ТОП 10:

Схеми та кросворди для розв’язку1. Які із нижче наведених термінів належать відповідним визначенням?(з’єднайте стрілками)

Об’єкт
сукупність масових інформаційних і комунікаційних явищ у їх соціальному вимірі.
взаємодія комунікатора, аудиторії та визначення змісту, особливості сприйняття масової інформації, вивчення функціонування окремих засобів масової інформації тощо.
Предмет

 

 


___________________________________________

· це представники соціального дна (бродяги, бомжі, безпритульні, бідняки, алкоголіки і наркомани). · це втеча від дійсності. ·
Пов'язаний з відкриттям цілей та визначенням засобів  
Припускає визначення цілей, але відкидає соціально-схвалені засоби їх досягнення.  
пристосування заради того, щоб не залишитися в ізоляції, не нажити неприємностей  
Ритуалізм
Ретритизм
Інновація
Конформізм
2.


Семінарське заняття №6

ТЕМА: «Соціологія праці та управління»

План семінарського заняття

1. Виникнення і розвиток соціології праці

2. Соціальна сутність праці

3. Ринок праці в соціологічному вимірі

4. Стимулювання праці і трудова мобільність

Самостійна робота студента

1. Особливості застосування соціологічних методів для дослідження процесів праці.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Праця, ринок праці, безробіття, умови праці, трудова мобільність, трудова кар’єра, трудовий колектив, стимулювання праці.

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Labor; labor market; unemployment; working conditions; labor mobility; labor career; professional staff; stimulation, Public аdministration; the manager; the headman; social planning; social forecasting; management methods.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Профспілки та виробничий конфлікт»

2. «Кар’єра і соціальна мобільність»

3. «Використання соціології праці в діяльності менеджера»

· есе:

1. «Трудова еміграція, аборобота за кордоном: позитиви та негативи»

Вправи для домашнього завдання

1. За характером праці виділяють такі її види:

а) суспільну і приватну;

б) «на себе» і «на когось»;

в) фізичну та розумову;

г) правильні відповіді а) і б).

2. За змістом розрізняють такі види праці:

а) творча і репродуктивна, фізична та розумова;

б) ручна і механізована;

в) суспільна і приватна, добровільна і примусова;

г) правильні відповіді а) і б).

3. Вкажіть найбільш розповсюджений спосіб збору соціологічної інформації у сфері праці :

а) аналіз документації;

б) спостереження ;

в) інтерв'ю ;

г) анкетування ;

д) соціометрія ;

е) експеримент ;

ж) експертне опитування ;

з) тестування.

4. Соціальний зміст праці виявляється у :

а) доцільності діяльності працівника;

б) мотивації праці;

в) ставленні до праці;

г) виконуваних функціях і ролях.

5. Структурними елементами ставлення до праці є :

а) мотивація;

б) розмір заробітку;

в) трудова поведінка;

г) вид трудової діяльності;

д) оцінка праці.


Схеми та кросворди для розв’язку (ситуаційні вправи)

Ситуаційна вправа

«Вибір способів мотивації працівників»

Отримавши термінове завдання від замовника, яке у випадку успішного виконання обіцяло суттєві прибутки, керівництво страхової компанії вирішило посилити мотива­цію підлеглих, задіяних у цьому проекті. У разі своєчасного та якісного виконання завдання була обіцяна оплачувана за рахунок фірми відпустка разом із сім'ями на два тижні.

Керівництво компанії було вражене підсумками роботи. Навіть найкращі страхові агенти знизили показники результативності своєї роботи і не виконали плану. Виявилося, що перспектива поїхати на відпочинок у мальовничий куточок світу навіть за чужий кошт, але із сім'ями, далеко не усіма була сприйнята як винагорода.

Запитання:

1. Чому мотиваційний чинник, який застосувала страхова компанія, не приніс очікуваного результату?

2. Яким чином Ви б мотивували своїх працівників у цій ситуації? Чому Ви вважаєте, що саме такий мотиваційний чинник буде ефективним?

