Тест смисложиттєвих орієнтацій(ТСО)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест смисложиттєвих орієнтацій(ТСО)Методика являє собою набір з 20 шкал, кожна з який являє собою твердження з закінченням, що роздвоюється: два протилежних варіанти закінчення задають полюса оцінної шкали, між якими можливі сім градацій переваги.

Випробуваним пропонується вибрати найбільш придатну із семи градацій і чи підкреслити обвести відповідну цифру; Обробка результатів зводиться до підсумовування числових значень для всіх 20 шкал і перекладу сумарного балу в стандартні значення (процентилі). Висхідна послідовність градацій (від 1 до 7) чергується у випадковому порядку зі спадної (від 7 до 1), причому максимальний бал (7) завжди відповідає полюсу наявності мети в житті, а мінімальний бал (1) - полюсу її відсутності.

Інструкція:Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. Ваша задача - вибрати одне з двох тверджень, що, на Вашу думку, більше відповідає дійсності, і відзначити одну з цифр 1, 2, 3, у залежності від того, наскільки Ви упевнені про вибір (чи 0, якщо обоє твердження на Ваш погляд однаково вірні).

1.Звичайно мені дуже нудно.   2.Життя здається мені завжди хвилюючої і що захоплює.   3.У житті я не маю визначених цілей я намірів   4.Моє життя представляється мені вкрай безглуздої і безцільний.   5.Щодня здається мені завжди новим і несхожої на інші.   6.Коли я піду на пенсію, я займуся цікавими речами, якими завжди мріяв зайнятися.   7.Моє життя склалося саме так, як я мріяв.   8.Я не домігся успіхів у здійсненні своїх життєвих планів. 9. Моє життя порожнє і нецікава.   10.Якби мені довелося підводити сьогодні підсумок мого життя, то я б сказав, що вона була цілком осмисленою.   11.Якби я міг вибирати, то я б побудував своє життя зовсім інакше.   12.Коли я огляду на навколишній мене світ, він часто приводить мене в розгубленість і занепокоєння.   13.Я людина дуже обов'язковий.   14.Я думаю, що людина має можливість здійснити свій життєвий вибір по своєму бажанню.     15.Я виразно можу назвати себе цілеспрямованою людиною.   16.У житті я ще не знайшов свого покликання і ясних цілей.   17.Мої життєві погляди ще не визначилися.   18.Я вважаю, що мені удалося знайти покликання і цікаві цілі в житті.   19.Моє життя в моїх руках, і я сам керую нею.     20.Мої повсякденні справи проносять мені задоволення і задоволення. 3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3     3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3   3 2 1 0 1 2 3 Звичайно я повний енергій.   Життя здається мені зовсім спокійної і рутинний.   У житті я маю дуже ясні цілі і наміри.   Моє життя представляється мені цілком осмисленої і цілеспрямований.   Щодня здається мені зовсім схожим на всі інші.     Коли я піду на пенсію, я постараюся не обтяжувати себе ніякими турботами.   Моє життя склалося зовсім не так, як я мріяв.   Я здійснив багато чого з того, що було мною запланована в житті. Моє життя наповнене цікавими справами.   Якби мені довелося сьогодні підбивати підсумок мого життя, то я б сказав, що вона не мала змісту.   Якби я міг вибирати, то я б прожив життя ще раз так само, як живу зараз.   Коли я дивлюся на навколишній мене світ, він зовсім не викликає в мене занепокоєння і розгубленості.   Я людина зовсім не обов'язковий.   Я думаю, що людина позбавлена можливості вибирати через вплив природних здібностей і обставин.   Я не можу назвати себе цілеспрямованою людиною.     У житті я знайшов своє покликання до мети.   Мої життєві погляди цілком визначилися.   Я навряд чи здатний знайти покликання і цікаві цілі в житті.   Моє життя не підвладне мені і воно керується зовнішніми подіями.   Мої повсякденні справи приносять мені суцільні неприємності та переживання.

 

 

Ключі шкал тесту СЖО

Для підрахунку балів необхідно перевести відзначені випробуваним позиції на симетричній шкалі 3 2 1 0 1 2 3 в оцінки по висхідній чи спадній асиметричній шкалі за наступним правилом:

У висхідну шкалу 1234567 переводяться пункти 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17.

