ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО – ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО – ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІКОНТРАКТ

Контракт – це особлива форма трудового договору, що засвідчує певну домовленість між партнерами (підприємством і працівником) про засади спільної виробничої і творчої діяльності.

Контракт складається у двох примірниках – для працівника і для наймача.

Реквізити:

1. Назва виду документа із стислим зазначенням його призначення (на управління підприємством, на виконання обов’язків).

2. Дата і місце підписання.

3. Назва організації, яка наймає працівника.

4. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кого наймають.

5. Термін дії контракту.

6. Текст.

7. Підписи сторін – укладачів контракту.

8. Печатка.

Порядок укладання контракту:

1. Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, так і особи, яка наймається на роботу.

2. Контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та працівником, якого наймають на роботу.

3. Усі умови контракту мають погоджуватися сторонами.

4. Оформляється він у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами у контракті.

6. Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін.

7. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу.

Структура тексту контракту

1. Загальні положення.

2. Обов’язки сторін, де зазначаються:

· основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці;

· зобов’язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі.

3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на певний термін.

4. Оплата праці та соціально – побутове забезпечення працівника, де зазначаються:

· посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період;

· надбавка та інші виплати;

· компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для службових потреб;

· щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки;

· додаткові пільги, гарантії, компенсації.

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається:

· яку відповідальність несуть сторони у разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків;

· порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства.

6. Зміни припинення та розірвання контракту, де зазначається:

· як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту;

· дострокове розірвання контракту;

· припинення дії контракту.

Контракт повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівником у разі дострокового розірвання контракту.

7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 5 років, але не менше, ніж на 1 рік.

Різниця між трудовим договором і контрактом

Фахівці з проблем ділового мовлення визначають таку різницю між контрактом і трудовим договором:

· контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір – як на період виконання певної роботи, так і на невизначений термін;

· у контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством;

· за контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки;

· у контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

 


ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО – ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОГОВІР

Договір – це документ, який фіксує згоду сторін про встановлення будь-яких відносин і регулює ці відносини.

Договір між підприємством і його окремими працівниками називається трудовою угодою.

Типи договорів:

· цивільно – правовий договір;

· договір купівлі – продажу;

· договір постачання;

· договір підряду;

· договір про майнову відповідальність;

· договір про спільну діяльність;

· договори щодо створення нових форм господарювання;

· договір оренди.

У Кодексі законів про працю України є розділ: трудовий договір.

У ст. 21 цього закону говориться, що таке договір.

У ст. 22 – про гарантії при укладанні, зміні та припиненні трудового договору.

У ст. 23 – про строки трудового договору.

У ст. 24 – про укладення трудового договору.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок до тексту.

3. Дата й місце складання.

4. Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників, повноваження, на підставі яких вони діють).

5. Зміст договору.

6. Термін виконання договору.

7. Кількісні та якісні показники (загальна сума договору).

8. Порядок виконання взятих на себе зобов’язань.

9. Порядок розрахунків між сторонами.

10. Майнова чи фінансова відповідальність сторін за невиконання договору.

11. Порядок, спосіб і місце розв’язання спорів.

12. Загальний термін дії договору.

13. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.

14. Власноручні підписи сторін.

15. Печатки обох сторін.

Зразок договору

Шлюбний договір

Місто Жмеринка Вінницької області

Одинадцяте березня дві тисячі другого року

Ми, Діденко Андрій Вікторович, що мешкає у м. Жмеринка Вінницької області, по вул. В. Порика, 18, кв. 71, та Навроцька Раїса Кузьмівна, що мешкає в м. Вінниця, по вул. Космонавтів, 2, кв. 45, у присутності свідків – Карповича Віталія Максимовича, що мешкає у м. Жмеринка Вінницької області, по вул. Виноградній, 5, та Авдєєвої Алли Василівни, що мешкає у м. Вінниця, по вул. Космонавтів, 2, кв. 41, маючи на меті врегулювання своїх майнових відносин у зв’язку з одруженням, уклали цей договір про нижчезазначене:

1. Після укладання шлюбу я, Діденко А.В., передаю в нашу спільну з дружиною – Навроцькою Р.К. – власність належне мені таке майно:

а) приватизовану двокімнатну квартиру площею 28,8м2 у м. Жмеринка Вінницької обл., по вул. Порика, 18, кв. 71;

б) меблевий гарнітур Київської меблевої фабрики «Лагода», за оцінкою ____ грн.;

в) телевізор «Panasonic», за оцінкою ____ грн.;

г) пральну машину «Indezit», за оцінкою ____ грн.;

д) два килими німецького виробництва розміром 3×4м і 2×3м вартістю відповідно _____ грн. і ____ грн.

2. Належні мені, Навроцькій Р.К., передаю в нашу спільну власність:

а) легковий автомобіль марки «Пежо», за оцінкою _____ грн.;

б) бібліотеку в кількості 700 (сімсот) одиниць художньої літератури українською, польською, німецькою, російською мовами, за оцінкою ____ грн.;

в) столовий набір «Bergof», за оцінкою ____ грн.;

г) німецький чайний сервіз «Мадонна», за оцінкою ____ грн.;

д) югославську меблеву стінку, за оцінкою ____ грн.;

е) 6 (шість) комплектів постільної білизни, за оцінкою ____ грн.

3. Усі грошові подарунки й речі, які будуть одержані нами від родичів і друзів як весільні дарунки, визнаємо спільною власністю подружжя.

4. У разі поділу цього майна та спільно придбаного майна через розірвання шлюбу кожному з нас належатиме ½ (одна друга) частина.

5. Витрати на укладення цього договору покладені на Діденка А.В.

6. Цей шлюбний договір набуває чинності з моменту реєстрації шлюбу між Діденком А.В. та Навроцькою Р.К.

7. Зазначений шлюбний договір складений у трьох примірниках, один з них зберігається у справах Жмеринської державної нотаріальної контори № ___ Вінницької області, по одному примірнику видано громадянам Діденку А.В. та Навроцькій Р.К. Усі три примірники адекватні.

Підписи сторін: (підпис) Діденко А.В.

(підпис) Навроцька Р.К.

Підписи свідків: (підпис) Карпович В.М.

(підпис) Авдєєва А.В.

Посвідчувальний надпис Жмеринської державної нотаріальної контори № ___ Вінницької області.

Державний нотаріус (підпис) (прізвище)

 


ДОВІДКОВО – ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення – офіційне повідомлення про масовий захід: про час і зміст проведення нарад, засідань; про виконання якоїсь роботи; про підприємницьку діяльність тощо.

Текст оголошення формулюється коротко й точно в усній (по радіо, телебаченню, селекторному зв’язку) чи письмовійформах.

Оголошення поділяються на два види:

· оголошення про майбутню подію;

· оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, який містить:

· час, дату, місце проведення заходу;

· організатора;

· порядок денний (якщо це засідання);

· за необхідністю вказують додаткову інформацію (адресу, спосіб проїзду, умови входу тощо).

3. Підпис (якщо треба).

Зразки оголошеньПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.012 с.)