3. Яку роль у підборі мотиваційних чинників для працівників відіграє знання керівництва фірми (підприємства, державної установи тощо) цінностей і особистих потреб своїх підлеглих?

Ситуаційна вправа

«Нові методи управління на підприємстві»

У компанії «Алекс» проводяться збори за участю керівників компанії і робітників. Один з робітників звертається до голови правління зі словами: «Я хочу знати, чому я маю гнути спину, коли хлопець, що сидить поряд зі мною і увесь час розмовляє по телефону, має ті самі 4% надбавки за стаж, що і я?»

Таке запитання тут не виняток. Справа в тому, що в «Алексі» була розроблена і успішно діє унікальна програма зборів трудового колективу. На таких зборах кожен співробітник має можливість привселюдно ставити питання керівництву або навіть піддавати критиці його економічну політику. Збори працівників схожі на збори пайовиків, коли від керівництва вимагають звіт про стан справ фірми. Унікальність програми полягає в тому, що працівники можуть висловлювати свої претензії відкрито і побачити реакцію на свої зауваження.

У «Алексі» проводиться за рік понад 150 таких зборів. Витрачається на це близько мільйона доларів. Однак вважають, що справа цього варта. Ця компанія з виробництва поштового обладнання – провідна в своїй галузі. Її керівництво спирається на творче ставлення працівників своєї роботи та на їх участь у прийнятті рішень.

Скарги та пропозиції працівників щодо різних проблем, які виникають через недогляд адміністрації, допомагають зекономити мільйони доларів.

Питання для обговорення

1. Чи доцільно застосовувати на підприємствах програми залучення працівників до управління?

2. Чи хотіли б Ви працювати в компанії, яка застосовує таку систему? Обґрунтуйте два варіанти: в першому випадку виступіть у ролі рядового працівника, а в другому – керівника фірми.

 


Семінарське заняття №7

ТЕМА: «Соціологія економічного життя та політики»

План семінарського заняття

1. Становлення та розвиток соціології економіки як науки.

2. Економіка як соціальний інститут її предмет та об’єкт.

3. Об’єкт, предмет, структура і функції соціології політики.

4. Політика як соціальний інститут.

Самостійна робота студента

1. Людина в системі економічної діяльності

2. Економічні процеси та їх соціальна структура.

3. Політичне прогнозування

4. Політичне планування та його легітимність

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Соціально-економічні відносини, рівень життя, якість життя, соціально-економічний статус, соціально-економічна структура, економічна культура, економічне мислення, економічна свідомість, політика, електоральна соціологія, соціальний простір, політичне поле, політичне життя, політична культура, політичні процеси, політична влада.

 

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Economic culture; economic thought; economic consciousness; standard of living; quality of life, Politics; electoral sociology; social space; political field; political culture; political processes; political power.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Закономірності економічної соціології»

2. «Соціально-економічні відносини»

3. «Методи економічної соціології»

«Соціологія банківської діяльності»

1. «Політична соціалізація особи»

2. «Поняття об’єднань громадян в соціології політики»

· есе:

1. «Моральний кодекс сучасного банкіра»

2. «Соціально-політичний устрій України: позитиви та негативи»

Вправи для домашнього завдання

Що вивчає економічна соціологія?

а) суспільство; б) спільноти;

в) соціально-економічні відносини.

До якої групи наук належить економічна соціологія?

а) природничих; б) суспільних.

Хто із соціологів стверджував, що соціальний механізм регулювання економічних відносин ґрунтується на соціологічному підході?

а) М. Вебер; б) Т.Веблен;

в) Н. Смелзер; г) М. Сведберг.

Які з економічних законів вивчає і досліджує економічна соціологія?

а) закон вартості;

б) закон зростання продуктивності праці;

в) закон відповідності виробничих відносин продуктивним силам.

Що являє собою система категорій економічної соціології?

а) структура і зміст категоріального апарату;

б) сукупність понять економічної соціології;

в) спеціальні терміни економічної соціології.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.01 с.)