У спадну шкалу 7654321 переводяться пункти 2,5, 6,7,10,13,14,15,18,19,20.

От приклад перекладу відповідей на перші п'ять пунктів тесту оцінки по асиметричних шкалах:

1. 3 2 1 0 1 2 3 -> 3

2. 3 2 1 0 1 2 3 -> 1

3. 3 2 1 0 1 2 3 -> 4

4. 3 2 1 0 1 2 3 -> 5

5. 3 2 1 0 1 2 3 -> 2

Після цього сумуються бали асиметричних шкал, що відповідають позиціям, відзначеним випробуваним.

Загальний показник ОЖ – усі 20 пунктів тесту;

Субшкала 1 (Цілі) – пп. 3, 4, 10, 16, 17, 18.

Субшкала 2 (Процес) – пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9.

Субшкала 3 (Результат) – пп. 8, 9, 10, 12, 20.

Субшкала 4 (Локус контролю - Я) – пп. 1, 15, 16, 19.

Субшкала 5 (Локус контролю - життя) – пп. 7, 10, 11, 14, 18, 19.

 

Оцінка рівня домагань (Хоппе)

Мета: визначити особистісні якості: самолюбство, самооцінка, рівень домагань, адекватність та неадекватність його формування в залежності від успіху чи неуспіху.

Інструкція:

Перед Вами розміщені два ряди карток від 1 до 12 і від 1а до 12а. кожна карточка містить завдання, складність якого зростає у відповідності з номером картки. Картки з однаковими номерами мають завдання однакової складності.

Ви можете почергово вибирати картку з будь-яким номером і давати відповідь на завдання в карточці. Час розв’язання обмежений і фіксується хронометром.

Експериментатор пропонує обстежуваному взяти будь-яку із наявних, різних за складністю вправ. В тому випадку, коли завдання виявиться дуже складним або дуже легким, обстежуваний може змінити його на інше, які відповідає його знанням. Експериментатор може на свій розсуд збільшувати або зменшувати час для виконання завдання, тим самим довільно створювати ситуацію “успіху” або “невдачі”. Порядок вибору завдання фіксується в протоколі. Виконання завдання позначають знаком “+”, не виконання “-“.

 

Протокол

 

Прізвище, ім’я обстежуваного   № завдання
                           

 

Аналіз та інтерпретація результатів:

Протоколіст фіксує всі вибори того або іншого завдання, зроблені обстежуваним, і результати роботи обстежуваного з кожною із вправ. На основі одержаних даних будується графік. Якщо обстежуваний виконує завдання, то на місці перетину координат ставиться значок ○, якщо ні – значок ●

Потім протоколіст заповняє таблицю:

 

Прізвище, ім’я обстежуваного Характер рівня домагань (високий, низький середній) Адекватність рівня домагань
     

 

При оцінці результатів експериментатора повинні цікавити не інтелектуальні можливості обстежуваного (об’єм його знань), а особливості його поведінки в залежності від успіху або невдачі, наявність або відсутність тенденції до ускладнення завдання (формування рівня домагань) . у людей із стійким характером коливання у виборі (перехід до простіших завдань після невдач і до більш складних після успіху) носять плавних характер, а при емоційній нестійкості особистості ці коливання більш різкі. Після невеликого успіху вони можуть вибрати найскладніше завдання, а після одноразової невдачі – найпростіше. При виборі, який не залежить від успіху або невдачі необхідне додаткове дослідження, тому що мова може йти про порушення психічної діяльності.

Орієнтовні вправи

1. Напишіть три слова на букву М.

2. Напишіть назви чотирьох тварин на букву Л.

3. Напишіть напишіть назви п’яти міст на букву Л.

4. Напишіть шість імен на букву А.

5. Напишіть три назви квітів на букву Р.

6. Напишіть назви шести тварин на букву К.

7. Напишіть п’ять назв квітів на букву Г.

8. Напишіть чотири назви дерев на букву О.

9. Напишіть шість назв міст на букву А.

10. Напишіть п’ять прізвищ письменників на букву С.

11. Напишіть прізвища чотирьох композиторів на букву С.

12. Напишіть прізвища семи французьких художників.

 

1а. Напишіть три слова на букву Н.

2а. Напишіть шість імен на букву Б.

3а. Напишіть назви чотирьох фруктів на букву А.

