку спуску.

 

Розрахунок мінімальних норм закріплення окремих вагонів, составів, груп на коліях з ухилом £ 1,0 ‰ проводиться за формулою (1) або формулою (2) в залежності від навантаження вагонів та умови укладання гальмових башмаків, а з боку, протилежному спуску, вагони закріплюються додатково одним гальмовим башмаком.

 

3. Норми закріплення, розраховані за формулами (1), (2) із урахуванням додаткового укладання відповідно до п. 2, вказуються в технічно-розпорядчому акті (ТРА) станції.

 

4. При отриманні дрібного значення кількість гальмових башмаків округлюється до більшого числа.

 

Приклади:

 

а) для закріплення 80 осей змішаної групи вагонів на ухилі 2,5 ‰ і укладанні гальмових башмаків під порожні вагони (або вагони з невідомим навантаженням) потрібно:

  80 (2,5 х 4 + 1)    
  __________________   = 4,4 » 5 гальмових башмаків
     

 

 

тієї ж групи вагонів і при укладанні гальмових башмаків під вагони з навантаженням на вісь не менш 15 т.

  80 (2,5 х 1,5 + 1)    
  ____________________   = 1,9 » 2 гальмових башмака
     

 

 

б) для закріплення 240 осей вугільного маршруту або состава з порожніх вагонів на ухилі 1,5 ‰ потрібно

  240 (1,5 х 1,5 + 1)    
  _____________________   = 3,9 » 4 гальмових башмаків
     

 

 

в) для закріплення 72 осей (18 вагонів) состава пасажирського поїзда на ухилі 3 ‰ потрібно:

  72 (3 х 1,5 + 1)    
  _____________________   = 1,98 » 2 гальмових башмака
     

 

 

5. На станційних коліях з замасленими поверхнями рейок (колії навантаження наливних вантажів, очищення та промивання цистерн тощо) вказані в п. 1 цього додатка норми закріплення збільшуються в 1,5 рази.

 

6. Залежно від характеру поздовжнього профілю колії застосовуються такі методи розрахунку:

 

6.1 При сприятливому монотонному профілі, коли відхилення величин ухилів окремих елементів від приведеної величини ухилу по всій довжині колії не перевищують ± 0,2 ‰, норми розраховуються за приведеним ухилом для всієї довжини колії.

 

6.2 При всіх інших видах профілю (більш складному монотонному, пилкоподібному, випуклому, увігнутому) за умови зупинки локомотива безпосередньо перед світлофором, граничним стовпчиком або іншою визначеною точкою початку розміщення рухомого складу використовується метод послідовного розрахунку з урахуванням різної величини ухилів елементів поздовжнього профілю колії, починаючи з одного із кінців колії або точки початку розміщення рухомого складу.

 

6.3 У разі, коли є технологічна необхідність залишати групу вагонів у межах довжини якогось одного елемента профілю, розрахунок норм закріплення варто робити за фактичним ухилом цього елемента.

 

6.4 Якщо для розміщення групи вагонів різної довжини використовується будь-яка ділянка колії, що містить кілька елементів поздовжнього профілю, розрахунок норм закріплення (розділ 11, приклад N 7, таблиці 36 - 37 Методичних вказівок з розрахунку і застосування норм закріплення рухомого складу гальмовими башмаками на станційних коліях ЦД-0051) виконується методом послідовного розрахунку з тією відмінністю, що за вихідний приймається елемент, що має максимальний ухил у напрямку можливого виходу вагона. Далі цей елемент сполучається з одним із двох суміжних, котрий має найбільший ухил.

 

7. При закріплені поданої під вивантаження групи вагонів гальмові башмаки мають укладатися під вагони, які підлягають вивантаженню в останню чергу, або норматив закріплення для них має обчислюватися відповідно до підпункту 1.3 цього додатка.

 

8. Гальмові башмаки мають бути справними і укладатися під різні вісі состава таким чином, щоб носок полоза башмака торкався обода колеса. В місцях постійного укладання гальмових башмаків мають бути встановлені ящики з піском, який застосовується у випадках утворення намерзлого льоду, інею тощо. Якщо закріплення проводиться двома або більше гальмовими башмаками, то не можна їх укладати під одну і ту ж вагонну вісь.

 

В місцях проведення вантажних операцій гальмові башмаки необхідно укладати з накатом коліс на полоз гальмового башмака.

 

9. Гальмові башмаки, як правило, укладаються під вагони, починаючи з крайнього, під різні вісі вагонів з боку можливого виходу групи (состава), що закріплюється. Якщо гальмовий башмак укладається не під крайній вагон з боку можливого виходу групи, що закріплюється, то додатково має бути перевірена надійність зчеплення з цим вагоном всіх інших вагонів цієї групи.

 

10. При сильному (більше 15 м/с) вітрі, напрямок якого збігається з напрямком можливого виходу вагонів, норма закріплення, обчислена відповідно до п. 1 цього додатка (на кожні 200 осей закріпленої групи), збільшується укладанням під колеса вагонів трьох додаткових гальмових башмаків, а при дуже сильному (штормовому) вітрі - семи гальмових башмаків.

 

11. При закріпленні моторвагонних поїздів, локомотивів в недіючому стані, а у виняткових випадках іншого рухомого складу у разі відсутності достатньої кількості гальмових башмаків можуть бути використані ручні гальма рухомого складу з розрахунку: 5 гальмових осей замінюють 1 гальмовий башмак.

 

На горизонтальних коліях або інших коліях з ухилом 0,5 ‰ і менше допускається приводити у дію ручне гальмо одного вагона (локомотива) в будь-якій частині зчепленої групи рухомого складу замість гальмових башмаків з обох її боків.

 

12. Детальний розрахунок норм закріплення гальмовими башмаками, а також з використанням стаціонарних механічних пристроїв для утримання рухомого складу від самовільного виходу надано в Методичних вказівках з розрахунку і застосування норм закріплення рухомого складу на станційних коліях ЦД-0051.

 

 

  Начальник Головного управління перевезень   В. О. Жураківський

 

  Додаток 3 до Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.015 с.)