4а. Напишіть назви шести держав на букву П.

5а. Напишіть назви пяти міст на букву К.

6а. Напишіть двадцять слів на букву С.

7а. Напишіть які частини світу починаються на букву О.

8а. Напишіть назви п’ятнадцяти міст на букву М.

9а. Напишіть назви п’яти кінофільмів на букву М.

10а. Напишіть прізвища п’яти відомих радянських кіноакторів на букву Л.

11а. Напишіть прізвища відомих російських письменників, композиторів, художників на букву Р.

12а. Напишіть прізвища п’яти відомих російських художників на букву К.

 

 

Анкета Л. О. Йовайша

 

Мета:Дослідження інтересів.

Інструкція: «В анкеті 150 питань, які позначають різноманітні види діяльності. Кожному питанню відповідає одна клітинка в бланку для відповідей з тією кількістю номерів. Уважно прослухайте кожне питання та дайте на нього відповідь. Якщо Вам дуже подобається вивчати математику, то в першу клітинку впишіть два плюси «++», якщо тільки подобається один плюс «+», якщо зовсім не подобається, то два мінуси «– –», якщо просто не подобається, то один мінус «–», якщо ж Ви не знаєте чи сумніваєтесь – 0 «0». І так на кожне питання по порядку».

Текст анкети

Чи подобається Вам? Чи хотіли б Ви?

1.Вивчати математику?

2.Вивчати фізику?

3.Вивчати хімію?

4.Вивчати історію?

5.Вивчати рідну мову, інші мови?

6.Вивчати географію?

7.Вивчати біологію?

8.Спостерігати за різноманітними породами дерев, вивчати їх походження.

9.Цікавитись породами деревини, їх практичним застосуванням?

10. Знайомитися з різними металами, їх властивостями?

11. Спостерігати за дією різноманітних механізмів, знайомитися з їх будовою та роботою /автомобілі, токарне обладнання/?

12. Спостерігати дію електричних пристроїв, узнавати їх секрети, читати про досягнення радіотехніки.

13. Проглядати журнали мод, любуватися гарним одягом.

14. Цікавитися новинками у виробництві продовольчих товарів по журналам, на виставках, в магазинах.

15. Читати описання та розглядати знімки різноманітних споруд.

16. Спостерігати за спортивними змаганнями.

17. Цікавитися будовою земної кори, походженням гір, океанів та вулканів.

18. Цікавитися машинами, спостерігати роботу водія, машиніста..

19. Читати книги, дивитися фільми про моряків, пілотів.

20. Спостерігати за військовим парадом, знайомитися з військовою технікою.

21. Ходити в театр, дивитися кінофільми.

22. Слухати оперну та симфонічну музику, ходити на концерти.

23. Вчитися малювати.

24. Читати світову класичну літературу.

25. Грати з дітьми, тим самим задовольняючи їх.

26. Читати книги, дивитися фільми, які розповідають про робітників міліції.

27. Цікавитися хворобами людей.

28. Проявляти турботу про свою квартиру, кімнату, слідкувати за їх естетичним виглядом.

29. Ретельно вести підрахунок своїх грошових витрат.

30. Спостерігати за роботою продавців.

31. Читати науково-популярну літературу з математики.

32. Цікавитися новими відкриттями в фізиці, читати про життя та діяльність відомих фізиків.

33. Читати про новітні досягнення в області хімії, знайомитися з життям та діяльністю відомих хіміків.

34. Читати газети, слухати радіо, проглядати телевізійні передачі про політичні події.

35. Читати про походження мов, вивчати окремі слова.

36. Читати про різні країни, їх економіку, державний устрій, узнавати про географічні відкриття.

37. Читати про рослини, про життя тварин та пташок.

38. Читати про ліс, проводити час в лісі.

39. Спостерігати за художньою обробкою дерева, розглядати нові зразки меблів та захоплюватися ними.

40. Розглядати зразки виробів з металу, спостерігати за їх обробкою

41. Знайомитися з новітніми досягненнями сучасної техніки, ходити на технічні виставки.

42. Досліджувати дію побутових та інших електричних приборів, розбирати та ремонтувати радіоприймачі, магнітофони.

43. Розглядати тканини, знайомитися з новою якістю матеріалів.

44. Вчитися кулінарії.

45. Вчитися кресленню.

46. Читати спортивні газети й журнали цікавитися історією спорту та успіхами видатних спортсменів.

47. Читати науково-популярну та художню літературу про геологічні експедиції.

48. Ходити на виставки транспортних засобів, читати про це в газетах та журналах.

49. Цікавитися морським транспортом, літаками та їх устаткуванням.

50. Читати книги військового змісту, дивитися фільми, цікавитися життям та долею учасників Великої вітчизняної війни та громадянської війни.

51. Знайомитися з життям видатних майстрів сцени та кіно, колекціонувати їх фотографії.

52. Знайомитися з життям та творчістю видатних композиторів.

53. Ходити на виставки образотворчого мистецтва, музеї.

54. Знайомитися з новинками художньої літератури.

55. Зацікавлювати інших, розповідаючи нові події, пояснюючи незрозуміле та невідоме.

56. Впливати на недисциплінованих, встановлювати порядок серед ровесників або молодших.

57. Вивчати анатомію та фізіологію людини.

58. Цікавитися зовнішністю людини: одягом, зачіскою.

59. Вивчати економічну географію.

60. Цікавитися якістю та ціною товару.

61. Розв’язувати, вирішувати складні математичні задачі, складати та вирішувати головоломки, загадки та ребуси.

62. Робити фізичні досліди, вирішувати задачі, заглиблюватися в різноманітні явища погоди.

63. Узнавати будову хімічних елементів, слідкувати за ходом хімічних реакцій, робити досліди.

64. Знайомитися з політичним устроєм різних країн, вивчати причини політичних подій.

65. Розбирати речення, узнавати будову слів рідної та іноземної мови.

66. Складати географічні карти, збирати різноманітний географічний матеріал.

67. Вирощувати рослини, піклуватися про тварин, птахів.

68. Садити та піклуватися за деревами, виготовляти гербарії лісних рослин.

69. Збирати різноманітну за якістю деревину, художньо оздоблювати дерево, випилювати, вирізувати.

70. Виготовляти художні вироби з металу.

71. Збирати та ремонтувати різноманітні механізми, велосипеди, мотоцикли, годинники, тощо.

72. Конструювати та виготовляти різноманітні електроприлади.

73. Шити, в’язати, прясти.

74. Готувати різні смачні блюда.

75. Знайомитися з архітектурними пам’ятками, захоплюватися моделюванням будівель.

76. Грати в спортивні ігри.

77. Складати та збирати колекцію мінералів.

78. Приймати участь в секції автолюбителів.

79. Приймати участь в секції парусників, аквалангістів.

80. Брати участь у воєнних іграх.

81. Приймати участь в шкільній самодіяльності та драматичному гуртку.

82. Приймати участь в шкільному хорі чи оркестрі.

83. Приймати участь в художньому гуртку, вивчати твори живопису.

84. Приймати участь в літературному гуртку, ходити на факультативні заняття.

85. Узнавати внутрішній світ дитини.

86. Справедливо оцінювати вчинок товариша чи літературного героя.

87. Піклуватися про тяжкохворих.

88. Спостерігати за роботою перукаря, продавця, офіціанта.

89. Цікавитися в друці за виконанням плану народного господарства.

90. Працювати за прилавком.

91. Приймати участь в роботі математичного гуртка.

92. Приймати участь в роботі фізичного гуртка, ходити на факультативні заняття.

93. Відвідувати факультативні заняття по хімії, приймати участь в олімпіадах.

94. Приймати участь в роботі краєзнавчого гуртка, збирати історичний матеріал, аналізувати та узагальнювати його.

95. Працювати зі словником, узнавати зміст іноземних слів.

96. Приймати участь в роботі географічного гуртка.

97. Робити досвіди з рослинами, вивчати їх врожайність, працювати в шкільному живому

98. Піклуватися про охорону лісу, приглядати за його життям.

99. Приймати участь в роботі гуртка «Умілі руки.»

100. Виконувати слюсарні роботи в шкільних майстернях.

101. Випробовувати дії різноманітних приладів та механізмів, виготовляти моделі літаків, кораблів та планерів.

102. Приймати участь в радіотехнічному гуртку, монтувати радіоприймачі, електрогітари.

103. Модулювати, конструювати нові зразки одягу.

104. Працювати на кухні, в їдальні, кафе та ресторані.

105. Малювати, проектувати зразки нових будівель.

106. Приймати участь в спортивному гуртку, спортивних змаганнях.

107. Приймати участь у походах на природу з метою ознайомитися з корисними копалинами та геологічними об’єктами рідного краю.

108. Керувати грузовиком, автомобілем.

109. Приймати участь в роботі авіаклубу.

110. Приймати участь в секції з стрільби або в гуртку «молоді друзі міліції».

111. Приймати участь в конкурсі художнього читання.

112. Вивчати теорію музики та грати на якомусь інструменті.

113. Цікавитися життям та творчістю відомих художників.

114. Вивчати літературні твори, читати літературну критику.

115. Прагнути, щоб інші були краще, благородніше себе поводили.

116. Допомагати робітникам міліції виясняти приховані злочини.

117. Читати вірші, книги на медичні теми.

118. Спілкуватися з людьми, радити і допомагати їм у виборі важливої речі.

119. Дискутувати з питань промисловості та сільського господарства.

120. Дискутувати з питань торгівлі.

121. Виконувати роботу, яка вимагає знання математичних законів та правил.

122. Працювати з фізичними приладами та устаткуванням.

123. Працювати в хімічній лабораторії.

124. Працювати в архіві, знайомитися з історичними подіями.

125. Бути мовознавцем, працювати перекладачем.

126. Брати участь в географічних експедиціях.

127. Працювати на свіжому повітрі.

128. Працювати лісником.

129. Працювати столяром.

130. Працювати у станка, виготовляючи металеві вироби, переважно стоячи.

131. Працювати за кресленнями у машин та станків.

132. Працювати з електроприладами та радіоапаратурою.

133. Працювати на швейній, в’язальній фабриці, чи в ательє.

134. Працювати інженером харчової промисловості.

135. Будувати дома, мости, працювати в конструкторському бюро.

136. Підготувати учасників та організувати спортивні змагання, бути суддею.

137. Брати участь в тривалих та важких походах, що вимагають напруженої роботи по визначеному графіку.

138. Перевозити пасажирів, вантаж, ремонтувати транспорт.

139. Жити за встановленим режимом, ретельно виконуючи розпорядок дня.

140. Працювати в погану погоду у відкритому морі чи пілотувати літак.

141. Грати на сцені.

142. Приймати участь в музикальних конкурсах, виступати на сцені.

143. Працювати в області образотворчого мистецтва.

144. Вести запис своїх спостережень, писати твори та вірші.

145. Прагнути доводити свою правоту, керувати іншим.

146. Працювати в юридичних установах.

147. Працювати в лікарні.

148. Обслуговувати людей.

149. Працювати в області торгівлі, планування чи фінансів.

150. Керувати торгівлею.

 

Ключ анкети:

Бланк для відповідей + Кінцевий результат Дешифратор
1, 31, 61, 91, 121       Математика
2, 32, 62, 92, 122       Фізика
3, 33, 63, 93, 123       Хімія
4, 34, 64, 94, 124       Історія
5, 35, 65, 95, 125       Філологія
6, 36, 66, 96, 126       Географія
7, 37, 67, 97, 127       Біологія
8, 38, 68, 98, 128       Лісництво
9, 39, 69, 99, 129       Деревообробка
10, 40, 70, 100, 130       Металообробка
11, 41, 71, 101, 131       Техніка
12, 42, 72, 102, 132       Електротехніка
13, 43, 73, 103, 133       Легка промисловість
14, 44, 74, 104, 134       Харчова промисловість
15, 45, 75, 105, 135       Будівництво
16, 46, 76, 106, 136       Спорт
17, 47, 77, 107, 137       Геологія
18, 48, 78, 108, 138       Транспорт
19, 49, 79, 109, 139       Мореплавство, авіація
20, 50, 80, 110, 140       Військові спеціальності
21, 51, 81, 111, 141       Актор
22, 52, 82, 112, 142       Музика
23, 53, 83, 113, 143       Мистецтвознавець
24, 54, 84, 114, 144       Література
25, 55, 85, 115, 145       Педагогіка
26, 56, 86, 116, 146       Право
27, 57, 87, 117, 147       Медицина
28, 58, 88, 118, 148       Служба побуту
29, 59, 89, 119, 149       Економіка
30, 60, 90, 120, 150       Торгівля

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.016 с.)